Antrepreneriško marketingo modulis: produktyvūs verslo įžvalgų, eksperimentų bei idėjų mainai

2016-12-09 16:00

Ekonomikos ir verslo fakulteto Marketingo valdymo studijų programos II kurso magistrantai sėkmingai pademonstravo savo praktinius gebėjimus, sprendžiant realias verslo organizacijų marketingo problemas. Anot doc. dr. Rimantės Hopenienės, modulis „Antrepreneriškas marketingas“ paremtas probleminio mokymosi principais. Probleminis mokymasis - tai studentų mokymasis nagrinėjant realaus verslo problemas ar situacijas, kurios iš esmės gali ir neturėti vieno aiškaus sprendimo. Šio modulio metu buvo svarbu, kad magistrantai išugdytų pažintinius gebėjimus ir būtų motyvuoti ieškoti netradicinių sprendimų.

Šio modulio dėstymas pagrįstas komandiniu darbu su verslo atstovu. Paskaitas vedė ir kviestinis lektorius, verslininkas Šarūnas Jasiukevičius, o problemines užduotis pateikė KTU Startup Space startuoliai. Gavę užduotis magistrantai turėjo ne tik atlikti marketingo auditą ir suprasti inovatyvių produktų bei paslaugų specifiką, bet pateikti realius sprendimus ir pasiūlymus startuoliams, kokiomis priemonėmis jie galėtų pasiekti savo vartotojus.

Šia galimybe – gauti netradicinių, kūrybiškų, perspektyvių minčių ir pasiūlymų – pasinaudojo KTU StartupSpace startuoliai „Breathcount“- astmos priepuolius prognozuojantis aparatas; „Sweepest“ - vienintelė specializuota internetinių konkursų platforma Lietuvoje; „Platforma prižiūrėti augintinius“, „Foamita“ - lankstus prietaisas laikyti bagažinės daiktams; "Multicord“ – prietaisas, suteikiantis  galimybę vartotojams valdyti prietaisus, įjungtus į elektros tinklą.

Magistrantai minėtiems startuoliams pristatė antrepereneriško marketingo priemonių scenarijus, atsižvelgdami į projektų specifiką, tikslus bei biudžeto ribas. Atlikdami užduotį, magistrantai teikė virusinių video scenarijų pasiūlymus, siūlė turinio marketingo multimedijos projektų idėjas ir kitas netradicines marketingo priemones bei komunikacijų kanalus.

„Čia viskas kitaip, čia nesivadovaujama senomis taisyklėmis, o ieškoma naujų kelių. Modulis labiau primena intensyvaus idėjų lietaus (angl. brain storm) susitikimą, nei dėstytojo ir studento santykį. Kartu ieškome naujų sprendimų įprastoms situacijoms“, - apie „Antrepreneriško marketingo“ modulį kalbėjo Šarūnas Jasiukevičius, kviestinis lektorius, verslininkas, „Point media“ vadovas, „Praeities žvalgas“ autorius ir režisierius. Kviestinis lektorius supažindino magistrantus su  turinio marketingo priemonių ypatumais.

Š. Jasiukevičius atkreipė dėmesį į kūrybiškumo reikšmę antrepreneriško marketingo veiksmuose: „Rinkodaroje kūrybinis mąstymas bei matymas, originalus sumanymo pateikimas yra svarbiausia. Nėra kito būdo atkreipti į save vartotojų dėmesį kaip tik padarius ką nors neįprasto, nestandartinio. Ir nors magistrantams pradžioje stigo drąsos eksperimentuojant ieškoti neįprastų sprendimų, bet persilaužimas įvyko ir tikrai mačiau gerų idėjų. Svarbiausia - nebijot išsiskirti iš intensyvaus informacijos srauto originaliomis idėjomis, tačiau nereikia pamiršti esminės taisyklės: kuo didesnis efektas - tuo didesnė rizika. Reikia rasti sveiką balansą tarp projekto efektingumo ir rizikos, kad vartotojas gali paprasčiausiai nesuprasti idėjos“, - pabrėžė verslininkas.

Tuo tarpu startuolio „Breathcount“ idėjos sumanytojas ir kūrėjų komandos vadovas Povilas Sidaravičius dalijosi šiais pastebėjimais: „Būsiu šališkas, tačiau labiausiai man įsiminė „Breathcount“ startuoliui marketingo priemones siūliusi studentų komanda (Monika Vaitkevičiūtė, Andželika Žukauskaitė, Kristina Domeikytė, Grėtė Lindartaitė, Povilas Mastauskas).Geriausiai pristatę savo idėjas, jie išsiskyrė parengtu mutimedia projektu, o kiti pateikė taip pat netradicinius sprendimus, tokius kaip įspaudas žolėje, suoliukai ir pan. Šie pavyzdžiai įsiminė, nes atrodo originaliai ir tai išties turi potencialo“.

 „Kaip studentai, jie puikiai atliko užduotį, pralenkdami visus jiems iškeltus reikalavimus. Kaip marketingo įmonė ar specialistai, pademonstravo turį aiškią darbo etiką, o juos pasamdžius, nubrėžus konkrečias ribas, jie pakankamai greit surastų efektyvų kelią“, - apie būsimųjų marketingo specialistų profesinį augimą kalbėjo „Breathcount“ kūrėjų komandos vadovas.

Už modulį atsakinga doc. dr. R. Hopenienė pažymėjo, kad antrepreneriškas marketingas dažnai kelia iššūkių dėl savo netradicinių priemonių panaudojimo ir visuomenės šokiravimo, tačiau tai leidžia mažoms ir vidutinėms įmonėms ar inovacijas siūlantiems startuoliams būti pastebėtiems. Partizaninės, šokiruojančios priemonės gali peržengti etikos ribas. Todėl teko daug diskutuoti, ar siūlomas įvykis ir žinutė neperžengtų marketingo etikos ribų.

Docentės nuomone, ciklinės magistrantūros studijos kelia tam tikrus iššūkius ir dėstytojui, nes reikia itin apgalvoti paskaitos planą, suplanuoti tinkamos apimties užduotis, siekiant, kad per numatytą laiką magistrantai galėtų jas atlikti. „Kvietinio lektoriaus patirtis ir startuolių praktinės užduotys – tai magistrantų išėjimas iš komforto zonos, leidęs panaudoti jau anksčiau sukauptas žinias ir gebėjimus, pritaikyti įgytas naujas žinias ir pasitikrinti, ar tai, ką jie jau žino ir išbandė praktikoje, šioje situacijoje galėjo suveikti, ar ne.“ - apie modulį kalbėjo doc. dr. R. Hopenienė.

„Probleminio mokymo metu dėstytojas yra moderatorius, padedantis apibrėžti, įsigilinti į sudėtingą problemą, skatina kūrybiškumą bei komandinį darbą. Magistrantai puikiai susitvarkė su užduotimis. Ciklinių studijų intensyvumas jiems nebuvo kliūtis parengti kiekvieną savaitę po 3 užduotis. Per tris savaites mes visi kartu įgijome patirties, pasidalinome žiniomis, turėjome galimybę išgirsti verslo požiūrį ir vertinimą apie mūsų atliktus projektus, sprendimus, gauti vertingų įžvalgų, patarimų. Mane nuolat stebino ir džiugino magistrantų motyvacija, reiklumas sau, ryžtas, atkaklumas siekiant tobulo sprendimo, ieškant netradicinių sprendimų ir beribis kūrybiškumas“, - reziumavo doc. dr. R. Hopenienė.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •