Biblioteka

Grąžinimo termino pratęsimas: ktu.library.lt

     

 
 
 
 

Darbo laikas 

 

BIBLIOTEKA Birželio 21-22 d. Birželio 23 d. Birželio 24-25 d. Birželio 26-28 d. Birželio 29 d. Birželio 30 d. Liepos 1 –rugpjūčio 20 d. Rugpjūčio 21-31 d.
Centrinė biblioteka I–V 8–21
VI 9–18
8–21 nedirbs 8–21 8–17 8–15.45 I–IV 8–17
V 8–15.45
VI nedirbs
I–IV 8–17
V 8–15.45
VI nedirbs
Informatikos fakulteto biblioteka 

Mechanikos inžinerijos ir
dizaino fakulteto biblioteka

Statybos ir architektūros
fakulteto biblioteka
I–V 8–21
VI 9–17
8–21 nedirbs 8–21 8–17 8–15.45 I–IV 9–17
V 9–15.45
VI nedirbs
I–IV 8–17
V 8–15.45
VI nedirbs
Cheminės technologijos fakulteto biblioteka I–V 8–18
VI 9–17*
8–18 nedirbs 8–18 8–17 8–15.45 I–IV 9–17
V 9–15.45
VI nedirbs
I–IV 8–17
V 8–15.45
VI nedirbs
Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka II–V 9–18
VI 9–16.45
9-17 Birželio 24-26 nedirbs Birželio 27-28 dirbs 9-18 9-18 9-13 I-V 9-17.30
VI nedirbs
I-V 9-17.30
VI nedirbs

Paskutinę mėnesio darbo dieną, išskyrus balandžio, gegužės, spalio, lapkričio mėnesiais, skaitytojus aptarnaujame nuo 12 val.
* antrąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį. Pagal ištęstinių studijų grafiką darbo šeštadieniai gali būti keičiami.
Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto bibliotekoje paskutinę mėnesio dieną skaitytojų neaptarnaujame.

Duomenų bazės


Informacija vartotojams

Vartotojams leidžiama:
1. Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių įstatymo. 
2. Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius kiekius. Vieno prisijungimo metu galima atsisiųsti ne daugiau kaip:
  – 2 straipsnius iš vieno elektroninio žurnalo numerio;
  – 20 % vienos elektroninės knygos. 

​​Vartotojams draudžiama:
1. Naudoti programinę įrangą informacijos siuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje;
2. Kopijuoti, spausdinti, perkelti į kompiuterį visą žurnalo numerį ar visą elektroninę knygą;
3. Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių.
Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį variantą:

 • VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) - tai tinklo paslauga, kurios pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie Universiteto kompiuterių tinklo. Informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia.
 • Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
 • KTU Virtualią biblioteką. 

Duomenų bazės ir jų aprašymai

Academic Search Complete  (EBSCO Publishing)

Daugiatemė duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagos, monografijų ir kitų leidinių.

Vadovas (vaizdo medžiaga)

AccessEngineering

Technologijos mokslų krypčių elektroninės knygos iš elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų sričių. Duomenų bazė papildyta skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga. Plačiau.

Vadovas (vaizdo medžiaga)

ACM Digital Library

Temos: kompiuterių mokslai, informatika, informatikos inžinerija.

ACS (American Chemistry Society) Duomenų bazė teikia prieigą prie 51 pavadinimo recenzuojamų mokslinių žurnalų įvairiomis chemijos mokslų temomis.

AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing)

American Society of Health-System Pharmacists duomenų bazė, kurioje pateikiama daugiau kaip 1 450 medikamentų informacinių lapelių. Informacija anglų ir ispanų kalbomis.

AIP - American Institute of Physics

American Institute of Physics leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. 

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

APS Journals

American Physical Society leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. 

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Annual Reviews

Moksliniai žurnalai fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų, išleistų nuo 1996 m. 

Bentham Science Publishers (archyvas)

Prieiga prie 2006 metais išleistų visateksčių straipsnių ir knygų chemijos, medicinos, biomedicinos, farmacijos temomis.

Business Source Complete (EBSCO Publishing)

Moksliniai ir bendro pobūdžio žurnalai.
Temos: vadyba, ekonomika, finansai, buhalterinė apskaita ir kt.

Cambridge Core (archyvas)

Cambridge University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga prie 2003–2006 metais išleistų žurnalų visateksčių straipsnių.

Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO Publishing)

Informatikos mokslo duomenų bazė. Ją sudaro rodyklės ir santraukas iš daugiau nei 2100 akademinių žurnalų, profesinių leidinių ir kt. informacinių šaltinių. Visateksčiai straipsniai pateikiami iš daugiau kaip 1000 periodinių leidinių. 

Temos: informatika, inžinerija, kompiuterių teorijos ir sistemos, naujos technologijos ir kt.

Ebook Central (anksčiau vadinosi Ebrary)

Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.

Vadovas (vaizdo medžiaga)

eBooks on EBSCOhost

Daugiau negu 140 tūkst. įvairių mokslo sričių el. knygų. Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų. 

EconLit with Full Text (EBSCO Publishing)

Ekonomikos ir finansų duomenų bazė. EconLit with Full Text apima virš 600 visateksčių žurnalų, įskaitant American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives ir kt. 

Education Source (EBSCO Publishing)

Edukologijos mokslo duomenų bazė. Ji skirta edukologijos studentams, mokslininkams ir švietimo specialistams. Duomenų bazę sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau kaip 2 850 akademinių periodinių leidinių. Visateksčiai straipsniai iš daugiau nei 1 800 leidinių, iš 550 knygų ir monografijų, konferencijų medžiagų ir kt.

Temos: suaugusiųjų mokymas/si, tęstinis mokymas, nuotolinis mokymasis, vyriausybės finansavimas, etika, švietimas, socialinės problemos, studentų konsultavimas, profesinis mokymas ir kt.

Emerald Engineering eJournals Collection

Technologijos mokslų visateksčiai žurnalai.

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Emerald Management eJournals Collection

Socialinių mokslų visateksčiai žurnalai. 

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų archyvo (žurnalų sąrašas).

EndNote

Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.

ERIC (EBSCO Publishing)

Edukologijos bibliografinė duomenų bazė. ERIC (Educational Resource Information Center).

Essential Science Indicators (Clarivate Analytics)

Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuris pateikia citavimo analizę pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, cituojamumą ir kt. Remiantis citavimo skaičiumi pateikiami autorių, žurnalų, institucijų bei šalių citavimo reitingai. 

European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing)

Istorijos bibliografinė duomenų bazė. 

GreenFILE (EBSCO Publishing)

Bibliografinė duomenų bazė, apimanti aplinkos apsaugą, pasaulinį klimato atšilimą, užterštumą, alternatyvius energijos šaltinius ir kt. temas.

Health Source - Consumer Edition (EBSCO Publishing)

Visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos priežiūros, slaugos, visuomenės sveikatos, vaikų priežiūros, sporto medicinos temas.

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOPublishing)

Visateksčiai moksliniai žurnalai medicinos ir slaugos temomis.

IEEE Xplore

Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (Institution of Electrical Engineers (IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai bei kiti leidiniai nuo 1988 m. ir pavieniai leidiniai nuo 1950 m.

Temos: elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.

InCites

Mokslo vertinimo ir analizės įrankis, pateikiantis Web of Science indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti organizaciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. InCites sudaro Journal Citation Reports ir Essential Science Indicators duomenų bazės.

Prisijungimui prie InCites reikalinga asmeninė registracija. Tai galima padaryti iš Web of Science duomenų bazės (lango viršuje pasirinkite Sign In ir Register, užsiregistruokite ir susikurkite savo vartotojo vardą bei slaptažodį). Iš namų junkitės per VPN tinklą.

IOP science

Institute of Physics (IOP) leidyklos leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis.

Journal Citation Reports 

Journal Citation Reports - Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuriame pateikiami Web of Science Core Collection duomenų bazėse indeksuojamų fizinių, biomedicinos, žemės ūkio, technologijų ir socialinių mokslų krypčių žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti mokslinės produkcijos vertę. 

Journal of Structural Engineering (American Society of Civil Engineering)

Amerikos statybos inžinerijos bendruomenės (American Society of Civil Engineering – ASCE) leidžiamas žurnalas.

Temos: statybinės konstrukcijos, projektavimas, konstrukcinės medžiagos ir kt. 

KTU leidyklos "Technologija" el. knygos

KTU leidyklos Technologija el. knygos įvairiomis temomis.

Vadovas (vaizdo medžiaga)

Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing)

Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bibliografinė duomenų bazė.

MasterFILE Premier (EBSCO Publishing)

Visatekstė daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.

MEDLINE (EBSCO Publishing)

Bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos apsaugos sistemą.

Nature

Mokslinis, aukštai vertinamas, savaitinis žurnalas fizinių ir technologijos mokslų temomis (prieinami žurnalo numeriai nuo 2006 metų iki dabar). 

Vadovas (vaizdo medžiaga)

Naxos Music Library

Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, folkloro, populiariosios, roko muzikos įrašai, daugiau nei 40 tūkst. kompozitorių ir atlikėjų biografinė informacija, vardų tarimo vadovas, operų libretai, muzikos terminų žodynas ir kt.

