Architektūros ir statybos institutas

Architektūros ir statybos institutas įkurtas 1956 m., o nuo 2010 m. jis buvo prijungtas prie KTU. Per visą veiklos laikotarpį instituto darbai buvo orientuoti į Lietuvos mokslo, kultūros ir ūkio poreikius. Institutas yra gerai žinomas tarp šalies organizacijų, ūkio subjektų, bei užsienyje.

Tunelio g. 60
tel. 8 (37) 451 351
faks. 8 (37) 451 355
e. p. asi@ktu.lt

asi.ktu.edu

 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

Veiklos kryptys

 1. Lietuvos architektūros ir urbanistikos istorijos ir paveldo tyrimai;
 2. Kraštotvarkos, teritorijų planavimo ir kraštovaizdžio darnios plėtros tyrimai;
 3. Pastatų energetinių savybių ir šilumos mainų pastatuose tyrimai;
 4. Statybinių medžiagų ir gaminių savybių ir ilgaamžiškumo tyrimai.

Projektai

LMT projektai

 1. Mokslinių tyrimų projektas "Paveldotyra: materialumo ir nematerialumo aspektai Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūroje", 2012-09-03, Nr. VAT-54/2012, projekto vadovas dr. Vaidas Petrulis.
 2. Mokslinių tyrimų projektas "Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas", 2012-09-03, Nr. VAT-60/2012, projekto vadovas dr. Liucijus Dringelis.
 3. Mokslo projektas "Mokslo monografijų ciklo "Mažosios Lietuvos kultūros paveldas" antrasis veikalas", 2014-02-28, Nr. LIT-14052, projekto vadovas dr. Martynas Purvinas.

COST veiklos

 1. COST veikla TU1403 "Adaptyvių fasadų tinklas". Veiklos pradžia 2014-05-13 pabaiga 2018-05-13. Atstovas: prof. Raimondas Bliūdžius.
 2. COST veikla TU1404 "Naujos kartos standartų rengimas cementinių medžiagų ir konstrukcijų gyvavimo trukmei numatyti" . Veiklos pradžia 2014-05-13 pabaiga 2018-05-13. Atstovas: Edita Smetonaitė
 3. COST veikla TU1205 "Saulės šiluminių sistemų integravimas į pastatus". Veiklos pradžia 2013-04-05; pabaiga 2017-04-04. Atstovai: dr. Rosita Norvaišienė ir Rokas Tamašauskas. 

Kiti projektai

 1. Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas "Tęstinis edukacinis pažintinis projektas "WWW.AUTC.LT - architektūros turizmo maršrutai internete: Palanga ir Birštonas"", 2014-06-10, Nr. LKT/S(5.20)-REG-106, proejkto vadovas Viltė Migonytė.
 2. Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas "Mažosios Lietuvos architektūrinio paveldo fotofiksacija ir sklaida", 2014-08-18, Nr. LKT/S(5.20)-8KP-14, projekto vadovas dr. Vaidas Petrulis.

Partneriai

 • Masačiusetso universitetas (JAV);
 • Rygos technikos universitetas (Latvija);
 • Talino technikos universitetas (Estija);
 • „Paroc“ OY (Suomija).

Direktorius – Raimondas Bliūdžius

tel. 8 (37) 451 351
e. p. raimondas.bliudzius@ktu.lt

Infrastruktūra

Teritorijų planavimo centre yra įkurtos kompiuterizuotos darbo vietos, turima programinė CAD bei GIS įranga, brėžinių spausdinimo technika. Ši tyrimų bazė naudojama teritorijų planavimo, kraštovaizdžio tyrimų analizei atlikti, teritorijų planavimo bei kraštovaizdžio projektavimo dokumentams rengti.

Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija turi QUV Spray kamerą įvairių apdailos medžiagų pagreitintiems atmosferinio sendinimo bandymams; Q-FOG kamerą metalinių paviršių ir apdailos medžiagų atsparumo korozijai (sūraus rūko aplinkai) bandymams; prietaisą apdailos dangų atsparumo drėgnajam šveitimui ir valomumo nustatymui; prietaisą dangų nusidėvėjimo bandymams; skiedinių ir betonų (tame tarpe, dengtų hidroizoliacinėmis dangomis) vandens pralaidumo matavimo stendą; atominių jėgų mikroskopą “Dualscope”; terminės analizės prietaisą “DSC PT 1600 LINSEIS”; liepsnos fotometrą ATS 200S; šaldymo inkubatorių RUMED 3301; diferencialinį terminį analizatorių HDSC/DTA PT1600.

