Padaliniai

Aplinkosaugos technologijos
Vedėjas prof. Linas Kliučininkas
Korp.C, 505 kab., tel. (8 37) 300183, el. p. linas.kliucininkas@ktu.lt
Administratorė Rūta Sidaravičiūtė
Korp.C, 505 kab., tel. (8 37) 351008, el. p. ruta.sidaraviciute@ktu.lt

Maisto mokslo ir technologijos
Vedėja doc. Loreta Bašinskienė
Korp. A, 111 kab., tel. (8 37) 456426, el. p. loreta.basinskiene@ktu.lt
Administratorė Ingrida Kaniauskienė
Korp. A, 115 kab., tel. (8 37) 300188, el. p. ingrida.kaniauskiene@ktu.lt
 
Organinės chemijos
Vedėjas prof. Vytas Martynaitis
Korp. A, 324 kab., tel. (8 37) 456561, el. p. vytas.martynaitis@ktu.lt
Administratorė Kazytė Kaminskienė
Korp. A, 309 kab., el. p. kazyte.kaminskiene@ktu.lt

Polimerų chemijos ir technologijos
Vedėjas prof. Juozas Gražulevičius
Korp. A, 214 kab., tel. (8 37) 300193, el. p. juozas.grazulevicius@ktu.lt
Administratorė Eglė Stanislovaitytė
Korp. A, 206 kab., tel. (8 37) 300192, el. p. egle.stanislovaityte@ktu.lt

Silikatų technologijos
Vedėjas prof. Rimvydas Kaminskas
Korp. C, 154 kab., tel. (8 37) 300161, el. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt
Administratorė Elena Grybauskienė
Korp.C, 165 kab., tel. (8 37) 300163, el. p. elena.grybauskiene@ktu.lt

Fizikinės ir neorganinės chemijos
Vedėja prof. Ingrida Ancutienė
Korp. C, 343 kab., tel. (8 37) 30 01 71, el. p. ingrida.ancutiene@ktu.lt
Administratorė Gintarė Paškevičienė
Korp. C, 246 kab.,  tel. (8 37) 45 70 70, el. p. gintare.navickaite@ktu.lt
Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras
Vedėja doc. Loreta Bašinskienė
Korp. A, 111 kab., tel. (8 37) 456426, el. p. loreta.basinskiene@ktu.lt
Administratorė Ingrida Kaniauskienė
Korp. A, 115 kab., tel. (8 37) 300188, el. p. ingrida.kaniauskiene@ktu.lt

Sintetinės chemijos institutas
Direktorius habil. dr. Algirdas Šačkus
K. Baršausko g. 59, tel. (8 37) 451401, el. p. algirdas.sackus@ktu.lt
Vyresnioji administratorė dr. Joana Solovjova
Radvilėnų pl. 19, 307 kab., korp. A, el. p. joana.solovjova@ktu.lt

Laboratorijų centras
Vadovė dr. Asta Traidaraitė
Radvilėnų pl. 19, korp. C, 049 kab., 
tel. (8 37) 456089,

Biblioteka

Fakulteto biblioteka yra KTU bibliotekos padalinys. Čia yra abonementas, skaitykla su atviru knygų fondu, interneto svetainė ir grupinio darbo kambarys. Bibliotekoje  skoliname leidinius,  suteikiame galimybę naudotis leidiniais  ir el. ištekliais, reikalingais studijoms ir mokslo tiriamajam darbui.

Jūsų  paslaugoms įrengta 40 darbo vietų, iš jų 11 -  kompiuterinės darbo vietos.  Kviečiame naudotis prenumeruojamais ir atvirosios prieigos el. ištekliais iš universiteto darbo vietų ir namų kompiuterių per VPN tinklą. Bibliotekoje veikia bevielis internetas, teikiamos mokamos kopijavimo paslaugos.
 
 
Grupės vadovė Marytė Gradeckienė
Radvilėnų pl. 19,
korp. A, 217 kab.,
tel. (8 37) 300199
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekanatas

Prof. dr. Eugenijus Valatka
Radvilėnų pl. 19,
korp.C, 236 kab.
Tel. (8 37) 30 01 51
Faks. (8 37) 30 01 52
El. p.: dekctf@ktu.lt, eugenijus.valatka@ktu.lt
Dekanas
Prof. dr. Eugenijus Valatka
Radvilėnų pl. 19,
korp.C, 236 kab.
Tel. (8 37) 30 01 51
Faks. (8 37) 30 30 52
El. p: dekctf@ktu.lt, eugenijus.valatka@ktu.lt
 
