Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra

2014 m įkurta nauja Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra sujungus Fizikinės chemijos, Neorganinės chemijos ir Bendrosios chemijos katedras.
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedros tikslas – vykdyti tarptautinio lygmens mokslinius tyrimus, rengti aukštos kvalifikacijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų absolventus, paklausius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, gebančius įgytas kompetencijas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
Katedroje dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai, vykdantys intensyvią mokslinę veiklą, dalyvaujantys studijų ir mokslo projektuose.
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedros veiklos:
  • Pedagoginė – katedroje ruošiami cheminės technologijos ir inžinerijos (neorganinių medžiagų technologijos, mineralinių trąšų ir elektrocheminių gamybų specializacijų) programos bakalaurai bei chemijos inžinerijos ir chemijos programų magistrai. Aktyviai dalyvaujama doktorantūros (chemijos inžinerijos ir chemijos) programose. Bakalauro ir magistro studijų programos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.
  • Katedros kuruojami studentai skatinami aktyviai dalyvauti studijų mainų programose Europoje (ERASMUS, ERASMUS+ studijų mainų programos)
  • Mokslinė – katedros mokslo grupėse atliekami tyrimai, kurie siejasi su KTU prioritetinėmis kryptimis: „Naujosios medžiagos aukštosioms technologijoms“ ir „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“. Katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėje tiriamojoje veikloje, bendradarbiauja su kitais KTU padaliniais, partneriais Lietuvoje bei užsienio kolegomis.
  • Katedros dėstytojai glaudžiai bendradarbiauja su UAB „Arvi fertis“, AB „Achema“, AB „Lifosa“vykdant užsakomuosius darbus ir sprendžiant chemijos pramonės įmonių problemas, katedros kuruojami studentai praktikas atlieka ir stažuojasi šiose Lietuvos chemijos pramonės įmonėse.
 
 
 
 

Studijos

Katedroje ruošiami cheminės technologijos ir inžinerijos programos bakalaurai bei chemijos inžinerijos ir chemijos programų magistrai. Aktyviai dalyvaujama doktorantūros (chemijos inžinerijos ir chemijos) programose.
 
Katedros dėstytojų kuruojami moduliai:
 
Bakalauro studijų moduliai
T350B132 Apsauga nuo korozijos ir erozijos (prof. dr. A. Šulčius)
T350B613 Azoto trąšų ir rūgščių technologija (prof. dr. S. Kitrys)
P360B001 Bioneorganinė chemija (doc. dr. V. Krylova)
P401B401 Chemija (doc. dr. E.Griškonis)
P400B010 Cheminė termodinamika (prof. dr. S. Kitrys)
T155B001 Elektrochemija ir metalų korozija (prof. dr. A. Šulčius)
P400B001 Fizikinė chemija 1 (doc. dr. R. Šlinkšienė)
P400B002 Fizikinė chemija 2 (prof. dr. E. Valatka)
P400B601 Fizikinė ir koloidų chemija (prof. dr. E. Valatka)
P300B603 Fizikocheminė analizė (doc. dr. Nijolė Dukštienė)
T350B614 Fosforo trąšų technologija (doc. dr. R. Paleckienė)
P003B010 Funkcinių neorganinių medžiagų chemija (prof. dr. I. Ancutienė)
T000B181 Kuro elementai ir elektrocheminiai energijos kaupikliai (doc. dr. E.Griškonis)
T350B131 Mineralinių trąšų ir rūgščių technologija (doc. dr. R. Paleckienė)
P360B003 Neorganinė chemija (doc. dr. R. Ivanauskas)
P360B101 Neorganinė chemija (doc. dr. R. Ivanauskas)
P360B501 Neorganinė chemija 1 (prof. dr. I. Ancutienė)
P360B502 Neorganinė chemija 2 (prof. dr. I. Ancutienė)
T350B129 Surišto azoto technologija ir įrengimai (prof. dr. S. Kitrys)
T270B115 Aplinkos chemija (doc. dr. R. Ivanauskas)
P300B001 Cheminė analizė (doc. dr. V. Krylova)
P300B503 Cheminė analizė (doc. dr. V. Krylova)
P300B010 Instrumentinė analizė (doc. dr. Nijolė Dukštienė)
P352B001 Paviršiaus ir koloidų chemija (doc. dr. G. Dabrilaitė – Kudžmienė)
T350B6129 Surišto azoto technologija ir įrengimai (prof. dr. S. Kitrys)
 