Statybinės fizikos laboratorijoje universali bandymų mašina statybinių medžiagų ir gaminių mechaninių savybių nustatymui; bandymų stendas langų ir durų stiprumo ir standumo nustatymui; langų ir durų atsparumo įsilaužimui bandymo stendas; langų ir durų patikimumo (atsparumo kartotiniam atidarymui/uždarymui) bandymo stendas; izoliacinių medžiagų oro pralaidumo nustatymo stendas; pučiančių durų sistema (pastatų sandarumo matavimai); termovizorius (pastatų atitvarų termoviziniai tyrimai); statybinių medžiagų ir gaminių šilumos laidumo nustatymo prietaisas; statybinių medžiagų ir gaminių šilumos perdavimo savybių nustatymo ,,karštosios dėžės” metodu įrenginys; klimatinė kamera; standartinė smūginė mašina smūgio garso izoliacijos nustatymui; triukšmomatis – analizatorius garso izoliacijos ir triukšmo lygio matavimams; pastatų akustinių charakteristikų matavimo sistema; sistema medžiagų dinaminio standumo nustatymui; universalus langų, durų ir atitvarų bandymų stendas skirtas vandens ir oro pralaidumui bei vėjo apkrovai nustatyti; langų ir durų akustinių savybių nustatymo kamera; automatizuota pastatų sienų išorinio sluoksnio ilgaamžiškumo bandymo kamera; storio matuoklis (stalas); stiklo paketų dujų koncentracijos ir ištekio greičio nustatymo įranga.

Laboratorijos

Statybinės fizikos laboratorija

Tyrimų sritys: pastatų energinių savybių ir šilumos mainų pastatuose tyrimai, atsinaujinančios energijos panaudojimo pastatuose tyrimai, pastate arba jo aplinkoje pagamintos Saulės ir vėjo energijos efektyvaus panaudojimo pastato energinėms reikmėms galimybių analizė, energiškai efektyvių pastatų sandarumo užtikrinimo bei šildymo-vėdinimo sistemų efektyvumo didinimo tyrimai (Akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.031; 1 priedas, 2 priedas, Aktuali akreditavimo sritis).

Vadovas – mokslo darbuotojas, dr. Karolis Banionis
tel. 8 (37) 350 799
e.p. karolis.banionis@ktu.lt


Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija

Tyrimų sritys: dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių, stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių, metalinių banguotų ir plokščių lakštų, metalinių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų (plastikinių sienų ir lubų dailylenčių, laminuotų grindų dangų, parketo, parketlenčių, grindinių lentų), medienos smulkinių ir medienos plaušų plokščių, statybinių skiedinių, sausųjų ir šlapiųjų specialiųjų skiedinių mišinių tyrimai (Akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.012; Aktuali akreditavimo sritis).

Vadovė – vyresnioji mokslo darbuotoja, dr. Milda Jucienė
tel. 8 (37) 351 627
e.p. milda.juciene@ktu.lt

Centrai

Architektūros istorijos ir paveldo tyrimo centras

Tyrimų sritys: Lietuvos architektūros ir urbanistikos tyrimai, urbanistikos ir teritorijų planavimo bei architektūros procesų šalyje analizė ir jų stebėsena (monitoringas), įstatyminių ir norminių dokumentų rengimas, tobulinimas bei ekspertizės, sukauptos tyrimų medžiagos viešinimas bei sklaida.

Vadovas – vyriausiasis mokslo darbuotojas, dr. Vaidas Petrulis
tel. 8 (37) 350 415
e.p. vaidas.petrulis@ktu.lt


Teritorijų planavimo centras

Tyrimų sritys: kraštotvarkos, teritorijų planavimo ir kraštovaizdžio darnios plėtros tyrimai, metodologinių teritorijų planavimo dokumentų aplinkosaugos ir aplinkos inžinerijos srityse rengimas.

