Organinės chemijos katedra

Organinės chemijos katedra buvo įkurta 1940 m. spalio 1 d. Technologijos fakultete pertvarkius Bendrosios chemijos katedrą, tačiau jos ištakomis galima būtų laikyti Lietuvos universiteto Kaune Technikos fakultetą, kuriame, pagal 1922 m. Balandžio 12 d. patvirtintą universiteto statutą, buvo numatytas Chemijos skyrius bei cheminės technologijos specialybė. Pradėjusiai gyvuoti Organinės chemijos katedrai vadovauti paskirtas Antanas Purėnas (Organinės chemijos katedros vedėjas 1922–1962). 1956 m. liepos 19 d. Organinės chemijos katedra buvo pavadinta Organinės chemijos ir technologijos katedra, nes joje buvo dėstoma ne tik organinė chemija, bet rengiami odų ir kailių technologijos, pluoštinių medžiagų cheminės technologijos, dirbtinio ir sintetinio pluošto technologijos inžinieriai. 1962 m. katedrai vadovauti paskirtas doc. Jonas Zdanavičius (katedros vedėjas 1962–1965 m.). Padaugėjus darbuotojų Organinės chemijos ir technologijos katedroje, bei veiklos sričių, 1965 m. rugsėjo 1 d. iš dalies jos dėstytojų ir mokslininkų buvo suformuota Organinės technologijos katedra, o jai pačiai buvo grąžintas Organinės chemijos katedros pavadinimas. Tuo metu Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo docentu dirbęs Juozas Degutis (katedros vedėjas 1965–1980 m.). 1980 metais Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo profesorius, habilituotas daktaras Romualdas Baltrušis (katedros vedėjas 1980–1990 m.). 1991 m. Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedros vadovu tapo prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius (katedros vedėjas 1991–2001 m.). 2001 m. prof. Z. J. Beresnevičius buvo išrinktas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanu, o katedrai vadovauti paskirtas prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (katedros vedėjas 2001–2011 m.). Nuo 2011 metų Organinės chemijos katedrai vadovauja prof. dr. Vytas Martynaitis.

Organinės chemijos katedros tikslas – vykdyti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, rengti kūrybingus ir aukštos kvalifikacijos chemijos inžinerijos, pramoninės biotechnologijos, chemijos bakalauro ir magistro studijų specialistus, chemijos mokslo daktarus, kurie gebėtų įgytas žinias taikyti tiek moksle, tiek versle ir būtų paklausūs nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Organinės chemijos katedroje dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai vykdantys intensyvią mokslinę veiklą, tarptautiniuose studijų ir mokslo projektuose.
Organinės chemijos katedros veiklos sritys:
  • Pedagoginė – katedra koordinuoja pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų „Pramoninė biotechnologija“ įgyvendinimą ir aktyviai dalyvauja kitų studijų programų veikloje.
  • Tarptautiniai studentų mainai - glaudūs katedros dėstytojų ryšiai su kolegomis iš užsienio universitetų studentams suteikia puikias galimybes laikinai išvykti studijuoti užsienyje. Pagal ERASMUS, ERASMUS+ studijų mainų programas atsiveria durys į Belgijos, Prancūzijos, Austrijos, Čekijos, Švedijos, Danijos ir kitų šalių aukštąsias mokyklas.
  • Mokslinė – katedros mokslinė veikla vykdoma keliomis pagrindinėmis kryptimis:
    • organinių junginių sintezė – organinių fotopuslaidininkių, dažiklių, biologiškai aktyvių junginių, heterociklinių, elektrochrominių, termochrominius junginius sintezė, indentifikavimas, savybių tyrimas;
    • biotechnologija – biologiškai aktyvių junginių tyrimai augalams in vitro, pirminių ir antrinių metabolitų išskyrimo iš modelinių, vaistinių ir aliejinių augalų in vitro tyrimai, antimikrobinis, antioksidacinis biologiškai aktyvių junginių įvertinimas, bioproduktų išskyrimo iš bakterijų, augalų, dumblių eksperimentai, fermentų nustatymo augalinėse kultūrose tyrimai;
    • naftos ir alternatyvių energijos išteklių perdirbimas - energetinių produktų iš alternatyviųjų energijos šaltinių ir organinės kilmės atliekų gamybos tyrimai;
Sėkmingą Organinės chemijos katedros mokslininkų veiklą atspindi ne tik publikacijų gausa leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą, ir kituose recenzuojamuose leidiniuose, užsienio šalyse bei Lietuvoje įregistruoti patentai, išradimai bet ir glaudus bei ilgalaikis bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio mokslo partneriais.
Aktyvus dėstytojų dalyvavimas mokslinėje tiriamojoje veikloje, didėjantis mokslinių publikacijų tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose ir apgintų disertacijų skaičius užtikrina mokslo ir studijų proceso vienovę.
Bendradarbiavimas. Labai išsiplėtė katedros kontaktai su užsienio mokslo ir studijų centrais. Bendra-darbiaujama su Danijos Karališkąja farmacijos mokykla, Olandijos Vageningeno, Norvegijos Bergeno, Oslo, Švedijos Lundo, Vokietijos Bairoito ir Bilefeldo, Prancūzijos Touro, Ispanijos Barselonos, Austrijos Vienos universitetais. Katedros dėstytojai, mokslo darbuotojai, doktorantai ir studentai aktyviai dalyvauja mokslinėse stažuotėse, taip gilindami savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas.
 
 
 
 

Studijos

Katedra kuruoja technologinių mokslų srities „Pramoninės biotechnologijos“ bakalauro ir magistro studijų programas. Katedroje ruošiami chemijos inžinerijos (naftos perdirbimo technologijos specializacija), pramoninės biotechnologijos, chemijos bakalaurai ir magistrai, chemijos mokslo daktarai.
Katedros pedagogai ir mokslo darbuotojai visiems Cheminės technologijos fakulteto antrakursiams dėsto organinę chemiją; organinę chemiją kitų fakultetų studentams; pirmos ir antros pakopos studijų studentams bei doktorantams – jų pasirinktus, katedros dėstytojų kuruojamus, modulius.
 
Katedros kuruojamos studijų programos:
 
Katedros dėstytojų kuruojami moduliai:
 
Bakalauro studijų moduliai
B230B102 Molekulinė mikrobiologija (doc. I. Jonuškienė)
B740B001 Cheminė farmakologija (prof. V. Martynaitis)
P003B100 Darnioji chemija (prof. A. Šačkus)
P300B002 Naftos ir jos produktų analizės metodai (doc. L. Miknius)
P390B001 Bioorganinė chemija (prof. V. Mickevičius)
P390B002 Organinė chemija (vyresn.m.d. M. Daškevičienė)
P390B003 Organinė chemija (prof. V. Mickevičius)
P390B010 Dažų chemija ir koloristika (prof. V. Getautis)
P390B102 Dažų chemijos pagrindai (prof. V. Getautis)
P390B301 Organinė chemija 1 (prof. V. Martynaitis)
P390B302 Organinė chemija 2 (prof. V. Martynaitis)
P390B315 Dažų chemija ir koloristika (prof. V. Getautis)
T350B134 Naftos perdirbimo technologija (doc. L. Miknius)
T370B001 Naftos chemija (doc. L. Miknius)
T380B307 Naftos perdirbimo technologija 1 (doc. L. Miknius)
T380B310 Organinės sintezės technologija (doc. K. Rutkauskas)

T380B311 Naftos perdirbimo technologija 2 (doc. L. Miknius)
T380B312 Naftos perdirbimo ir organinės sintezės įmonių įrengimai (doc. L. Miknius)
T490B011 Enzimologija (prof. V. Mickevičius)
T490B101 Biotechnologija 2 (doc. I. Jonuškienė)
T490B102 Biotechnologija 1 (doc. I. Jonuškienė)
T490B104 Genų inžinerija (doc. I. Jonuškienė)
T490B107 Įvadas į biotechnologijas (doc. I. Jonuškienė)
T490B109 Pramoninės biotechnologijos pagrindai (doc. I. Jonuškienė)
T490B110 Biotechnologijos procesų įrengimai ir technologija (doc. K. Radzevičius)
T490B309 Biotechnologijos įmonių įrengimai (doc. K. Radzevičius)
 
Magistrantūros studijų moduliai
B230M001 Genų inžinerija (doc. I. Jonuškienė)
B740M001 Šiuolaikinė vaistų sintezė (prof. V. Martynaitis)
B740M010 Vaistų metabolizmas (prof. V. Martynaitis)
P003M100 Žalioji chemija ir atsinaujinantys resursai (prof. A. Šačkus)
P003M102 Rinktiniai chemijos skyriai (prof. V. Martynaitis)
P390M003 Pramoninė organinė chemija (doc. K. Rutkauskas)
P390M011 Organinių medžiagų spektroskopija (prof. V. Getautis)
P390M101 Bioorganinės medžiagos (prof. A. Šačkus)
P390M102 Heterociklinių junginių chemija (prof. V. Mickevičius)
P390M104 Aminorūgščių ir peptidų bioorganinė chemija (prof. V. Mickevičius)
P390M105 Medicininė chemija (prof. A. Šačkus)
P390M107 Taikomoji dažų chemija (prof  V. Getautis)
P390M110 Bioorganinė ir biomolekulių chemija (prof. V. Mickevičius)
P390M111 Medžiagų saulės energetikai sintezė (prof V. Getautis)
P390M112 Biomolekulių spektriniai analizės metodai (prof. V. Getautis)
P390M113 Biologiškai aktyvių medžiagų gamyba (doc. K. Radzevičius, m.d. V. Kriščiūnienė)
P390M115 Ląstelių žymekliai (prof. A. Šačkus)
P390M327 Organinių junginių spektroskopija (prof. A. Šačkus)
P390M329 Bioorganinė chemija (prof. V. Mickevičius)
T350M164 Bioprocesų inžinerija (doc. I. Jonuškienė)
T370M001 Naftos junginių reakcijų kinetika ir katalizė (doc. L. Miknius)
T370M010 Variklinio kuro gamyba iš netradicinių medžiagų (prof. V. Mickevičius)
T380M002 Naftos ir organinės sintezės įmonių projektavimas (doc. K. Rutkauskas)
T380M003 Cheminės technologinės sistemos naftos perdirbimo įmonėse (doc. L. Miknius)
T380M010 Organinės sintezės įmonių gamybinių atliekų valymas (doc. K. Rutkauskas)
T380M100 Organinių produktų gamyba iš netradicinių žaliavų (prof. V. Mickevičius)
T380M102 Tepalų priedų sintezės technologija (doc. L. Miknius)
T490M010 Rekombinantinė DNR ir augalų transformacijos technologija (doc. I. Jonuškienė)
T490M104 Vaistų biotechnologija (doc. I. Jonuškienė)
T490M165 Augalų ir mikroorganizmų biotechnologija (doc. I. Jonuškienė)
 
Doktorantūros studijų moduliai
P390D010 Aukštesnioji organinė chemija (prof. A. Šačkus)
P390D334 Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai (prof. A. Šačkus)
P390D331 Dažų chemija (prof. V. Getautis)
P390D332 Azoto heterociklinių junginių chemija (prof. V. Mickevičius)
T370D335 Naftos chemijos ir perdirbimo inovacijos (prof. V. Mickevičius)

Mokslas

Organinės chemijos katedros dėstytojai ir mokslininkai dirba šiose mokslinių tyrimų srityse:
Puslaidininkių sintezė ir tyrimai (vadovavauja prof. Vytautas Getautis) Šios mokslo grupės mokslinių interesų sritys: puslaidininkinių bei dažančiųjų medžiagų sintezė ir tyrimas. Didžiausias dėmesys skiriamas organiniams puslaidininkiams bei organiniams dažikliams ir pigmentams. Sintetinami ir tyrinėjami teigiamus, neigiamus bei abiejų ženklų krūvininkus transportuojantys puslaidininkiai, tiek mažamolekuliai tiek polimeriniai. Tyrinėjamos jų terminės, optinės, fotofizikinės, elektrocheminės šių medžiagų savybės. Pagrindinės sintetinamų medžiagų pritaikymo sritys: elektrofotografiniai fotoreceptoriai, organiniai šviesos diodai, fotovoltiniai (saulės) elementai, organiniai lauko tranzistoriai.
Grupė tampriai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio fizikais bei optoelektroninių ir elektroninių prietaisų kūrėjais. Pagrindiniai partneriai: Vilniaus universiteto Kieto kūno elektronikos katedra bei Taikomųjų mokslų institutas, Oksfordo universiteto (Jungtinė Karalystė) Fotovoltinių bei optoelektroninių prietaisų mokslo grupė (prof. H. Snaith), Lozanos federalinio politechnikos instituto Funkcinių medžiagų molekulinės inžinerijos grupė (prof. Md. K. Nazeeruddin). Jau daugelis metų mokslinių tyrimus užsako užsienio ūkio subjektai: BASF SE, TrinamiX GmbH.
Grupė vykdo įvairius mokslo projektus, kuriuos finansuoja tiek tarptautinės tiek nacionalinės institucijos, tame tarpe Europos Sąjungos 7-toji bendroji programa. Vykdant šiuos projektus aktyviai dalyvauja įvairių pakopų studentai.
Grupė aktyviai patentuoja savo darbo rezultatus bei juos publikuoja aukštą reitingą turinčiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Per pastarąjį dešimtmetį grupė paskelbė daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose, įtrauktuose į ISI duomenų bazę bei užregistravo apie 100 JAV, Europos, Japonijos, Kinijos patentų.
Šioje mokslo grupėje aktyviai dirba dr. Marytė Daškevičienė, doc. Tadas Malinauskas, dr. Giedrė Bubnienė, dr. Jolanta Ardaravičienė, dr. Simona Urnikaitė, dr. Daiva Tomkutė-Lukšienė,  oktorantai – Ieva Petrikytė, Artiom Magomedov, Titas Braukyla.

Biologiškai aktyvių medžiagų sintezė ir tyrimai (vadovauja prof. habil. dr. V. Mickevičius). Ši mokslo grupė atlieka tyrimus pakeistųjų β-aminorūgščių sintezės, jų cheminių savybių tyrimo ir biologiškai aktyvių junginių paieškos srityje. Didžiuliame bioaktyvių junginių sąraše svarbią vietą užima sierą, azotą, aminorūgščių, karbonilinius fragmentus turintys junginiai, jų dariniai. Derinant įvairius aminorūgščių ir azotą, sierą turinčius aromatinius, heterociklinius farmakoforus, daugeliui kurių būdingos antimikrobinės, fungicidinės, analgetinės, raminančios, priešvėžinės ir kt. savybės, galima susintetinti junginius, pasižyminčius specifiniu biologiniu aktyvumu. Tiriamos susintetintų junginių biologinės savybės, siekiant nustatyti junginių struktūros ir biologinių savybių tarpusavio ryšį. Mokslinėje grupėje aktyviai dirba prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, m. d. dr. Ingrida Tumosienė, j. m. d. dr. Kazimieras Anusevičius, doc. dr. Birutė Sapijanskaitė, doc. dr. Kęstutis Rutkauskas, doc. dr. Ilona Jonuškienė, j. m. d Rita Vaickelionienė doktorantai: Irmantas Parašotas, Irena Ramanauskaitė ir Ramunė Kolosej.

Naujų heterociklinių sistemų sintezė ir tyrimai (vadovauja prof. habil. dr. A. Šačkus). Heterocikliniai junginiai yra daugelio vaistų bei dažiklių struktūrinis pagrindas. Katedroje vykdoma naujų heterociklinių sistemų paieška, bei jų tyrimai. Dirbama ultragreitų fotochromų bei chemosensorių srityse.
Biotechnologija (vadovauja doc. I. Jonuškienė). Pastaruoju metu pasaulyje vis didesnis dėmesys skiriamas biotechnologijoms. Kiekvienais metais vis daugiau produktų gaminama panaudojant mikroorganizmus, bei fermentus. dėmesys skiriamas pramoninės biotechnologijos gamybos sričiai. Katedroje vykdomi darbai: vaistinių ir aliejinių augalų organogenezės, morfogenezės, pirminių ir antrinių metabolitų išskyrimo iš augalų, augimo reguliatorių, biologiškai aktyvių junginių augalams tyrimuose in vitro, fermentų nustatymo augalinėse kultūrose tyrimuose, antimikrobiniame, antioksidaciniame biologiškai aktyvių junginių įvertinime, bioproduktų išskyrimo iš bakterijų, augalų ar dumblių eksperimentuose – sparčiai plėtojami ir yra aktualūs.

Naftos ir alternatyvių energijos išteklių perdirbimas (vadovauja doc. dr. L. Miknius). Vykdomi organinės kilmės atliekų – plastikų, naudotų padangų, perdirbimo į energetinę bei kitą pridėtinę vertę turinčius produktus – įvairios agregantinės būsenos kurą, adsorbentus bei chemines medžiagas, tyrimai. Siekiama nustatyti optimalias atskirų žaliavų perdirbimo sąlygas, atitinkančias didžiausią produktų išeigą ir pageidaujamą cheminę sudėtį, sukurti racionalią perdirbimo technologiją.

Bendradarbiaujant su AB „ORLEN Lietuva“, atliekami įvairių gamyklos tarpinių produktų, hidrogenizacijos, hidrokrekingo bei hidroizomerizacijos tyrimai, kurių rezultatai panaudojami optimizuojant įmonės gamybinę veiklą. Sprendžiamos nestandartinės bendrovės gamybinės problemos.

Nuo 2014 m. pradėta vystyti nauja mokslinė kryptis, kurios tyrimų objektas – pluoštinės kanapės (Cannabis sativa). Analizuojama skirtingais būdais išskirtų ekstraktų cheminė sudėtis, taikomi ir tobulinami aktyviųjų komponentų koncentravimo bei išgryninimo būdai, kurių pagrindu kuriamos produktų gamybos technologijos.

Partneriai

 

Dėstytojai


Profesoriai

prof. dr. praėjęs habilitacijos procedūrą Vytautas Getautis
Korp. A, 310 kab., tel (8 37) 300196, mobil. tel. +370 620 49383, el. p. vytautas.getautis@ktu.lt
Mokslinė sritis: organinių fotopuslaidininkių energiją taupančioms technologijoms (saulės elementams, šviesos diodams, efektyviems lauko tranzistoriams ir pan.) sintezė ir savybių tyrimas.
Dėstomi moduliai: Dažų chemija, Organinių medžiagų spektroskopija, Biomolekulių spektrinė analizė, Taikomoji dažų chemija, Spektrinės analizes metodai, Dažų chemijos pagrindai.
prof. dr. Vytas Martynaitis
Korp. A, 324 kab., tel. (8 37) 456561, mobil. tel. +370 616 12186, el. p. vytas.martynaitis@ktu.lt
Mokslinė sritis: išmaniosios medžiagos, naujų N-heterociklinių sistemų sintezė, fotochrominiai junginiai, jonams selektyvių junginių sintezė.
Dėstomi moduliai: Organinės chemija 1, Organinė chemija 2, Organinių medžiagų spektroskopija, Rinktiniai chemijos skyriai.
prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius
Korp. A, 317 kab., mobil. tel. +370 687 99231, el. p. vytautas.mickevicius@ktu.lt
Mokslinė sritis: N-pakeistų aminorūgščių, azotingų heterociklinių junginių sintezė ir tyrimas. Tyrimų tikslas – biologiškai aktyvių medžiagų paieška, jų praktinis panaudojimas žemės ūkyje ir medicinoje. Heterociklinių junginių sandaros tyrimai. Naftos technologija. Biokuro ir jo komponentų gamyba.
Dėstomi moduliai: Bioorganinė chemija, Organinė chemija, Fermentai, Enzimologija, Aminorūgščių ir peptidų bioorganinė chemija, Heterociklinių junginių chemija, Variklinio kuro gamyba iš netradicinių žaliavų, Organinių produktų gamyba iš netradicinių žaliavų, Naftos chemijos ir perdirbimo inovacijos, Azoto heterociklinių junginių chemija.
prof. habil. dr. Algirdas Šačkus
Korp. A, kab. 312, mobil. tel. +370 698 13339, el. p. algirdas.sackus@ktu.lt
Dėstomi moduliai: Organinė chemija 1, Organinė chemija 2, Aukštesnioji organinė chemija.

