PROBLEMŲ SPRENDIMU GRĮSTAS IR PROJEKTINIS MOKYMAS(IS)

2016-11-26 08:15

2016 m. lapkričio 18 d. „EDU_Lab“ komanda pakvietė universiteto bendruomenę į naujai sukonstruotų „Problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(is)“ mokymų pilotinę sesiją. 

Problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(is) – tai metodas, kuriuo remiantis besimokantieji, padedant dėstytojui, mokosi analizuodami ir spręsdami kompleksines problemas. Tai mokymas(is), kuriame darbo rezultatas yra problemos supratimas ir jos sprendimo varianto pasiūlymas. Problemų sprendimu grįsto ir projektinio mokymo(si) metu ugdomi strateginio mąstymo, komandinio darbo, analitiniai gebėjimai. Šis metodas padeda lavinti praktinėje veikloje reikalingus gebėjimus (spręsti problemas), susieja teorinius elementus su praktine veikla.

Džiaugiamės puikiu startu ir kviečiame universiteto bendruomenę sekti naujienas bei registruotis į mokymus.