Vadovas – mokslo darbuotojas, dr. Evaldas Ramanauskas
tel. 8 (37) 451 372
e.p. evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Paslaugos

 

I. AKREDITUOTI BANDYMAI
1. Akredituoti termoizoliacinių (vatos, putplasčio, atspindinčių) medžiagų ir gaminių bandymai
 • Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas (LST EN ISO 8990:1999)
 • Šilumos laidumo ir šiluminės varžos nustatymas (LST EN 12664:2002; LST EN 12667:2002; LST EN 12939:2002)
 • šiluminės varžos nustatymas (LST EN 16012:2012+A1:2015 tik atspindintys  izoliaciniai gaminiai)
 • Ilgio, pločio ir storio nustatymas (LST EN 822:2013; LST EN 823:2013; LST EN 12085:2013)
 • Stačiakampiškumo nustatymas (LST EN 824:2013)
 • Tankio nustatymas (LST EN 1602:2013)
 • Organinės dalies kiekio nustatymas (LST EN 13820:2004; LST EN 13820:2004/P:2006)
 • Ilgalaikės vandens sugerties panardinus nustatymas (LST EN 12087:2013)
 • Trumpalaikės vandens sugerties iš dalies panardinus nustatymas (LST EN 1609:2013)
 • Lygiagretus paviršiams tempimo stipris (LST EN 1608:2013)
 • Statmenas paviršiams tempimo stipris (LST EN 1607:2013)
 • Stiprio gniuždant nustatymas (LST EN 826:2013)
 • Stiprio lenkiant nustatymas (LST EN 12089:2013)
 • Orinės varžos nustatymas (LST EN 29053:2002)

Kontaktai: Aurelija Levinskytė +370 37 350 799, aurelija.levinskyte@ktu.lt

2. Akredituoti langų ir durų bandymai
 • Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas karštosios dėžės metodu (LST EN ISO 12567-1:2010; LST EN ISO 12567-1:2010/AC:2011; LST EN ISO 8990:1999)
 • Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas (LST EN ISO 10077-1:2006; LST EN ISO 10077-1:2006/AC:2009; LST EN ISO 10077-2:2012; LST EN ISO 10077-2:2012/AC:2012)
 • Pralaidumo orui nustatymas (LST EN 1026:2016; LST EN 12207:2002)
 • Nepralaidumo vandeniui nustatymas (LST EN 1027:2016; LST EN 12208:2002)
 • Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas (LST EN 12211:2016; LST EN 12210:2016)
 • Atsparumo kartotiniam atidarymui ir uždarymui nustatymas (LST EN 1191:2013 (tik pagal A priedą atveriamiems langams ir H priedą vienverėms pasukamosioms durims); LST EN 12046-1:2004; LST EN 12046-2:2002; LST EN 12217:2015; LST EN 12400:2003; LST EN 14600:2004;LST EN 1634-1:2014)
 • Saugos įtaisų laikomosios gebos nustatymas (LST EN 14609:2004; LST EN 948:2002; LST EN 14351-1:2006+A1:2010)
 • Durų atsparumo įsilaužimui deklaruojamos patikimumo klasės tikrinimas (tik vienverėms pasukamosioms durims) nustatymas (LST EN 1627:2011 (tik pagal 3.3); LST EN 1628:2011+A1:2016; LST EN 1629:2011+A1:2016; LST EN 1630:2011+A1:2016)
 • (langas) Atsparumo vertikaliajai apkrovai ir atsparumo statiškam sukimui nustatymas (LST EN 14608:2004; LST EN 14609:2004)
 • (durys) Atsparumo vertikaliai apkrovai, atsparumo statiškam sukimui ir atsparumo minkšto ir sunkaus kūno smūgiui nustatymas (LST EN 947:2002; LST EN 948:2002; LST EN 949:2002; LST EN 950:2002 )
 • Laboratoriniai pastato elementų garso izoliacijos matavimai (LST EN ISO 10140-1:2010; LST EN ISO 10140-1:2010/A1:2012; LST EN ISO 10140-1:2010/A2:2014; LST EN ISO 10140-2:2010; LST EN ISO 10140-4:2010; LST EN ISO 10140-5:2010; LST EN ISO 10140-5:2010/A1:2014; LST EN ISO 717-1:2013; LST EN 12999-1:2014)

Kontaktai: Milda Giedraitė +370 37 350 799; +370 682 73357, milda.giedraite@ktu.lt

3. Akredituoti stiklo ir jo gaminių bandymai
 • Drėgmės skvarbos ilgalaikis bandymas (LST EN 1279-2:2003 (išskyrus C metodą); LST EN 1279-2:2003/P:2012)
 • Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas (LST EN 675:2011)