Docentai

doc. dr. Ilona Jonuškienė
Korp. C, kab. 404, mob. tel. +370 616 43642, el. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
Mokslinė sritis: technologijos mokslai, biotechnologija.
Dėstomi moduliai: Įvadas į biotechnologijas, Biotechnologija 1, Biotechnologija 2, Rekombinantinė DNR ir augalų transformacijos technologija, Vaistų biotechnologija, Pramoninės biotechnologijos pagrindai, T490M165 Augalų ir mikroorganizmų biotechnologija.
 
doc. dr. Arvydas Kanopka
Dėstomi moduliai: Genų inžinerija
doc. dr. Tadas Malinauskas
Korp. A, kab. 308, el. p. tadas.malinauskas@ktu.lt
Mokslinė sritis: organinių junginių (dažikliai, fluorescuojančios medžiagos, krūvį pernešančios medžiagos), skirtų optoelektroniniams prietaisams (OLED, saulės celės) sintezė ir savybių tyrimas.
Dėstomi moduliai: Organinė chemija, Organinė chemija 1, Organinė chemija 2, Organinių medžiagų spektroskopija, Organinių junginių spektroskopija, Medžiagų saulės energetikai sintezė, Funkcinių organinių medžiagų chemija, Biomolekulių spektriniai analizės metodai.
doc. dr. Linas Miknius
Korp. A, kab. 305, mobil. tel. +370 612 23512, el. p. linas.miknius@ktu.lt
Mokslinė sritis: Energetinių produktų iš alternatyviųjų energijos šaltinių ir organinės kilmės atliekų gamybos tyrimai.
Dėstomi moduliai: Naftos chemija, Naftos perdirbimo technologija, Naftos junginių reakcijų kinetika ir katalizė, Tepalų priedų sintezės technologija.
 
doc. dr. Kostas Radzevičius
Korp. D, kab. 201, el. p. kostas.radzevicius@ktu.lt
Dėstomi moduliai: Biotechnologijos įmonių įrengimai, Baltymų išskyrimo ir gryninimo technologijos, Biotechnologijos procesų įrengimai ir technologija.
doc. dr. Kęstutis Rutkauskas
Korp. A, kab. 401, el. p. kestutis.rutkauskas@ktu.lt
Mokslinė sritis: Aminorūgštys, asparagino rūgštis, heterocikliniai junginiai, benztiazolai, aromatiniai tiofenoliai, pakeisti uracilai, hidantoinai, pirolidinai, polimerų destrukcija, stabilizatoriai. Biologiškai aktyvūs junginiai. Nafta, naftos produktai, reaktifikacija, skruberiai, kolonos.
Dėstomi moduliai: Pramoninė organinė chemija, Organinė chemija 1, Organinė chemija 2, Naftos ir organinės sintezės įmonių projektavimas, Organinės sintezės įmonių gamybinių atliekų valymas, Organinės sintezės technologija.
doc. dr. Birutė Sapijanskaitė
Korp. A, kab. 323, el. p. birute.sapijanskaite@ktu.lt
Dėstomi moduliai: Organinė chemija, Organinės chemija 1, Organinė chemija 2.

Lektoriai

lektorė dr. Eglė Arbačiauskienė
Mokslinė sritis: Organinė chemija – heterociklinių junginių sintezė ir savybių tyrimai.
Dėstomi moduliai: Medicininė chemija, Vaistų chemija.
lektorė dr. Vida Buinauskaitė
Korp. A, kab. 315, el. p. vida.buinauskaite@ktu.lt
Mokslinė sritis: Organinė chemija: indolo darinių sintezė ir jų cheminių bei fizikinių savybių tyrimas.
Dėstomi moduliai: Žalioji chemija ir atsinaujinantys resursai, Darnioji chemija, Ląstelių žymekliai, Organinė chemija 1, Organinė chemija 2.

