SSG

Gabūs ir norintys pasiekti išskirtinių rezultatų jaunuoliai, įstoję į bet kurią fizinių arba technologijos mokslų studijų programą, gali jungtis į Sustiprintų studijų grupę (SSG). Sustiprintų studijų grupių (SSG) tikslas – gabiems Universiteto studentams nuo pirmojo kurso padėti pasirinkti spartesnį savo gabumų ugdymo būdą. Priėmimas į SSG baigėsi. Studentai, paskutiniai studentai pradėję šią programą, ją baigs 2019 m. Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio prasideda tęstinė talentų ugdymo programa GIFTed.comm. Informacija apie šią programą bus pateikta 2016 m. rugpjūčio 1.

Daugiau apie SSG:

Jau nuo pirmo kurso SSG studentai gali sustiprintai studijuoti tiksliuosius mokslus (matematiką, fiziką, informatiką, kitus), taip pat nemokamai studijuoti pačių pasirinktus papildomus modulius, dalyvauti SSG seminaruose bei gauti materialinę pagalbą savo mokslinės veiklos projektams. 

Visi priimtieji į Sustiprintų studijų grupę dalį mokomųjų dalykų mokosi su savo grupe savo fakultete, tačiau dalį dalykų mokosi sustiprintai su sustiprintų studijų grupe. Jiems dėsto geriausi universiteto dėstytojai, kurie praturtina studijų programas, taiko probleminius mokymo metodus. Sustiprintų studijų grupių studentai kartu dalyvauja ir kitose veiklose - norintys dirba Moksleivių laboratorijoje, organizuoja įvairius švietėjiškus renginius moksleiviams ar visuomenei, savanoriškai dirba tutoriais studentų ugdymo centre. Šie studentai turi galimybę gauti paramą savo projektams, išvykoms į tarptautines konferencijas ir kitus renginius.

Kaip teigia patys SSG studentai, Sustiprintų studijų grupėje jie ne tik gauna aukštesnio lygio žinių, lanko puikių dėstytojų paskaitas, bet ir susipažįsta bei bendrauja su įdomiais bei motyvuotais žmonėmis, norinčiais įgyti daugiau gebėjimų ir pasiekti geresnių rezultatų.  Šis bendravimas padeda visiems – skatina siekti naujų žinių, augti ir tobulėti.