Kontaktai: Birutė Samajauskienė +370 612 85660, birute.samajauskiene@ktu.lt

4. Akredituoti pastatų (atitvarų, patalpų) bandymai
 • Akredituotas statinių ar jų dalių garso izoliacijos matavimas

Kontaktai: Dr. Vidmantas Dikavičius +370 618 32558, +370 616 43823, akustika@ktu.lt

 • Akredituotas pastatų sandarumo matavimas (LST EN ISO 9972:2015)
 • Akredituoti termoviziniai tyrimai (LST EN 13187:2000)

Kontaktai:

Dr. Karolis Banionis +370 682 83532, karolis.banionis@ktu.lt

Dr. Valdas Paukštys +370 686 26812, valdas.paukstys@ktu.lt

5. Akredituoti dažų, lakų, gruntų, polimerbetoninių grindų kompozitų bandymai
 • nelakiųjų medžiagų kiekis (LST EN ISO 3251:2008);
 • paviršiaus išdžiūvimo trukmė (LST EN ISO 9117-3:2010);
 • dangų atsparumas drėgnajam šveitimui ir valomumui, dangos storio sumažėjimas po šveitimo ciklų, klasifikavimas (LST EN ISO 11998:2006; LST EN 13300+AC:2004);
 • dengiamoji geba, šviesiųjų dažų apibrėžtos sklidos kontrasto nustatymas, klasifikavimas (LST EN ISO 6504-3:2007; LST EN 13300+AC:2004);
 • dangos kietumas (LST EN ISO 1522:2007);
 • atsparumas skysčiams, panardinimas į vandenį (LST EN ISO 2812-2:2007);
 • atsparumas skysčiams, panardinimas į vandenį (LST EN ISO 2812-2:2007);
 • šildymo poveikio nustatymas (LST EN ISO 3248:2016);
 • adhezija, bandymas tinklelinių įpjovų būdu (LST EN ISO 2409:2013);
 • dangos (plėvelės) storis (LST EN ISO 2808:2007 metodai 4A, 7C);
 • dangos storis, magnetinis metodas (LST EN ISO 2178:2016);
 • dangų blogėjimo vertinimas, defektų skaičiaus bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas (LST EN ISO 4628-1÷7:);
 • adhezijos bandymas atplėšiant (LST EN ISO 4624:2016);
 • dažų plėvelės blizgesys (LST EN ISO 2813:2015);
 • tankis (LST EN ISO 2811-1:2016 (išskyrus 6.1.2p.));
 • atsparumas dilinimui (LST EN ISO 7784-2:2016).

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

6. Akredituoti sandarinančių medžiagų ir klijų bandymai
 • nelakiųjų medžiagų kiekis (LST EN ISO 3251:2008);
 • paviršiaus išdžiūvimo trukmė (LST EN ISO 9117-3:2010);
 • sandariklių atsparumas tekėjimui (LST EN ISO 7390:2004);
 • šlyties stipris (LST EN 1373:2015);
 • atlupimo jėga (LST EN 1372:2015).

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

7. Akredituoti stogo dangų ir gaminių bandymai
 • nutraukimo jėga tempiant (LST EN 12311-1:2003);
 • santykinis pailgėjimas tempiant (LST EN 12311-1:2003);
 • vandens įgeriamumas (LST EN 544:2011 6.4.3);
 • atsparumas plėšimui vinimi (LST EN 12310-1:2002);
 • atsparumas pūslelių atsiradimui (LST EN 544:2011 6.4.5);
 • atsparumas nutekėjimui (LST EN 1110:2011/P:2013);
 • dangos storis (LST EN ISO 2808:2007 metodai 4A, 7C; LST EN 13523-1:2010);
 • lydalinės (cinko) dangos ant juodųjų metalų ploto masė (LST EN ISO 1460:2001);
 • adhezija, bandymas tinklelinių įpjovų būdu (LST EN ISO 2409:2013);
 • šildymo poveikio nustatymas (dengtų polimerais) (LST EN ISO 3248:2016);
 • polimerinės dangos kietumo nustatymas pieštuku (LST EN 13523-4:2014);
 • korozijos bandymai druskos rūke (LST EN ISO 9227:2012 (išskyrus 3.2.3p, 3.2.4p, 5.3p. 5.4p.); LST EN 13523-8:2010 (išskyrus 5.2.2p.));
 • metalinių ir kitų neorganinių  dangų ant metalinio pagrindo korozijos tyrimų metodai (LST EN ISO 10289:2004);
 • pavyzdžių ir gaminių, patikrintų korozijos tyrimais, įvertinimas, dangų blogėjimo vertinimas, defektų skaičiaus bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas (LST EN ISO 4628-1÷7);
 • maksimalus tempimo stipris (LST EN 12311-2:2013);
 • santykinis pailgėjimas (LST EN 12311-2:2013);
 • maksimali plėšimo jėga (LST EN 12310-2:2003);
 • storio ir plotinio tankio nustatymas (LST EN 18492:2010);
 • maksimalus tempimo stipris(LST EN 13859-1:2014 5.26);
 • santykinis pailgėjimas(LST EN 13859-1:2014 5.26).

