Aplinkos inžinerijos institutas (APINI)

Tai KTU mokslo padalinys, atliekantis tyrimus darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos srityse, įgyvendinantis nacionalinius ir tarptautinius projektus bei vykdantis magistrantūros ir doktorantūros studijas. APINI veiklos ir mokslinių tyrimų pagrindas yra praktinė inžinerija bei su aplinkos kokybės valdymu susiję vadybos ir politikos sprendimai.

APINI vizija – unikalus tarptautinio lygio darnios plėtros kompetencijos lyderis, kuriame prasminga dirbti ir vertinga studijuoti.

APINI misija – pažangiais tarpdisciplininiais tyrimais ir aktualiomis studijomis bei nuolatine žinių ir vertybių sklaida užtikrinti novatoriškų sprendimų taikymą, diegiant darnios plėtros principus Lietuvoje ir pasaulyje.

Kontaktai
Gedimino g. 50, 44239 Kaunas
tel. (8 37) 300 323
e. p. apini@ktu.lt 
 /Aplinkos.inzinerijos.institutas
Senoji svetainė: http://archive.ktu.edu/apiniDarbuotojai Istorija ir pripažinimas | Susiję dokumentai
 

Darbuotojai

Dr. Žaneta Stasiškienė 
APINI direktorė, profesorė

Akad. prof. emeritas habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis 
Mokslo vadovas

Dr. Jolita Kruopienė
Profesorė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Dr. Irina Kliopova
Docentė

Dr. Jolanta Dvarionienė
Profesorė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Dr. Visvaldas Varžinskas
Docentas

Dr. Inga Gurauskienė
Lektorė, mokslo darbuotoja

Dr. Daina Kliaugaitė
Lektorė

Aušra Randė
Projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja

Dovilė Kandzežauskė
Vyresnioji administratorė

Deimantė Meilutė - Ganusauskienė
Administratorė

 


 

Istorija ir pripažinimas

 • 1991 m. įkurtas APINI. Įkūrimo iniciatoriai – KTU Procesų valdymo ir Inžinerinės ekologijos katedros bei Danijos technikos universiteto Aplinkos mokslų ir inžinerijos institutas.
 • 1994 m. pagal bendradarbiavimo sutartį su Pasaulio aplinkos centru (WEC, JAV) APINI buvo įsteigtas Taršos prevencijos centras (TPC).
 • 1995 m. pradėtas leisti mokslinis-techninis žurnalas „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“.
 • 1999 m. pirmą kartą Lietuvoje APINI suorganizavo profesionalius tarptautinius aplinkos apsaugos auditorių mokymus pagal EARA programą.
 • 2002 m. pradėta tarptautinė tarpdalykinė magistrantūros studijų programa „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“.
 • 2003 m. APINI tapo ES kompetencijos centru (angl. „Centre of Excellence“) darnios pramonės plėtros klausimais.
 • 2004 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Prevencinių aplinkos apsaugos strategijų išvystymas ir diegimas Lietuvos pramonėje (1991–2003 m.)“ (prof. J. K. Staniškiui).
 • 2005 m. dr. Valdo Adamkaus premija „Už reikšmingus Lietuvos dabarčiai ir ateičiai mokslinius darbus ir aktyvią ekologinę veiklą“ (prof. J. K. Staniškiui).
 • 2007 m. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir Pramonininkų konfederacijos prizas ir diplomas „Pasiekimai aplinkosaugoje 2007“.
 • 2008 m. „Energijos gaublio“ diplomas už prevencinių energiją taupančių inovacijų kūrimo ir diegimo sistemą.
 • 2010 m. Baltijos plėtros forumo Baltijos jūros apdovanojimas už veiklą, turinčią ypatingą reikšmę Baltijos jūrai ir jos regiono darniai plėtrai (prof. J. K. Staniškiui).
 • 2011 m. EUREKA Inovacijų nugalėtojo apdovanojimas už įgyvendintą projektą „E! 2522 OPTISOILCLEAN“ (projekto partneriai – APINI, UAB „Biocentras“, KTU Procesų valdymo katedra ir Latvijos valstybinio Medienos chemijos institutas).
 • 2012 m. „Energy Globe“ apdovanojimas magistrantūros studijų programai „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“.
 • 2012 m. A. V. Graičiūno apdovanojimas už aplinkos vadybos sistemų teorijos išvystymą ir praktinį diegimą bei specialistų rengimą.
 • 2013 m. aukščiausias „QUESTE-SI“ studijų kokybės užtikrinimo sistemos apdovanojimas magistrantūros studijų programai „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“.
 