Newspaper Source (EBSCO Publishing)

Straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų; televizijos ir radijo naujienų stenogramos.

OECD iLibrary

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) duomenų bazė, kurioje sukaupta šios organizacijos išleista statistinė informacija, knygos bei periodiniai leidiniai pagrindinėmis socialinėmis-ekonominėmis temomis. 

Oxford Journals

Oxford University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Vadovas (vaizdo medžiaga)

Passport

Verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus.  Išsamiau apie Passport.

Prieiga prie Passport duomenų bazės galima tik iš Ekonomikos ir verslo fakulteto kompiuterių tinklo ir Centrinės bibliotekos (K. Donelaičio g. 20). 

Pearson vadovėliai

KTU biblioteka įsigijo šešis Pearson leidyklos vadovėlius su prieigomis prie elektroninių studijų išteklių, kurie naudojami KTU studijų moduliuose:
1. Brown, T. (2015). Chemistry: The central science (13th ed., global ed.). Boston [Mass.]: Pearson. (el. išteklius MasteringChemistry);
2. Certo, Samuel C., & Certo, S. Trevis. (2016). Modern management: Concepts and skills (14th ed., global ed.). Boston [Mass.]: Pearson. (el. išteklius MyManagementLab);
3. Lay, David C., Lay, Steven R., & McDonald, Judith. (2016). Linear algebra and its applications (5th ed., global ed.). Harlow: Pearson. (el. išteklius MyMathLab);
4. Briggs, William L., Cochran, Lyle, & Gillett, Bernard. (2015). Calculus: Early transcendentals (2nd ed., global ed.). Harlow: Pearson Education. (el. išteklius MyMathLab);
5. Neuman, W. (2014). Basics of social research: Qualitative & quantitative approaches (3rd ed., Pearson new international ed.). Harlow: Pearson. (el. išteklius MySearchLab);
6. Young, Hugh David, & Freedman, Roger A. (2016). Sears and Zemansky's university physics with modern physics (14th ed., global ed., Always learning). Harlow: Pearson.
Norinčius naudotis šiais ištekliais bibliotekose, dėl prieigos prie el. aplinkos prašome kreiptis į KTU Centrinės arba fakultetų bibliotekų darbuotojas. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Aistė Pranckutė aiste.pranckute@ktu.lt.

Reaxys

Chemijos mokslų duomenų bazė. Pateiktys apie Reaxys ir paiešką joje (anglų kalba).

RefWorks

RefWorks - tai bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti  tekste bei parengti literatūros sąrašą. 

RefWorks vartotojų dėmesiui!
Iki š. m. liepos 1 d., pereinant prie atnaujintos RefWorks versijos, būtina susikurti naujas paskyras ir į jas perkelti savo įrašus. 

Naujas paskyras turite susikurti KTU universiteto tinkle. Po liepos 1 d. ankstesnės paskyros bus panaikintos, kartu ištrinti neperkelti įrašai.

Instrukcijos:

 - Kaip susikurti naują Refworks paskyrą

- Kaip perkelti įrašus iš ankstesnės RefWorks paskyros į naujai sukurtą 

 Regional Business News (EBSCO Publishing)

Verslo informacija iš regioninių JAV periodinių leidinių.

RSC Gold excluding Archive

Prieiga prie 43 Royal Society of Chemistry leidžiamų recenzuojamų žurnalų. Duomenų bazė apima chemijos bei giminingus mokslus, tokius kaip biologija, biofizika, energetika, aplinkos inžinerija, medžiagų, fizikos ir kt.

SAGE Journals Online

SAGE Publications leidyklos moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių mokslų temomis.

Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

SAGE IMechE Journal Collection

SAGE IMechE Journal Collection – visateksčių žurnalų kolekcija, apimanti mechanikos inžineriją. Kolekciją sudaro 18 mokslo žurnalų.

SAGE Research Methods

Socialinių tyrimų metodologijos duomenų bazė. KTU turi prieigą prie 829 el. knygų, 58 informacinių leidinių, 344 žurnalų straipsnių ir 65 video medžiagų. 

ScienceDirect Journals

Daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių. Prenumeruojamas turinys pažymėtas žaliu kvadratėliu. Prieiga suteikiama prie žurnalų numerių, išleistų nuo 2012 metų iki dabar.

ScienceDirect E-Books

Elsevier leidyklos el. knygos  iš įvairių mokslo sričių.

SciFinder

Chemijos mokslo duomenų bazė.

Kaip prisijungti:

- nauji vartotojai jungiasi šiuo adresu iš KTU kompiuterių tinklo ir turi susikurti paskyrą vadovaujantis instrukcija.
- vartotojai, jau turintys savo paskyrą, jungiasi adresu: http://scifinder.cas.org.

Kartu su SciFinder, prenumeruojame ir MethodsNow ir PatentPak duomenų bazes. 

- MethodsNow rasite prisijungę prie SciFinder kairiajame viršutiniame lango kampe išskleidę nuorodą CAS Solutions. Pirmąkart jungiantis, reikia pakartotinai įvesti SciFinder vartotojo duomenis. MethodsNow – mokslinių metodų duomenų bazė, kurioje nuosekliai parodomos įvairių cheminių procesų metodologijos, kurias galima tarpusavyje lyginti ir pasirinkti tinkamiausią.
PatentPak  - patentų duomenų bazė, integruota į SciFinder. Išsamiau.

Scopus Scopus – viena didžiausių bibliografinių duomenų bazių, skirtų mokslo produkcijos kaupimui ir analizei. Tai patogus įrankis, leidžiantis mokslininkui stebėti ir analizuoti mokslo produkciją, tapti matomu pasaulyje.

SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing)

Sociologijos tyrimų bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus iš mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos.

SPIE Digital Library

Optikos, fotonikos, astronomijos srities duomenų bazė. Prieiga prie el. knygų, žurnalų, konferencijų pranešimų.

Springer LINK E-Books

Nuolatinė prieiga prie dviejų knygų kolekcijų Chemistry & Material Science Library ir Engineering Library, išleistų 2005–2007 metais (el. knygų sąrašas). Taip pat Springer el. knygas galima rasti ir bibliotekos kataloge.

Springer LINK Journals

Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.

 Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas

Taylor & Francis

Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga nuo 1997 metų iki dabar. 

Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

Target. International Journal of Translation Studies Mokslinis žurnalas Target. International Journal of Translation Studies leidžiamas John Benjamins leidyklos. Jame pateikiami straipsniai apie vertimo teoriją, istoriją, kultūrą, sociologiją ir kt. Visateksčiai straipsniai prieinami nuo 2017 metų.
Taylor & Francis eBooks

98 Routledge leidyklos el. knygos socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. Knygų sąrašasVartotojo vadovas (anglų kalba). Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei Kataloge.

Teacher Reference Center (EBSCO Publishing)

Edukologijos bibliografinė duomenų bazė.

VGTU el. knygos

Prieiga prie 150 VGTU leidyklos Technika el. knygų įvairiomis temomis. 

Prenumeruojamų knygų sąrašas

Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics)

Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. Web of Science Core Collection sudaro šios duomenų bazės: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts Humanities Citation Index®, Conference Proceedings Citation Index®.

Wiley Online Library

Prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų. Žurnalų sąrašas.

Prieiga prie Wiley žurnalų archyvo iki 2013 m. 483 žurnalai bei SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM (Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijos.

Wiley Online eBooks

Prieiga prie 121 el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir kt. mokslo temomis. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei kataloge.

Prenumeruojamų knygų sąrašas

Zentralblatt MATH

Bibliografinė teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė.

Testuojamos duomenų bazės

De Gruyter

Iki 2017 m. birželio 30 d. turime prieigą prie De Gruyter leidyklos mokslinių žurnalų. Prieiga prie daugiau kaip 350 pavadinimų recenzuojamų, įvairias mokslo disciplinas apimančių mokslo žurnalų.

KTU PDB

Publikacijų duomenų bazė (PDB) (Jungtis adresu: https://pdb.library.lt/). PDB galima rasti bibliotekoje parengtus Universiteto darbuotojų publikacijų įrašus apjungtus su Universiteto informacijos sistemos administraciniais duomenimis (personalas, studentai, klasifikatoriai). Tai leidžia Universiteto darbuotojams analizuoti savo publikacijas, išsivesti statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus.


Kontaktai

Publikacijų įkėlimo klausimais – Rita Jašmontienė, Edita Ražanskaitė
tel. (8 37) 30 06 52
e. p. rita.jasmontiene@ktu.lt, edita.razanskaite@ktu.lt

Ataskaitų klausimais – Irena Švarplienė
tel. (8 37) 30 00 43
e. p. irena.svarpliene@ktu.ltmokslo.statistika@ktu.lt

Techniniai ir prisijungimo klausimai – M. Muckus
e. p. pdb@library.lt

ETD pateikimas

Prisijungimas

 1. Prisijunkite prie eLABa tinklalapio adresu https://www.elaba.lt ir pasirinkite nuorodą Įkelti į eLABa talpyklą.
 2. Pasirinkite instituciją: Kauno technologijos universitetas.
 3. Įrašykite vieningo KTU tinklo naudotojo vardą ir slaptažodį.  

Pagalba 

Katalogas / KTU VB

Kataloge ir KTU VB galima užsisakyti, prasitęsti paskolintų leidinių grąžinimo terminą, pasitikrinti informaciją skaitytojui apie užsakytus leidinius.