Magistro studijų moduliai:
T350M102 Chemijos pramonės procesų rizika (doc. dr. R. Paleckienė)
P401M103 Pramoninė elektrochemija (doc. dr. N. Dukštienė)
P400M103 Cheminė kinetika ir katalizė (prof. dr. E. Valatka)
T350M115 Cheminių reakcijų inžinerija (prof. dr. E. Valatka)
T350M121 Katalizatorių gamybos ir tyrimo metodai (prof. dr. S. Kitrys)
P402M001 Fotocheminė konversija ir fotokatalizė (prof. dr. E. Valatka)
P401M100 Elektrocheminiai instrumentinės analizės metodai (doc. dr. N. Dukštienė)
T155M101 Metalų ir konversinės dangos (prof. dr. A. Šulčius)
T350M122 Neorganinių medžiagų gamybų įranga (doc. dr. R. Šlinkšienė)
P003M102 Rinktiniai chemijos skyriai (prof. dr. I. Ancutienė)
T350M116 Rinktiniai cheminės termodinamikos skyriai (prof. dr. S. Kitrys)
T350M123 Mineralinių trąšų agrochemija ir jų gamybos perspektyvos (doc. dr. R. Paleckienė)
T350M120 Sudėtinių ir specialiųjų trąšų teorija ir technologija (doc. dr. R. Šlinkšienė)
T490M114 Baltyminių nemaistinių produktų perdirbimo ir utilizavimo technologijos (prof. dr. V. Valeika)
 
Doktorantūros studijų moduliai:
T350D732 Chemijos inžinerija (prof. dr. S. Kitrys)
T350D102 Katalizinių procesų teorija ir taikymas (prof. dr. S. Kitrys)
P360D010 Aukštesnioji neorganinė chemija (prof. dr. I. Ancutienė)
P360D100 Chalkogenų chemija (prof. dr. I. Ancutienė)
T350D610 Aukštesnioji neorganinių medžiagų chemija ir technologija (Prof. dr. A. Šulčius, doc. dr. R. Šlinkšienė)

Mokslas

Fizikinės ir neorganinės chemijos katedrą sudaro Bendrosios chemijos, Neorganinės chemijos ir Fizikinės ir neorganinės chemijos padaliniai. Padaliniuose dirba mokslo grupės, susiformavusios pagal darbų kryptis ir tematikas.
Bendrosios chemijos padalinys: pagrindinė Bendrosios chemijos padalinio mokslinio darbo kryptis – elektrochemija, sprendžiamos problemos – mangano ir jo lydinių elektrolitinis nusodinimas ir gautų dangų savybių tyrimas, turint tikslą jas panaudoti kaip anodines apsaugines plieno dangas ir kaip lydmetalius difuziniam įvairiarūšių metalų ir lydinių suvirinimui.
Bendrosios chemijos padalinyje mokslinius tyrimus vykdo Techninių elektrochemijos problemų mokslo grupė. Pagrindinės šios grupės mokslinių tyrimų sritys: mangano ir jo lydinių elektrolitinis nusodinimas bei jų atsparumas korozijai, CuxS sluoksnių ant plastmasių tyrimas.
Organinės sintezės ir technologijų mokslo grupė dirba kartu su kitomis katedromis. Pagrindinės šios grupės mokslinių tyrimų sritys: N-pakeistų amino rūgščių ir jų darinių sintezė bei gautų junginių ciklizacija į heterociklinius junginius, alkilchindolino darinių sintezė ir gautų junginių savybės, ekologiškai švarių, efektyvių technologijų odoms išdirbti kūrimas ir kompleksinis tyrimas.
Fizikinės chemijos padalinyje atliekami tyrimai, kurie siejasi su KTU prioritetine kryptimi „Naujosios medžiagos aukštosioms technologijoms“. Tematikoje, kuri apima specialiųjų daugiakomponenčių sistemų tyrimus ir jų taikymą, galima išskirti dvi potemes:
Pereinamųjų metalų oksidų sistemų fizikinės cheminės savybės ir panaudojimas. Siekiama sukurti naujus adsorbentus, katalizatorius ir dangas, nustatyti jų fizikines chemines savybes ir panaudojimą.
Sudėtinių specialiųjų trąšų gavimas, savybės ir panaudojimas. Vykdomi tyrimai plečiant trąšų, kurioms naudojamos gamtinės (dolomitas, ceolitas, pelenai), netradicinės lengvai prieinamos žaliavos arba kitų gamybų atliekos, asortimentą.
Neorganinės chemijos padalinys: padalinio darbuotojų mokslinio darbo sritis yra susijusi su naujų chalkogenidinių junginių sinteze bei chalkogenidinių dangų gavimu ir jų savybių tyrimais. Pagrindinė mokslo grupės darbo kryptis siejasi su pagrindinėmis dėstomomis disciplinomis – neorganine chemija ir chemine analize: V, VI, VIIA grupių elementų – nemetalų naujų junginių susidarymas, jų cheminės ir fizikocheminės savybės, sandara ir struktūra, šių elementų bei jų žemo oksidacijos laipsnio junginių pritaikymas puslaidininkinių ir elektrai laidžių plonų d–metalų–nemetalų (sulfidų, selenidų, telūridų) binarinių junginių sluoksnių sudarymui dielektrikų paviršiuje gaunamos kompozicinės naujų savybių medžiagos, svarbios nanomokslui ir technologijai.

Partneriai

Katedros dėstytojai glaudžiai bendradarbiauja su UAB „Arvi fertis“, AB „Achema“, AB „Lifosa“vykdant užsakomuosius darbus ir sprendžiant chemijos pramonės įmonių problemas, katedros kuruojami studentai praktikas atlieka ir stažuojasi šiose Lietuvos chemijos pramonės įmonėse.

Dėstytojai


Profesoriai

prof. dr. Ingrida Ancutienė
korp. C, 343 kab., tel. (8 37) 30 01 71, el. p. ingrida.ancutiene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Dielektrikų paviršiaus modifikavimas puslaidininkiniais ir elektrai laidžiais binariniais metalų sulfidų sluoksniais.
Dėstomi moduliai: Neorganinė chemija 1, Neorganinė chemija 2, Rinktiniai chemijos skyriai.
prof. dr. Saulius Kitrys
korp. C, 253 lab. tel. (8 37) 30 01 66, el. p. saulius.kitrys@ktu.lt
Tyrimų sritis: Adsorbciniai ir kataliziniai procesai, chemijos inžinerija, fizikinė chemija.
Dėstomi moduliai: Azoto trąšų ir rūgščių technologija; Cheminė termodinamika, Katalizatorių gamybos ir tyrimo metodai, Rinktiniai cheminės termodinamikos skyriai, Surišto azoto technologija ir įrengimai, Chemijos inžinerija, Katalizinių procesų teorija ir taikymas.
prof. dr. Eugenijus Valatka
korp. C, 250, 251 lab., tel. 8 (37) 30 01 66, el. p. eugenijus.valatka@ktu.lt
Tyrimų sritis: Fizikinė chemija, Fotokatalizė.
Dėstomi moduliai: Fizikinė chemija 2, Fizikinė ir koloidų chemija, Cheminė kinetika, Cheminių reakcijų inžinerija.
prof. dr. Algirdas Šulčius
korp. C, 341 kab., tel. (8 37) 30 01 78, el. p. algirdas.sulcius@ktu.lt
Tyrimų sritis: Mangano ir jo lydinių dangų elektrolitinis nusodinimas ir korozinės savybės; chemijos dėstymo universitete metodika ir didaktika, chemijos disciplina mokyklose ir informacinių technologijų taikymas chemijos pamokose.
Dėstomi moduliai: Chemija, Elektrochemija ir metalų korozija, Apsauga nuo korozijos  ir erozijos, Metalų ir konversinės dangos.
prof. dr. Virgilijus Valeika
korp. C, 333 kab., tel. (8 37) 30 01 89, el. p. virgilijus.valeika@ktu.lt
Tyrimų sritis: Naujos odų išdirbimo technologijos.
Dėstomi moduliai: Chemija.

