Cheminės
technologijos
fakultetas

 
Įkurtas 1947 m. Kauno valstybiniame universitete. Turi 6 katedras.
 
Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas
Tel. (8 37) 30 01 50
Faks. (8 37) 30 01 52
 
 
 
 

Cheminės technologijos fakultetas įkurtas 1947 m. gruodžio 9 d. Kauno valstybiniame universitete, kuris 1950 m. spalio 31 d. buvo performuotas į Kauno politechnikos institutą ir 1990 m. spalio 30 d. tapo Kauno technologijos universitetu.

Fakulteto užuomazga reikia laikyti 1922 m. balandžio 12 d. įkurtą Lietuvos universiteto Technikos fakulteto Chemijos (Cheminės technologijos) skyrių, susidedantį iš Organinės chemijos technologijos ir Neorganinės chemijos technologijos katedrų. Šis skyrius 1930–1940 m. egzistavo kaip Vytauto Didžiojo universiteto Cheminės technologijos katedra, po to Kauno universiteto ir nuo 1950 m. Kauno politechnikos instituto Technologijos fakulteto Chemijos (Cheminės technologijos) skyrius su Fizinės, Neorganinės technologijos, Organinės technologijos, Cheminės pramonės procesų ir aparatų bei Fizikos katedromis.

Įkurtame fakultete buvo Fizinės chemijos katedra (1950–1970 m. ji vadinosi Fizinės ir koloidų chemijos katedra), Neorganinės chemijos katedra, nuo kurios 1964 m. atskilo Bendrosios chemijos katedra, Neorganinės technologijos katedra, 1950 m. transformuota į Silikatų technologijos katedrą, Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedros. Iš pastarosios 1951 m. atskilo Maisto produktų technologijos katedra.

1956 m. Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedros buvo sujungtos į vieną Organinės chemijos ir technologijos katedrą, kuri 1965 m. rugsėjo 1 d. vėl buvo padalinta į dvi savarankiškas – Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedras. Be to, įkurtame fakultete iki 1956 m. buvo Cheminės pramonės procesų ir aparatų katedra, kurį laiką egzistavo ir Durpininkystės (1951-1956 m.), Odos ir tekstilės gaminių technologijos (1956-1962 m.) bei Pedagogikos ir estetinio lavinimo (1962-1973 m.) katedros. 1963-1989 m. veikė vakarinis skyrius, o 1987 m. įkurtas Neakivaizdinis skyrius.

1988 m. įkurta Inžinerinės ekologijos katedra. 2005 m. įkurtas Sintetinės chemijos institutas, 2010 m. fakulteto ir ES sanglaudos fondo lėšomis buvo moderniai įrengtas Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras (MMTKC), kuriame dirba patyrę maisto mokslų srities mokslininkai ir technologai. 2013 m. buvo sujungtos Bendrosios chemijos, Neorganinės chemijos ir Fizikinės chemijos katedros į vieną Fizikinės ir neorganinės chemijos katedrą. Inžinerinės ekologijos katedra pervadinta į Aplinkosaugos technologijos, Maisto produktų technologijos – į Maisto mokslo ir technologijos, Organinės technologijos – į Polimerų chemijos ir technologijos.

Šiuo metu Cheminės technologijos fakultetą sudaro 6 (Aplinkosaugos technologijos, Fizikinės ir neorganinės chemijos, Maisto mokslo ir technologijos, Organinės chemijos, Polimerų chemijos ir technologijos, Silikatų technologijos) katedros, Sintetinės chemijos institutas bei Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras.

Prof. Jurgis Vidmantas (1947–1949 m.)

Prof. Andrius Novodvorskis (1949–1951 m.)

Prof. Jonas Zigmas Venskevičius (1951-1965 m.)

Prof. Kęstutis Sasnauskas (1965-1991 m.)

Prof. Algirdas Šačkus (1991-1996 m.)

Prof. Raimundas Šiaučiūnas (1997-2001 m.)

Prof. Zigmuntas Jonas Beresnevičius (2001-2011 m.)

Nuo 2011 m. Cheminės technologijos fakultetui vadovauja prof. Eugenijus Valatka

dr. Viktoras Ivanovas (1951–1956 m.)

prof. Andrius Novodvorskis (1956–1976 m.)

doc. Jonas Vitkus (1965–1991 m.)

prof. Algirdas Žemaitaitis (1976 m.)

doc. Vladas Klusis (1976–1997 m.)

prof. Raimundas Šiaučiūnas (1992–1997 m.)

doc. Jolanta Liesienė (1997–2006 m.)

prof. Alfredas Martynas Sviklas (1997–2001 m.)

doc. Zenonas Valančius (20012014 m.)

doc. Eugenijus Valatka (2006–2011 m.)

doc. Linas Miknius (20112015 m.)

doc. Jonas Damašius (20152017 m.)

doc. Dainius Martuzevičius (nuo 2015 m.)

dr. Vilija Kriščiūnienė (nuo 2017 m.)

Maisto mokslo ir technologijos (iki 2014 m. Maisto produktų technologijos) katedra

Prof. Jonas Venskevičius (1951-1974 m.), prof. Juozas Bernatonis (1975-1992 m.), doc. Aleksandras Rakauskas (1992-1994 m.), doc. Jonas Vitkus (1994-1995 m.), prof. Rimantas Petras Venskutonis (1995-2005 m.), prof. Daiva Leskauskaitė (2005-2014 m.), doc. Loreta Bašinskienė (nuo 2014 m.)

Polimerų chemijos ir technologijos (iki 2014 m. Organinės technologijos) katedra

Prof. Jonas Venskevičius (1946-1951 m.), prof. Antanas Purėnas (1951-1962 m.), doc. Jonas Zdanavičius (1962-1972 m.), prof. Adolfas Paulauskas (1972-1990 m.), doc. Rimantas Kavaliūnas (1991-1995 m.), prof. Juozas Vidas Gražulevičius (1996-2006 m.), prof. Jolanta Liesienė (2006-2011 m.),  prof. Juozas Vidas Gražulevičius (nuo 2011 m.)

Organinės chemijos katedra

Prof. Antanas Purėnas (1922-1962 m.), doc. Jonas Zdanavičius (1962-1965 m.), prof. Juozas Degutis (1965-1980 m.), prof. Romualdas Baltrušis (1980-1990 m.), prof. Zigmuntas Jonas Beresnevičius (1991-2001 m.), prof. Vytautas Mickevičius (2001-2011 m.), dr. Vytas Martynaitis (nuo 2011 m.)

Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra

Prof. Ingrida Ancutienė (nuo 2014 m.)

Iki 2014 m. Bendrosios chemijos katedra

Prof. Balys Stulpinas (1964-1982 m.), doc. Ona Petroševičiūtė (1982-1988 m.), doc. Stanislovas Grevys (1988-1997 m.), prof. Algirdas Šulčius (1997-2006 m.), doc. Stanislovas Grevys (2006-2012 m.).

Iki 2014 m. Fizikinės chemijos katedra

Akad. prof. Jonas Janickis (1944-1976 m.), prof. Evaldas Pacauskas (1976-1988 m.), doc. Donatas Mickevičius (1988-1991 m.), doc. Andrius Ancuta (1991-2001 m.), doc. Saulius Kitrys (2001-2012 m.).

Iki 2014 m. Neorganinės chemijos katedra

Prof. Balys Stulpinas (1949-1964 m.), doc. Leonarda Bernatonienė (1964-1969 m.), prof. Vaclava Zelionkaitė (1969-1985 m.), prof. Vitalijus Janickis (1985-1992 ir 1997-2006 m.), doc. Gintautas Paulauskas (1992-1993 m.), doc. Elvyra Rinkevičienė (1993-1997 m.), doc. Nijolė Kreivėnienė (2006-2011 m.), doc. Ingrida Ancutienė (2011-2014 m.).

Silikatų technologijos katedra

Doc. Vladas Sližys (1949-1956 m.), prof. Marijonas Martynaitis (1956-1962 m.), prof. Kęstutis Sasnauskas (1962-1989 m.), doc. Marijonas Martusevičius (1989-1995 m.), doc. Zenonas Valančius (1995-2005 m.), prof. Rimvydas Kaminskas (nuo 2006 m.).

Aplinkosaugos technologijos (iki 2014 m. Inžinerinės ekologijos) katedra

Doc. Ginutis Kutas (1987-1992 ir 1993-1997 m.), doc. Vaidotas Viliūnas (1992-1993 m.), doc. Linas Kliučininkas (1997-2006 m.), doc. Dainius Martuzevičius (2006-2014 m.), prof. Linas Kliučininkas (nuo 2014 m.).

Apie fakultetą

„Cheminės technologijos fakulteto vizija – tapti svarbiausia šalies įstaiga, ruošiančia aukščiausios kvalifikacijos chemijos pramonės specialistus ir vykdančia kokybiškus bei aktualius mokslinius tyrimus chemijos, chemijos inžinerijos, maisto technologijos, biotechnologijos ir aplinkos inžinerijos srityse.
 
Jau dabar galime nuoširdžiai džiaugtis, kad mūsų fakulteto absolventai yra ypač gerai vertinami pramonės atstovų.
 
Taip pat galime pagrįstai didžiuotis kvalifikuotų dėstytojų ir mokslo darbuotojų kolektyvu: mūsų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatai publikuojami aukšto lygio mokslo žurnaluose, nuolat vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai bei gerinama mokslui ir studijoms skirta įranga, laboratorijos ir kita materialioji bazė.
 