Primename
 1. KTU darbuotojai ir studentai prie katalogo ir KTU VB jungiasi KTU vieningos registracijos sistemos vardu. Kiti vartotojai jungiasi Bibliotekos suteiktu identifikatoriumi.
 2. Kataloge ir KTU VB užsakomi tik tie leidiniai, kurių saugojimo vieta yra Fondai ir Retų spaudinių grupė. Pranešimą apie užsakymo įvykdymą gausite KTU suteiktu e. pašto adresu. Užsakymo eilę skaitytojai gali sekti ir kataloge ir KTU VB, prisijungę prie skaitytojo paskyros (žr. Mano paskyra) arba paskambinę tel. (8 37) 30 06 55. 
 3. Užsakyti leidiniai saugomi 3 Bibliotekos darbo dienas. Juos atsiimti reikia toje bibliotekoje, kurioje saugomas Jūsų užsakytas leidinys. Reti spaudiniai skaitomi skaitykloje.

KTU mokslo žurnalai

2012 m. KTU mokslo žurnalų leidybai įdiegta mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistema Open Journal Systems (OJS). Ji suteikia galimybę interaktyviai (on-line) organizuoti ir valdyti visus mokslo žurnalų publikavimo etapus nuo rankraščių pateikimo iki publikavimo Open Journal Systems sistemoje. Joje šiuo metu talpinama keturiolika KTU mokslo žurnalų.

Žurnalai

Fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų sritys

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba

Print ISSN: 1392-1649
Online ISSN: 2029-2139

Vyr. redaktorius prof. dr. Visvaldas Varžinskas

Cheminė technologija

Print ISSN: 1392-1231
Online ISSN: 2029-719X

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius

Elektronika ir elektrotechnika

Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731

Vyr. redaktorius prof. dr. Algimantas Valinevičius

Informacinės technologijos ir valdymas

Print ISSN: 1392-124X 
Online ISSN: 2335-884X

Vyr. redaktorius prof. Robertas Damaševičius

Mechanika

Print ISSN: 1392-1207
Online ISSN: 2029-6983

Vyr. redaktorius prof. dr. Romualdas Dundulis

Medžiagotyra

Print ISSN: 1392–1320
Online ISSN: 2029–7289

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Ultragarsas

ISSN: 1392-2114
 

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Rymantas Jonas Kažys

Darnioji architektūra ir statyba

Print ISSN: 2029–9990
Online ISSN: 2335–2000

Vyr. redaktorius prof. dr. Žymantas Rudžionis


Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys

European Integration Studies

Print ISSN: 1822-8402
Online ISSN: 2335-8831

Vyr. redaktorė prof. dr. Rasa Daugėlienė

Ekonomika ir vadyba

Print ISSN: 1822-6515 
Online ISSN: 2029-9338

Vyr. redaktorė prof. dr. Edita Gimžauskienė

Inžinerinė ekonomika

Print ISSN: 1392-2785
Online ISSN: 2029-5839

Vyr. redaktorius prof. dr. Bronius Neverauskas

Kalbų studijos

Print ISSN: 1648-2824
Online ISSN: 2029-7203

Vyr. redaktorė prof. dr. Vilmantė Liubinienė

Socialiniai mokslai

Print ISSN: 1392-0758
Online ISSN: 2029-7319

Vyr. redaktorė prof. dr. Brigita Janiūnaitė

Viešoji politika ir  administravimas 

Print ISSN: 1648-2603
Online ISSN: 2029-2872

Vyr. redaktorius prof. dr. Algis Junevičius /prof. dr. Tadas Sudnickas

Leidžiamas kartu su Mykolo Riomerio universitetu

Žurnalų archyvas (iki 2012 m.) »

Ištekliai pagal temą

 • Ištekliai pagal temą | Galima peržiūrėti susistemintus elektroninius mokslo išteklius pagal temą – el. knygas, el. straipsnius, informacinius leidinius, disertacijas ir tezes, patentus, standartus, interaktyvius šaltinius, mokslo naujienas ir kitas naudingas nuorodas, tinkamas pasirinktai mokslo krypčiai.
 • Pateikiami atitinkamą mokslo kryptį kuruojančio dalyko bibliotekininko kontaktai

Atviroji prieiga

Kauno technologijos universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų nuostatai. Šis dokumentas yra suderintas su Lietuvos mokslo tarybos atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis, Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ atvirosios prieigos nuostatais, Mokslo duomenų valdymo „Horizontas 2020“ gairėmis. Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų ir publikacijų nuostatuose apibrėžiama prieigos prie publikacijų ir mokslo duomenų tvarka. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir pasikeitimą mokslo žiniomis, didinti prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų ir jų naudojimą. 

Atvirosios prieigos nuostatų įgyvendinimo klausimais konsultuoja ir informaciją teikia KTU biblioteka. Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Ieva Cesevičiūtė, el. p. ieva.ceseviciute@ktu.lt, tel. (8 37) 30 06 52.

Atviroji prieiga – nemokama ir laisva internetinė prieiga prie mokslo publikacijų – recenzuojamų žurnalų straipsnių, konferencijų darbų, disertacijų. Ši samprata kinta, apimdama visą mokslinę informaciją: mokslui reikalingus duomenis, jų infrastruktūras, edukacinę literatūrą, mokslo darbų bibliografiją, nerecenzuotą mokslinę literatūrą. Mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje sąvoka „mokslinė informacija“ gali turėti šias reikšmes:

 • recenzuoti moksliniai straipsniai (publikuoti moksliniuose žurnaluose), arba
 • mokslinių tyrimų duomenys (tyrimų duomenys pagrindžiančios publikacijos ar neapdoroti duomenys).

Pagrindiniai atvirosios prieigos principai pateikti šiuose dokumentuose:

Yra du atvirosios prieigos įgyvendinimo modeliai: žaliasis ir auksinis.
Žaliasis modelis  atvirosios prieigos būdas, kai autorius ar įpareigotas atstovas įkelia publikuotą ar tik recenzuotą straipsnį į pasirinktą atvirosios prieigos mokslinės informacijos talpyklą. Atviroji prieiga publikacijai turi būti suteikiama per 6 mėnesius nuo publikacijos paskelbimo (12 mėnesių socialinių ir humanitarinių mokslų publikacijoms).

Auksinis modelis atvirosios prieigos būdas, kai autorius publikuoja straipsnį atvirosios prieigos žurnale arba hibridiniame žurnale, kuriame straipsniai yra prieinami tik prenumeratoriams, už tam tikrą mokestį ir laisvai prieinami. Monografijos taip pat gali būti publikuojamos atvirojoje prieigoje  arba taikant hibridinį verslo modelį. Elektroninėje prieigoje esančiuose žurnaluose publikuojami recenzuoti straipsniai. Pagal šį modelį publikavimo išlaidas padengia autorius, juos remiančios organizacijos ar kiti šaltiniai. Atvirosios prieigos žurnalų sąrašas pateikiamas Atvirosios prieigos žurnalų rodyklėje (angl. Directory of Open Access Journals). Šiuo metu čia registruota 9 193 mokslo žurnalai, atvirajai prieigai pateikta 2 326 986 straipsnių  (2016 lapkričio mėn. duomenys).

Atviroji prieiga prie tyrimų duomenų

Mokslinių tyrimų kontekste, duomenų sąvoka yra labai plati. Ji apima statistinius duomenis, eksperimentų rezultatus, matavimus, stebėjimų rezultatus, apklausos rezultatus, interviu įrašus ir vaizdus. Tyrimų duomenys turi būti skaitmeniniame formate.

Horizontas 2020 strategijoje akcentuojamas poreikis užtikrinti atvirąją prieigą publikacijoms ir moksliniams duomenims. Modernūs moksliniai tyrimai yra atliekami remiantis anksčiau atliktų mokslinių darbų rezultatais. Laisva prieiga prie mokslinių publikacijų ir duomenų skatina:

 • Naudoti ankstesnius tyrimų rezultatus (geresnės kokybės rezultatus).
 • Skatinti bendradarbiavimą ir išvengti pasikartojančių tyrimų (didesnis efektyvumas).
 • Paspartinti inovacijas (didesnis progresas rinkose reiškia didesnį augimą).
 • Įtraukti gyventojus ir visuomenę (didesnis mokslinių procesų skaidrumas).

Europos komisija siekia,  kad vartotojai neturėtų mokėti už mokslinę informaciją, kuriai sukurti buvo gautas viešas finansavimas. Viešai finansuojama mokslinė informacija turi būti laisvai prieinama Europos mokslininkams, pramonei, visuomenei. Be to, turi būti užtikrinamas ilgalaikis mokslinės informacijos saugojimas.