Docentai

 
doc. dr. Remigijus Ivanauskas
korp. C, 346 kab., tel. (8 37) 30 01 73, el. p. remigijus.ivanauskas@ktu.lt
Dėstomi moduliai: Neorganinė chemija, Neorganinė chemija 1, Neorganinė chemija 2
doc. dr. Valentina Krylova
korp. C, 348 kab., tel. (8 37) 30 01 73, el. p. valentina.krylova@ktu.lt
Tyrimų sritis: Koordinacinių junginių, bioneorganinė chemija, cheminė analizė, chalkogenų chemija biologiniuose ir technologiniuose procesuose.
Dėstomi moduliai: Bioneorganinė chemija, Cheminė analizė, Cheminė analizė, Koordinaciniai junginiai, Tirpalų chemija, Cheminiai elementai biologinėse sistemose.
doc. dr. Neringa Petrašauskienė
korp. C, 342 kab., tel. (8 37) 30 01 73, el. p. neringa.petrasauskiene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Polimerinės plėvelės paviršiaus modifikavimas puslaidininkiniais ir elektrai laidžiais binariniais metalų chalkogenidų junginiais.
Dėstomi moduliai: Neorganinė chemija, Neorganinė chemija 1, Neorganinė chemija 2.
doc. dr. Nijolė Dukštienė
korp. C, 247 lab., tel. (8 37) 30 01 66, el. p. nijole.dukstiene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Elektrochemija, fizikinė chemija.
Dėstomi moduliai: Fizikocheminė analizė, instrumentinės analizės metodai, Elektrocheminiai instrumentinės analizės metodai, Elektrocheminės dangos.
doc. dr. Gitana Dabrilaitė-Kudžmienė
korp. C, 259 lab., tel. (8 37) 45 70 70, el. p. gitana.dabrilaite@ktu.lt
Tyrimų sritis: Adsorbciniai ir kataliziniai procesai, chemijos inžinerija, fizikinė chemija.
Dėstomi moduliai: Fizikinė ir koloidų chemija, Paviršiaus ir koloidų chemija.
doc. dr. Rasa Paleckienė
korp. C, 257 kab., 242 lab., tel. (8 37) 45 70 70, el. p. rasa.paleckiene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Trąšų technologija ir inžinerija.
Dėstomi moduliai: Chemijos pramonės procesų rizika, Trąšų agrochemija, Mineralinių trąšų ir rūgščių technologija, Chemijos pramonės raida ir tendencijos.
doc. dr. Rasa Šlinkšienė
korp. C, 256 kab., 242 lab., Tel. (8 37) 45 70 70, 8 696 34 484, el. p. rasa.slinksiene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Fizikinė chemija, trąšų technologija ir inžinerija.
Dėstomi moduliai: Fizikinė chemija 1, Neorganinių medžiagų technologija, Trąšų technologiniai procesai, Kompleksinių trąšų teorija ir technologija.
doc. dr. Kristina Kantminienė
korp. C, 338 kab., tel.: (8 37) 30 01 78, (8 37) 30 01 76, el. p. kberes@ktu.lt
Tyrimų sritis: Biologiškai aktyvių N-pakeistų aminorūgščių ir jų heterociklinių junginių sintezė.
Dėstomi moduliai: Neorganinė chemija1, Neorganinė chemija 2 (moduliai skaitomi anglų kalba), Chemija.
doc. dr. Egidijus Griškonis
korp. C, 332 kab., tel.: (8 37) 300 178; 8699 15 503, el. p. egidijus.griskonis@ktu.lt
Tyrimų sritis: Metalų ir jų lydinių chemija, elektrochemija, galvanotechnika, korozija. Elektrocheminiai srovės šaltiniai ir energijos kaupikliai.
Dėstomi moduliai: Chemija, Kuro elementai ir elektrocheminiai energijos kaupikliai.
doc. dr. Edita Paluckienė
korp. C, 336 kab., tel. (8 37) 30 01 78, el. p. edita.paluckiene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Elektrai laidžių nestechiometrinių vario sulfidinių sluoksnių (CuxS) sudarymas ir jų tyrimas ant įvairių polimerų bei poliesterinio audinio.
Dėstomi moduliai: Chemija.
doc. dr. Rasa Alaburdaitė
korp. C, 340 kab., tel. (8 37) 30 01 78, el. p. rasa.alaburdaite@ktu.lt;
Tyrimų sritis: Polimerų modifikavimas metalų sulfidų sluoksniais.
Dėstomi moduliai: Chemija. 

