Biomedicininės inžinerijos institutas

Biomedicininės inžinerijos tyrimai KTU vykdomi beveik 40 metų. Jie prasidėjo nuo medicininių ultragarso inžinerijos taikymų, plėtojosi biosignalų ir medicininių vaizdų, diagnostikos, sveikatos stebėsenos technologijų kryptimis, o 1999 metais buvo įkurtas Biomedicininės inžinerijos institutas kaip savarankiškas Universiteto padalinys.

Instituto konferencija: Biomedicininė inžinerija 2016

K. Baršausko g. 59
tel. 8 (37) 407 119
e. p. bii@ktu.lt

biomedicina.ktu.edu

1975 m. Pradėti ultragarsinės biomedicininės inžinerijos tyrimai Kauno technologijos universitete.
1991 m. Šia tematika dirbantys mokslininkai susibūrė į atskirą mokslo grupę.
1994 m. Mokslo grupės pagrindu įkurta mokymo laboratorija.
1995 m. Laboratorijos ir Teorinės radiotechnikos katedros pastangomis įkurta biomedicininės inžinerijos laboratorija - bazė studentų ir doktorantų moskliniam darbui.
1996 m. Kartu su Lietuvos Biomedicininės inžinerijos draugija (LBID) surengta pirmoji tarptautinė Biomedicininės inžinerijos konferencija.
1999 m. Šiai laboratorijai išsiplėtus, jos pagrindu įkurtas KTU Biomedicininės inžinerijos institutas.
2001 m. Surengta 5-oji tarptautinė Biomedicininės inžinerijos konferencija.
2006 m. Surengta 10-oji tarptautinė Biomedicininės inžinerijos konferencija.
2011 m. Surengta 15-oji tarptautinė Biomedicininės inžinerijos konferencija.
2014 m. Baigtas naudoti senasis Biomedicininės inžinerijos instituto logotipas.
2014 m. Įkurtos keturios atskirų tyrimų sričių laboratorijos:

Multimodalinių biosignalų srautų laboratorija, atsakingas dr. Andrius Petrėnas.
Medicininių vaizdų ir informacijos apdorojimo laboratorija, atsakingas doc.dr. Darius Jegelvičius.
Biomedicininės elektronikos ir sensorikos laboratorija, atsakingas dr. Saulius Daukantas.
Medicininės diagnostikos ir ultragarsinių technologijų laboratorija, atsakingas dr. Rytis Jurkonis.

2014 m. Biomedicininės inžinerijos institutas liepos 2 dieną persikėlė į nacionalinį atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centrą - Santakos slėnį.

 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

Veiklos kryptys

Fiziologinės ir biomechaninės informacijos šaltinių ir sensorių tyrimas – naujų medicininės ir biomechaninės informacijos šaltinių – intelektualių jutiklių ir keitiklių bei jų bevielių tinklų, skirtų fiziologijai, judėjimo analizei ir ultragarsinei (taip pat ir netiesinės sąveikos) audinių diagnostikai, kūrimas ir tyrimas.

Biosignalų apdorojimo metodų tyrimas – adaptyvus ir modeliais grįstas lygiagrečiai registruojamų biomedicininių signalų apdorojimas ir taikymas stebėsenoje ir diagnostikoje.

Medicininių vaizdų apdorojimo metodų ir algoritmų tyrimas – modeliais grįstas medicininių vaizdų apdorojimas ir parametrizavimas siekiant padidinti jų interpretavimo subjektyvumą ir klinikinę vertę.

Ultragarsiniai metodai ir technologijos auglio diagnostikai ir terapijai:

 • Ultragarsinė ekspertinė sistema: akies vidinių audinių diferencijavimas.
 • Ultragarsinės terapijos kontroliavimas sonoporacijoje.

Žinių išgavimas ir panaudojimas e. Sveikatos bei telemedicinos sistemose  Įterptinių sistemų algoritmų bei tinkle veikiančios programinės įrangos, mobilių programinių ir aparatūrinių telemedicinos sprendimų  tyrimai;  e. Sveikatos sistemai skirtų  informacijos ir  žinių išgavimo bei apsikeitimo tyrimai, skirti  klinikinių sprendimų palaikymui.

