EDU_LAB KOMANDA ATVEJO ANALIZĖS PATIRTIES SĖMĖSI IŠ PASAULIO LYDERIŲ

2016-12-15 09:15

Gruodžio pradžioje EDU_Lab komanda dalyvavo mokymuose apie atvejo studijas, kuriuos organizavo atvejo studijų taikymo lyderė pasaulyje Ivey verslo mokykla. Šis mokymo/si metodas itin išpopuliarėjęs Jungtinėse Amerikos Valstijose vis intensyviau plinta kituose regionuose. Ir nors atvejo metodas plačiausiai taikomos verslo studijose, šiuo metu jis skverbiasi ne tik į kitų socialinių, bet ir į inžinerinių mokslų studijas.

EDU_Lab komanda siekia perimti gerąją patirtį naudojant atvejo studijas mokymosi procese ir pritaikyti šį metodą mūsų universiteto studijų procese. Atvejo studijų pagrindinis akcentas - realios situacijos imitavimas su realiomis kylančiomis problemomis. Studentai susipažinę su realia situacija, įvertinę turimas ir trūkstamas žinias, turi priimti sprendimus ir apgalvoti jų įgyvendinimo būdus. Taikant šį metodą studijose ugdomi svarbūs 21 amžiaus gebėjimai, tokie kaip: kritinis mąstymas, analitiškumas, sprendimų priėmimas ir pan.

Didaktikos ekspertai šį metodą apibūdina kaip itin dinamišką, orientuotą į studentą ir jo aktyvų mokymąsi. Šis metodas leidžia susieti naujas teorines ir praktines žinias su jau turimomis besimokančiojo žiniomis.

Reikia pastebėti, kad taikant šį metodą keičiasi ir dėstytojo vaidmuo – dėstytojas tampa proceso ir  diskusijų moderatoriumi, klausimų kėlėju, bet ne atsakymų pateikėju.

Vykusių mokymų metu didelis akcentas buvo skirtas atvejų rašymų procesui. Lektoriai rekomenduoja dėstytojams įsitraukti į atvejų rašymo procesą, nes taip dėstytojas labiau įsigilina į atvejį, supranta jo detales ir lengviau gali jį pritaikyti studijų procese.

Mokymų metu EDU_Lab komanda užmezgė ryšius su akademikais, kurie itin intensyviai naudoja atvejo studijas mokymo(si) procese, taip pat pasidalinta patirtimi apie atvejo metodo naudą ir taikymo ypatumus magistro studijose.

Sausio mėnesį EDU_Lab kviečia dėstytojus į „Atvejų taikymas studijų procese“ pilotinius mokymus. Iki susitikimo mokymuose!