EDAF ekspertų vizitas: vertinimai bei išvados - orientyras EVF artimiausiems trims metams

2016-10-17 12:45

„Viskas, ką darote stiprios verslo mokyklos vardo labui, yra itin svarbu. Jūsų vidiniai resursai, tikslai, studijų kryptys tokie pat reikšmingi kaip ir išorės pastangų rodikliai, atsispindintys studentų priėmimo skaičiais, rinkodaros veiklomis, praktikos ir karjeros galimybėmis. Ligšiolinis jūsų Fakulteto įdirbis – profesionaliai parengta institucinė savianalizė (o mes to niekuomet nesakome, jei yra kitaip!) liudija apie Ekonomikos ir verslo fakulteto akademinio ir administracijos personalo sutelktumą ir atkaklų siekį tapti pilnaverčiu pasaulinės vadybos ir verslo mokyklų tinklo nariu“, - taip Fakulteto bendruomenei kalbėjo visą šią savaitę viešėsiantys EDAF mentoriai – pasaulyje pripažintų (akredituotų EQUIS) verslo mokyklų dekanai, turintys didžiulę tarptautinę patirtį.

Tongji (Kinija) universiteto, Ekonomikos ir vadybos mokyklos vyresnysis prodekanas prof. Jerome Bon, Riseba-Riga tarptautinės Ekonomikos ir verslo administravimo mokyklos rektorė dr. Irina Sennikova (Latvija), Kijevo Koučingo ir konsultavimo centro įkūrėjas bei direktorius dr. Bohdan Budzan (Ukraina) ir Porto Verslo mokyklos dekanas prof. Ramon O‘Callaghan (Portugalija) pirmajame susitikime ne tik pristatė veiklos vertinimo ir mentorystės programą, jos tikslus ir žingsnius, bet ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus, diskutavo apie svarbiausias Fakulteto tikslines grupes. „Svarbu atsiminti, jog EDAF – tai dar ne akreditacija, ne rezultatas; tai etapas EQUIS akreditacijai gauti“, - pabrėžė prof. J. Bon, akcentuodamas nuoseklumą, siekiant minėto statuso.

Ekspertų komanda visą savaitę aktyviai dalyvaus susitikimuose ir vertins Ekonomikos ir verslo fakulteto įvairias veiklas: susitiks su Valdymo grupės nariais; su Studijų bei Mokslo prorektoriais aptars jų kuruojamas sritis, taip pat diskutuos su akademiniu personalu. Svečiai taip pat planuoja susitikti su Fakulteto specialistais, atsakingais už biudžetą, investicijų pritraukimą, rizikų valdymą, priėmimo procesus, rinkodarą, praktikos organizavimą, tarptautinių ryšių plėtojimą ir palaikymą, numatyti susitikimai su Fakulteto alumnais bei studentais ir kt.

EFMD Deans Across Frontiers (EDAF) - Tarptautinės valdymo vystymo asociacijos programa, skirta verslo mokykloms, siekiančioms įgyvendinti tarptautiškumo strategiją ir teikti prašymą EQUIS akreditacijai, žyminčiai stiprią tarptautinę veiklos strategiją ir aukštą verslo studijų standartą, gauti.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •