Apskaitos katedra

Apskaitos katedra įkurta 1999 m. pertvarkius Finansų ir apskaitos katedrą į du savarankiškus fakulteto padalinius. Lietuvai integruojantis į Europos sąjungą, išaugus apskaitos, valdymo apskaitos, įmonių vertinimo ir vidinio audito specialistų poreikiui, 1999 metais KTU įkurta Apskaitos katedra. Jos pradininkas ir įkūrėjas prof. dr. Vytautas Boguslauskas.

Apskaitos katedros tikslas: rengti aukštos kvalifikacijos apskaitos ir audito specialistus, vykdyti mokslinius tyrimus apskaitos srityje ir užtikrinti jų rezultatų sklaidą, bendradarbiauti su profesinėmis organizacijomis, verslu ir visuomene.

Nuo 2013 m. rugsėjo 19 d. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Apskaitos katedroje veikia sertifikuotas kompiuterinis egzaminavimo centras. Jame organizuojami trys ACCA (angl. Association of Chartered Certified Accountants) kvalifikacijos (F1-F3) ir septyni pagrindinio lygmens (angl. Foundation level) egzaminai.

 

ACCA užtikrina karjeros galimybes kiekvienam jau baigusiam ar besidarbuojančiam universitete ar aukštojoje mokykloje. ACCA - tai viena iš didžiausių ir sparčiausiai augančių tarptautinių apskaitininkų organizacijų. ACCA kvalifikacija suteikia žinių bei gebėjimų, kuriuos įgiję kvalifikuoti audito, apskaitos ir finansų specialistai gali siekti sėkmingos tarptautinės karjeros ne tik audito ir apskaitos įmonėse, bet ir kitose viešojo ar privataus kapitalo sektorių įmonėse. ACCA studijos itin aktualios siekiantiesiems tapti kvalifikuotais ekspertais įvairiuose verslo sektoriuose bei turintiems trejų metų darbo patirtį.

ACCA egzaminavimo centro koordinatorė, lekt. dr. Lina Klovienė, tel. 300566, 410 kab.

ACCA egzaminavimo centro administratorė Ingrida Balabonienė, tel. 300567, 402 kab.

 
 
 
 

Studijos

Ingrida Šimonytė
Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja (Nuo 2013 m.)
„Kas gi dar pasakys mums - savininkams ir darbuotojams, investuotojams ir kreditoriams, valstybei ir piliečiams - kaip yra, jeigu ne apskaitos specialistai? Ir kas patvirtins, kad tai, ką sako apskaitos specialistai, yra tiesa, jeigu ne auditoriai? Abi šios profesijos yra rinkos ekonomikos stuburo slanksteliai, jos teikia svarbiausią išteklių - informaciją, būtiną sprendimams priimti." 
Gintarė Venckaitytė
UAB “Price waterhouse Coopers” auditoriaus asistentė
"Audito ir apskaitos studijas vertinu labai teigiamai. Paskaitų metu buvo atliekamos įdomios, praktiškos, darbinėje srityje pritaikomos užduotys. Stiprūs, kompetetingi dėstytojai, buvo net iš verslo pasaulio, kurie davė naudingų patarimų, ne tik iš mokslinės pusės, bet taipogi iš gyvenimiškos patirties. Asmeniškai man labai patiko moduliai Konsoliduota įmonių apskaita ir analizė, Turto ir verslo vertinimas, Auditas, Vidaus auditas, Verte pagrįstas valdymas, kurių metu įgijau reikiamų ir vertingų žinių, pagilinau apskaitos žinias, įgijau audito pagrindus, kas pravertė mano profesinėje karjeroje."

Bakalauro studijos: Apskaita
Magistrantūros studijos: Apskaita ir auditas

Mokslas

Tyrimų tematika:
  • Valdymo apskaita ir vertės matavimo sistemos
  • Finansinės ir nefinansinės informacijos apskaitos sistemos ir auditas

Mokslinių tyrimų koordinatorius padalinyje: doc. dr. Šviesa Leitonienė, sviesa.leitoniene@ktu.lt

STUDIJŲ KRYPTIS: APSKAITA

Vadovė: Lina Klovienė
e.p. lina.kloviene@ktu.lt
Interesantai priimami:
Antradieniais 15:00-17:00 val.
Gedimino g. 50, 210 kab.