Administravimo vadovas
Doc. dr. Zenonas Valančius
Radvilėnų pl. 19,
korp.C, 162 kab.
Tel. 868559393
El. p. zenonas.valancius@ktu.lt
Studijų prodekanė
dr. Vilija Kriščiūnienė
Radvilėnų pl. 19,
korp.C, 238 kab., korp.A, 321 kab.
Tel. (8 37) 30 01 53
El. p.  vilija.krisciuniene@ktu.lt
Mokslo prodekanas
Doc. dr. Dainius Martuzevičius
Radvilėnų pl. 19,
korp. C, 504 kab.
Tel. (8 37) 30 01 80
El. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt
Laboratorijų centro vadovė
dr. Asta Traidaraitė
Radvilėnų pl. 19,
korp. C, 049 kab.
Tel. (8 37) 45 60 89
El. p. asta.traidaraite@ktu.lt
Tarptautinių studijų koordinatorė
dr. Dovilė Sinkevičiūtė
Radvilėnų pl. 19,
korp. C, 244 lab.
Tel. (8 37) 30 01 66
El. p. dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Referentė, rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė
Edita Rekašienė
Radvilėnų pl. 19,
korp.C, 237 kab.
Tel. (8 37) 30 01 50
Mobil. 8 682 46815
Faks. (8 37) 30 01 52
El. p.: ctf@ktu.lt, edita.rekasiene@ktu.lt
Finansų koordinatorė
Sandra Rakauskaitė
Radvilėnų pl. 19,
korp.C, 239 kab.
Tel. (8 37) 30 01 54
El. p. sandra.rakauskaite@ktu.lt
Studijų aptarnavimo administratorės
Audronė Levinskienė
Radvilėnų pl. 19,
korp. C, 508 kab.
Tel.: (8 37) 30 01 55,
Mobil. 8 610 01663
El. p. audrone.levinskiene@ktu.lt
 
Aušra Vaitkienė
Radvilėnų pl. 19,
korp.C, 237 kab.
Tel. (8 37) 30 01 56
Mobil. 8 682 46815
Faks. (8 37) 30 01 52
El. p. ausra.vaitkiene@ktu.lt
Studijų krypties programų vadovai
Taikomoji chemija (BA, MA), Medicininė Chemija (MA)
Eglė Arbačiauskienė
Radvilėnų pl. 19,
korp. A, 321 kab.
Tel. (8 37) 45 14 01
El. p. egle.nedzelskyte@ktu.lt
Cheminė technologija ir inžinerija (BA), Chemijos inžinerija (MA)
Irmantas Barauskas
Radvilėnų pl. 19,
korp. C, 171 kab.
Tel. (8 37) 30 01 63
El. p. irmantas.barauskas@ktu.lt
Pramoninė biotechnologija (BA, MA), Aplinkosaugos inžinerija (BA, MA)
Ilona Jonuškienė
Radvilėnų pl. 19,
korp. C, 039 kab.
Tel. +370 616 43642 
El. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
Maisto mokslas ir technologija (BA), Maisto produktų technologija (MA), Maisto mokslas ir sauga (MA)
Vaida Kitrytė
Radvilėnų pl. 19,
korp. A, 103 kab.
Tel. (8 37) 30 01 88
El. p. vaida.kitryte@ktu.lt
Į SPV galite kreiptis visais su studijomis susijusiais klausimais.
Studijų prodekanė
dr. Vilija Kriščiūnienė
Radvilėnų pl. 19,
korp.C, 238 kab.; korp.A, 321 kab.
Tel. (8 37) 30 01 53
El. p.  vilija.krisciuniene@ktu.lt
Tarptautinių studijų koordinatorė
dr. Dovilė Sinkevičiūtė
Radvilėnų pl. 19,
korp. C, 244 lab.
Tel. (8 37) 30 01 66
El. p. dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Studijų aptarnavimo administratorės
Audronė Levinskienė
Radvilėnų pl. 19,
korp. C, 508 kab.
Tel.: (8 37) 30 01 55,
Mobil. 8 610 01663
El. p. audrone.levinskiene@ktu.lt
 
Aušra Vaitkienė
Radvilėnų pl. 19,
korp.C, 237 kab.
Tel. (8 37) 30 01 56
Mobil. 8 682 46815
Faks. (8 37) 30 01 52
El. p. ausra.vaitkiene@ktu.lt
 
Tarybos nariai
Atstovaujama institucija
dr. Kęstutis Baltakys (pirmininkas)
Silikatų technologijos katedros profesorius
dr.  Eugenijus Valatka Fakulteto dekanas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedros profesorius
dr. Ramunė Rutkaitė (sekretorė) Polimerų chemijos ir technologijos katedros docentė
dr. Jonas Damašius Maisto mokslo ir technologijos katedros docentas
dr. Aušra Šipailienė Maisto mokslo ir technologijos katedros docentė
dr. Saulius Grigalevičius Polimerų chemijos ir technologijos katedros profesorius
dr. Vytautas Getautis
Organinės chemijos katedros profesorius
dr. Vytas Martynaitis Organinės chemijos katedros profesorius, katedros vedėjas
dr. Rimvydas Kaminskas Silikatų technologijos katedros profesorius, katedros vedėjas
dr. Linas Kliučininkas
Aplinkosaugos technologijos katedros profesorius, katedros vedėjas
dr. Ingrida Ancutienė
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedros profesorė, katedros vedėja
dr. Kristina Kantminienė
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedros docentė
dr. Rasa Šlinkšienė
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedros docentė
Jurga Andrėja Kazlauskaitė
Studentė
Eglė Meištininkaitė
Studentė
Simonas Misevičius
Studentas
Dionyzas Šlimas
Studentas
 

KTU rektoriaus 2016 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. A-237 „Dėl Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto tarybos tarybos sudėties patvirtinimo“