Polimerų chemijos ir technologijos katedra

1922  m. balandžio 12 d. buvo įsteigta Organinės technologijos katedra ir ruošti cheminės technologijos specialistai. Katedros steigėjas ir pirmasis jos vedėjas buvo pirmasis Lietuvos universiteto rektorius prof. Jonas Šimkus. 1940 m. sovietinės Lietuvos aukštojo mokslo reformos metu Organinės technologijos katedros vedėju paskirtas pulkininkas doc. dr. Juozas Vėbra. Po karo, nuo 1944 m. katedrai vadovavo inžinierius Vytautas Šukys. 1946 m. Organinės technologijos katedros vedėju tapo inžinierius Jonas Venskevičius. 1950 m. įkūrus Kauno politechnikos institutą, Organinės technologijos katedra tapo šio instituto padaliniu. 1951 m. sujungtos Organinės technologijos ir Organinės chemijos katedros ir vėl atskirtos 1965 m. Organinės technologijos katedrai vadovauti liko doc. Jonas Zdanavičius. Jį 1972 m. pakeitė prof. Adolfas Paulauskas.  1991–1995 m. katedrai vadovavo doc. Rimtautas Kavaliūnas. 1996 m. Organinės technologijos katedros vedėju išrinktas prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius. 2006–2010 m. katedrai vadovo prof. dr. Jolanta Liesienė. Nuo 2011 m. katedrai vėl vadovauja prof. Juozas Vidas Gražulevičius. 2013 m. metais katedra pervadinta Polimerų chemijos ir technologijos katedros vardu.
 
Tikslas, veiklos
Katedros tikslas – paruošti aukščiausios kvalifikacijos polimerų chemijos ir inžinerijos specialistus ir aukšto tarptautinio lygio mokslininkus, pritaikančius savo tyrimų rezultatus pasaulinio lygio inovacijose.
Katedra siūlo eilę taikomosios Chemijos, Cheminės technologijos ir inžinerijos, Pramoninės biotechnologijos pirmosios ir antrosios studijų programų modulių. Taip pat galima rinktis trečiosios pakopos (doktorantūros) Chemijos, Cheminės inžinerijos ir Medžiagų inžinerijos studijų programas.
 
 
 
 

Studijos

Katedros kuruojamos studijų programos:
 
Taikomoji chemija (bakalauras)
Taikomoji chemija (magistras)
 
Katedros kuruojami studijų moduliai:
 
Bakalauro studijų moduliai
B007B010 Žmogaus ir gyvūnų fiziologija ir anatomija (lekt. Odeta Baniukaitienė)
B007B100 Fiziologijos ir anatomijos pagrindai (lekt. Odeta Baniukaitienė)
B470B001 Fiziologija chemikams (lekt. Odeta Baniukaitienė)
B740B002 Fiziologija chemikams (asist. Alisa Palavenienė)
B740B002 Cheminė farmakologija (asist. Alisa Palavenienė)
P003B002 Biokosmetika (lekt. Odeta Baniukaitienė)
P003B101 Funkcinių organinių medžiagų chemija (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
P175B142 Kompiuterinės programos chemijai (prof. Gintaras Buika)
P370B010 Polimerų chemija ir medžiagotyra (prof. Saulius Grigalevičius)
P370B100 Polimerų fizika ir chemija (prof. Algirdas Žemaitaitis)
P370B101 Biopolimerai (doc. Jolita Ostrauskaitė)
P370B102 Biopolimerai (doc. Jolita Ostrauskaitė)
T000B171 Chemijos pramonės raida ir tendencijos (prof. Jolanta Liesienė)
T150B116 Polimerinės medžiagos ir technologijos (prof. Saulius Grigalevičius)
T152B001 Medžiagų mokslas (doc. Joana Bendoraitienė)
T152B220 Poligrafijos medžiagos (prof. Gintaras Buika)
T350B111 Spalvos atsiradimas ir taikymas chemijoje (doc. Rima Klimavičiūtė)
T350B124 Chemoreologija (prof. Gintaras Buika)
T350B133 Tekstilės chemija ir technologija (doc. Rima Klimavičiūtė)
T350B135 Bioprocesų inžinerija
T390B003 Plastikai ir elastomerai (prof. Gintaras Buika)
T390B004 Dažų, klijų ir cheminių pluoštų technologija (v. m. d. Ramūnas Lygaitis)
T390B010 Plastikai ir elastomerai (prof. Gintaras Buika)

 