 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

Veiklos kryptys

 • Darnus vystymasis
 • Aplinkosauginio veiksmingumo didinimas taršos prevencijos ir švaresnės gamybos metodais
 • Aplinkos vadybos sistemos ir standartai
 • Ekologinis gaminių projektavimas, būvio ciklo įvertinimas
 • Įmonių (verslo) socialinė atsakomybė
 • Energijos efektyvumas ir atsinaujinantys energijos ištekliai
 • Cheminių medžiagų valdymas ir poveikio aplinkai vertinimas
 • Integruota atliekų vadyba

Projektai


Įgyvendinti projektai

Studijos

 • Magistrantūra – Darnus valdymas ir gamyba
  Daugiadalykiu mokymusi paremta magistrantūros programa yra vykdoma bendradarbiaujant Baltijos jūros regiono konsorciumo BALTECH technikos universitetams. Studijos yra pagrįstos prevencinės aplinkos apsaugos strategijos taikymu trumpalaikėms ir ilgalaikėms aplinkos apsaugos ir darnios (pramonės) plėtros problemoms spręsti. Studijų metu, taikant technologines, planavimo ir vadybos priemones, sprendžiamos realios pramonės įmonių ir organizacijų aplinkosaugos problemos. 
 • Doktorantūra – Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T)
  Doktorantūros programos misija – suformuoti darniosios inžinerijos, sąlygojančios efektyvią ir harmoningą Lietuvos visuomenės raidą, principus ir metodus. Programa vykdoma kartu su KTU Cheminės technologijos fakulteto Aplinkosaugos technologijos katedra, Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU) ir Lietuvos energetikos institutu (LEI). Suteikiamas dvigubas – KTU ir Bolonijos universiteto (Italija) – daktaro laipsnis.

Žinių sklaida

Konferencijos, seminarai, paskaitos

 • Šiaurės Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų universiteto prof. dr. Christoph Hugi paskaita „Kaštų efekto analizė ir jos taikymas „Excel“ programoje“ (2015-04-28)
 • Seminaras „Darni regionų plėtra skatinant atsakingas mažas ir vidutines įmones“ (2014-03-05) (konferencijos medžiaga)
 • Tarptautinė konferencija „Darni regionų plėtra skatinant atsakingas mažas ir vidutines įmones“ (2013-06-26) (konferencijos medžiaga)
 • Konferencija „Kauno bendruomenė darnios energetikos link“ (2012-10-26) (konferencijos medžiaga)
 • Tarptautinė konferencija „Komunalinių atliekų tvarkymas Baltijos jūros regione“ (2012-10-10) (konferencijos medžiaga)
 • Konferencija „Kaip Lietuva pasitinka RIO+20" (2012-05-17)
 • Tarptautinė konferencija „Tausojantis vartojimas ir darni gamyba: kaip tai pasiekti“ (2011-09-29-30) (konferencijos medžiaga)
 • Tarptautinė konferencija „Darniosios inovacijos pakuočių sektoriuje (2011-03-22) (konferencijos medžiaga)

 

APINI direktorė – prof. dr.  Žaneta Stasiškienė

tel. 8 (37) 300 763
e. p. zaneta.stasiskiene@ktu.lt


Narystė organizacijose

European Alliance for Innovation

R-ICT PREPARE
RECPnet IFAC OECD NATO


 

Partneriai

Valstybinės institucijos
 • International Network for Environmental Management
 • UN Global Compact
 • UN Development Programme (UNDP)
 • UN Environmental Programme (UNEP)
 • UN Industrial Development Organisation (UNIDO)
 • Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
 • NATO
 • US AID
 • National Risk Management Research Laboratory at US EPA
 • WHO Chemical Risk Assessment Network
 • World Environment Center (WEC)
 • European Environment Agency (EEA)
 • NEFCO
 • Baltic Environment Forum (BEF)
 • BALTECH
Valstybinės institucijos
 • Aplinkos Ministerija
 • Ūkio ministerija
 • Trišalė taryba
 • Aplinkos apsaugos agentūra
 • Aplinkos apsaugos politikos centras
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
 • LAAIF
Mokslo ir tyrimų institucijos
 • Danijos technikos universitetas
 • International Institute for Industrial Environmental Economics
 • Center for Sustainable Consumption and Production
 • Aleksandro Stulginskio universitetas
 • Lietuvos energetikos institutas
 • Klaipėdos universitetas
 • Šiaulių universitetas
 • Vytauto Didžiojo universitetas
Lietuvos įmonės
 • Det Norske Veritas
 • TUV Uolektis