Apie leidyklą

Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“, veikianti nuo 1964 m., šiandien yra senas leidybos tradicijas turinti ir šiuolaikinėmis leidybos bei spaudos technologijomis dirbanti leidykla. Pagrindiniai leidiniai yra mokomosios knygos, vadovėliai ir monografijos. Šiems leidiniams keliami ypač aukšti turinio, spaudos, kalbos ir kiti reikalavimai, nes tai knygos, iš kurių žinių semiasi, mokosi, lavina įgūdžius ne viena karta.

Iš KTU leidykloje „Technologija“ išleistų leidinių mokosi ne tik mūsų bei kitų Lietuvos universitetų studentai, bet ir gilinantys savo žinias praktikai.

Be tradicinės leidybos popieriuje, leidžiamos ir elektroninės knygos, kurios prieinamos e. knygų talpykloje ebooks.ktu.lt

 
 
 
 

Leidyba ir redagavimas

Jurgita Ivanauskaitė
tel. 8 (37) 300 091
mob. tel. 8 (618) 59 406
e. p. jurgita.ivanauskaite@ktu.lt

e. p. leidykla@ktu.lt

Dizainas ir maketavimas

Evelina Garliauskienė
tel. 8 (682) 51 288
e. p. evelina.garliauskiene@ktu.lt

Spauda ir pardavimas

Marius Genys
tel. 8 (676) 23 037
e. p. marius.genys@ktu.lt

e. p. spaustuve@ktu.lt

Paslaugos

Leidyba

Leidykla teikia visas tradicinės ir e. leidybos paslaugas: redagavimo, knygos dizaino sukūrimo, maketavimo, knygų spaudai parengimo arba e. knygų publikavimo.

Leidykloje leidžiami įvairūs leidiniai: vadovėliai, mokslo monografijos, mokslo studijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, (bio)bibliografijos, mokomosios knygos, metodinės priemonės, informaciniai leidiniai, kiti studijų, mokslo, švietėjiški leidiniai. Taip pat atsiminimų knygos, giminių knygos, reklaminiai leidiniai.

Universiteto leidžiamų mokslo žurnalų archyvas http://ktu.edu/lt/mokslas

Redagavimas

Redagavimas yra pirmoji ir būtina leidybos grandis. Redaguojant taisomos leksikos, gramatikos, sintaksės ir kitos klaidos, tikrinama teksto išdėstymo tvarka ir stilius, taisomi netaisyklingai vartojami terminai. Redaktoriai atsižvelgia į teksto pobūdį, tikslą, adresantą ir adresatą, pateikimo terpę ir kitus stilių lemiančius veiksnius. Kruopšti maketo korektūra sumažina netikslumų galimybę tekste.

Dizainas ir maketavimas

Dizainas – tai kūrybinis procesas, per kurį dizaineris sukuria leidinio vaizdą iš fotografijų, teksto ir kitų detalių. Leidykloje sukaupta patirtis kuriant įvairius dizaino darbus leidžia puikiai derinti leidyklos kūrybines idėjas, atsižvelgti į užsakovų poreikius ir kaskart sukurti individualius darbus.

Maketavimas – spaudai rengiamo būsimo leidinio maketo sudarymas specializuotomis kompiuterinėmis programomis, išdėstant užsakovo pateiktą arba dizainerio sukurtą tekstinę ir vaizdinę informaciją, taip pat jau sukurto maketo parengimas spaudai.

Kuriamas leidinių dizainas, maketuojama:

  • internetiniai leidiniai (siųsti elektroniniu paštu jpg, pdf, e. pub formatais);
  • knygos – visiškai parengtas spaudai maketas, nuotraukų apipavidalinimas, diagramos, viršelis, iliustracijos;
  • lankstinukai, skrajutės, plakatai;
  • atvirutės, kalendoriai;
  • konferencijų leidiniai, mokslo žurnalai ir projektų dokumentai, įvairios ataskaitos;
  • gaminių katalogai ir brošiūros;
  • kiti leidiniai.

Leidykla taip pat gali pasiūlyti nestandartinius spaudos maketų dizaino ir maketavimo sprendimus.

Universiteto darbuotojams

Bendra informacija

Leidykla savo darbu siekia sukurti šiuolaikišką ir patrauklią infrastruktūrą, skatinančią mokslinės veiklos ir studijų tarptautiškumą, mokslinių ir praktinių tyrimų rezultatų matomumą ir sklaidą tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, užtikrinančią palankias sąlygas gerinti mokslo ir studijų kokybę, suteikiančią galimybes naudotis Universiteto bendruomenės sukurtais mokslinės veiklos rezultatais.

Komisija

2017 m. sausio 18 d. Kauno technologijos universiteto rektoriaus įsakymu Nr. A-26 patvirtinta Universiteto leidybos komisija. KTU leidybos komisija yra įsteigusi forumą internete. Į forumą įkeliami autorių parengti kūriniai ir atitinkami dokumentai. Leidybos komisijos nariai pareiškia atsiliepimus, pastabas ir nusprendžia kokią žymą suteikti kūriniui. Visi leidybos komisijos nutarimai yra protokoluojami.

Mokslo ir studijų leidinių paraiškas priima:

Už mokslo leidinius atsakinga Leidybos komisijos mokslo administratorė Irena Švarplienė

Už studijų leidinius atsakinga Leidybos komisijos studijų administratorė Asta Čitavičienė