T390B100 Polimerų chemija ir technologija (v. m. d. Ramūnas Lygaitis)
T390B207 Polimerų technologija (prof. Saulius Grigalevičius)
T400B217 Koloristika (doc. Rima Klimavičiūtė)
T410B219 Vaistų formų technologija (asist. Alisa Palavenienė)
T460B214 Popieriaus technologija (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
T470B129 Tekstilės gaminių apdaila (doc. Rima Klimavičiūtė)
T480B002 Kompozicinės medžiagos (prof. Gintaras Buika)
T480B010 Cheminių produktų ir jų gamybos kokybės valdymas (doc. Kęstutis Beleška)
T480B215 Kosmetikos preparatų chemija ir technologija (prof. Jolanta Liesienė)
T490B103 Baltymų išskyrimo ir gryninimo technologijos (prof. Jolanta Liesienė)
 
Magistro studijų moduliai
B740M100 Vaistų farmakokinetika ir farmakodinamika (asist. Alisa Palavenienė)
P003M010 Gydomoji kosmetika (prof. Jolanta Liesienė)
P003M101 Sumanių medžiagų chemija ir technologija (lekt. Odeta Baniukaitienė)
P175M103 Kompiuterinių programų taikymas chemijoje (prof. Gintaras Buika)
P352M010 Skysčių ir dujų chromatografija (prof. Gintaras Buika)
P370B002 Polimerų chemija (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
P370B006 Biomedicininiai polimerai (doc. Jolita Ostrauskaitė)
P370M010 Medžiagos biomedicinai (doc. Jolita Ostrauskaitė)
P370M100 Aplinkoje skalūs polimerai (doc. Kęstutis Beleška)
P370M105 Polimerų apibūdinimo ir tyrimo metodai (prof. Gintaras Buika)
P370M229 Polimerų fizikinė chemija (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
P370M238 Polimerinės medžiagos (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
P390M111 Medžiagų saulės energetikai sintezė (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
P400M100 Tekstilės dažymo chemija ir fizika (doc. Rima Klimavičiūtė)
P400M101 Analitinė ir preparatinė chromatografija (prof. Jolanta Liesienė)
P400M230 Analitinė ir preparatinė chromatografija (prof. Jolanta Liesienė)
P401M102 Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos (prof. Saulius Grigalevičius)
T150M004 Pakavimo medžiagos (prof. Gintaras Buika)
T150M119 Nanomedžiagų technologija (doc. Jolita Ostrauskaitė)
T270M126 Pakuočių kokybė, higiena ir sauga (v. m. d. Ramunė Rutkaitė)
T350M111 Šikšnų išdirbimo technologijos (doc. Kęstutis Beleška)
T350M112 Kailių išdirbimo technologijos (doc. Kęstutis Beleška)
T350M113 Baltymų chemija (doc. Kęstutis Beleška)
T350M114 Šikšnų ir kailių apdaila (doc. Kęstutis Beleška)
T390M010 Polimerinių atliekų perdirbimas (doc. Jolita Ostrauskaitė)
T390M102 Polimerų grįžtamasis perdirbimas (doc. Jolita Ostrauskaitė)
T390M103 Polimerai aukštosioms technologijoms (v. m. d. Ramunė Rutkaitė)
T390M104 Polimeriniai kompozitai (prof. Gintaras Buika)
T390M105 Polimerų kompleksų chemija ir technologija (prof. Algirdas Žemaitaitis)
T390M106 Polimerų medžiagotyra (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
T390M107 Polimerinių medžiagų inžinerija (prof. Saulius Grigalevičius)
T390M108 Elektroaktyvūs polimerai (prof. Saulius Grigalevičius)
T390M109 Bioplastikai (doc. Jolita Ostrauskaitė)
T390M237 Polimerinių atliekų perdirbimas (doc. Jolita Ostrauskaitė)
T460M004 Popieriaus perdirbimo technologija (doc. Jolita Ostrauskaitė)
T460M005 Medienos plastikų technologija (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
T460M104 Popieriaus gaminių inžinerija (doc. Jolita Ostrauskaitė)
T460M105 Medienos cheminė technologija (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
T470M010 Tekstilės dažymo chemija (doc. Rima Klimavičiūtė)
T470M114 Aukštesnioji tekstilės chemija ir technologija (doc. Rima Klimavičiūtė)
T470M115 Tekstilės apdailos įrenginiai (doc. Rima Klimavičiūtė)
T470M116 Tekstilės apdailos chemija ir technologija (doc. Rima Klimavičiūtė)
T470M117 Specialiosios tekstilės apdailos technologijos (v. m. d. Ramunė Rutkaitė)
T480M148 Inovatyvios technologijos 2 (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
T490M111 Bioaktyvių medžiagų imobilizacijos metodai ir jų taikymas (v. m. d. Ramunė Rutkaitė)
T490M115 Polisacharidų modifikavimas ir panaudojimas (doc. Joana Bendoraitienė)
 
Doktorantūros studijų moduliai
P370D001 Ciklų polimerizacija (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
P 370D247 Polimerų chemijos ir fizikos teoriniai pagrindai (prof. Algirdas Žemaitaitis)
P400D001 Šiuolaikiniai chromatografiniai medžiagų skyrimo metodai (prof. Jolanta Liesienė)
P402D231 Polimerų fotochemija (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
T150D010 Organinės optoelektronikos medžiagos (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
T390D001 Plastikų utilizavimo technologijos (prof. Juozas Vidas Gražulevičius)
T390D010 Polikompleksų chemija aplinkosaugos technologijose (prof. Algirdas Žemaitaitis)
T390D244 Polimerų kompleksai ir jų taikymas (prof. Algirdas Žemaitaitis)
T390D249 Aukštesnioji polimerų chemija ir technologija (prof. Algirdas Žemaitaitis) 

Mokslas

Katedroje mokslinį darbą atlieka dvi mokslinės grupės:

Medžiagų chemijos mokslo grupė

Vadovas – prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius. Darbuotojai - prof. dr. Gintaras Buika, doc. dr. Jolita Ostrauskaitė, prof. dr. Saulius Grigalevičius, vyresn.m.d. dr. Ramūnas Lygaitis, vyresn.m.d. Jūratė Simokaitienė, vyresn.m.d. dr. Asta Dabulienė, m.d. dr. Aušra Tomkevičienė, vyresn.m.d. dr. Dmytro Volyniuk, pr.vyresn.m.d. dr. Jonas Keruckas, vyresn.m.d. dr. Dalius Gudeika, m.d. dr. Viktorija Mimaitė, lekt. dr. Audrius Bučinskas, pr.m.d. dr. Nadzeya Kukhta, pr.j.m.d. Ramin Pashazadeh, pr.j.m.d. Xiaofeng Tan, doktorantai – Rita Butkutė, Sigita Kašėtaitė, Gintarė Kručaitė, Rasa Keruckienė, Daiva Tavgenienė, Tomas Matulaitis, Eigirdas Skuodis, Gintarė Kaminskienė, Yan Danyliv, Iryna Hladka, Galyna Sych, Oleksandr Bezvikonnyi.
Mokslinių interesų sritys: organinių polimerinių bei mažamolekulių elektroaktyvių medžiagų (puslaidininkių, emiterių, netiesinės optikos medžiagų), medžiagų lazeriniam rašymui bei 3D spausdinimui sintezė, bioskaidžių polimerinių medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas. Didžiausias dėmesys kreipiamas organiniams puslaidininkiams. Sintetinami ir tyrinėjami skyliniai, elektroniniai ir bipoliniai puslaidininkiai, tiek mažamolekuliai tiek polimeriniai. Tyrinėjamos terminės, optinės, fotofizikinės, elektrocheminės fotoelektrinės susintetintų medžiagų savybės. Pagrindinės sintetinamų medžiagų pritaikymo sritys: organiniai šviesos diodai, fotovoltiniai (saulės) elementai,  organiniai plonasluoksniai tranzistoriai.
Grupė tampriai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio fizikais bei optoelektroninių ir elektroninių prietaisų kūrėjais.
Grupė vykdo įvairaus rango projektus, kuriuos finansuoja tiek tarptautinės tiek nacionalinės institucijos, tame tarpe programa Horizontas 2020. Vykdant šiuos projektus aktyviai dalyvauja įvairių pakopų studentai.
Grupė aktyviai patentuoja savo darbo rezultatus bei juos publikuoja aukštą reitingą turinčiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Per pastarąjį dešimtmetį grupė paskelbė daugiau kaip 260 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Web of Science duomenų bazę bei užregistravo apie 50 patentų.
 
 Polimerų modifikavimo ir taikymo mokslo grupė
 
Vadovė – doc. Rima Klimavičiūtė. Darbuotojai - lekt. dr. Odeta Baniukaitienė, doc. dr. Kęstutis Beleška, doc. dr. Joana Bendoraitienė, lekt. dr. Paulius Pavelas Danilovas, m.d. dr. Edita Mažonienė, dr. Laura Pečiulytė, doc. dr. Ramunė Rutkaitė, prof. dr. Virgilijus Valeika, vyresn. inž. Violeta Valeikienė, doktorantai – Dovilė Liudvinavičiūtė, Vesta Navikaitė-Šnipaitienė, Alisa Palavenienė, Deimantė Simanavičiūtė.
Mokslinių interesų sritys: polimerų sintezė ir modifikavimas, polimerinių kompleksų sudarymas, jų savybių tyrimas ir taikymas.
Grupės mokslininkai tiria katijoninių ir/arba anijoninių grupių turinčių krakmolo darinių, tame tarpe nanodalelių pavidalo, gavimą ir taikymą dispersinių sistemų destabilizavimui; bioaktyvių junginių imobilizavimą gamtiniuose ir/ar modifikuotuose polisachariduose ir jų taikymą bioskaidžių aktyvių maistinių pakuočių kūrime; gamtinių polisacharidų ir gamtinių fenolinių junginių kompleksų sudarymą ir taikymą gaminant tikslinius vaistinius preparatus. Sintetinami makroporėtos struktūros celiuliozės geliai, tiriamas jų taikymas baltymų chromatografijai, fermentų imobilizavimui, kaulo audinio inžinerijai, formuojant tvarsčius giluminėms žaizdoms gydyti. Kuriamos mažiau taršios odų išdirbimo technologijos, sprendžiamos odų išdirbimo atliekų panaudojimo problemos.
Grupė tampriai bendradarbiauja su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkais bei užsienio mokslininkais iš Vroclavo technikos universiteto (Lenkija), Helmuto Šmito universiteto (Vokietija), Charkovo nacionalinio universiteto (Ukraina), Porto universiteto (Portugalija), Kijevo Nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (Ukraina), Odos ir avalynės tyrimo instituto (Rumunija), Twente universiteto (Olandija), Ciuricho taikomųjų mokslo universiteto (Šveicarija), Izmiro technologijos instituto (Turkija). Grupė bendradarbiauja su Lietuvos įmonėmis, tokiomis kaip AB „Kauno vandenys“, AB „Sūduvos vandenys“, UAB „Kėdainių oda“, UAB „Odos gaminiai“, UAB „IOCO Packaging“, UAB „Biochemlit“.
Grupė vykdo įvairaus tipo projektus, kuriuos finansuoja tiek tarptautinės, tiek nacionalinės institucijos. Vykdant šiuos projektus aktyviai dalyvauja įvairių studijų pakopų studentai.
Grupės mokslininkai darbo rezultatus publikuoja tarptautiniuose mokslo žurnaluose, diegia juos į pramonę. Per pastarąjį dešimtmetį paskelbta virš 60 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose, įtrauktuose į „CAWoS“ („Clarivate Analytics Web of Science“) duomenų bazę, užregistruoti LT patentai, parduotos dvi licencijos.

Partneriai

 

Dėstytojai


Profesoriai

prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 214 kab., tel. (8 37) 300193, el. p. juozas.grazulevicius@ktu.lt
prof. dr. Gintaras Buika
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 226b kab., tel. (8 37) 300189, el. p. gintaras.buika@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: polimerų chemija, organinė sintezė, medžiagotyra.
Dėstomi moduliai: Kompiuterinės programos chemijai; Poligrafijos medžiagos; Chemoreologija; Plastikai ir elastomerai; Kompozicinės medžiagos; Kompiuterinių programų taikymas chemijoje; Skysčių ir dujų chromatografija; Polimerų apibūdinimo ir tyrimo metodai; Pakavimo medžiagos; Polimeriniai kompozitai.
prof. dr. Saulius Grigalevičius
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 215 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. saulius.grigalevicius@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: technologijos mokslai, cheminė technologija ir medžiagotyra; fiziniai mokslai, chemija (organinė elektronika).
Dėstomi moduliai: Polimerų chemija ir medžiagotyra; Polimerinės medžiagos ir technologijos; Polimerų technologija; Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos; Polimerinių medžiagų inžinerija; Elektroaktyvūs polimerai.

Docentai

doc. dr. Kęstutis Beleška
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 226b kab., tel. (8 37) 300189, el. p. kestutis.beleska@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: odų konservavimas; ekologiškai švaresnės odų ir kailių išdirbimo technologijos; atliekų perdirbimas; biopolimerai.
Dėstomi moduliai: Cheminių produktų ir jų gamybos kokybės valdymas; Aplinkoje skalūs polimerai; Šikšnų išdirbimo technologijos; Kailių išdirbimo technologijos; Baltymų chemija; Šikšnų ir kailių apdaila.
doc. dr. Rima Klimavičiūtė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 208a kab., tel. (8 37) 300192, el. p. rima.klimaviciute@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: flokuliantų ir sorbentų iš gamtinių žaliavų gavimas ir panaudojimas; polielektrolitinių kompleksų gavimas ir panaudojimas.
Dėstomi moduliai: Spalvos atsiradimas ir taikymas chemijoje; Tekstilės chemija ir technologija; Koloristika; Tekstilės gaminių apdaila; Tekstilės dažymo chemija ir fizika; Tekstilės dažymo chemija; Aukštesnioji tekstilės chemija ir technologija; Tekstilės apdailos įrenginiai; Tekstilės apdailos chemija ir technologija.
doc. dr. Jolita Ostrauskaitė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 215 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. jolita.ostrauskaite@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: elektroniškai aktyvių mažamolekulių ir polimerinių junginių sintezė ir savybių tyrimai; biopolimerų sintezė ir savybių tyrimai.
Dėstomi moduliai: Biopolimerai; Biomedicininiai polimerai; Medžiagos biomedicinai; Nanomedžiagų technologija; Polimerinių atliekų perdirbimas; Polimerų grįžtamasis perdirbimas; Bioplastikai; Polimerinių atliekų perdirbimas; Popieriaus perdirbimo technologijaPopieriaus gaminių inžinerija.
doc. dr. Joana Bendoraitienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 205 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. joana.bendoraitiene@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: vandenyje tirpių, amfifilinių, sintetinių ir gamtinių polimerų sintezė ir savybių tyrimai; įvairios struktūros polimerų sintezė ir fizikinių-cheminių savybių tyrimai; polimerų tarpusavio sąveikos (kompleksų sudarymo), sintetinių bei gamtinių makromolekulių ir molekulinio jodo sąveikos tyrimai; mikro ir nanodalelių turinčių medžiagų iš gamtinių ir sintetinių polimerų kūrimas ir panaudojimas; antibakteriniu veiksmingumu pasižyminčių medžiagų kūrimas; gamtinių flokuliantų sintezė ir panaudojimas vandenvaloje.
Dėstomi moduliai: Polisacharidų modifikavimas ir panaudojimas.; Medžiagų mokslas.
doc. dr. Ramunė Rutkaitė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 208a lab., tel. (8 37) 300192, el. p. ramune.rutkaite@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: Vandenyje tirpių, amfifilinių, sintetinių ir gamtinių polimerų sintezė ir savybių tyrimai; įvairios struktūros polimerų sintezė ir fizikinių-cheminių savybių tyrimai; aplinkai jautrių makromolekulių sintezė, tyrimai ir panaudojimas pramonėje; polimerų tarpusavio sąveikos (kompleksų sudarymo), sintetinių bei gamtinių makromolekulių ir mineralų sąveikos tyrimai; pakavimo medžiagų kūrimas; nanomedžiagų iš gamtinių polimerų kūrimas ir panaudojimas; antibakteriniu veiksmingumu pasižyminčių medžiagų kūrimas; medžiagų spektroskopinių, fotocheminių ir fotofizikinių savybių tyrimai.
Dėstomi moduliai: Pakuočių kokybė, higiena ir sauga; Polimerai aukštosioms technologijoms; Specialiosios tekstilės apdailos technologijos; Bioaktyvių medžiagų imobilizacijos metodai ir jų taikymas.

Lektoriai

lekt. dr. Odeta Baniukaitienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 212 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. odeta.petrauskaite@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: makromolekulinė chemija.
Dėstomi moduliai: Žmogaus ir gyvūnų fiziologija ir anatomija; Fiziologijos ir anatomijos pagrindai; Fiziologija chemikams; Biokosmetika; Sumanių medžiagų chemija ir technologija.
lekt. dr. Paulius Pavelas Danilovas
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 004 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. paulius.danilovas@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: chemijos inžinerija; polimerų technologija; biopolimerai.
lekt. dr. Audrius Bučinskas
Baršausko g. 59, Korp. A, 542 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. audrius.bucinskas@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: organinių puslaidininkių struktūros ir savybių tarpusavio priklausomybės tyrimas.

Mokslo darbuotojai


vyr. m. d. dr. Rima Klimavičiūtė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 208a kab., tel. (8 37) 300192, el. p. rima.klimaviciute@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: flokuliantų ir sorbentų iš gamtinių žaliavų gavimas ir panaudojimas; polielektrolitinių kompleksų gavimas ir panaudojimas.
Dėstomi moduliai: Spalvos atsiradimas ir taikymas chemijoje; Tekstilės chemija ir technologija; Koloristika; Tekstilės gaminių apdaila; Tekstilės dažymo chemija ir fizika; Tekstilės dažymo chemija; Aukštesnioji tekstilės chemija ir technologija; Tekstilės apdailos įrenginiai; Tekstilės apdailos chemija ir technologija.
vyr. m. d. dr. Saulius Grigalevičius
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 215 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. saulius.grigalevicius@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: technologijos mokslai, cheminė technologija ir medžiagotyra; fiziniai mokslai, chemija (organinė elektronika).
Dėstomi moduliai: Polimerų chemija ir medžiagotyra; Polimerinės medžiagos ir technologijos; Polimerų technologija; Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos; Polimerinių medžiagų inžinerija; Elektroaktyvūs polimerai.
vyresn. m. d. dr. Ramunė Rutkaitė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 208a lab., tel. (8 37) 300192, el. p. ramune.rutkaite@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: Vandenyje tirpių, amfifilinių, sintetinių ir gamtinių polimerų sintezė ir savybių tyrimai; įvairios struktūros polimerų sintezė ir fizikinių-cheminių savybių tyrimai; aplinkai jautrių makromolekulių sintezė, tyrimai ir panaudojimas pramonėje; polimerų tarpusavio sąveikos (kompleksų sudarymo), sintetinių bei gamtinių makromolekulių ir mineralų sąveikos tyrimai; pakavimo medžiagų kūrimas; nanomedžiagų iš gamtinių polimerų kūrimas ir panaudojimas; antibakteriniu veiksmingumu pasižyminčių medžiagų kūrimas; medžiagų spektroskopinių, fotocheminių ir fotofizikinių savybių tyrimai.
Dėstomi moduliai: Pakuočių kokybė, higiena ir sauga; Polimerai aukštosioms technologijoms; Specialiosios tekstilės apdailos technologijos; Bioaktyvių medžiagų imobilizacijos metodai ir jų taikymas.
vyresn. m. d. dr. Joana Bendoraitienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 205 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. joana.bendoraitiene@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: vandenyje tirpių, amfifilinių, sintetinių ir gamtinių polimerų sintezė ir savybių tyrimai; įvairios struktūros polimerų sintezė ir fizikinių-cheminių savybių tyrimai; polimerų tarpusavio sąveikos (kompleksų sudarymo), sintetinių bei gamtinių makromolekulių ir molekulinio jodo sąveikos tyrimai; mikro ir nanodalelių turinčių medžiagų iš gamtinių ir sintetinių polimerų kūrimas ir panaudojimas; antibakteriniu veiksmingumu pasižyminčių medžiagų kūrimas; gamtinių flokuliantų sintezė ir panaudojimas vandenvaloje.
Dėstomi moduliai: Polisacharidų modifikavimas ir panaudojimas.; Medžiagų mokslas.
m. d. dr. Edita Mažonienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 212 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. edita.mazoniene@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: polimerų ir mažamolekulių junginių tarpusavio sąveikos (kompleksų sudarymo tyrimai); gamtinio ir modifikuoto krakmolo fizikinių, cheminių ir funkcinių savybių tyrimai; kviečių maistinių ir biologiškai aktyvių medžiagų analizė, taikomųjų savybių tyrimai ir išskyrimo būdų paieška.
vyresn. m. d. dr. Jūratė Simokaitienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 209 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. jurate.simokaitiene@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: organiniai puslaidininkiai ir kitos organinės elektroaktyvios medžiagos, jų taikymas elektroniniuose bei optoelektroniniuose prietaisuose.
m. d. dr. Aušra Tomkevičienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 227 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. ausra.tomkeviciene@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: organinių puslaidininkių ir kitų organinių elektroaktyvių medžiagų kūrimas, sintezė, savybių tyrimas bei jų taikymas elektroniniuose bei optoelektroniniuose prietaisuose.
vyresn. inžinierė Violeta Valeikienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 225 lab., tel. (8 37) 300189, el. p. violeta.valeikiene@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: ekologiškai švaresnės odų ir kailių išdirbimo technologijos.
vyresn. m. d. dr. Ramūnas Lygaitis
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 206 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. ramunas.lygaitis@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: organinių krūvį pernešančių bei elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančių molekulinių struktūrų kūrimas, sintezė ir tyrimas.
Dėstomi moduliai: Dažų, klijų ir cheminių pluoštų technologija; Polimerų chemija ir technologija.
m. d. dr. Paulius Pavelas Danilovas
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 004 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. paulius.danilovas@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: chemijos inžinerija; polimerų technologija; biopolimerai.
vyresn. m. d. dr. Dmytro Volyniuk
Baršausko g. 59, Korp. A, 542 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. dmytro.volyniuk@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: plonos organinės ir neorganinės puslaidininkinės plėvelės – liejimo technologija, charakterizavimas ir analizė; organinių šviesą skleidžiančių diodų, saulės elementų ir plonasluoksnių tranzistorių fizika ir technologija.
vyresn. m. d. dr. Asta Dabulienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 227 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. asta.michaleviciute@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: elektroaktyvių mažamolekulių medžiagų, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė ir savybių tyrimas.
vyresn. m. d. dr. Dalius Gudeika
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 209 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. dalius.gudeika@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: organinių puslaidininkių sintezė, tyrimas ir taikymas.
m. d. dr. Viktorija Mimaitė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 206 kab., tel. (8 37) 300192, el. p. viktorija.mimaite@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: elektroaktyvių mažamolekulių medžiagų ir polimerų, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė ir savybės.
proj. vyresn. m. d. dr. Jonas Keruckas
Baršausko g. 59, A-540, tel. (8 37) 300192, el. p. jonas.keruckas@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: skylinių organinių puslaidininkių kūrimas ir tyrimas.
proj. m. d. dr. Nadzeya Kukhta
Baršausko g. 59, A-546, tel. (8 37) 300192, el. p. n.kukhta@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: elektroaktyvių mažamolekulių medžiagų ir polimerų, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė ir savybės.
 
proj. j. m. d. Ramin Pashazadeh
Baršausko g. 59, A-546, tel. (8 37) 300192, el. p. ramin.pashazadeh@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: elektroaktyvių mažamolekulių medžiagų ir polimerų, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė ir savybės.
 
proj. j. m. d. Xiaofeng Tan
Baršausko g. 59, A-543, tel. (8 37) 300192, el. p. xiaofeng.tan@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: elektroaktyvių mažamolekulių medžiagų ir polimerų, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė ir savybės.

Doktorantai

doktorantė Sigita Kašėtaitė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 010 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. sigita.kasetaite@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: biopolimerų sintezė ir savybių tyrimai.
 
doktorantė Gintarė Kručaitė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 210 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. gintare.krucaite@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: elektroaktyvių mažamolekulių medžiagų ir polimerų, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė ir savybės.
 
doktorantė Rasa Laurinavičiūtė-Keruckienė
Baršausko g. 59, Korp. A, 542 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. rasa.laurinaviciute@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: elektroaktyvių mažamolekulių medžiagų ir polimerų, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė ir savybės.
 
doktorantė Deimantė Simanavičiūtė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 202 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. deimante.simanaviciute@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: gamtinių bioaktyvių junginių imobilizavimas katijoniniuose polisachariduose; biopolimerų taikymas bioaktyvių medžiagų pernašai.
 
doktorantė Daiva Tavgenienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 210 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. daiva.mazetyte@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: elektroaktyvių mažamolekulių medžiagų ir polimerų, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė ir savybės.
 
doktorantas Tomas Matulaitis
Baršausko g. 59, Korp. A, 542 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. tomas.matulaitis@ktu.edu
Mokslinių tyrimų sritys: mažos molekulinės masės organinių puslaidininkių medžiagų sintezė ir tyrimas.
 
doktorantė Vesta Navikaitė-Šnipaitienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 202 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. vesta.navikaite@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: gamtinių ir modifikuotų polisacharidų bei jų polikompleksų gavimas, tyrimai ir taikymas.
 
doktorantas Eigirdas Skuodis
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 210 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. eigirdas.skuodis@ktu.edu
Mokslinių tyrimų sritys: elektroaktyvių mažamolekulių medžiagų, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė ir savybių tyrimas.
 
doktorantė Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė
Baršausko g. 59, Korp. A, 542 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. gintare.grybauskaite@ktu.edu
Mokslinių tyrimų sritys: reaktyvias funkcines grupes turinčių bipolinių organinių puslaidininkių sintezė ir tyrimas.
 
doktorantas Yan Danyliv
Baršausko g. 59, Korp. A, 542 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. yan.danyliv@gmail.com
Mokslinių tyrimų sritys: organinių medžiagų, skirtų efektyviems ir patikimiems šviesos diodams, sintezė ir savybės.
 
doktorantė Iryna Hladka
Baršausko g. 59, Korp. A, 542 lab., tel. (8 37) 300192
Mokslinių tyrimų sritys: organinių puslaidininkių sintezė, savybių tyrimas ir taikymas.
 
doktorantė Galyna Sych
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 209 lab., tel. (8 37) 300192 
 Mokslinių tyrimų sritys: organinių puslaidininkių sintezė, savybių tyrimas ir taikymas.
 
doktorantas Oleksandr Bezvikonnyi
Baršausko g. 59, Korp. A, 542 lab., tel. (8 37) 300192
Mokslinių tyrimų sritys: organinių puslaidininkių sintezė, savybių tyrimas ir taikymas.
 
doktorantė Rita Butkutė
Baršausko g. 59, Korp. A, 543 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. rita.butkute@ktu.edu
Mokslinių tyrimų sritys: Reaktyvias funkcines grupes turinčių organinių puslaidininkių sintezė ir tyrimas.
 
doktorantė Dovilė Liudvinavičiūtė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 203 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. dovile.liudvinaviciute@ktu.edu
Mokslinių tyrimų sritys: 
 
 
doktorantė Alisa Palavenienė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 212 lab., tel. (8 37) 300192, el. p. alisa.palaveniene@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: gamtinių stambiamolekulių junginių taikymas medicinoje.

Kontaktai

Vedėjas
prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 214 kab., tel. (8 37) 300193, el. p. juozas.grazulevicius@ktu.lt
 

Trumpa biografija:
gimė 1951 m. Marijampolėje;
1974 m. Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus chemiko-technologo kvalifikacinį laipsnį;
1980 m. Kauno politechnikos institute apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją „9-(2,3-epoksipropil)karbazolo ir 9-(2,3-epitiopropil)karbazolo polimerų sintezė ir savybės“;
1995 m. apgynė habilitacinį darbą „Karbazolilą turinčių oligomerų ir polimerų sintezė ir savybės”.
 
Profesinė patirtis:
1974 – 1976 m. Kauno popieriaus fabrikas, Gamybos cecho viršininko pavaduotojas;
1980 – 1992 m. Kauno politechnikos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas, laboratorijos vedėjas;
1992 – 1995 m. KTU, docentas;
nuo 1996 m. KTU profesorius;
1996 – 2005m.  ir nuo 2011 m. Organinės technologijos katedros vedėjas
 
Mokslinių tyrimų sritys: organiniai puslaidininkiai ir kitos organinės elektroaktyvios medžiagos ir jų taikymas elektroniniuose bei optoelektroniniuose prietaisuose; polimerų sintezė ir tyrimas; biopolimerų ir bioskaidžių polimerų gavimas ir tyrimas; polimerinės dangos; fotopolimerizacija, kaip efektyvus ir ekologiškas polimerinių dangų gavimo būdas.
 
Moksliniai pasiekimai: paskelbė daugiau kaip 260 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose, įtrauktuose į Web of Science  sąrašą; 5 tarptautinių leidyklų išleistų monografijų bendraautorius; apie 50 įvairių šalių (JAV, Japonijos ir kt.) patentų autorius; Juozas Vidas Gražulevičiaus straipsniai pacituoti daugiau kaip 1800 kartų (h rodiklis = 19); Juozas Vidas Gražulevičiaus apdovanotas Lietuvos mokslo premijomis už darbų ciklus „Organinių fotopuslaidininkių sintezė ir savybės“ 1997 m., „Naujos organinės medžiagos optoelektronikai“ 2008 m., Baltijos asamblėjos mokslo premija 2014 m.
 ir yra dviejų aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendijų laureatas. 
 
Dėstomi moduliai: Funkcinių organinių medžiagų chemija; Popieriaus technologija; Polimerų fizikinė chemija; Polimerinės medžiagos; Medžiagų saulės energetikai sintezė; Polimerų medžiagotyra; Medienos plastikų technologija; Medienos cheminė technologija; Inovatyvios technologijos 2; Ciklų polimerizacija; Polimerų fotochemija; Organinės optoelektronikos medžiagos; Plastikų utilizavimo technologijos.
 
Administratorė 
Eglė Stanislovaitytė
Radvilėnų pl. 19, Korp. A, 206 kab., tel. (8 37) 300192, el. p. egle.stanislovaityte@ktu.lt