OpenAIRE projektas

OpenAIRE2020 projektas tai plataus masto iniciatyva, kurioje dalyvauja 50 partnerių iš visų ES šalių. Iniciatyvos tikslas - remti bei skatinti mokslinių publikacijų bei duomenų prieinamumą ir panaudą. OpenAIRE2020 iniciatyvoje dalyvauja mokslinių bibliotekų darbuotojai, atviros prieigos organizacijos, nacionaliniai e-infrastruktūros ir duomenų ekspertai, IT ir mokslininkai. Kauno technologijos universiteto bibliotekoje yra įkurtas Atvirosios prieigos konsultacinis centras, kuriame nacionalinis atvirosios prieigos koordinatorius teikia konsultacijas klausimais susijusiais su atvirąja prieiga, organizuoja informacinius seminarus, renka Horizontas2020 programos projekto rezultatus ir skatina mokslo duomenų valdymą. Projekto tikslui pasiekti buvo sukurta OpenAIRE platforma. Tai techninė infrastruktūra, kuri yra svarbi apjungiant ir susiejant didelės apimties mokslinių tyrimų kolekcijas visoje Europoje. Projekto metu kuriamos paslaugos užtikrinančios talpyklų tinklų sąveiką (priimant bendras gaires) ir nesudėtingą įkėlimą į talpyklas bei universalią talpyklą (Zenodo).

Nuorodos:
1.    Open access [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
2.    Prieigos prie mokslo publikacijų realizavimo galimybės: leidėjų nuostatos bei akademinių institucijų patirtis [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 16 d.]. Prieiga per intenetą: http://lms.lt/archyvas/files/active/0/PetrauskieneStraipsnis.pdf.
3.    Atviroji prieiga [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 15 d.]. Prieiga per intenetą: http://www.lmba.lt/atviroji-prieiga
4.    OPENAIRE2020 kick-off meeting [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.eifl.net/events/openaire2020-kick-meeting

Atvirosios prieigos seminarų vaizdo įrašus rasite skiltyje Seminarai ir konferencijos.

Naudingos nuorodos

 • Democratising Academic JournalsBaltajame dokumente apžvelgiama situacija akademinių žurnalų leidybos rinkoje. Pateikiamos alternatyvos korporatyviniam žurnalų leidybos modeliui. Teikiami pasiūlymai, kurie užtikrina tvarų, atvirajai prieigai palankų žurnalų leidybos modelį ateityje. Šaltinyje akcentuojama, kad demokratiška AP leidybos rinka yra esminis principas užtikrinantis žemus žurnalų leidybos kaštus ir sudarantis palankias sąlygas atvirajai prieigai.
 • European Data Portal. Europos duomenų portalas renka viešai prieinamus metaduomenis iš Europos šalyse esančių viešojo sektoriaus tinklapių. Strateginis Europos duomenų portalo tikslas - išplėsti duomenų prieigos galimybes ir taip padidinant atvirų duomenų vertę. Jame galima: ieškoti duomenų, pateikti turimus duomenis, sužinoti apie ekonominę atvirų duomenų naudą, dalyvauti internetiniuose seminaruose. Kaip naudotis Europos duomenų portalu rasite čia.

Seminarai ir konferencijos

   

Mokymai

Bibliotekoje nuolat organizuojami mokymai ir konsultacijos. Esant studentų ar dėstytojų pageidavimui, gali būti organizuojami papildomi mokymai arba galite pakviesti bibliotekininką į paskaitą. Prašome kreiptis į dalyko bibliotekininkes nurodytais kontaktais. Gegužės mėn. bibliotekose organizuojamų mokymų lankstinuką rasite čia.

 

 

Jei nematote mokymų kalendoriaus, naudokite kitą interneto naršyklę (FireFox, Opera, Google Chrome).

 

Mokymų pateiktys ir medžiaga

Medžiaga

Paskaitos skaitomos šiomis temomis:

Paskaitos pavadinimas Kam skirta Trukmė Apie ką
Bibliotekos informacijos sistema ir paslaugos I kurso studijų studentams  45 min. Susipažinsite su Bibliotekos informacijos sistema ir paslaugomis: bibliotekos ištekliais, paslaugomis, tinklalapiu, socialinio bendravimo įrankiais. Išmoksite naudotis bibliotekos el. katalogu, rasti studijų modulių literatūrą, užsakyti leidinius į namus, prasitęsti knygos grąžinimo terminą ir kt.
Kaip rasti informacijos šaltinius rašto darbui Visų studijų pakopų studentams 45 min. – 1.30 val. Susipažinsite su informacijos paieškos planavimu, spausdintų ir el. knygų, žurnalų straipsnių, konferencijos pranešimų, statistinių duomenų ir kt. informacijos šaltinių paieška. Sužinosite, kaip atlikti paiešką Bibliotekos kataloge ir virtualioje bibliotekoje, Lietuvos ir užsienio šalių mokslinės informacijos duomenų bazėse, internete.
Bibliografinių įrašų tvarkymo programos Visų studijų pakopų studentams 45 min. – 1.30 val. Pristatysime bibliografinių įrašų tvarkymo programas RefWorks, Mendeley, EndNote ir kt. 
Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą. Citavimo stiliai Visų studijų pakopų studentams ir dėstytojams 45 min. Susipažinsite su Lietuvoje ir užsienyje naudojamais citavimo stiliais. Plačiau apžvelgsime APA citavimo stilių arba ISO 690:2010 standartą. Sužinosite, kaip cituoti darbe naudojamus šaltinius ir išvengti plagiato, kaip taisyklingai parengti literatūros sąrašą. Atsakysime į Jūsų pateiktus klausimus.
El. mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos  Doktorantams ir mokslininkams 45 min. Susipažinsite su mokslinės komunikacijos procesais, tradiciniais ir interaktyviais mokslinės informacijos šaltiniais.
Kaip pasirinkti tinkamą žurnalą straipsnio publikavimui Doktorantams ir mokslininkams 45 min.  
Informacijos paieškos strategija Visų studijų pakopų studentams 1 val. 30 min. Susipažinsite su informacijos paieškos etapais ir įrankiais.
Autorių teisės ir kūrybinių bendrijų licencijos Doktorantams ir mokslininkams 45 min.  
Duomenų bazių pristatymai Dėstytojams, mokslininkams, studentams 45 min.  
Atviroji prieiga prie mokslo publikacijų ir mokslo duomenų: kaip įvykdyti finansuojančių institucijų reikalavimus Dėstytojams, mokslininkams 45 min.  
Mokslo vertinimo rodikliai ir įrankiai Dėstytojams, mokslininkams 45 min. Cituojamumo ir kt. rodikliai, H indeksas, duomenų bazės Web of Science, Scopus, SCIMago.

 

Vadovai (vaizdo medžiaga)
 

Informacija apie bibliotekos el. katalogą

Informacijos paieška el. kataloge

Kaip užsisakyti leidinius el. kataloge

Kaip prasitęsti leidinių grąžinimo terminą bibliotekos kataloge

Kaip rasti leidinius skaitykloje

Studijų modulių literatūros paieška


Bibliotekos paslaugos

Kaip užsisakyti delspinigiams apmokėti reikalingą kvitą (studentams)

Kaip užsisakyti delspinigiams apmokėti reikalingą kvitą (darbuotojams)

Informacija apie kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugą

Apmokėjimas už kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugas

Kaip atsispausdinti reikiamus dokumentus?


Citavimo stiliai

APA citavimo stilius

ISO 690:2010 standartas


eLABa

eLABa vadovas studentui


Bibliografinių įrašų tvarkymo programos

Mendeley – kas tai?


Informacijos šaltinių paieška duomenų bazėse

ACS Publications (paieškos vadovas)

Academic Search Complete (paieškos vadovas)

Access Engineering (paieškos vadovas)

Access Engineering DataVis (paieškos vadovas)

ScienceDirect (paieškos vadovas)

Ebrary (paieškos vadovas)

KTU leidyklos „Technologija“ el. knygos (paieškos vadovas)

Nature mokslinis žurnalas (paieškos vadovas)

Oxford Journals (paieškos vadovas)

Literatūros sąrašo sudarymas

Mokslo darbuose bibliografinės nuorodos ir literatūros sąrašas sudaromas pagal tam tikras taisykles, standartus. Kokias jas pasirinkti Universiteto studentams, mokslininkams?

1. Studentai, rengdami mokslo darbus, turi vadovautis darbo vadovo, fakulteto parengtais metodiniais nurodymais.
2. Mokslininkai, prieš pateikiant mokslinį straipsnį į tam tikrą žurnalą, turi susipažinti su autoriams keliamais reikalavimais bibliografinių nuorodų ir literatūros sąrašo sudarymui.
3. Nesant nurodymų dėl bibliografinių nuorodų taisyklių, KTU pateikia bendrąsias rekomendacijas:

 • Socialinių ir humanitarinių mokslų rašto darbuose bibliografinės nuorodos tekste ir literatūros sąrašai sudaromi pagal APA citavimo stilių. Vaizdo medžiaga, pateiktys apie APA citavimo stilių; 
 • Fizinių ir technologijos mokslų srityse - vadovaujantis tarptautiniu standartu LST ISO 690:2010. Vaizdo medžiaga, pateiktys apie LST ISO 690:2010.

Rengiant bibliografines nuorodas ir literatūros sąrašus gali pagelbėti bibliografinės informacijos tvarkymo programos RefWorks, Mendeley.  Naudojant šias programas galima:

 • išsaugoti informacijos šaltinius, jų bibliografinius įrašus;
 • rūšiuoti įrašus į katalogus pagal temas arba kitus požymius;
 • redaguoti, atlikti įrašų paiešką;
 • rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius;
 • naudoti MS Word programoje bibliografinių nuorodų įterpimo tekste bei literatūros sąrašo rengimo įrankius ir kt.