STUDIJŲ PROGRAMOS: Apskaita (B), Apskaita ir auditas (M)
 

Profesoriai

Prof. dr. Edita Gimžauskienė
Gedimino g. 50, 319 kab.
e. p. edita.gimzauskiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:  valdymo apskaitos sistemos, strateginė valdymo apskaita, vertės matavimo sistemos, įmonių vertinimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijosValdymo apskaita, Kaštų apskaita; magistrantūros studijos - Strateginė valdymo apskaita

Prof. dr. Lina Dagilienė
Gedimino g. 50, 209 kab.
e. p lina.dagiliene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: finansinė apskaita, socialinė apskaita ir atskaitomybė, duomenų analitika ir informacijos atskleidimo sistemos, inovacijų ir turto vertinimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Verslo įmonių apskaita; magistrantūros studijos – Auditas, didžiųjų duomenų analizės ir taikymo seminaras.

Profesorius praktikas Borisas Seminogovas
Gedimino g. 50, 210 kab.
e. p. borisas.seminogovas@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: finansinio ir vidaus audito metodologija.
Dėstomi moduliai: magistrantūros studijos -  Auditas, Vidaus auditas.

Docentai

Doc. dr. Kristina Kundelienė
Gedimino g. 50, 211 kab.
e. p.kristina.kundeliene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: verslo procesų apskaita, apskaitos kokybė, apskaitos kokybės savybių vertinimas, finansinė apskaita, apmokestinimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - mokesčiai ir apmokestinimas; finansinė apskaita ir apmokestinimas; apskaitos kompiuterizavimo programos; valdymo apskaita sprendimams pagrįsti; magistrantūros studijos - Apskaitos teorijos

Doc. dr. Šviesa Leitonienė
Gedimino g. 50, 211 kab.,
e. p. sviesa.leitoniene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: įmonių finansų valdymas ir veiklos analizė, turto ir verslo vertinimas, marketingo ir finansų sąveika, socialinė apskaita ir apskaitos etika.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Ekonominė analizė, Finansinė analizė; magistratūros studijos - Turto ir verslo vertinimas
.

Doc. dr. Alfreda Šapkauskienė 
Gedimino g. 50, 211 kab.
e. p. alfreda.sapkauskiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: finansinė, valdymo ir viešojo sektoriaus apskaita, tarptautinė apskaita, konsoliduota apskaita, socialinė apskaita, apskaitos etika, apskaitos teorijos, kaštų – naudos analizė, auditas, didžiųjų verslo duomenų analitika.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Tarptautinė apskaita; magistrantūros studijos - Konsoliduota įmonių apskaita ir analizė (LT, EN), Finansų ir apskaitos duomenų analitika.

Doc. dr. Lina Klovienė
Gedimino g. 50, 210 kab.
e. p. 
lina.kloviene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: valdymo apskaita, strateginė valdymo apskaita, įmonės veiklos vertinimas ir veiklos vertinimo sistemos, pokyčių valdymas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Valdymo apskaita; magistrantūros studijos - Strateginė valdymo apskaita.

 

Doc. dr. Rūta Gokienė
Gedimino g. 50,
e. p. ruta.gokiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: valdymo apskaita, finansinė apskaita.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos – verslo įmonių apskaita.


Lektoriai

Lekt. dr. Rūta Nedzinskienė
Gedimino g. 50, 230 kab.
e. p. ruta.adlyte@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: verslo sistemų modeliavimas, inovacijų vertinimas, statistinė duomenų analizė, įmonių veiklos vertinimas ir matavimo sistemos.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - finansinė analizė; magistro studijos - kiekybiniai metodai socialiniuose moksluose.

Lekt. Ingrida Balabonienė 
Gedimino g. 50, 208 kab.
e.p. ingrida.balaboniene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: įmonių finansų ir veiklos analizė, finansinė apskaita.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos – įmonės veiklos analizė, finansinė analizė, verslo įmonių apskaita.

Lekt. Violeta Mykolaitienė
Gedimino g. 50, 210 kab.
e. p. violeta.mykolaitiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:  Finansinė apskaita, verslo įmonių apskaita, viešojo sektoriaus ir nepelno siekiančių organizacijų apskaita.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Apskaitos pagrindai, Buhalterinė apskaita, Viešojo sektoriaus apskaita.

 

Lekt. Jolanta Dalia Staliūnienė
Gedimino g. 50, 210 kab.,
e. p. 
jolanta.staliuniene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys:  rizika grįsta finansinio audito metodika, audito organizavimas, audito verslo rizikų vertinimas ir valdymas, finansinių ataskaitų audito kokybė.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Audito pagrindai.

Lekt. Gražvidas Zaukas
Gedimino g. 50, 231 kab.,
e. p. grazvidas.zaukas@ktu.lt 

Mokslinių interesų sritys: informacinės-komunikacinės technologijos paslaugų verslo procesuose.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos – valdymo informacinės sistemos, geografinės informacinės sistemos, informacinės sistemos ir socialinių duomenų analizė, kaštų valdymas, logistikos operacijų vadyba.

Lekt. dr. Marius Strumickas
Gedimino g. 50, 230 kab.
e. p. marius.strumickas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: vidaus auditas, finansų valdymas, valdymo apskaita.
Dėstomi moduliai: magistro studijos - verte pagrįstas valdymas.

Lekt. Giedrė Večerskienė
Gedimino g. 50, 208 kab.
e.p. giedre.vecerskiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: Finansinė apskaita, įmonių veiklos vertinimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos – apskaitos pagrindai, atsakomybės centrų veiklos vertinimas.


Asistentai

Asist. Viktorija Varaniūtė
Gedimino g. 50, 230 kab.
e. p. viktorija.varaniute@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: vertės matavimo sistemos, įmonių vertinimas, veiklos vertinimo sistemos ir jų formavimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos – kaštų valdymas, valdymo apskaita.

Asist. Sima Jasevičienė
Gedimino g. 50, 230 kab.
e. p. sima.jegeleviciute@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: socialinis finansavimas (angl. crowdfunding), finansinė apskaita. 
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - apskaitos pagrindai.

Dokt. Justina Banionienė
e. p. 
justina.banioniene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: ekonomikos modeliavimas, vertės matavimo sistemos, ekonominių veiksnių įtakos vertinimo vertės kūrimui tyrimai.
Dėstomi moduliai: Magistrantūros studijos - Verte pagrįstas valdymas.

Dokt. Rasa Dainienė
e. p. 
rasa.dainiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: viešojo sektoriaus turto vertės valdymas, įmonių ekonominė analizė.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Verslo įmonių apskaita.

Dokt. Rūta Klovienė
e. p. 
ruta.kloviene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: viešojo sektoriaus įstaigų, valstybės valdomų įmonių veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistemos ir jų formavimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Valdymo apskaita, Kaštų valdymas.

Dokt. Sima Jasevičienė
e. p. sima.jegeleviciute@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi moduliai:

Dokt. Viktorija Varaniūtė
e.p. viktorija.varaniute@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: vertės matavimo sistemos, įmonių vertinimas, veiklos vertinimo sistemos ir jų formavimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos – kaštų valdymas, valdymo apskaita.

Vedėja

prof. dr. Lina Dagilienė
Gedimino g. 50, 209 kab.,
Tel. +370 688 94 117

e.p. lina.dagiliene@ktu.lt


Administratorė

Giedrė Večerskienė
Gedimino g. 50, 208 kab.,   
Tel. +370 37 300 567
e.p. giedre.vecerskiene@ktu.lt