Projektai

 • Projektas „Biomedicininė elektroninė įranga poinsultinei stebėsenai“ (sutarties Nr. 01.2.1-LVPA-K-823-01-0004) vykdomas kartu su UAB Gruppo Fos (Italija) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, remiamas pagal ES fondų priemonę „Smart Invest LT+“ (2016-2018).
 • Mokslo projektas „Automatiniai algoritmai prieširdžių virpėjimo išsivystymo rizikai po ūminio miokardo infarkto prognozuoti“ vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos kryptį "Mokslininkų grupių projektai" (2015-2017). 
 • KTU-LSMU projektas Kepenų audinio elastinių savybių tyrimai, remiantis endogeninių deformacijų ultragarsiniu vertinimo metodu (HepaCare III)“ vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos kryptį "Mokslininkų grupių projektai" (2017).


Baigti

 • 7 BP projektas „Personalizuotas pacientų įgalinimas ir sprendimų palaikymo paskirstymas kardiorenalinio sindromo bei susijusių ligų atveju“ (CARRE) (2013 -2016);
 • „Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai“ (iMON) (sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-004) (2013-2015). 
 • Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendras projektas "Transkranijinės sonografijos žymenų, skirtų Parkinsono ligos diagnostikai, tyrimas" (NEUROSONO) (2014).
 • „Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms"  (Go-Smart), (finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015, Mechatronikos fakultetas, KTU). Dirba R. Jurkonis. 
 • Lietuvos mokslų tarybos Mokslininkų grupių projektas MIP-034/2013 „Mikroburbulų stabilios ir inercinės kavitacijos parametrų įtakos sonoporacijos efektyvumui tyrimas“. Dirba R. Jurkonis.
 • "Profesionalų, dirbančių tolimų rajonų pirminėje sveikatos apsaugoje, migracijos ir profesinės izoliacijos stabdymas panaudojant tele-konsultacijas ir tele-kuravimą socialinių sąlygų gerinimui nutolusiuose Baltijos jūros regionuose" (PrimCare IT)  (2011-2014).
 • Sutartis Nr. 8661. "Daugiakanalis, fiziologinių ir biomechaninių signalų monitorius (registratorius)". 2012. Sutartis su Gambro Lundia AB, Švedija.
 • "Jutiklių sistemos, skirtos žmogaus fiziologiniams parametrams stebėti, technologijos sukūrimas, panaudojant MEMS, IT "protingosios" tekstilės technologijas". MITA projektas. (2011-2013).
 • "Socialinių gebėjimų panaudoti e.Sveikatos technologijas stiprinimas senėjančios visuomenės kontekste" (ICT for Health) (2007-2013).
 • "Transkranijinio ultragarso taikymas neurodegeneracinių ligų diagnostikai", LIG-28/2010,(2010-2011).
 • “Kontūrų savybių identifikavimo ir erdvinio taškų masyvo formavimo, apdorojant DICOM vaizdus, metodo sukūrimas ir tyrimas” (UAB Elinta, 2010).
 • 7-osios bendrosios programos (FP7) projektas „Biomedicinos ir bioinžinerijos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) įgalinimas ir skatinimas dalyvauti 7BP projektuose (SM-BIO-POWER)“. (2008–2011).
 • EUROSTARS programos projektas E!4297 „Neinvazinė ultragarsinė automatinės akies vidaus auglių diagnozės sistema (NICDIT)“. prof. R. Kažys, prof. A. Lukoševičius. (2008–2011).
 • 6-osios bendrosios programos (FP6) projektas „Sveikatos ir gyvybės mokslų sričių bendradarbiavimo spartinimas Europos tyrimų erdvėje ir už jos (SPIDERA FOR LIFE)“. (2007–2009).
 • Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. sveikatos sistemai (InfoSveikata): Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas, remiamas LVMSF / Koordinatorius KMU prof. A. Paunksnis, KTU atsakingasis vykdytojas – prof. A. Lukoševičius. (2007–2009).
 • Žmogaus aktyvaus judėjimo stebėsenos metodų ir įrangos sukūrimas (VitaActive): Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas, remiamas VMSF. Prof. V. Ostaševičius, prof. A. Lukoševičius. (2007–2009).
 • Sutartis su Anykščių ŽŪM plaukimo sporto klubu "Vandenis", „Plaukikų judesių povandeninės stebėsenos sistemos sukūrimas ir tyrimas“. (2008 – 2009).
 • ES projektas COST B21 – „Fiziologinis magnetinio rezonanso vaiz­dų sandaros modeliavimas“:  finansuojamas Lietuvos tarptautinių programų agentūros (LTPA). (2007).
 • ES projektas EVICAB – „Europos biomedicininės inžinerijos virtuali mokymo erdvė“ (European Virtual Campus for Biomedical Engineering). (2006 – 2007).
 • Ultragarso sklaidos medicininių kontrastinių medžiagų dalelėse tyrimas ir modeliavimas: Švedijos instituto ir Linčiopingo universiteto remiamas projektas Nr. PA010928 / Vadovai: prof. A. Lukoševičius (KTU), prof. P. Ask (Linčiopingo universitetas).
 • Otoakustinės emisijos signalų apdorojimas: Švedijos instituto ir Lundo universiteto remiamas projektas Nr. TETT-8043-SE / Vadovai: prof. A. Lukoševičius (KTU), prof. L. Sornmo (Lundo universitetas).
 • Plaukimo treniruotės efektyvumo analizės sistemos bei programinės įrangos sukūrimas ir tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8434/ Vadovas dr. V. Marozas.
 • Sutartis Nr. 8367„Plaukikų varžybinės veiklos analizės sistemos bei programinės įrangos sukūrimas ir tyrimas“, užsakovas viešoji įstaiga „Rekreacijos, turizmo ir sporto mokslo parkas“. (2006).
 • Sutartis Nr. 8396 „Judesių charakteristikų vertinimo sistemos sukūrimas ir tyrimas“, užsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija. (2006). 
 • ES projektas BIOMEDEA, kuriame dalyvauja ir KTU BMII su Biomedicininės Inžinerijos magistratūros programa ir sėkmingai konsoliduoja praktiškai visų Europos universitetų Biomedicininės Inžinerijos mokymo programas, kuriose moksliniai tyrimai, arba „mokymas tiriant“ yra viena iš pagrindinių bruožų.  (2005).
 • Tarptautinis Interreg IIIC projektas „Ateities regioninės sveikatos apsaugos tinklas“ (Future Health) Nr.2N0038N. (2004 – 2006).
 • Remiamas LVMSF projektas „Informacinės technologijos žmogaus sveikatai - klinikinių sprendimų palaikymas (e-sveikata) (IT-SVEIKATA)“ (kodas C-03013). (2003 – 2006).
 • Remiamas LVMSF projektas „Žmogaus sveikatinimo aukštosios technologijos ir įranga (Homotech)“ (kodas B-03010). (2003 – 2005).
 • „Kompiuterinės tomografijos vaizdų automatinės analizės algoritmų įvertinimo metodologijos sukūrimas ir tyrimas“. (2005).
 • LITMED2 – informacinių technologijų ir telemedicinos programinės įrangos diegimas klinikinės patologijos skyriuje (2002-2004).
 • „Sąlygų ir metodologijos sukūrimas sveikatos telematikos žinių ir patirties perdavimui ir sklaidai naujose Europos sąjungos narėse“ (Pro - Access). (2002-2004)