Bibliotekoje organizuojami mokymai, kaip naudotis šiomis programomis. Mokymų grafiką rasite skiltyje Mokymai.

Mokymų pateiktys, kaip naudotis RefWorks ir Mendeley programomis.

Mokymų pateiktys, kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą: APA citavimo stilius ir ISO 690:2010 standartas.

Vaizdo medžiaga, kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą: APA citavimo stilius ir ISO 690:2010 standartas.

Paslaugos

Leidinių skolinimas

 

Skaitytojai aptarnaujami vadovaujantis Naudojimosi Kauno technologijos universiteto bibliotekos paslaugomis tvarkos aprašu ir Naudojimosi retais spaudiniais taisyklėmis.
 • Leidiniai iš anksto užsakomi bibliotekos Kataloge arba KTU VB.
 • Leidiniai skolinami įvairiam laikotarpiui – nuo vienos dienos iki vieno semestro.
 • Leidinių, išduotų 1 savaitei ir semestrui, skolinimo terminą galima prasitęsti vieną kartą. Kitų leidinių skolinimo terminų pratęsimas neribojamas, jeigu kurio nors vieno iš jų neužsakė kitas skaitytojas arba delspinigių suma nesiekia 2 EUR. Skaityklų leidiniams skolinimo terminus gali pratęsti tik bibliotekos darbuotojas. Pasibaigus naudojimosi leidiniu terminui ir jo neprasitęsus, už kiekvieną leidinį skaičiuojami delspinigiai:
  - iš uždarų fondų (saugyklų) – po 0,03 EUR,
  - iš atvirų fondų (skaityklų) – po 0,30 EUR.​
 • Delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą – 38 EUR.
 • Skaityklų leidiniai į namus skolinami vadovaujantis Naudojimosi KTU bibliotekos paslaugomis tvarkos aprašo 9.4 punktu.
 • Akademinėje IS sistemoje užsisakykite delspinigių mokėjimo kvitą.
 • Atsiskaitymo su biblioteka už laiku negrąžintas knygas (delspinigius) kvito užsakymo instrukcija darbuotojams
 • Atsiskaitymo su biblioteka už laiku negrąžintas knygas (delspinigius) kvito užsakymo instrukcija studentams.​
 • Pametus bibliotekos knygą, reikia ją pakeisti tokia pat arba lygiaverte knyga, pasirenkant iš bibliotekai reikalingų leidinių sąrašo. Prieš perkant knygą, reikėtų pasikonsultuoti su ta biblioteka, iš kurios knyga buvo skolinta.

Grupių darbo kambariai 
 • Grupių darbo kambariai yra Centrinėje (203a 203 ir 204 kambariai) ir fakultetų bibliotekose.
 • Grupių darbo kambariais gali naudotis visi skaitytojai. Pirmenybę turi skaitytojai, iš anksto užsirezervavę darbo vietas. Neatvykus laiku (15 min. nuo rezervacijos pradžios), rezervacija panaikinama.
 • Centrinėje bibliotekoje grupių darbo kambarį ar stalą/us galima rezervuoti bibliotekoje prie Informacijos stalo arba tel. (8 37) 30 06 55.
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje grupių darbo kambarį galima rezervuoti bibliotekoje arba tel. (8 37) 35 38 17.
 • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje grupių darbo kambarį galima rezervuoti bibliotekoje arba tel. (8 37) 30 06 66.
 • Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje grupių darbo kambarį galima rezervuoti bibliotekoje arba tel. (8 37) 30 01 99.
Interneto ir kompiuterių paslaugos
 • Interneto ir kompiuterių paslaugomis galima naudotis Centrinėje ir visose  fakultetų bibliotekose. 
 • Kompiuterinės darbo vietos pritaikytos individualiam ir grupiniam darbui, informacijos paieškai internete ir duomenų bazėse.
 • Universitete ir bibliotekoje veikia vieninga prisijungimo prie kompiuterių ir visų Universiteto informacijos išteklių sistema.
 • Bibliotekoje veikia eduroam tinklas. Juo gali naudotis visi Lietuvos ir pasaulio mokslo ir studijų institucijų, įsijungusių į eduroam tinklą, nariai.
 • Bibliotekos vartotojai gali naudotis interneto naršyklėmis, Microsoft Office ir šiomis specializuotomis programomis:
  • Centrinėje bibliotekoje:
   • SPSS programa. Ji skirta statistinių tyrimų duomenų analizei. Programa įdiegta šiuose kompiuteriuose: nr. 4, nr. 9, nuo nr.11 iki nr. 18, nuo nr. 20 iki nr. 24.
  • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje: 
   • Autodesk AutoCad 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Autodesk Inventor Professional 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Autodesk Inventor Content Library 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Autodesk Revit 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Autodesk 3DSMax 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Autodesk Maya 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • MathCad 15. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • MatLab 2016a. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Lectra. Automatizuota drabužių projektavimo sistema. Programa įdiegta kompiuteryje nr. 7. 
   • SolidWorks 2016-2017. Programa skirta instrukciniam projektavimui ir 3D modeliavimui. Ji įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
Nešiojamojo kompiuterio, projektoriaus skolinimas darbui bibliotekoje
 •  Universiteto bendruomenės nariams skoliname kompiuterį, projektorių (tik bibliotekos patalpose), pateikus darbuotojo / studento pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę / pasą. 
Kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos yra mokamos

Bibliotekose veikia savitarnos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo aparatai.

 • A4 formato lapo nespalvota kopija  – 0,04 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo spalvota kopija – 0,29 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo skenuotas dokumentas - 0,02 EUR (skenavimas);
 • A3 formato lapo kaina dauginasi iš dviejų.
 • Kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo instrukcija.
Paslaugos specialiųjų poreikių skaitytojams
 • Centrinėje (K. Donelaičio g. 20) ir fakultetų bibliotekose (Informatikos, Studentų g. 50; Cheminės technologijos, Radvilėnų pl.19; Mechanikos inžinerijos ir dizaino, Studentų g. 56; Statybos ir architektūros, Studentų g. 48) įrengtos patogios darbo vietos (reguliuojamo aukščio stalai, kėdės), pritaikytos judėjimo negalią turintiems skaitytojams. Taip pat yra alternatyvi pelė, skirta skaitytojams su motorikos sutrikimais.
 • Bibliotekose yra kompiuterių, kuriuose įdiegta SuperNova programinė įranga, skirta regos negalią turintiems skaitytojams. Ši programinė įranga leidžia išdidinti ekrane matomą tekstą, piktogramas, mygtukų juostas, grafikus, paveikslėlius ir kt. Programa SuperNova skaito tai, ką jūs renkate, spaudžiate, skaito dokumentą, internetinį puslapį ar elektroninį laišką.
 • Yra kompiuterinė darbo vieta, pritaikyta regos negalią turintiems skaitytojams. Įdiegta programinė įranga leidžia susikurti padidinto šrifto tekstinį, mp3, Brailio rašto ir kt. dokumento versijas.
 • Centrinė ir Informatikos fakulteto bibliotekos yra pritaikytos judėjimo negalią turintiems skaitytojams.
Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
 • Neradus leidinio Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, jį galima užsisakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų el. paštu valdemara.polzunoviene@ktu.lt. Paslauga yra mokama, ja gali naudotis tik Universiteto bendruomenės nariai. Vadovaujantis Rektoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-369 už paslaugą asmenys apmoka pagal siunčiančiosios bibliotekos sąskaitą. Pašto išlaidos apmokamos pagal universitetui pašto paslaugas teikiančios organizacijos tarifus.  
 • Apie leidinio gavimo / apmokėjimo sąlygas, atsiųstus leidinius vartotojai informuojami el. paštu arba telefonu. 
 • Leidinių grąžinimo terminus nurodo juos atsiuntusi biblioteka.

Apie biblioteką

Universiteto biblioteka yra viena didžiausių Lietuvoje. Ji kaupia ir nuolat papildo vieną iš gausiausių inžinerijos, technologijos ir fizinių mokslų lietuviškos ir užsienio literatūros kolekciją. Sudarytos sąlygos prieigai prie elektroninės informacijos išteklių. 

Biblioteka yra atvira studijuojantiems ir dirbantiems Universitete, miesto akademinei bendruomenei, pramonės įmonių specialistams, verslininkams.

Bibliotekos misija – teikti efektyvias paslaugas, orientuotas į esamus ir būsimus mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų poreikius, užtikrinant prieigą prie Bibliotekoje saugomų ir virtualioje erdvėje prieinamų pasaulinių informacijos išteklių.

Bibliotekos vizija – modernus studijų ir mokslo informacijos išteklių centras, kuriame integruojamos fizinės ir virtualios erdvės, sukuriančios studijoms ir moksliniams tyrimams palankią informacinę aplinką, paslaugas ir prieigą prie reikalingų informacijos išteklių.

