Sintetinės chemijos institutas

KTU Sintetinės chemijos institutas (SCI) įkurtas 2005 m.

Institutas yra aprūpintas modernia moksliniams tyrimams reikalinga aparatūra, taikomi šiuolaikiniai organinės sintezės metodai, tarp jų – stereoselektyvios sintezės, sintezės absoliučiai sausomis sąlygomis, Pd-katalizuojamos kryžminio jungimo reakcijos, Ru-katalizuojamos metatezės reakcijos, katalitinis hidrinimas esant dideliam slėgiui, sintezė žemoje temperatūroje, fotocheminės reakcijos ir kt.

KTU Sintetinės chemijos institutas atlieka užsakomuosius mokslinius tyrimus pagal užsienio biofarmacinių kompanijų užsakymus, vykdo mokslinį bendradarbiavimą su Vilniaus, Gento (Belgija), Vienos (Austrija) ir Orleano (Prancūzija) universitetų mokslininkais

 
 
 
 

Mokslas

Pagrindinės tyrimų kryptys

  • Heterociklinių junginių sintezė ir tyrimai
  • Biomolekulių sintetinių analogų sintezė ir tyrimai
  • Pd-katalizuojamos kryžminio jungimo reakcijos
  • Atsinaujinančios biomedžiagos
  • Biologiškai aktyvių medžiagų kūrimas
  • Organinių optinių medžiagų kūrimas

Partneriai

 

Mokslo darbuotojai


Vyriausiasis mokslo darbuotojas habil. dr. Šačkus Algirdas
K. Baršausko g. 59, B korp., B512 kab.,
Mobil. tel.: +370 698 13 339, (8 37) 451 401, el. p. algirdas.sackus@ktu.lt
 
Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Paliulis Osvaldas
K. Baršausko g. 59, A korp., A516 kab.,
tel. (8 37) 451 401, el. p. osvaldas.paliulis@ktu.lt
 
Mokslo darbuotoja dr. Kleizienė Neringa
K. Baršausko g. 59, A korp., A523 kab.,
tel. (8 37) 451 401, el. p. neringa.kleiziene@ktu.lt
Mokslinė sritis: heterociklinių junginių sintezė ir tyrimai, Biomolekulių sintetinių analogų sintezė ir tyrimai, Pd-katalizuojamos kryžminio jungimo reakcijos
 
Mokslo darbuotoja dr. Kriščiūnienė Vilija
K. Baršausko g. 59, A korp., A526 kab.,
tel. (8 37) 451 401, el. p. vilija.krisciuniene@ktu.lt
Mokslinė sritis: organinių heterociklinių, fotochrominių ir biologiškai aktyvių junginių sintezė. Benzotiofeno, chinazolino, indolo ir cukrų aktyvumo tyrimai. Branduolių magnetinio rezonanso ir masių spektroskopijos tyrimai.
Dėstomi moduliai: Magistro baigiamasis projektas, Biologiškai aktyvių medžiagų gamyba, Tiriamasis projektas 1, Tiriamasis projektas 2, Tiriamasis projektas 3, Bioproduktai
 
Jaunesnysis mokslo darbuotojas Bieliauskas Aurimas
K. Baršausko g. 59, A korp., A528 kab.,
tel. (8 37) 451 401, el. p. aurimas.bieliauskas@ktu.lt
Mokslinė sritis: heterociklinių junginių funkcionalizavimas Pd-katalizuojamų reakcijų pagalba, organinių junginių spektrinė analizė.
 
Jaunesnioji mokslo darbuotoja Ragaitė Greta
K. Baršausko g. 59, A korp., A531 kab.,
Mokslinė sritis: fotochrominių junginių sintezė, Organinių junginių BMR spektroskopija.
 
Jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Steponavičiūtė Rasa
K. Baršausko g. 59, A korp., A527 kab.,
Mokslinė sritis: nauju kondensuotų heterociklinių sistemų, turinčių 1H ir 3H-indolo fragmentus, sintezė ir savybių tyrimas.
 
Laborantė Dargytė Monika
Radvilėnų pl. 19, A korp., 314 kab.,

Doktorantai


   
   
 

Direktorius

habil. dr. Algirdas Šačkus
K. Baršausko g. 59,
B korp., B512 kab.,
tel. 8 (37) 451 401
e. p. algirdas.sackus@ktu.lt
 

Referentės

dr. Joana Solovjova
Radvilėnų pl. 19,
A korp., 307 kab.
e. p. joana.solovjova@ktu.lt
 
dr. Vida Buinauskaitė 
Radvilėnų pl. 19,
A korp., 315 kab.,