Marketingo katedra

25 – erių metų sukaktį pažyminčios Marketingo katedros mokslinė, pedagoginė ir ekspertinė veikla yra orientuota į globalios rinkos ir skaitmenizacijos sąlygoms adekvačių marketingo srities žinių kaupimą, kūrimą bei perdavimą; studijuojančiųjų pažintinių gebėjimų  ir praktinių kompetencijų ugdymą; mokslinių tyrimų vykdymą ir jų rezultatų sklaidą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.

2011 m. Marketingo katedroje įsteigtos dvi studijų programos – pirmosios pakopos „Marketingas“ ir magistrantūros „Marketingo valdymas“, kurios šiandien pelno aukštus studentų, absolventų bei darbdavių įvertinimus. Ši katedra koordinuoja marketingo dalykų dėstymą ir kitose Universiteto studijų programose. 2016 m. Marketingo katedros dėstytojai ir jos koordinuojami studijų moduliai pripažinti kaip geriausiai vertinami studentų KTU Ekonomikos ir verslo fakultete. 

Studijų srityje Marketingo katedra atsakinga už šių Ekonomikos ir verslo fakulteto kompetencijų laukų koordinavimą:

-Marketingo pagrindai/ ypatumai skirtinguose kontekstuose  (koordinatorė prof. dr.  Jūratė Banytė)

-Produkto ir pardavimų valdymas   (koordinatorė  doc. dr. Aistė Dovalienė)

-Marketingo strategija  (koordinatorė  doc. dr. Žaneta Piligrimienė)

Prioritetinė Marketingo katedros mokslinių tyrimų kryptis - tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida. Katedros tyrėjai telkiasi į dvi pagrindines mokslo grupes, kurios vykdo vartotojų elgsenos, vertės kūrimo ir santykių valdymo (vadovė prof. dr. Jūratė Banytė) bei skaitmenizacijos raiškos organizacijų veikloje (vadovas prof. dr. Rimantas Gatautis) mokslinius tyrimus. Jie vadovauja doktorantams, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo (H2020, COST, EUREKA, visuotinės dotacijos, mokslininkų grupių ir kt.) bei studijų (Erasmus+ ir kt.) projektuose, teikia konsultacines paslaugas verslui.

Marketingo katedra įkurta 1992 m., įvykdžius Inžinerinės ekonomikos fakulteto reorganizaciją į Ekonomikos ir vadybos fakultetą. Jos įkūrimą lėmė tai, kad Ekonomikos ir vadybos fakultete pradėtos rengti studijų programos, orientuotos ne tik į bendrųjų inžinerijos, technologijos ir ekonomikos žinių lygmenį, bet ir pateikiančios teorinį marketingo sprendimų pagrindimą bei užtikrinančios praktinį jų adaptavimą. Nuo 1992 iki 2006 m. katedrai vadovavo prof. dr. Regina Virvilaitė.

 
 
 
 

Studijos


Regimantas Urbanas - Skaitmeninės rinkodaros agentūros sem.lt marketingo ir verslo vystymo vadovas
„Reklama internete ar išmaniuosiuose įrenginiuose yra tiksliausiai išmatuojamas, pats efektyviausias ir turintis didžiausią augimo potencialą reklamos kanalas. Tad net jeigu neplanuojate patys dirbti reklamos agentūroje, jūs turite išmanyti, kaip reklamuoti tos įmonės, kurioje dirbsite prekes ar paslaugas, žinoti, ko reiktų prašyti iš savo agentūros ir kaip kritiškai vertinti jos atliktą darbą“.

 


Marius Rimkaitis - Reklamos agentūros McCann Vilnius skaitmeninio marketingo vadovas, agentūros „No Horror Creative Digital“ strategas
"Marketingas yra būsena. Nuolatos besikeičianti ir unikali savo gebėjimu evoliucionuoti greičiau, nei spėsi vėl įsijungti savo Facebook profilį. Kokiu greičiu bejunginėtum visus kitus profilius, svarbu palikti vidinį nuolatinio mokymosi režime. Išmokęs tai daryti galėsi prisitaikyti, tačiau suformavęs marketingo teorijos pagrindą prisidėsi prie jos tolesnio kūrimo."

 

Bakalauro studijos: Marketingas
Magistrantūros studijos: Marketingo valdymas

Mokslas

Tyrimų tematika:

  • Skaitmenizacijos raiškos organizacijų veikloje tyrimai (vadovas prof. dr. Rimantas Gatautis)

Tyrėjai: doktorantės Asta Tarutė, Eglė Vaičiukynaitė, lektorė Elena Vitkauskaitė.

Tyrimų partneriai: Oberlo

  • Vartotojų elgsenos, vertės kūrimo ir santykių su vartotojais valdymo tyrimai (vadovė prof. dr. Jūratė Banytė)

Tyrėjai: prof. dr. Rita Kuvykaitė,  prof. dr. Regina Virvilaitė, doc. dr. Aistė Dovalienė, doc. dr. Agnė Gadeikienė, doc. dr. Rimantė Hopenienė, doc. dr. Žaneta Piligrimienė, doc. dr. Aušra Rūtelionė, doc. dr. Jurgita Stravinskienė, doc. dr. Beata Šeinauskienė, doc. dr. Laimona Šliburytė, doktorantės Miglė Matulevičienė, Ligita Zailskaitė – Jakštė.

Mokslinių tyrimų koordinatorius padalinyje: lektorė Elena Vitkauskaitė, elena.vitkauskaite@ktu.lt

 

  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Studijų programų vadovai

STUDIJŲ KRYPTIS: RINKODARA

Vadovė: Žaneta Piligrimienė
e.p. zaneta.piligrimiene@ktu.lt
Interesantai priimami:
Pirmadieniais 14:30-16:30 val.
Gedimino g. 50, 421 kab.

STUDIJŲ PROGRAMOS: Marketingas (B), Marketingo valdymas (M)

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. dr. Jūratė Banytė
Gedimino g. 50, 423 kab.,  
+370
69 855 231 jurate.banyte@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: vartotojų elgsenos analizė ir modeliavimas, vartotojų patirties valdymas, vertės vartotojui, vartotojų įsitraukimas į vertės kūrimą, tvaraus vartojimo elgsena, įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų poveikis vartotojui, paslaugų marketingo praktikos.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Marketingas, Paslaugų marketingas; magistrantūros studijos - Vartotojų elgsena, Tarpkultūrinė vartotojų elgsena.

Prof. dr. Rimantas Gatautis
Gedimino g. 50, 527 kab., 
rimantas.gatautis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: socialinė tinklaveika, klasterizacija, IRT socialinis-ekonominis poveikis, IRT poveikis verslo modeliams, marketingo virtualioje aplinkoje sprendimai ir praktikos, IRT poveikis viešajam sektoriui.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Elektroninis verslas, Socialinė žiniasklaida marketinge, Marketingas virtualioje aplinkoje; magistrantūros studijos - Skaitmeninis marketingas.

Prof. dr. Rita Kuvykaitė
Gedimino g. 50, 425 kab.,  
rita.kuvykaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: prekės ženklo valdymas, tarptautinio marketingo sprendimai, vartotojų įsitraukimo į vertės kūrimą modeliavimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Prekės ženklo valdymas; magistrantūros studijos - Tarptautinis marketingas, Strateginis prekės ženklo valdymas.

Prof. dr.  Regina Virvilaitė
Gedimino g. 50, 425 kab.,   
regina.virvilaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: strateginiai marketingo sprendimai, strateginiai ir taktiniai tarptautinio marketingo sprendimai, vertės vartotojui suvokimo, kūrimo ir perdavimo sprendimai, vartotojų elgsenos modeliavimas, prekės ženklo valdymas.
Dėstomi moduliai: magistrantūros studijos - Marketingo valdymas, Strateginis marketingo valdymas, Marketingo strategijos projektas; doktorantūros studijos - Naujosios marketingo teorijos ir koncepcijos.


Docentai

Doc. dr. Aistė Dovalienė
Gedimino g. 50, 421 kab.,  
aiste.dovaliene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: įmonės santykių su vartotojais plėtros sprendimai, vartotojų lojalumas ir jį lemiantys veiksniai, vertės veiksnys įmonės santykių su vartotojais plėtroje, bendra vertė ir jos kūrimo sprendimai, vartotojų įsitraukimas į bendrakūrą, prekės valdymo sprendimai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Pardavimai ir derybos, Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai ekonomikoje; magistrantūros studijos - Santykių marketingas, Marketingo sprendimų modeliavimas.

Doc. dr. Rimantė Hopenienė
Gedimino g. 50, 421 kab., 
rimante.hopeniene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: paslaugų marketingas ir vadyba, turizmas, vietos marketingas, verslo sistemos, socialinė atsakomybė.
Dėstomi moduliai: Bakalauro studijos - Marketingas, Turizmo marketingas, Paslaugų marketingas
.

Doc. dr. Žaneta Piligrimienė
Gedimino g. 50, 421 kab.,  
zaneta.piligrimiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: taikomieji marketingo tyrimai, mokslinių tyrimų metodologija, vartotojų įsitraukimas į vertės kūrimą, vartotojų etnocentrizmas ir kosmopolitizmas, tvaraus vartojimo elgsena.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Marketingo tyrimai; magistrantūros studijos - Marketingo tyrimų metodologija, Marketingo tyrimų dizainas, Duomenų analizės metodai; doktorantūros studijos – Daktaro disertacijos tyrimų projekto rengimas.

Doc. dr. Agnė Gadeikienė
Gedimino g. 50, 421 kab.,  
agne.gadeikiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų poveikis vartotojo sprendimams, tvaraus vartojimo charakteristikos ir perspektyvos, tarpkultūrinės vartotojų elgsenos savitumai ir paradoksai, kokybinių ir kiekybinių marketingo tyrimų praktikos.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Marketingas, Marketingo pagrindai, Marketingo tyrimai, Elektroninis verslas; magistrantūros studijos – Tarpkultūrinė vartotojų elgsena.

Doc. dr. Beata Šeinauskienė
Gedimino g. 50, 427 kab.,  
beata.seinauskiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: strateginiai ir taktiniai tarptautinio marketingo sprendimai; vertės vartotojui suvokimo, kūrimo ir perdavimo sprendimai, psichologinio/institucinio/kultūrinio atstumo įtaka įmonių, veikiančių tarptautinėje rinkoje, marketingo sprendimams ir jų veiklos rezultatams; materializmo, laimingumo ir vartotojų polinkio į impulsyvų/kompulsyvų pirkimą, sąsajos.                                                         
Dėstomi moduliai: magistrantūros studijos - Marketingo valdymas, Tarptautinis marketingas, Technologijų vystymo ekonominis vertinimas.

Doc. dr. Aušra Rūtelionė
Gedimino g. 50, 331 kab.,   
+370 37 202 640 ausra.rutelione@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: antrepreneriško, kūrybiško ir mažo biudžeto marketingo sprendimai naujose ir MVĮ, antreprenerystės ir marketingo sąsajos, socialinio marketingo strateginis ir taktinis planavimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Marketingo tyrimai; magistrantūros studijos - Antrepreneriškas marketingas.

Doc. dr Jurgita Stravinskienė
Gedimino g. 50, 323 kab.,  
+370 61 212 788 jurgita.stravinskiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: organizacijos reputacijos valdymas suinteresuotų grupių perspektyvoje, organizacijos ryšių su visuomene efektyvumo vertinimas, socialinės komunikacijos panaudojimas vertės vartotojui kūrimo procese.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Ryšiai su visuomene; magistrantūros studijos - Organizacijos reputacijos valdymas.

 

Doc. dr. Laimona Šliburytė
Gedimino g. 50, 427 kab.,  
laimona.sliburyte@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: marketingo komunikacijos strateginis ir taktinis planavimas, reklamos moralumo svarbos ir suvokimo skirtingoms auditorijoms analizė, ilgalaikio reklamos poveikio kiekybinis ir kokybinis vertinimas, emocinių reklamos kreipinių veiksmingumo analizė. 
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Reklamos pagrindai, Integruotoji marketingo komunikacija, Kūrybiška reklama; magistrantūros studijos - Prekės ženklo ir komunikacijos valdymas.


Lektoriai

Lekt. Rasa Gudonavičienė
Gedimino g. 50, 427 kab.,  
rasa.gudonaviciene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: prekių paskirstymas, marketingo kanalų valdymas, mažmeninės prekybos marketingas, marketingo tyrimai prekybos įmonėse, vizualusis prekių pateikimas, vartotojų lojalumo ugdymo sprendimai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Marketingo tyrimai, Marketingo kanalai ir logistika, Prekybos marketingas.

Lekt. Indrė Petrikė
Gedimino g. 50, 427 kab.,   
indre.petrike@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: prekės ženklo valdymas, marketingo verslas-verslui rinkoje sprendimai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Marketingas verslas verslui rinkoje, Marketingas, Marketingo tyrimai, Elektroninis verslas.

Lekt. Jūratė Maščinskienė
Gedimino g. 50, 427 kab.,  
jurate.mascinskiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: prekės ženklo valdymas, prekės valdymo sprendimai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Marketingas; magistrantūros studijos - Prekės ženklo valdymas.

Lekt. Elena Vitkauskaitė
Gedimino g. 50, 527 kab., 
elena.vitkauskaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: informacinių technologijų poveikis organizacijų veiklai, marketingo sprendimai socialinių tinklų interneto svetainėse, kultūrinių skirtumų vaidmuo virtualioje erdvėje.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Elektroninis verslas, Tinklaveika versle, Marketingas virtualioje aplinkoje, Socialinė žiniasklaida marketinge; magistrantūros studijos - Elektroninės komercijos valdymas. Skaitmeninis marketingas.

Doktorantai

Dokt. Miglė Matulevičienė 
Mokslinių interesų sritys:
organizacijos reputacijos valdymas suinteresuotų grupių perspektyvoje, marketingo komunikacijos panaudojimas vertės vartotojui kūrimo procese.
 

Vedėja

 
Prof. dr. Jūratė Banytė
Gedimino g. 50, 423 kab.,  
Tel. +370
69 855 231
e.p.  jurate.banyte@ktu.lt

Administratorė

Rita Virgailienė
Gedimino g. 50, 425 kab.,   
Tel. +370 37 300 586
e.p. rita.virgailiene@ktu.lt