KTU bibliotekos strateginiai tikslai

KTU bibliotekos strategijos schema

 

Ką studentai mano apie biblioteką (vaizdo įrašas 2017-04-13)
Debatai „Moderniam studentui (ne)reikia bibliotekos“ (vaizdo įrašas 2017-04-26)

Bibliotekos istorija: datos, įvykiai, faktai
1923 m. sausio 1 d. Lietuvos universitete įkurta biblioteka. Spaudinių fondą sudarė buvusių Aukštųjų kursų ir asmeninė Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Adalberto Becenbergerio (Adalbert Bezzenberger) bibliotekos.
1922–1940 Universitete veikė septynios fakultetų bibliotekos.
1923–1944 Bibliotekai vadovavo prof. Vaclovas Biržiška.
1924–1944 Prie Bibliotekos veikė Lietuvos bibliografijos institutas.
1926 Išleistas Mikalojaus Daukšos „Postilės” (1599) faksimilinis leidinys.
1928–1943 Rengtas (nuo 1936 m. ir leistas) nacionalinės einamosios bibliografijos žurnalas „Bibliografijos žinios".
1929 Biblioteka persikėlė į Didžiuosius (dabar – Antruosius) rūmus. Išleistas Simono Daukanto rankraštis „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (1822).
1930–1946 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka.
1934–1941 Bibliotekoje veikė Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus.
1934 Išleistas istoriko Konstantino Jablonskio parengtas pirmasis „Istorijos archyvo” tomas, apėmęs XVI a. dvarų inventorius, saugotus bibliotekos rankraštyne".
1937 Biblioteka įsijungė į Tarptautinio abonemento sistemą.

Atgaivintas tęstinis leidinys „Mūsų senovė”, skelbęs Lietuvos istorijos medžiagą.
1940 Atidaryti Bibliotekos filialai Medicinos (iki 1950), Filologijos (iki 1948) ir Technologijos fakultetuose (dabar – Cheminės technologijos f-to biblioteka),
1943 Vokiečių okupantai uždarė Universitetą ir užėmė Bibliotekos patalpas.
1944 Atnaujinta Universiteto ir Bibliotekos veikla.
1944–1946 Bibliotekai vadovavo prof. Augustinas Janulaitis.
1946–1948 Bibliotekai vadovavo Vincas Ruzgas.
1946–1950 Kauno valstybinio universiteto biblioteka.
1948–1976 Bibliotekai vadovavo Stefanija Užkurytė.
1950 Universitetas reorganizuotas į Politechnikos ir Medicinos institutus. Bibliotekos patalpos ir didžioji fondo dalis atiteko KPI (Kauno politechnikos institutui).
1951–1974 Kauno politechnikos instituto biblioteka.
1953 Įsteigtas filialas Statybos fakultete (dabar – Statybos ir architektūros f-to biblioteka).
1956–1969 Veikė filialas Vilniaus fakultete. Vėliau perduotas Vilniaus inžineriniam statybos institutui (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas).
1961–1991 Veikė Klaipėdos fakulteto biblioteka. Vėliau perduota Klaipėdos universitetui.
1962–1997 Veikė Šiaulių fakulteto biblioteka. Vėliau perduota Šiaulių universitetui.
1963 Įsteigtas filialas Panevėžio fakultete (dabar – Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka).
1963–1983 Surengtos 4 mokslinės konferencijos, skirtos Bibliotekos jubiliejams.
1965 Įkurtas mokomosios literatūros abonementas Mašinų gamybos fakultete (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to grupė).
1966–1989 Parengta ir išleista literatūros rodyklė „Lietuvos architektūra”, šešios instituto darbuotojų mokslo darbų rodyklės, paskaitų konspektas „Informatikos pagrindai”, kitos metodinės priemonės.
1969 Įsteigta Radioelektronikos fakulteto biblioteka (dabar – Informatikos f-to biblioteka).
1974–1989 Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto biblioteka.
1976–1991 Bibliotekai vadovavo Genovaitė Romanovienė.
1978 Įsteigtas Retų knygų skyrius.
1984 Įkurtas filialas naujuose Lengvosios pramonės fakulteto rūmuose (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to biblioteka).
1987 Instaliuota kompiuterinė periodinių leidinių užsakymo programa Prenumerata.
Nuo 1990 Kauno technologijos universiteto biblioteka.
1991–2014 Bibliotekai vadovavo Genė Duobinienė.
1992 Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Skandinavijos, Vakarų Europos, JAV specialistais.
1993 Pradėta eksploatuoti DB Publikacijos, kurioje nuo 1992 m. aprašomos Universiteto darbuotojų mokslinės publikacijos.
 
Lietuvos technikos bibliotekoje surengta Centrinės Europos mokslinių bibliotekų ir informatikos konferencija-paroda "XXI amžiaus informacijos vartotojai". Universiteto biblioteka – viena iš renginio organizatorių.
1995–1999 Veikė integrali kompiuterinė bibliotekinė sistema CICERO (DANTEK, Danija). 1997 m. Centrinės bibliotekos abonemente pradėtas kompiuterinis skaitytojų aptarnavimas.
1996 Kompiuterinis bibliotekos katalogas prieinamas skaitytojams vietiniame tinkle ir per internetą. Pradėta informacijos paieška pasaulio DB.

Atidengtas memorialinis bareljefas buvusiam Bibliotekos direktoriui profesoriui Vaclovui Biržiškai (skulptorius Stasys Žirgulis). Įvyko seminaras Vaclovo Biržiškos skaitymai.

Atidaryta Konstantino Savicko salė-skaitykla, įrengta Kauno technologijos universitetui skirtomis mecenato palikimo lėšomis. 
Kartu su UAB „Humanitas“ kasmet rengiamos Vakarų šalių leidyklų mokslo ir akademinės literatūros parodos.
1997 Kartu su Kauno apskrities viešąja biblioteka Norvegijos Tonsbergo viešojoje bibliotekoje organizuota paroda Lietuvos istorija knygose, skirta lietuviškos knygos 450-osioms metinėms paminėti.
1998 Nijolei Lietuvninkaitei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus ir praktinę veiklą. Atidarytos dvi interneto skaityklos.
1998–1999 Dalyvauta Europos Komisijos XIII direktorato finansuotame informacijos vartotojų nuotolinio mokymo projekte DEDICATE.
1999 Pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) projektą įdiegta integrali bibliotekinė informacijos sistema ALEPH 500 (Ex Libris, Izraelis).
2001–2004 Rekonstruotas Centrinės bibliotekos II aukštas – atidaryta moderni Skaitytojų salė.
2001–2006 Kartu su autorių kolektyvu parengtas projektas „LABT vystymo koncepcija: Lietuvos virtuali biblioteka".
2002–2004 Kartu su Edukologijos institutu (KTU) dalyvauta Europos Komisijos 5FP projekte PERINE (Pedagoginių ir edukacinių mokslinių tyrimų informacijos tinklas Europai).
2002 Pagal ITMIS programą kartu su autorių kolektyvu parengta studija „Visateksčių dokumentų duomenų bazių ir e. leidybos plėtros poreikių ir galimybių analizė".
 
Apgintos daktaro disertacijos: Nijolė Lietuvninkaitė „Kauno knygos kultūra 1843–1918 metais“ (humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija 06 H); Edita Korzonaitė „Žmogaus elgesio su mirusiaisiais ir vėlėmis raida sakmėse ir papročiuose“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H).

Mechanikos f-to biblioteka perkelta į naujas patalpas Aštuntuosiuose rūmuose, atidaryta skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2003–2009 Dalyvauta Lietuvos tūkstantmečio minėjimo valstybinėje programoje.
2004 Pradėta eksploatuoti nauja DB Elektroninės tezės ir disertacijos (ETD). 
Išleistas dr. Nijolės Lietuvninkaitės parengtas katalogas „Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka".
2004–2005 Dalyvauta Lietuvos mokslo ir studijų fondo finansuojamoje mokslo programoje Lietuvos mokslo ir studijų informacijos poreikių tenkinimas mokslinių tyrimų plėtrai pritaikant visatekstes duomenų bazes (vadovas doc. dr. Pranas Žiliukas).

Suremontuota Cheminės technologijos fakulteto biblioteka, atidaryta interneto skaitykla.
2005–2008 Dalyvauta dviejuose ES SF projektuose „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas” ir „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams".
2005 Gintarė Tautkevičienė apgynė daktaro disertaciją „Studentų mokymosi aplinkų susiformavimui iš Universiteto bibliotekos edukacinės aplinkos įtaką darantys veiksniai".

Panevėžio instituto biblioteka perkelta į naujas patalpas Vadybos ir administravimo fakultete, įrengta skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2006 Išleista dr. Nijolės Lietuvninkaitės mokslinė monografija „Kauno senoji knyga: raiška ir plėtotė 1843–1918 metais".

Renovuota Elektronikos rūmų biblioteka (dabar – Informatikos f-to biblioteka): abonemento ir skaityklos patalpos sujungtos į vieną erdvę, suformuotas atvirasis skaityklos fondas, įrengtos kompiuterinės darbo vietos ir elektroninė leidinių apsaugos sistema.

Rekonstruota Dizaino ir technologijų fakulteto bibliotekos (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to bibliotekos) skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2006–2007 Kauno senosios portretinės fotografijos kolekcija (1863–1940) ir LDK raštijos paminklas Jono Jaknavičiaus „Ewangelie polskie y litewskie” (1647) pripažintos nacionalinio bei regioninio dokumentinio paveldo objektais ir įtrauktos į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą.
2007 Retų knygų skyriaus vedėjai dr. Nijolei Lietuvninkaitei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui.
2008 Bibliotekos direktorei G. Duobinienei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už nuopelnus bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose.