Tyrėjai


vyresn. m. d. dr. Marytė Daškevičienė
Korp. A, kab. 303, el. p. maryte.daskeviciene@ktu.lt
Mokslinė sritis: Organinių fotopuslaidininkių energiją taupančioms technologijoms (saules elementams, šviesos diodams, efektyviems lauko tranzistoriams ir pan.) sintezė ir savybių tyrimas.
Dėstomi moduliai: Organinė chemija
 
vyresn. m. d. dr. Sonata Krikštolaitytė
K. Baršausko g. 59, korp. B, kab. 530, el. p. sonata.krikstolaityte@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritis: Konformaciškai suvaržytų α-aminorūgščių sintezė, N-heterociklų sintezė.
vyresn. m. d. dr. Tadas Malinauskas
Korp. A, kab. 308. el. p. tadas.malinauskas@ktu.lt
Mokslinė sritis: organinių junginių (dažikliai, fluorescuojančios medžiagos, krūvį pernešančios medžiagos), skirtų optoelektroniniams prietaisams (OLED, saulės celės) sintezė ir savybių tyrimas.
Dėstomi moduliai: Organinė chemija, Organinė chemija 1, Organinė chemija 2, Organinių medžiagų spektroskopija, Organinių junginių spektroskopija, Medžiagų saulės energetikai sintezė, Funkcinių organinių medžiagų chemija, Biomolekulių spektriniai analizės metodai, Bakalauro baigiamasis darbas, Magistro baigiamasis darbas.
m. d. dr. Eglė Arbačiauskienė
K. Baršausko g. 59, kab. 520, el. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt
Mokslinė sritis: Organinė chemija – heterociklinių junginių sintezė ir savybių tyrimai.
Dėstomi moduliai: Medicininė chemija, Vaistų chemija.
m. d. dr. Vida Buinauskaitė
Korp. A, kab. 315, el. p. vida.buinauskaite@ktu.lt
Mokslinė sritis: Organinė chemija: indolo darinių sintezė ir jų cheminių bei fizikinių savybių tyrimas.
Dėstomi moduliai: Žalioji chemija ir atsinaujinantys resursai, Darnioji chemija, Ląstelių žymekliai, Organinė chemija 1, Organinė chemija 2.
m. d. dr. Joana Solovjova
Korp. A, kab. 307, el. p. joana.solovjova@ktu.lt
Mokslinė sritis: Naujų heterociklinių junginių sintezė ir savybių tyrimas.
Dėstomi moduliai: Organinė chemija 1, Organinė chemija 2.
m. d. dr. Ingrida Tumosienė
Korp. A, kab. 401, el. p. ingrida.tumosiene@ktu.lt
Mokslinė sritis: N-Arilpakeistosios-β-aminorūgštys, jų ciklizacija į azotą turinčius heterociklinius junginius. Biologiškai aktyvių junginių sintezė.
j. m. d. dr. Kazimieras Anusevičius
Korp. A, kab. 325, el. p. kazimieras.anusevicius@ktu.lt
Mokslinė sritis: N-pakeistų aminorūgščių, azotingų heterociklinių junginių sintezė.
Dėstomi moduliai: Organinė chemija 1, Organinė chemija 2.
j. m. d. dr. Rita Vaickelionienė
Korp. A, kab. 320, el. p. rita.vaickelioniene@ktu.lt
Mokslinė sritis: N-pakeistų aminorūgščių, azotingų heterociklinių junginių sintezė ir tyrimas, biologiškai aktyvių medžiagų paieška.
 
vyresn. m. d. dr. Jolanta Ardaravičienė
Korp. A, kab. 310, el. p. jolanta.stumbraite@ktu.lt
m. d. dr. Giedrė Bubnienė
Korp. A, kab. 310, el. p. giedrė.bubnienė@ktu.lt
Mokslinė sritis: Organinių medžiagų, skirtų energiją taupančioms technologijoms, sintezė.
Dėstomi moduliai: Organinė chemija
m. d. dr. Simona Urnikaitė
Korp. A, kab. 302, el. p.  simona.urnikaite@ktu.lt
Mokslinė sritis: Organinių junginių, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė.
Dėstomi moduliai: Organinė chemija.

Doktorantai

Aurimas Bieliauskas
K. Baršausko g. 59, kab. A528, el. p. aurimas.bieliauskas@ktu.lt
Mokslinė sritis: Heterociklinių junginių funkcionalizavimas Pd-katalizuojamų reakcijų pagalba, organinių junginių spektrinė analizė.
 
Titas Braukyla
Korp. A, kab. 303, el. p. titas.braukyla@ktu.lt
Mokslinė sritis: Funkcinių molekulių organinėms ir hibridinėms saulės celėms sintezė ir tyrimas. Puslaidininkių , dažiklių, Triogerio bazės centrą turinčių junginių sintezė.
 
Monika Dargytė
Korp. A, kab. 315, el. p. monika.dargyte@ktu.edu
Mokslinė sritis: Indolo darinių sintezė ir tyrimas.
 
Arūnas Jonušas
Korp. A, kab. 304, el. p. arunas.jonusas@ktu.edu
Mokslinė sritis: Atsinaujinantys energijos šaltiniai bei antrinis medžiagų perdirbimas į energetiškai vertingus produktus, jų kokybės gerinimas ir pramoninis pritaikymas.
Dėstomi moduliai: Naftos chemija,  Naftos perdirbimo technologija 1, Naftos perdirbimo technologija 2
 
Artiom Magomedov
Korp. A, kab. 304, el. p. artiom.magomedov@ktu.edu
Mokslinė sritis: Organiniai puslaidininkiai bei dažikliai.
Dėstomi moduliai: Organinė chemija
 
Vaida Milišiūnaitė
K. Baršausko g. 59, kab. 520, el. p. vaida.milisiunaite@ktu.edu
 
Irmantas Parašotas
Korp. A, kab. 320, el. p. irmantas.parasotas@ktu.edu
Mokslinė sritis: Biologiškai aktyvių junginių sintezė
 
Ieva Petrikytė
Korp. A, kab. 308, el. p. ieva.petrikyte@ktu.lt
Mokslinė sritis: Organinių puslaidininkių, skirtų saulės celėms, sintezė.
 
Irena Ramanauskaitė
Korp. A, kab 316, el. p. irena.ramanauskaite@ktu.edu
Mokslinė sritis: N-pakeistų aminorūgščių, azotingų heterociklinių junginių sintezė ir tyrimas. Tyrimų tikslas – biologiškai aktyvių medžiagų paieška, jų praktinis panaudojimas žemės ūkyje ir medicinoje.
 
Eglė Valančienė
Korp. A, kab. 305, egle.valanciene@ktu.edu
Mokslinė sritis: Technologijos mokslai, chemijos inžinerija. Biologiškai neskaidžių polimerų perdirbimas panaudojant termokatalitinius ir biocheminius metodus.
 
Živilė Žukauskaitė
Korp. A, kab. 315, el. p. zivile.zukauskaite@ktu.lt
Mokslinė sritis: Naujų funkcionalizuotų heterociklinių sistemų sintezė.

Kontaktai

Vedėjas
prof. dr. Vytas Martynaitis
Korp. A, 324 kab., tel. (8 37) 456561, mobil. tel. +370 616 12186, el. p. vytas.martynaitis@ktu.lt

Prof. Vytas Martynaitis gimė 1961 m. lapkričio 23 d. Kaune. 1979 m. baigė Kauno 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar Vinco Kudirkos). 1984 m. KPI Cheminės technologijos fakultete įgijo tekstilės cheminės apdailos ir įrengimų inžinieriaus kvalifikaciją. Nuo 1988 m. dirbo KPI Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedroje jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, 1991-1997 m. studijavo doktorantūroje. Stažavosi Bergeno universitete (Norvegija), Gento universitete (Belgija). 1997 m. apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją – „1'-Karbamoilalkilspiro[benzopiran-2,2'-indolo] darinių Naujovių ir pažangos centro laboratorijos Organinių produktų sektoriaus vadovu. Nuo 1998 m. yra Organinės chemijos katedros docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 2012 Organinės chemijos katedros profesorius. Kartu su bendraautoriais yra parašęs 1 vadovėlį ir 2 mokomąsias knygas, paskelbęs daugiau kaip 70 publikacijų. Yra tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos (prie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento) narys.
Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys: : išmaniosios medžiagos, naujų N-heterociklinių sistemų sintezė, fotochrominiai junginiai, jonams selektyvių junginių sintezė.
 
Administratorė 
Kazytė Kaminskienė
Korp. A, 309 kab., el. p. kazyte.kaminskiene@ktu.lt