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

8. Akredituoti parketo, parketlenčių, grindinių lentų bandymai
 • drėgnis (LST EN 13183-1:2003/AC:2004).

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

9. Akredituoti statybinių skiedinių bandymai
 • sukibimo stipris (LST EN 1542:2002).

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

II. NEAKREDITUOTI BANDYMAI
1. Neakredituoti medžiagų, gaminių, pastatų ir kiti bandymai
 • storio nustatymas
 • Laidumo vandens garams nustatymas
 • Spinduliavimo geba
 • smūginis bandymas švytuokle
 • langų ir durų kampinių sujungimų stiprio nustatymas

Kontaktai: Milda Giedraitė milda.giedraite@ktu.lt

 • Smūgio garsą slopinančių medžiagų dinaminio standumo nustatymas
 • Smūgio garsą slopinančių medžiagų spūdumo nustatymas
 • Stiklo paketų oro garso izoliacijos rodiklio nustatymas
 • Triukšmo lygio matavimai

Kontaktai: Dr. Vidmantas Dikavičius +370 618 32558, +370 616 43823, akustika@ktu.lt

2. Bandymai pagal ETAG 004
 • Vandens įgeriamumas
 • Vandens nepralaidumas
 • Atsparumas smūgiui
 • Vandens garų pralaidumas
 • Sukibimo jėga
 • Atsparumas vėjo apkrovai

Kontaktai: Dr. Rosita Norvaišienė +370 603 00508, rosita.norvaisiene@ktu.lt

3. Neakredituoti tinkų, dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių (šaltų bituminių klijų, bituminių mastikų ir klijų, hidroizoliacinių ritininių dangų), stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių, metalinių banguotų ir plokščių lakštų, metalinių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų (plastikinių sienų ir lubų dailylenčių, laminuotų grindų dangų, parketo, parketlenčių, grindinių lentų), medienos smulkinių ir medienos plaušų plokščių, statybinių skiedinių, sausųjų ir šlapiųjų specialiųjų skiedinių mišinių bandymai

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

III. PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas
 • Pastatų projektų energinio naudingumo vertinimas ir modeliavimas
 • Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimas ir modeliavimas
 • Pastatų konstrukcijų mazgų šiluminių savybių skaičiavimas ir modeliavimas

Kontaktai: Dr. Karolis Banionis +370 682 83532, karolis.banionis@ktu.lt

IV. TERITORIJŲ PLANAVIMO PASLAUGOS
 • savivaldybių teritorijų, miestų, miestelių ir kaimų bendrųjų planų bei teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas;
 • kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimas;
 • rekreacijos organizavimo ir kraštovaizdžio tvarkymo dalių rengimas įvairaus lygio teritorijų planavimo darbuose;
 • rekreacinių, istorinių, memorialinių ir kt. želdynų projektų rengimas;
 • poilsio zonų planavimas;
 • tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas;
 • nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimas ir paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas;
 • teritorijų planavimo norminių dokumentų projektų rengimas.

Kontaktai: Dr. Evaldas Ramanauskas +370 37 451372, evaldas.ramanauskas@ktu.lt

V. ARCHITEKTŪROS ISTORIJOS IR PAVELDO TYRIMŲ PASLAUGOS

Kontaktai: Dr. Vaidas Petrulis +370 37 350415, vaidas.petrulis@ktu.lt

VI. MOKYMAI IR SEMINARAI
 • Naujų pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų ruošimo kursai
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo kursai

Kontaktai: Milda Giedraitė +370 37 350 799, milda.giedraite@ktu.lt

Registras