Pradėta eksploatuoti DB Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka (eLABa).

Atliktas Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas švietimo būklės tyrimas „Bendrojo lavinimo mokyklų ir aukštųjų mokyklų bibliotekų kokybė ir mokymo / mokymosi poreikių tenkinimas".
2008–2009 Dalyvauta LMBA vykdytame „Bibliotekos pažangai" projekte „Mokymo(si) kurso „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos” parengimo ir dėstymo bei mokymo(si) kurso „Interneto ištekliai bibliotekų lankytojams" parengime.
2009 Rekonstruotos Centrinės bibliotekos I a. patalpos, modernizuota Retų knygų skyriaus leidinių saugykla.
2009–2011 Dalyvauta LMBA projekte „EMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“, atliktas mokslinis tyrimas „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimtis ir sudėtis“, parengti mokymo moduliai, organizuoti mokymo kursai tyrėjams.

Renovuota Statybos rūmų bibliotekos (dabar – Statybos ir architektūros f-to bibliotekos) skaitykla ir interneto svetainė, suformuotas atvirasis fondas, įrengta leidinių apsaugos sistema.
2009–2012 Dalyvauta ES 7 BP mokslo projekte OpenAIRE (Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra).
2010 Informacinių paslaugų skyriaus vedėjai dr. Gintarei Tautkevičienei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už nuopelnus bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose.

Išleista autorių kolektyvo (bendraautorė dr. Gintarė Tautkevičienė) monografija „Universiteto edukacinė galia: atsakas 21-ojo amžiaus iššūkiams“ ir  mokslo studija „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas“.
2010–2013 Dalyvauta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos vykdytame projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)".
2010–2014  Dalyvauta Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projekte, vykdant Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010–2014 metų respublikinę programą.
2010–2014 Dalyvauta Lietuvos mokslo tarybos vykdytame ir Europos socialinio fondo finansuotame projekte tarptautinei mokslinei DB Lituanistika plėtoti.
2010–2014 Dr. Gintarė Tautkevičienė ėjo patariamosios tarybos pirmininkės pareigas tarptautinėje organizacijoje EIFL (Elektroninė informacija bibliotekoms).
2011 Dalyvauta LMBA vykdytame projekte „Skatinkime atvirąją prieigą Lietuvoje“: sukurta vaizdo filmų, atlikta apklausa, suorganizuota mokslinė konferencija „Atverkime mokslo žinias pasauliui".
2011–2014 Dalyvauta ES 7 BP mokslo projekte OpenAIREplus: Antrosios kartos Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra (OpenAIRE projekto tęsinys), 2013 m. organizuotas seminaras "Atvirosios prieigos infrastruktūros teisiniai klausimai ir tęstinumo užtikrinimas". Tęsiant šį projektą, parengta paraiška ir gautas finansavimas "Horizontas 2020" programos projektui OpenAIRE2020.
2012 Vykdytas tarptautinės organizacijos EIFL finansuotas projektas „Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis“, organizuotas seminarų ciklas („Atvirasis mokslas: kodėl jis man svarbus?“, „Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licencijos ir atviroji prieiga“, „Kodėl mokslininkams svarbi atviroji prieiga?“) ir viešoji diskusija „Atvirosios prieigos plėtra Lietuvoje".
2013 Parengtas Bibliotekos atnaujinimo ir plėtros projektas vadovaujantis Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. V7-T-6 dėl Universiteto mokslo ir studijų atsinaujinimo programos 2013–2014 m. ir Senato 2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. V3-S-42.
Nuo 2013 Dr. Gintarė Tautkevičienė išrinkta Atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo grupės prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininke.
2014 Dalyvauta LIBITOP tyrime, parengta tyrimo ataskaita (Manžuch, Z., Tautkevičienė, G. Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų strategijų ir kiekybinių veiklos rodiklių tyrimas).
Nuo 2014 Dr. Gintarė Tautkevičienė EIFL atvirosios prieigos koordinatorė Lietuvai.
Nuo 2014 Dalyvaujama ES 7 BP projekte FOSTER, vykdomi mokymai Lietuvos universitetų tyrėjams „Atvirojo mokslo skatinimas jaunųjų mokslininkų tarpe: iššūkiai ir galimybės“.
Nuo 2014 gruodžio 15 d. Bibliotekai vadovauja dr. Gintarė Tautkevičienė.
Nuo 2015–2018 Dalyvaujama programos „Horizontas 2020“ projekte „Europa 2020 atvirosios prieigos infrastruktūra moksliniams tyrimams (OpenAIRE2020)“.

Pasiūlykite leidinį

Jūs galite pasiūlyti bibliotekai įsigyti naują leidinį. Prieš siūlydami leidinį įsitikinkite, kad jo nėra Bibliotekos kataloge.

Informacijos išteklių formavimo skyrius
Vadovė – Alina Andriuškevičienė
tel. (8 37) 30 06 56
e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

D.U.K.

D.U.K. – Dažniausiai užduodami klausimai

Jei turite klausimų, pasiūlymų ir atsiliepimų apie bibliotekos paslaugas prašome pateikti:

Kontaktai

Bendra informacija: K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas, tel. (8 37) 30 06 55, e. p. biblioteka@ktu.lt

Leidinių paieška, užsakymas, išdavimas ir grąžinimas, pratęsimas. Tel. (8 37) 30 06 55, e. p. biblioteka@ktu.lt

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA). Tel. (8 37) 30 06 55; e. p. valdemara.polzunoviene@ktu.lt

Publikacijų įkėlimo ir sąrašų rengimo klausimais. Tel. (8 37) 30 06 52, e. p. rita.jasmontiene@ktu.ltedita.razanskaite@ktu.lt

Disertacijų ir magistro darbų bei jų santraukų talpinimo į eLABa klausimais. Tel. (8 37) 30 06 52, e. p.asta.citaviciene@ktu.lt

Išankstinis grupinio darbo kambarių ar stalo/ų rezervavimas. Tel. (8 37) 30 06 55, e. p. biblioteka@ktu.lt

Leidinių komplektavimas. Tel. (8 37) 30 06 56, e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

Užklausos, duomenų bazės. Tel.  (8 37) 30 02 84, e. p. aiste.pranckute@ktu.lt

Konsultacijos dėl UDK indekso. Tel. (8 37) 30 06 57, e. p. birute.vailenkiene@ktu.lt

Dalyko bibliotekininkai


Administracija

Direktorė – dr. Gintarė Tautkevičienė
tel. (8 37) 30 06 50
e. p. gintare.tautkeviciene@ktu.lt


Padaliniai
Skaitytojų aptarnavimo skyrius Skyriaus vadovė – Alma Jančiūnienė
K. Donelaičio g. 20
tel. (8 37) 30 06 54
e. p. biblioteka@ktu.lt
Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Grupės vadovė – Marytė Gradeckienė
Radvilėnų pl. 19
tel. (8 37) 30 01 99
e. p. biblioteka.ctf@ktu.lt
Informatikos fakulteto biblioteka Grupės vadovė – Jūratė Kuliešienė
Studentų g. 50
tel. (8 37) 30 06 69
e. p. biblioteka.if@ktu.lt
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Grupės vadovė – Elena Šermukšnienė
Studentų g. 56
tel. (8 37) 35 38 17
e. p.
biblioteka.midf@ktu.lt
Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka Grupės vadovė – Rimanta Kerbelienė
Studentų g. 48
tel. (8 37) 30 06 66
e. p. biblioteka.saf@ktu.lt
Informacinių paslaugų skyrius Skyriaus vadovė – Vilija Dzingienė
K. Donelaičio g. 20-121
tel. (8 37) 30 02 84
e. p. vilija.dzingiene@ktu.lt
Mokslinės informacijos skyrius

Skyriaus vadovė – dr. Ieva Cesevičiūtė
K. Donelaičio g. 20-207
tel. (8 37) 30 06 52
e. p. ieva.ceseviciute@ktu.lt

Informacijos išteklių formavimo skyrius

Skyriaus vadovė – Alina Andriuškevičienė
K. Donelaičio g. 20-122
tel. (8 37) 300 656
e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

Katalogavimo grupė
Grupės vadovė – Violeta Kostinaitė
K. Donelaičio g. 20-123
tel. (8 37) 30 06 57
e. p. violeta.kostinaite@ktu.lt