Žinome, kad mūsų laukia labai aktyvaus ir įtempto darbo laikotarpis, nes šalyje vykstantys socialiniai ir demografiniai pokyčiai neabejotinai turi įtakos visai studijų ir mokslinių tyrimu infrastruktūrai. Tačiau tvirtai tikime, kad fakultete per dešimtmečius sukauptas intelekto potencialas bei motyvuoti, entuziastingi studentai ir toliau sėkmingai kurs bei puoselės atmosferą, palankią svajonėms pildytis ir naujoms idėjoms skleistis.“
 
Dekanas prof. dr. Eugenijus Valatka
 
 
 
 
 
Realizuodamos prisiimtus įsipareigojimus, įmonės suteikia galimybę studentams atlikti profesinę praktiką, aktualią programos tikslus atitinkančių profesinio rengimo žinių, praktinių ir perkeliamųjų gebėjimų formavimui. Taip pat bendradarbiauja derinant studijų baigiamųjų darbų tematikas pagal savo poreikius, prisideda prie mokslo ir studijų procesų tobulinimo, remdamosi savo veiklos patirtimi.
 
PADALINYS, VADOVAS
ADRESAS
El. PAŠTAS
TELEFONAS, FAKSAS
DEKANATAS
 
Radvilėnų pl. 19,
korp C-237
ctf@ktu.lt
300150,
faksas 300152
Dekanas
prof. dr. Eugenijus Valatka
Radvilėnų pl. 19,
korpC-236
dekctf@ktu.lt
eugenijus.valatka@ktu.lt
300151
Administravimo vadovas
doc. dr. Zenonas Valančius
Radvilėnų pl. 19,
korpC-162
zenonas.valancius@ktu.lt
868559393
Studijų prodekanė
dr. Vilija Kriščiūnienė
Radvilėnų pl. 19,
korpC-238,
korpA-321
vilija.krisciuniene@ktu.lt
300153
Mokslo prodekanas
doc. dr. Dainius Martuzevičius
Radvilėnų pl. 19,
korpC-504
dainius.martuzevicius@ktu.lt
351008
Laboratorijų centro vadovė
dr. Asta Traidaraitė
Radvilėnų pl. 19,
korpC-049
asta.traidaraite@ktu.lt
456089
Tarptautinių studijų koordinatorė
dr. Dovilė Sinkevičiūtė
Radvilėnų pl. 19,
korpC-244
dovile.sinkeviciute@ktu.lt 
300166
Referentė, rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė
Edita Rekašienė
Radvilėnų pl. 19,
korpC-237
edita.rekasiene@ktu.lt
300150,
868246815
Finansų koordinatorė
Sandra Rakauskaitė
Radvilėnų pl. 19,
korpC-239
sandra.rakauskaite@ktu.lt
300154
Studijų aptarnavimo administratorė
Aušra Vaitkienė
Radvilėnų pl. 19,
korpC-237
ausra.vaitkiene@ktu.lt 
300156,
868246815
Studijų aptarnavimo administratorė
Audronė Levinskienė
Radvilėnų pl. 19,
korpC-508
audrone.levinskiene@ktu.lt
300155,
861001663
KATEDROS
FIZIKINĖS IR NEORGANINĖS CHEMIJOS KATEDRA
Vedėja
prof. dr. Ingrida Ancutienė
Radvilėnų pl. 19,
korp. C-345
ingrida.ancutiene@ktu.lt
300171
ORGANINĖS CHEMIJOS KATEDRA
Vedėjas
prof. dr. Vytas Martynaitis
Radvilėnų pl. 19,
korp. A-324
vytas.martynaitis@ktu.lt
456561,
300194
POLIMERŲ CHEMIJOS IR TECHNOLOGIJOS KATEDRA
Vedėjas
prof. dr. J. V. Gražulevičius
Radvilėnų pl. 19,
korp. A-214
juozas.grazulevicius@ktu.lt
300193,
456525,
351427
MAISTO MOKSLO IR TECHNOLOGIJOS KATEDRA
Vedėja
doc. dr. Loreta Bašinskienė
Radvilėnų pl. 19,
korp. A-111
loreta.basinskiene@ktu.lt
456426
SILIKATŲ TECHNOLOGIJOS KATEDRA
Vedėjas
prof. dr. Rimvydas Kaminskas
Radvilėnų pl. 19,
korp. C-166
rimvydas.kaminskas@ktu.lt
351445,
300161,
faksas 451582
APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJOS KATEDRA
Vedėjas
prof. dr. Linas Kliučininkas
Radvilėnų pl. 19,
korp. C-505
linas.kliucininkas@ktu.lt,
kat0208@ktu.lt
351008,
300183
SINTETINĖS CHEMIJOS INSTITUTAS
Direktorius
habil. dr. Algirdas Šačkus
K. Baršausko g. 59,
korp. B- B512
algirdas.sackus@ktu.lt
869813339,
451401
MAISTO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOMPETENCIJOS CENTRAS
Vedėja
doc. dr. Loreta Bašinskienė
Radvilėnų pl. 19,
korp. A-111
loreta.basinskiene@ktu.lt 456426