Elektroninio verslo tyrimų centras

Elektroninio verslo centras įsteigtas 2004 metų pavasarį KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete. Elektroninio verslo tyrimų centras orientuojasi į aktualių informacinių ryšio technologijų taikymo ir poveikio problemų sprendimų kūrimą bei praktinį šių sprendimų adaptavimą.

Šiuolaikinėmis verslo sąlygomis informacinės ryšio technologijos pripažįstamos kaip viena esminių technologijų įgalinančių inovacijas, verslo plėtrą ir naujus verslo modelius. Plėtojantis informacinių technologijų galimybėms organizacijos įgauna naujus būdus ir priemones didinti konkurencingumą bei plėtoti veiklą. Tai reikalauja atitinkamų sisteminių ir metodologinių nuostatų tiriant informacinių ryšio technologijų poveikį tiek vadybos, tiek ekonomikos kontekste.

 
 
 
 

Mokslas

Pagrindinės centro tyrimų kryptys:

 • elektroninio verslo modeliai pereinamojoje ekonomikoje;
 • IRT socialinio-ekonominio poveikio vertinimas;
 • IRT poveikis verslo ir viešajam sektoriui;
 • verslo ir vartotojo socializacija, socialinių technologijų panaudojimas versle;
 • skaitmeninės ekosistemos ir jų įtaka šalies konkurencingumui.

 Centro įgyvendinti/įgyvendinami projektai:

6 Bendoji programa:

 • Effort IST035088. Governance behaviour, Policies and Legal requirements for facilitating access to market by dynamic clustering of SMEs;
 • eNVISION IST-028067 A New Vision for the participation of European Construction SMEs in the future e-Business scenario;
 • GENESIS IST-027867 Enterprise Application Interoperability via Internet Integration for SMEs, Governmental Organisations and Intermediaries in the New European Union.

eParticipation programa:

 • LEX-IS: Supporting Public Debate on Legislation among Parliaments, Citizens and Businesses in the European Union;
 • WAVE – Welcoming argument visualization in European Union.

Interreg IVC programa:

 • DE-LAN – Digital Ecosystems – Learning Application Networks;
 • EVITA  -  Exchange, Valorisation and Transfer of regional best policy measures for SME support on IT and e-business Adoption.

Dalyvavimas nacionaliniuose projektuose:

 1. Lietuvos eVyriausybės strateginės suderinamumo gairės. Projektas finansuotas Valstybinio mokslo ir studijų fondo bei Vidaus Reikalų ministerijos.
 2. E. verslo paramos SVĮ 2008-2013 m. studija. Projektas finansuotas Informacinės Visuomenės Plėtros Komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.
 3. Pagrindinių viešųjų paslaugų, teikiamų informacinėmis technologijomis, esamos būklės analizė. Projektas finansuotas LR Vidaus reikalų ministerijos. Savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų tyrimas. Projektas finansuotas Informacinės Visuomenės Plėtros Komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.
 4. „Verslumo ugdymas Mykolo Riomerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos iniversitetuose socialinių ir inžinierinių mokslų srityse“ BPD 2004-ESF-2.5.0-03-05/0031.
 5. Viešųjų paslaugų teikiamų internetu tyrimo ir bendrųjų elektroninių gebėjimų lavinimo programos parengimas. Projektas finansuotas Informacinės Visuomenės Plėtros Komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.

Partneriai

Lietuvoje:

 • Informacinės Visuomenės Plėtros Komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
 • Vidaus Reikalų Ministerija;
 • Microsoft Lietuva;
 • Asociacija Infobalt;
 • Žinių Ekonomikos Forumas;
 • VšĮ Technopolis;
 • VšĮ Saulėtekio slėnis;
 • VsĮ Socialinės ekonominės plėtros centras;
 • UAB BGI Consulting.

Užsienio:

 • European Interdisciplinary Research Institute (FR);
 • Umbria Innovacione (IT);
 • National Technological University of Athens (GR);
 • Singular Logic (GR);
 • University of Maribor (SL);
 • University of Koblenz-Landau (DE).
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

 

Prof. Rimantas Gatautis
Adresas: Gedimino g. 50 - 527 kab.
Tel. (8 37) 300569
El. p. rimantas.gatautis@ktu.lt

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Elena Vitkauskaitė
Gedimino g. 50, 527 kab., 
elena.vitkauskaite@ktu.lt

Direktorius

Prof. Rimantas Gatautis
Adresas: Gedimino g. 50 - 527 kab.
Tel. (8 37) 300569
E. p. rimantas.gatautis@ktu.lt