Periodikos grupė Vyriausioji informacijos vadybininkė – Daiva Didžgalvienė
K. Donelaičio g. 20-122
tel. (8 37) 30 06 56
e. p. daiva.didzgalviene@ktu.lt
Retų spaudinių grupė Vyriausioji bibliotekininkė – dr. Edita Korzonaitė
K. Donelaičio g. 20-125
tel. (8 37) 30 06 58
e. p. edita.korzonaite@ktu.lt
Panevėžio fakulteto biblioteka Vedėja – Ilona Gasiūnienė
Nemuno g. 33
Panevėžys
tel. (8 45) 46 77 31
e. p. ilona.gasiuniene@ktu.lt
 • 2017-06-20 14:15
  Birželio 15-16 d. Talino universitete vyko 10-oji metinė Europos universitetų asociacijos, Doktorantūros studijų tarybos (EUA-CDE) konferencija "Digitalisation: A game changer for doctoral education?". Konferencijoje diskutuota kaip universitetai užtikrina doktorantūros studijų kokybę ir modernumą ir su kokiais...
  2017-06-20 09:30
  Birželio 18-22 d. Bolzane vyksta 38-oji metinė IATUL konferencija “Embedding Libraries - Service and Development in Context”. Renginį organizuoja Tarptautinė universitetų bibliotekų asociacija (IATUL). Konferencijoje diskutuojami klausimai apie universitetų bibliotekų vaidmens kaitą, studentų informacinio raštingumo...
  2017-06-19 09:30
  Kviečiame dėstytojus birželio 28 d. 10 val. į  Pearson leidyklos studijų išteklių pristatymą, kurio metu bus supažindinama su Pearson leidyklos išteklių taikymo studijų procese galimybėmis, atsakoma į dėstytojų, jau naudojančių šiuos išteklius studijų procese, klausimus.  Išteklius pristatys leidyklos...
  2017-06-15 14:15
  Iki 2017 m. liepos 14 d. kviečiame KTU bendruomenės narius skaityti Morgan&Claypool Synthesis eBooks el. knygas. Kolekciją sudaro daugiau kaip 875 el. knygos, kurių turinys apima inžinerijos ir kompiuterių mokslų sritis.  Prieiga galima iš KTU kompiuterių tinklo arba nuotoliniu būdu per VPN paslaugą....
  2017-06-14 11:45
  Centrinėje bibliotekoje panaikinta galimybė už kopijavimo paslaugą apmokėti grynaisiais pinigais, įsigyjant išankstinio apmokėjimo kuponus Foxbox terminale. Skaitytojai ir toliau gali naudotis žemiau nurodytomis galimybėmis, išskyrus, Foxbox: Kopijavimo paslaugų centruose: Studentų g. 50, UAB Novakopa...
  2017-06-14 10:00
  Informuojame, kad š. m. birželio 21 d. nuo 9 val. iki 12 val. bus atliekami eLABa taikomosios programinės įrangos atnaujinimo darbai – diegiama 1.20 versija eLABa ETD ir PDB posistemėms.  Dėl duomenų atnaujinimo darbų galimi atskirų funkcijų (ataskaitų formavimas ir kt. ) sutrikimai iki 20 val.  Nurodytu...
  2017-06-05 10:30
  Pranešame, kad š.m. birželio 6 dieną nuo 8.00 val. iki vakaro Emerald duomenų bazėje dėl sistemos tobulinimo darbų neveiks dauguma funkcijų. Bus galima tik straipsnių peržiūra read-only režimu. Atsiprašome už nesklandumus.
  2017-06-02 12:00
  Iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. KTU bendruomenės nariams suteikta laikina prieiga prie žurnalo Science ir archyvo Science Classic. Šį žurnalą leidžia American Association for the Advancement of Science (AAAS). Prieiga iš KTU kompiuterių tinklo.
  2017-05-30 09:00
  Birželio 8 d. 15 val. ir 22 d. 15 val. Centrinėje bibliotekoje (K. Donelaičio g 20-204) vyks mokymai tema „Mokslo analitikos įrankis InCites".  Mokymų metu susipažįstama su mokslo rezultatų vertinimo įrankiu InCites, pateikiančiu Web of Science Core Collection indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis ir jų...
  2017-05-23 13:45
  Open Data (atvirųjų duomenų) ataskaitoje pateikiama metus laiko Elsevier leidyklos ir Olandijos Leideno universitete įsikūrusio mokslo ir technologijų studijų centro (angl. the Centre for Science and Technology Studies (CWTS)) vykdytos studijos rezultatai. Studija atlikta taikant kokybinę bibliometrinę analizę...
  2017-05-22 10:00
  Kviečiame aplankyti Timotiejaus Norvilos fotografijų parodą, kuri eksponuojama iki birželio 22 d. Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje.  Ši paroda prasidėjo nuo Facebooke įkurtos grupės DailyShot, kur kiekvienas grupės narys kasdien turėjo įkelti tos dienos labiausiai pavykusį kadrą. Parodos...
  2017-05-18 14:00
  2017 m. gegužės 23 d., antradienį, Centrinėje bibliotekoje vyks akademinių leidyklų knygų paroda. Kviečiame visus Ekonomikos ir verslo fakulteto dėstytojus susipažinti su Cengage, Elsevier, Pearson, Sage, Springer, Taylor&Francis, Wiley leidyklų naujausiais leidiniais ir siūlyti bibliotekai įsigyti studijoms...
  2017-05-10 07:30
  Gegužės 17 d. 14 val.  KTU Chemines technologijos fakultete (B korpuse, 204 auditorijoje, Radvilėnų pl. 19) vyks mokymai, skirti duomenų bazės Reaxys vartotojams ir bibliotekininkams. Duomenų bazėje Reaxys pateikiama išsami informacija apie cheminių junginių sintezės būdus, chemines, fizikines ir biologines...
  2017-05-05 09:45
  Gerbiami Universiteto bendruomenės nariai, Gegužės 10 d. (trečiadienį) 12 val., KTU EVF konferencijų salėje (Gedimino g. 50, vidinis kiemas, 2 aukštas), kviečiame į Sage el. išteklių pristatymą. Trukmė - 1 val. Renginio metu bus pristatoma:   •    Sage Research Methods duomenų bazė....
  2017-05-04 15:45
  Mielas studente,  prašome skirti 3-5 min. klausimyno apie bibliotekos paslaugas pildymui. Anketą rasite Akademinėje informacinėje sistemoje.  Apklausa vykdoma iki gegužės 16 d. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu: biblioteka@ktu.lt Dėkojame už bendradarbiavimą! 
  2017-05-03 14:15
  Iki š. m. liepos 1 d., pereinant prie atnaujintos RefWorks versijos, būtina susikurti naujas paskyras ir į jas perkelti savo įrašus.  SVARBU: Naujas paskyras turite susikurti KTU universiteto/bibliotekų tinkle. Po liepos 1 d. ankstesnės paskyros bus panaikintos, kartu ištrinti neperkelti įrašai....
 • 2016-07-08 14:30
  Birželio 26-30 dienomis KTU bibliotekos darbuotojos Gintarė Tautkevičienė, Ieva Cesevičiūtė, Rimanta Kerbelienė, Auksė Patackienė ir Aistė Pranckutė Suomijos sostinėje Helsinkyje lankėsi trijose bibliotekose – Helsinkio ir Aalto universitetų bibliotekose ir netradicinėje miesto viešojoje bibliotekoje Library 10....
  image
  2015-07-10 11:30
  Liepos 6-ąją dieną, Kauno rajono muziejuje, Raudondvaryje vyko renginiai skirti Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai. Išskirtinis renginio akcentas – Kauno technologijos universiteto (KTU) bibliotekos ir Kauno rajono muziejaus bendros parodos „Raudondvario grafų Tiškevičių bibliotekos XV–XVII knygos“...
  2015-06-25 12:30
  KTU Bibliotekos direktorė Gintarė Tautkevičienė ir Mokslinės informacijos skyriaus vadovė Ieva Cesevičiūtė šią savaitę dalyvauja tarptautinėje Europos akademinių bibliotekų asociacijos konferencijoje LIBER 2015 Londone. Į konferenciją susirinko per 480 dalyvių iš Europos valstybių, JAV, Kanados ir kitų šalių....
  image
  2015-06-18 07:45
  Birželio 11-12 dienomis Kauno technologijos universiteto (KTU) bibliotekos darbuotojai keitėsi gerąja patirtimi su Latvijos nacionalinės, Latvijos universiteto ir Talino technikos universiteto bibliotekų kolegomis. Besiruošdama naujiems akademiniams metams KTU biblioteka nuolat analizuoja savo veiklą ir vykdo...
  image
  2015-05-28 09:00
  Vienos didžiausių pasaulyje akademinės leidyklos „Elsevier“ atstovai šią savaitę lankėsi Kauno technologijos universitete (KTU). Seminare leidyklos atstovai pristatė aktualias šiuolaikinės akademinės leidybos temas Lietuvos akademinių institucijų bibliotekų darbuotojams bei mokslininkams ir tyrėjams. „Renginyje...
  2015-05-07 10:15
  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse, Lietuvos mokslų akademijoje apdovanoti akademinės lietuvių kalbos redaktoriai, kurių suredaguoti aukštųjų mokyklų vadovėliai geriausiai įvertinti per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atliktą akademinės lietuvių kalbos taisyklingumo tyrimą. Apdovanojimai...
  image
  2015-04-01 15:00
  Kauno technologijos universiteto (KTU) leidykla „Technologija“ pristato naujausias knygas architektūros tematika. Kęstutis Zaleckis, Nijolė Steponaitytė  „Karo architektūra Lietuvos miestuose ir miesteliuose“ 170x220 mm 429 p. Išleista 2014 m. Kietas viršelis ISBN 978-609-02-1113-7 Karo...
 • image
  2015-05-28 09:00
  Vienos didžiausių pasaulyje akademinės leidyklos „Elsevier“ atstovai šią savaitę lankėsi Kauno technologijos universitete (KTU). Seminare leidyklos atstovai pristatė aktualias šiuolaikinės akademinės leidybos temas Lietuvos akademinių institucijų bibliotekų darbuotojams bei mokslininkams ir tyrėjams. „Renginyje...
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra