Finansų katedra

Pradėjus Lietuvoje formuotis rinkos santykiams bei atsiradus finansų specialistų poreikiui, 1992 m. KTU įkurta Finansų katedra.

Finansų katedros misija

Kurti ir kvalifikuotai dėstyti modulius atskleidžiančius finansų mokslo sričiai priskiriamų teorijų ir principų esmę bei jų taikymo praktinėje veikloje aspektus.

Užtikrinti katedros kuruojamų studijų programų, specializacijų ir gretutinių studijų  proceso sistemiškumą, dėstomuose moduliuose nagrinėjant finansų rinkų ir procesų, finansinių instrumentų ir modelių taikymo poveikį verslų ir valstybių vystymuisi.

Ugdyti studentų gebėjimus tinkamai parinkti finansų modelius ir instrumentus identifikuotoms problemoms spręsti.

Kaupti, sisteminti ir kurti studijų proceso tobulinimui tinkamą medžiagą.

Vykdyti mokslinius tyrimus, atskleidžiančius finansinių procesų vaidmenį žinių ekonomikoje.

 
 
 
 

Studijos


Saulius Adamauskas - UAB "Baltic Logistic Solutions" Finansų vadovas
„Džiaugiuosi pasirinkęs KTU ir įgijęs pakankamą žinių ir kompetencijų, kurios šiandien leidžia jaustis konkurencingam rinkoje, profesionaliame darbe, leidžia puoselėti karjeros ambicijas"
Liudvikas Mickevičius - UAB "Baltic Business Development" Finansų kontrolieriaus padėjėjas
„Finansų programa KTU Ekonomikos ir verslo fakultete yra pats geriausias pasirinkimas! Aš buvau pats pirmas šios jaunos programos studentas, todėl turėjau ypatingą progą vertinti, siūlyti, kritikuoti ir taisyti šią programą, nes jauniems dėstytojams visada buvo svarbi visų mūsų nuomonė. Dar nebaigęs studijų buvau pakviestas dirbti finansų įmonėje, kur kasdien susiduriu su finansais. Be šio diplomo aš niekada nebūčiau galėjęs būti tuo, kas esu dabar ir kas būsiu ateityje. Tai studijų programa smalsiems, logiškai mąstantiems ir mėgstantiems kasdieninius iššūkius!“

Bakalauro studijos: Finansai
Magistrantūros studijos: Finansai

Mokslas

Tyrimų tematika:

  • Finansų ekonomika ir valdymas
  • Finansų institucijos ir rinkos

Mokslinių tyrimų koordinatorius padalinyje: lekt. dr. Lina Sinevičienė, lina.sineviciene@ktu.lt 

  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Krypties studijų programų vadovas

STUDIJŲ KRYPTIS: FINANSAI

Vadovė: Gerda Žigienė
e.p. gerda.zigiene@ktu.lt
Interesantai priimami:
Antradieniais 14:00-16:00 val.
Gedimino g. 50, 334 kab.

STUDIJŲ PROGRAMOS: Finansai (B), Finansai (M)

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. dr. Rytis Krušinskas
Gedimino g. 50, 214 kab.
e. p. rytis.krusinskas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:  įmonės finansų valdymas, investicijų efektyvumo vertinimas, strateginiai finansų valdymo sprendimai, projektų finansinis, ekonominis ir socialinis vertinimas (kaštų ir naudos analizė), finansinio modeliavimo instrumentai, finansų rinkų procesai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijosBiudžetų sudarymas, Finansų pagrindai; magistrantūros studijos - Finansų modeliavimas ir planavimas,  Finansų vadyba, Projektų socialinis ekonominis vertinimas, Strateginis finansų valdymas.

Prof. dr. Andrius Guzavičius
Gedimino g. 50, 229 kab.
e. p. andrius.guzavicius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: ekonominių interesų grupių sąveikos modeliavimas, lobizmo ekonomikos tyrimai, rinkų ekonomikos prognozavimas ir modeliavimas, institucinės ekonomikos modelių analizė.


Docentai

Doc. dr. Aušrinė Lakštutienė
Gedimino g. 50, 228 kab.
e. p. ausrine.lakstutiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: finansų sektoriaus ir ekonomikos analizė, finansinių paslaugų industrijos vystymasis, įmonės finansų valdymas, finansų rinkų vystymasis, verslo finansavimo šaltiniai, draudimo rinkos vystymasis, draudimo rizikos vertinimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Finansinių paslaugų infrastruktūra, Finansinės paslaugos verslui, Finansinės veiklos analizė; magistrantūros studijos - Draudimas ir rizikos valdymas.

Doc. dr.  Rasa Norvaišienė
Gedimino g. 50, 228 kab.
e. p. rasa.norvaisiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: įmonės finansų valdymas, finansinė analizė, investicijų valdymas, investicijų rizikos analizė.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Investicijų valdymo pagrindai, Verslo investicijų valdymas, Verslo finansavimo modeliai; magistrantūros studijos - Įmonės veiklos finansinė analizė, Finansinės analizės metodai, Investicijų valdymas, Strateginis finansų valdymas, Finansų valdymo sprendimai.

Doc. dr. Ginta Railienė
Gedimino g. 50, 229 kab.
e. p. ginta.railiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: ekonomikos ir verslo plėtra, verslo paramos sistemos, finansinių paslaugų plėtra, įmonės finansų valdymas, finansinių investicijų vertinimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Finansų pagrindai; magistrantūros studijos - Tarptautiniai finansai, Įmonės finansai, Finansų valdymo teorijos.

                                                 

Doc. dr. Aura Drakšaitė
Gedimino g. 50, 229 kab.
e.p. aura.draksaite@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: finansų ekonomika, viešųjų finansų ekonomika, viešųjų finansų tvarumas, tvaraus vyriausybės skolinimosi modeliavimas ir ekonominio poveikio vertinimas, finansų rinkų ypatumai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos – Tarptautiniai finansai, Finansų pagrindai; magistrantūros studijos – Tarptautinių finansų valdymas.


Lektoriai

Lekt. dr. Vilma Deltuvaitė
Gedimino g. 50, 216 kab.
e. p. vilma.deltuvaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: sisteminės rizikos valdymas bankų sektoriuje, finansinis stabilumas bankininkystėje, finansinės krizės, efektyvumo, koncentracijos ir konkurencijos bankininkystėje tyrimai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Finansiniai atsiskaitymai, Finansinių atsiskaitymų sistema; magistrantūros studijos - Bankų aktyvų ir pasyvų valdymas, Komercinė ir investicinė bankininkystė.

Lekt. Agnė Pivorienė
Gedimino g. 50,
229 kab.
e. p. agne.pivoriene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:  įmonės finansų valdymas, finansinė analizė, investicijų efektyvumo vertinimas, efektyvios strateginės kapitalo įdėjimų planavimo sistemos formavimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Finansų pagrindai, Verslo investicijų valdymas.

Lekt. dr. Lina Sinevičienė
Gedimino g. 50, 229 kab.
e. p. lina.sineviciene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: valstybės finansai, privačios investicijos, fiskalinės politikos poveikis ekonomikai, finansų sistemos poveikis ekonomikai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Finansų rinkos ir institucijos.

Lekt. Jurgita Stankevičienė
Gedimino g. 50, 228 kab.
e. p. jurgita.stankeviciene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: įmonės  sprendimai ir jų vertinimas įmonės vertės kūrimo bei valdymo kontekste.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Investicijų valdymo pagrindai, Verslo finansavimo modeliai, Verslo investicijų valdymas; magistrantūros studijos - Investicijų valdymas, Finansinės analizės metodai.

Lekt. Violeta Naraškevičiūtė
Gedimino g. 50, 228 kab.
e.p. violeta.naraskeviciute@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: valstybės finansai, valstybės biudžeto valdymas, įmonių finansų valdymas, verslo pagrindai ir finansai, įmonių apskaita ir finansinė analizė.

Dėstomi moduliai: Valstybės finansai, Verslo pagrindai ir finansai, Finansinės veiklos analizė.

Doktorantai


Dokt. Saulius Adamauskas
e. p. saulius.adamauskas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: investicijų valdymo modeliai, investicijų savalaikiškumo ir efektyvumo vertinimas, finansinis modeliavimas ir įmonės finansų valdymas, struktūrinis finansavimas mokslui ir technologinėmis žiniomis imliose organizacijose.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Biudžetų sudarymas.

Dokt. Linas Jasiukevičius
e. p. linas.jasiukevicius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: viešųjų investicijų valdymas ir efektyvumo vertinimas, finansų, rizikų valdymas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo kontekste, projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystėje, finansinis, ekonominis ir socialinis vertinimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Europos Sąjungos finansų sistema.

 

Dokt. Lina Žalgirytė
e. p. lina.zalgiryte@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: ekonomikos ciklai, ekonomikos modeliavimas ir prognozavimas, monetarinės politikos poveikio ekonomikai vertinimas, finansų rinkos, žmogiškasis kapitalas.

 

Dokt. Aida Barkauskaitė
Gedimino g. 50, 216 kab.
el. p. aida.barkauskaite@ktu.edu
Mokslinių interesų sritys: indėlių draudimo sistemos, bankų veikla ir rodikliai, palūkanų normų, įvairių mokslinių tyrimų analizė.

 

Dokt. Raminta Benetytė
Gedimino g. 50, 216 kab.
el. p. raminta.benetyte@ktu.edu
Mokslinių interesų sritys:  investicijų į inovacijas rizikos vertinimas, investicijų efektyvumo vertinimas, rizikos valdymo modeliai.

Vedėjas

 
Prof. dr. Rytis Krušinskas
Gedimino g. 50, 214 kab., 
Tel. +370
69 812 308
e.p. rytis.krusinskas@ktu.lt
 
 

Administratorė

Inga Kartanaitė 
Gedimino g. 50, 215 kab.,
Tel. +370 37 300 561
e.p. inga.kartanaite@ktu.lt