EDU_Lab komanda dalyvavo „ECIU Masterclass“

2016-10-03 08:45

Šių metų rugsėjo 19 -21 dienomis Dėstytojų akademinių kompetencijų centro EDU_Lab komanda lankėsi Lenkijoje vykusiame „ECIU Masterclass“ renginyje, kuriame  buvo aptariami šiuolaikiniai mokymo ir mokymosi metodai bei iššūkiai susiję su šių metodų integravimu į studijų procesą. 

Renginyje dalyvavo mokslininkai iš įvairių šalių: Lenkijos, Portugalijos, Danijos,  Nyderlandų. Renginio metu EDU_Lab komanda stebėjo parodomąsias paskaitas, dalyvavo seminaruose. Komandos nariai turėjo galimybę pristatyti Kauno technologijos universiteto patirtį kuriant ir diegiant šiuolaikinės didaktikos kompetencijų ugdymo sistemą.

 EDU_Lab komanda užmezgė ryšius su renginio dalyviais. Kaip vieną iš vertingiausių vizito detalių EDU_Lab‘o ekspertai įvardino diskusijas, atskiedžiančius studentų vertinimo bei naujų studijų metodų taikymo studijų procese ypatumus. Diskusijų metu ypatingai išryškėjo tarpdisciplininių dėstytojų ir studentų komandų svarba sprendžiant su praktines problemines situacijas ir ugdant tokius gebėjimus kaip kritinis mąstymas ar darbas komandose.

Renginio metu EDU_Lab komanda  apsilankė IFE Tarptautiniame inžinerijos fakultete, kuriame buvo pristatytos šiuolaikinių technologijų integracijos į studijų procesą galimybės. Fakulteto dėstytojai, renginio dalyvius, mokė projektuoti sudėtingus mechaninius objektus panaudojant 3D technologijas ar kurti mobilias aplikacijas naujiems Apple įrenginiams.  

Su šiuo Lodzės mieste įsikūrusiu universitetu EDU_Lab‘as aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes - rengti bendras kūrybines dirbtuves, kartu dalyvauti projektuose ir pan.