Studijos

Bakalauro studijos

Institutas kuruoja bakalauro studijų programą “Biomedicininė elektronika”, kurios studijos yra vykdomos Elektros ir elektronikos fakultete.


Magistrantūros studijos

„Biomedicinos inžinerijos“ specialieji reikalavimai priimamiesiems – biomedicinos inžinerijos bakalauras, taip pat informatikos, informacinių technologijų, elektros ir elektronikos, valdymo sistemų, mechatronikos arba biofizikos bakalauras.


Doktorantūros studijos

Kauno technologijos universitete siūloma technologijos mokslų srities – elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energetikos ir termoinžinerijos, informatikos inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos, matavimų inžinerijos mokslo krypčių – doktorantūra. Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, išplėtusiam ir pagilinusiam žinias pagrindinės ir kitų mokslo krypčių doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių mokslinių tyrimų rezultatų ir apgynusiam daktaro disertaciją. Biomedicininės inžinerijos institute tyrimus disertacijos tematika atlieka ir žinias gilina doktorantai besimokantys elektros ir elektronikos inžinerijos kryptyje.

Daugiau informacijos – KTU Doktorantūros studijų skiltyje >

Partneriai

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Lietuva)
 • Vilniaus universitetas (Lietuva)
 • Lietuvos sporto universitetas (Lietuva)
 • Lund University (Švedija)
 • Linkoping University (Švedija)
 • Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (Lietuva)       
 • UAB Baltec CNC Technologies (Lietuva)
 • Gambro Lundia AB (Švedija)
 • Trakijos Demokrito universitetas (Graikija) 
 • Atvirasis universitetas (Anglija)
 • Bedforširo universitetas (Anglija)
 • Pramonės tyrimų ir automatikos matavimų institutas (Lenkija)

Direktorius – prof. dr. Vaidotas Marozas

tel. 8 (37) 407 118
e. p. vaidotas.marozas@ktu.lt