"Terminių procesų kvalifikavimas"

Trečiadienis, Vasario 22, 2017 - 13:00 iki 16:30
KTU Cheminės technologijos fakultetas (Radvilėnų pl. 19, korpusas C, 510 auditorija, 039 laboratorija)

Bakalaurų programos „Pramoninė biotechnologija modulio Pramoninės biotechnologijos pagrindai trečiakursiams bus dėstomos kviestinių lektorių paskaitos tęsiant savanorystės programą  Validavimo procesai ir jų taikymas gyvybės mokslų tyrimuose bei pramonėje.Terminių procesų kvalifikavimas (LS consult vadovas V. Voska).  Kviečiame ir kitus studentus prisijungti prie paskaitų.