Norėdami pasiskolinti knygą rašykite el. paštu edu.lab@ktu.lt

Galime pasidalinti:

  • Biggs, J. B. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does. McGraw-Hill Education (UK).
  • Exley, K., Dennick, R. (2009). Giving a lecture. From presenting to teaching. Routledge.
  • Misiukonis, T., Matusevičiūtė, V., Grajauskas, M. (2015). Dėmesio, grupė! Praktiniai darbo su grupe būdai ir technikos. Vilnius: Vaga.
  • Nilson, L. B. (2010). Teaching at its best: A research-based resource for college instructors. John Wiley & Sons.
  • Nuo didaktikos e.didaktikos link. E.mokymosi paradigmos, modeliai ir metodai. (2010). G. D.Angelo, J. KAsperiūnienė, D. Rutkauskienė (red.). Kaunas: Technologija.
  • Rutkauskienė, D. ir kt. (2007). Nuotolinio mokymosi dėstytojo vadovas. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija.
  • Rutkauskienė, D. ir kt. (2012). Saitynas 2.0 ir atvirieji švietimo ištekliai. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija.
  • Šveikauskas, V., Kirikova, L. (2007). Probleminio mokymosi procesas. Vitae Litera.
  • The magic of Contribution. From inspiration through innovation to intuition and beyond, manifested by the power of InCo movement (2013). [elektroninis išteklius]

 

Informacija ruošiama