Lektoriai

Lektorė dr. Skirma Žalenkienė
korp. C, 345 kab., tel. (8 37) 30 01 73, el. p. skirma.zalenkiene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Dielektrikų paviršiaus modifikavimas puslaidininkiniais ir elektrai laidžiais metalų chalkogenidų sluoksniais.
Lektorė dr. Rūta Stokienė
korp. C, 345 kab., Tel. (8 37) 30 01 73, el. p. ruta.stokiene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Dielektrikų paviršiaus modifikavimas puslaidininkiniais ir elektrai laidžiais metalų chalkogenidų sluoksniais.
lektorius dr. Andrius Jaskūnas
korp. C, 241, 330 lab., tel. (8 37) 30 01 66, el. p. andrius.jaskunas@ktu.lt
Tyrimų sritis: Adsorbciniai ir kataliziniai procesai, chemijos inžinerija.
lektorė dr. Dovilė Sinkevičiūtė
korp. C, 247 lab., tel. 8 (37) 30 01 66, el. p. dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Tyrimų sritis: Elektrochemija, fizikinė chemija.
lektorė, dr. Simona Ostachavičiūtė
korp. C, 250, 251 lab., tel. 8 (37) 30 01 66, el. p. simona.ostachaviciute@ktu.lt
Tyrimų sritis: Fotokatalizė, fizikinė chemija.
lektorius, dr. Aurimas Urbutis
korp. C, 330kab., tel. 8 (37) 30 01 66, el. p. aurimas.urbutis@ktu.lt
Tyrimų sritis: Adsorbciniai ir kataliziniai procesai, chemijos inžinerija.
lektorė Agnė Šulčiūtė
korp. C, 250, 251 lab., tel. 8 (37) 30 01 66, el. p. agne.sulciute@stud.ktu.lt
Tyrimų sritis: Fotokatalizė, fizikinė chemija.
lektorė Nerita Žmuidzinavičienė
korp. C, 339 kab., tel. 8 (37) 30 01 66, el.p. nerita.galvanauskaite@ktu.lt
Tyrimų sritis:

Tyrėjai

 

Doktorantai

Linas Samardokas
korp. C, 334 kab., el. p. linas.samardokas@ktu.lt
Tyrimų sritis: Metalų chalkogenidų sluoksnių ant dielektrikų gavimas ir tyrimas.
 
Edita Andrijauskienė
korp. C, 259 lab., tel. 8 (37) 30 01 66, el. p. andrijauskiene.edita@gmail.com
Tyrimų sritis: Adsorbciniai ir kataliziniai procesai, chemijos inžinerija.
 
Rasa Mardosaitė
 
Ieva Barauskienė

Kontaktai

Vedėja
prof. dr. Ingrida Ancutienė
korp. C, 324 kab., tel. (8 37) 30 01 71,
Tyrimų sritis: Dielektrikų paviršiaus modifikavimas puslaidininkiniais ir elektrai laidžiais binariniais metalų sulfidų sluoksniais.
Dėstomi moduliai: Neorganinė chemija 1, Neorganinė chemija 2, Rinktiniai chemijos skyriai.
 
Administratorė
Gintarė Paškevičienė
korp. C, 252 kab., tel. (8 37) 45 70 70,