Kokybės diena

2016-05-31 15:00

Kokybė nėra atsitiktinumas – tai veiklos rezultatas.

Kiekvieno bendruomenės nario indėlis į kokybę yra lemiamas. Vienas iš KTU strateginių tikslų – talentai. Šiame kontekste svarbu identifikuoti, kas yra talentai, kaip juos atpažinti, ugdyti ir dar daugelį kitų aspektų. EDU_Lab tai pat aktyviai įsitraukia į dėstytojų talentų atradimo, skatinimo ir išlaikymo procesą ir dalyvavo KTU Kokybės dienoje. Šio renginio metu buvo diskutuojama ne tik apie tai, kaip pritraukti talentus, bet ir kaip savyje atskeisti talentus. Kitas svarbus momentas - koks dėmesys turi būti skiriamas jauniesiems talentams. Renginio antrojoje dalyje EDU_Lab pristatė "Quality Space", kurio tikslas - surinkti dalyvių siūlymus dėl talentų atpažinimo, ugdymo, motyvavimo ir išlaikymo Universitete.

Akimirkas iš renginio rasite čia