Ekonomikos ir verslo
fakultetas

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas – tai vienas didžiausių ekonomikos, verslo ir vadybos specialistų rengimo centrų, atpažįstamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Esame jaunatviška, energinga ir kūrybinga bendruomenė, vienijanti ambicingus studentus, inovatyvių tyrėjų komandą, dėstytojus - savo srities ekspertus, dinamiškus verslo atstovus, atsakingus socialinius partnerius.

Nuo 2004 m. veikia „Elektroninio verslo tyrimų centras“, kuriantis informacinių ryšio technologijų taikymo ir poveikio problemų sprendimus bei jų įgyvendinimo praktikoje priemones. Nuo 2013 m. sėkmingai veikia ACCA (angl. Association of Chartered Accountants) egzaminavimo centras.  2014 m. atidarytas „Socialinės atsakomybės tyrimų centras“, vienijantis mokslinius ir taikomuosius tyrimus atliekančius ekspertus, skatinantis socialinę atsakomybę bei atsakingų ateities verslininkų ugdymą. 2015 m. birželio 30 d. fakultete atidaryta pirmoji Baltijos šalyse "Bloomberg finansų rinkų laboratorija".

Gedimino g. 50, Kaunas 44239
Tel. (8 37) 300 550
 
 
 
 Dekanė

Prof. dr. Edita Gimžauskienė
Gedimino g. 50 - 319
(8 37) 30 05 50
edita.gimzauskiene@ktu.lt

 

 

Studijų prodekanė

Doc. dr Jurgita Stravinskienė
Gedimino g. 50 - 323
+370 61 212 788
 jurgita.stravinskiene@ktu.lt

 

 

Mokslo prodekanas

Doc. dr. Kęstutis  Duoba
Gedimino g. 50 - 329
+370 68 615 704
kestutis.duoba@ktu.lt

 

 

Administravimo vadovas

Dr. Tomas Sabaliauskas
Gedimino g. 50 - 521
8 63 342 112
tomas.sabaliauskas@ktu.lt

 

 

Fakulteto studentų atstovybės pirmininkė

Gintė Mickevičiūtė
Gedimino g. 50 - 006
8 69 069 048
ginte.mickeviciute@ktu.edu
VFSA

Fakulteto taryba


Pirmininkas
Prof. Rimantas Gatautis

Gedimino g. 50 - 527 kab.
 (8 -37) 30 05 69
rimantas.gatautis@ktu.lt
 
Tarybos funkcijos:
  • priima nutarimus svarbiausiais fakulteto studijų organizavimo, mokslo ir kitais klausimais;
  • svarsto fakulteto veiklos plano projektą ir teikia jį rektoriui;
  • svarsto fakulteto padalinių įkūrimo, reorganizavimo ir panaikinimo klausimus
  • pagal Senato patvirtintus akademinių padalinių nuostatus;
  • svarsto ir teikia Senatui tvirtinti fakulteto studijų programas;
  •  svarsto kandidatus profesoriaus emerito, garbės daktaro, garbės profesoriaus
  • vardams, docento ir profesoriaus pedagoginiams vardams gauti ir savo nuomonę teikia Senatui;
  • teikia rektoriui nuomonę apie jo pasiūlytą (pasiūlytus) kandidatą (kandidatus) į dekano pareigas;
  •  iš mokslininkų arba pripažintų menininkų, derindama su fakulteto dekanu, siūlo rektoriui kandidatus į katedrų vedėjų pareigas;
  • išklauso ir tvirtina dekano kiekvienais metais per 2 mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos pateikiamą fakulteto metinės veiklos ataskaitą. Jeigu ji nepatvirtinama, fakulteto taryba teikia rektoriui siūlymą dėl dekano atstatydinimo.

Fakulteto taryba sudaroma iš 15–17 narių. Ją sudaro pariteto principu fakulteto padalinių mokslininkų, kurių Universitetas yra pagrindinė darbovietė, susirinkimuose deleguoti dėstytojai ir mokslo darbuotojai, dekanas ir studentai. Ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos sudaro mokslininkai. Ne mažiau kaip 20 proc. fakulteto tarybos narių sudaro studentų atstovybės deleguoti fakulteto studentai. 2–3 tarybos nariai gali būti kitų organizacijų atstovai. Fakulteto tarybos sudarymo tvarka nustatoma Senato tvirtinamuose fakultetų tarybų sudarymo nuostatuose. Fakulteto taryba pirmajame posėdyje išrenka pirmininką ir sekretorių. Fakulteto tarybos pirmininku negali būti dekanas.

Fakulteto taryba renkama 5 metams.

Fakulteto tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Ne mažiau kaip 1/3 fakulteto tarybos narių rašytiniu siūlymu neeilinis fakulteto tarybos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo siūlymo įteikimo dekanui. Siūlyme nurodoma, kokiu klausimu posėdis šauktinas. Fakulteto tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos narių. Fakulteto tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

 
Dekanė

Prof. dr. Edita Gimžauskienė
 
Adresas: Gedimino g. 50 - 319, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 50
Faks. (8 37) 20 87 57
 
 
Referentė

Rūta Kazakaitytė-Radavičienė
 
Adresas: Gedimino g. 50 - 321, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 50
 
Studijų prodekanė

Doc. dr Jurgita Stravinskienė
 
Adresas: Gedimino g. 50 - 323, LT - 44239 Kaunas
Tel. +370 61 212 788
El. p. jurgita.stravinskiene@ktu.lt
 
Mokslo prodekanas

Doc. dr. Kęstutis  Duoba
 
Adresas: Gedimino g. 50 - 329, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 53
El. p. kestutis.duoba@ktu.lt
 
Administravimo vadovas

Dr. Tomas Sabaliauskas
Adresas: Gedimino g. 50 - 521, LT - 44239 Kaunas
Tel. 8 63 342 112
El. p. tomas.sabaliauskas@ktu.lt
 
 
Studijų aptarnavimo administratorės

Asta Uldinskienė 
Adresas: Gedimino g. 50 - 332, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 01 06
El. p. asta.uldinskiene@ktu.lt
Ieva Likadzijauskė
Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų programos: Apskaita, Industrinių technologijų vadyba.
Visų studijų (anglų kalba) programų bakalaurai ir magistrai.
Adresas: Gedimino g. 50 - 324, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 32 38 73
El. p. ieva.likadzijauske@ktu.lt
Laima Sinkevičiūtė
Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų programos: Finansai, Marketingas.
Adresas: Gedimino g. 50 - 324, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 72
El. p. laima.sinkeviciute@ktu.lt
Sonata Gedmintienė
Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų programos: Ekonomika, Verslo administravimas, Lyderystė, Žmonių išteklių vadyba.
Adresas: Gedimino g. 50 - 324, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 56
El. p. sonata.gedmintiene@ktu.lt
Renata Pauparienė
Magistrantūros studijų programos ir papildomos studijos: Apskaita ir auditas, Ekonomika, Finansai, Įmonių valdymas, Marketingo valdymas, Paslaugų verslas, Projektų vadyba, Strateginė lyderystė, Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Technologijų vadyba, Tarptautinis verslas, Verslo ekonomika, Žinių ir inovacijų vadyba, Žmonių išteklių vadyba.
Adresas: Gedimino g. 50 - 332, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 83
El. p. renata.babeckaite@ktu.lt
 
Tarptautinių studijų koordinatorė

Rasa Rauktienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 325, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 01 27
El. p. rasa.rauktiene@ktu.lt
 
 
Fakulteto studentų atstovybė  

Pirmininkė – Gintė Mickevičiūtė
Adresas: Gedimino g. 50 - 006, LT - 44239 Kaunas
Tel. 8 69 069 048
El. p. ginte.mickeviciute@ktu.edu
VFSA
 
 
Akademinės padėjėjos

Joana Stanienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 132, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 57
El. p. joana.staniene@ktu.lt
 
Dalė Bartkienė 
Adresas: Gedimino g. 50 - 132, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 57
El. p. dale.bartkiene@ktu.lt
 
Administratorės

Aušra SImanavičienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 524, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 55
El. p. ausra.simanaviciene@ktu.lt
Nijolė Tindžiulytė
Adresas: Gedimino g. 50 - 321, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 77
El. p. nijole.tindziulyte@ktu.lt
 
Rinkodara ir komunikacija

Rinkodaros koordinatorė
Erika Jucevičiūtė
Adresas: Gedimino g. 50 - 523, LT - 44239 Kaunas
Tel. 8 67 692 750
El. p. erika.juceviciute@ktu.lt
 
Komunikacijos koordinatorė
Eimantė Urmonaitė
Adresas: Gedimino g. 50 - 523, LT - 44239 Kaunas
Tel. +370 68596571
e.p. eimante.urmonaite@ktu.lt
Projektų vadovas
Rokas Bartašius
Adresas: Gedimino g. 50 - 523, LT - 44239 Kaunas
Tel. 8 69 854 921 
e.p. rokas.bartasius@ktu.lt
 
 

   
 
 
 
Finansų koordinatorė

Gaiva Vilkevičienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 321, LT - 44239 Kaunas
Tel. 8 65 624 254
El. p. gaiva.vilkeviciene@ktu.lt
 
Mokslo grupė

Mokslo projektų vadovė
Aušra Rūtelionė
Adresas: Gedimino g. 50 - 331, LT - 44239 Kaunas
Tel. 8 68 646 757
El. p. ausra.rutelione@ktu.lt
 
Mokslo projektų vadovas
Mantas Vilkas
Adresas: Gedimino g. 50 - 331, LT - 44239 Kaunas
Tel. 8 68 792 345
El. p. mantas.vilkas@ktu.lt
 
 
Apskaitos katedra

Vedėja
Lina Dagilienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 209, LT - 44239 Kaunas
Tel. 8 68 894 117
 
Administratorė
Giedrė Večerskienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 208, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 300 567 
   
 
 
Ekonomikos katedra

Vedėja
Gražina Startienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 502, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 75
 
Administratorė
Raimonda Pauraitė
Adresas: Gedimino g. 50 - 502, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 76
 
Finansų katedra

Vedėjas
Rytis Krušinskas
Adresas: Gedimino g. 50 - 214, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 60
El. p. rytis.krusinskas@ktu.lt

 
 
Administratorė
Inga Kartanaitė
Adresas: Gedimino g. 50 - 215, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 61 

 

 
Marketingo katedra

Vedėja
Jūratė Banytė
Adresas: Gedimino g. 50 - 423, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 85
 
Administratorė
Rita Virgailienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 424, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 86 
 
Vadybos katedra


Vedėja
Asta Savanevičienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 402, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 70
 
Administratorė
Gražina Anckaitienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 403, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 05 70
 
Strateginio valdymo katedra

Vedėja
Monika Petraitė
Adresas: Gedimino g. 50 - 414, LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 01 21
 
   
 
Administratorė
Laura Šereckienė
Adresas: Gedimino g. 50 - 413a LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 01 20
El. p. laura.sereckiene@ktu.lt; evf.svk@ktu.lt