"Švarių patalpų kvalifikavimas"

Antradienis, Vasario 21, 2017 - 08:30 iki 14:30
KTU Cheminės technologijos fakultetas (Radvilėnų pl. 19, korpusas C, 509 auditorija ir 039 laboratorija)

Bakalaurų programos " Pramoninė biotechnologija" modulio "Pramoninės biotechnologijos pagrindai" trečiakursiams bus dėstomos kviestinių lektorių paskaitos tęsiant savanorystės programą  "Validavimo procesai ir jų taikymas gyvybės mokslų tyrimuose bei pramonėje".  Švarių patalpų kvalifikavimas (LS consult vadovas V. Voska). Kviečiame ir kitus studentus prisijungti prie paskaitų.