KTU dėstytojų akademinių kompetencijų centro Edu_Lab mokymų planas (2017 m. vasaris - birželis)

Baziniai didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai

Mokymų tema

Data/Vieta

Lektoriai

Tikslinė grupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija

Baziniai didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Vasario 23 d., 24 d., Kovo 02 d., 03 d.

 

Pradžia: 8 val. 30 min

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

J. Barynienė,

A. Daunorienė, A. Daubarienė

R. Česonienė

Dėstytojai

12 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/866293/lang-lt

Baziniai didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Kovo 09 d., 10 d., 16 d., 17 d.

 

Pradžia: 8 val. 30 min

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

J. Barynienė,

A. Daunorienė, A. Daubarienė

R. Česonienė

Dėstytojai

12 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/866293/lang-lt

Baziniai didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Kovo 23 d., 24 d., 30 d., 31 d.

 

Pradžia: 8 val. 30 min

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

J. Barynienė,

A. Daunorienė, A. Daubarienė

R. Česonienė

Dėstytojai

12 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/866293/lang-lt

Baziniai didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Balandžio 06 d., 07 d., 13 d., 14 d.

 

Pradžia: 8 val. 30 min

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

J. Barynienė,

A. Daunorienė, A. Daubarienė

R. Česonienė

Dėstytojai

12 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/866293/lang-lt

Baziniai didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Balandžio 20 d., 21 d., 27 d., 28 d.

 

Pradžia: 8 val. 30 min

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

J. Barynienė,

A. Daunorienė, A. Daubarienė

R. Česonienė

Dėstytojai

12 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/866293/lang-lt

Baziniai didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Gegužės 11 d., 12 d., 18 d., 19 d.

 

Pradžia: 8 val. 30 min

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

J. Barynienė,

A. Daunorienė, A. Daubarienė

R. Česonienė

Dėstytojai

12 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/866293/lang-lt

 

Dalyko dėstymas užsienio (anglų) kalba

Mokymų tema

Data/Vieta

Lektoriai

Tikslinė grupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija

Dalyko dėstymas užsienio (anglų) kalba

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Data derinama su užsiregistravusiais dalyviais

 

2 dienos

Pradžia: 9 val.

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

A.Račkovskis

Dėstytojai

12 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/744165/lang-lt

 

Virtualaus (e.) mokymosi priemonės ir metodai (I lygis)

Mokymų tema

Data/Vieta

Lektoriai

Tikslinė grupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija

Virtualaus (e.) mokymosi priemonės ir metodai (I lygis)

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Data derinama su užsiregistravusiais dalyviais

 

1 diena

Pradžia: 9 val.

 

Studentų g. 48

A.Targamadzė

R.Kubiliūnas

Dėstytojai, kSPV

14 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/871216/lang-lt

 

Virtualiojo mokymosi įgūdžių lavinimas (II lygis)

Mokymų tema

Data/Vieta

Lektoriai

Tikslinė grupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija

Virtualiojo mokymosi įgūdžių lavinimas (II lygis)

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Data derinama su užsiregistravusiais dalyviais

 

2 dienos

Pradžia: 9 val.

 

Studentų g. 48

A.Targamadzė

R.Kubiliūnas

Dėstytojai, kSPV

8 dalyviai

http://ktu.edu/anketa/index.php/969448/lang-lt

 

Studijų programos konstravimas

Mokymų tema

Data/Vieta

Lektoriai

Tikslinė grupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija

Studijų programos konstravimas

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Data derinama su užsiregistravusiais dalyviais

 

2 dienos

Pradžia: 9 val.

 

Laisvės al. 13,

6 aukšto salė

J.Barynienė

A.Daunorienė

kSPV

14 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/777618/lang-lt

 

Problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(is)

Mokymų tema

Data/Vieta

Lektoriai

Tikslinė grupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija

Problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(is)

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Kovo 16 d. ir 23 d.

 

2 dienos

Pradžia: 9 val.

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

A. Daubarienė, N. Dubauskienė

Dėstytojai, kSPV

15 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/438472/lang-lt

Problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(is)

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Birželio 09 d. ir 16 d.

 

2 dienos

Pradžia: 9 val.

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

A. Daubarienė, N. Dubauskienė

Dėstytojai, kSPV

15 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/438472/lang-lt

 

Dizainu grįstas mąstymas

Mokymų tema

Data/Vieta

Lektoriai

Tikslinė grupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija

Dizainu grįstas mąstymas

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Kovo 14 d. ir 15 d.

 

2 dienos

Pradžia: 9 val.

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

J. Barynienė,

A. Daunorienė,

J. Vitkuvienė, D.

Eidukynas*

Dėstytojai, kSPV

15 dalyvių (pagal poreikį gali būti ir didesnė dalyvių grupė)

http://ktu.edu/anketa/index.php/121668/lang-lt

Dizainu grįstas mąstymas

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Gegužės 16 d. ir 17 d.

2 dienos

Pradžia: 9 val.

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

J. Barynienė,

A. Daunorienė,

J. Vitkuvienė,

D. Eidukynas*

Dėstytojai, kSPV

15 dalyvių (pagal poreikį gali būti ir didesnė dalyvių grupė)

http://ktu.edu/anketa/index.php/121668/lang-lt

* Esant didesniam dalyvių skaičiui mokymus ves daugiau lektorių. Mokymai vyks SHMMF 110 a.

 

Atvejo analizės metodo taikymas studijų procese

Mokymų tema

Data/Vieta

Lektoriai

Tikslinė grupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija

Atvejo analizės metodo taikymas studijų procese

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Kovo 08 d.

 

1 diena

Pradžia: 9 val.

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

R. Česonienė,

A. Daunorienė,

V. Kumpikaitė - Valiūnienė

Dėstytojai, kSPV

15 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/595453/lang-lt

Atvejo analizės metodo taikymas studijų procese

 

Plačiau apie mokymus:

http://ktu.edu/lt/didaktika/mokymai

Balandžio 26 d.

 

1 diena

Pradžia: 9 val.

 

Laisvės al. 13,

EDU_Lab, 406 aud.

R. Česonienė,

A. Daunorienė,

V. Kumpikaitė - Valiūnienė

Dėstytojai, kSPV

15 dalyvių

http://ktu.edu/anketa/index.php/595453/lang-lt