EVF studenčių baigiamųjų darbų mokslinės įžvalgos – kuriančios vertę, progresyvios ir pritaikomos

2016-10-14 09:00

Spalio 5 d. LR Ūkio ministerijos organizuotame „Verslo dienos" renginyje buvo pagerbti ir apdovanoti geriausių magistro darbų autoriai ir jų vadovai. Jų gretose - mūsų Fakulteto Virginija Januškaitė ir jos baigiamojo darbo vadovė Lina Užienė, taip pat Akvilė Feiferytė drauge su prof. Valentinu Navicku (Akvilė laimėjo trečiąją vietą).

Antrosios vietos nugalėtoja Virginija teigia, jog minėtame konkurse dalyvauti ją pastūmėjo ne tik vadovė doc. Lina Užienė, bet ir tai, jog pats baigiamasis darbas „Nacionalinio intelektinio kapitalo identifikavimas sumanios specializacijos kontekste: lazerių sektoriaus atvejis“ gynimo metu susilaukė nemenko dėmesio bei gero recenzento ir bendro įvertinimo: „Darbo sėkmę, manau, lėmė aktuali tema, kuri tiesiogiai gvildena šalies konkurencingumo klausimą; taip pat tyrimas, atliktas sumanios specializacijos kontekste. Žinoma, kokybė, originalus požiūris ir naujų mokslo teorijų nešimas į praktiką čia yra ne mažiau reikšminga. Į darbą buvo įdėta tikrai nemažai pastangų, tad, manau, ir įvertinimas čia yra ne atsitiktinis“.

Mergina, studijavusi Žinių ir inovacijų vadybą, į pasirinktą temą – nacionalinį intelektinį kapitalą – žvelgė kaip į galimybę išsamiau tyrinėti didelį potencialą turinčią sritį: „Nacionalinis intelektinis kapitalas mokslininkų yra laikomas atsakymu į klausimą: kas kuria šalies finansinę ir ne finansinę gerovę. Manoma, kad nematerialieji ištekliai yra pagrindas inovacijomis grįstai ekonomikai, taip pat ir konkurencingumui. Įsigilinus į literatūrą buvo įžvelgta problema, jog nėra aiškios metodikos, kaip šalies ar regiono lygmeniu identifikuoti, kurie nematerialieji ištekliai sukuria didžiausią vertę ir gali būti laikomi kapitalu, todėl nutarta rašyti darbą, skirtą būtent minėtai problemai spręsti. Sėkmingas išteklių identifikavimas yra pirmas žingsnis link tikslingo jų valdymo ir panaudojimo didžiausiai vertei kurti“, - baigiamąjį darbą, pelniusį LR Ūkio ministerijos apdovanojimą, komentavo V. Januškaitė.

Ūkio ministras Evaldas Gustas, Akvilė Feiferytė ir jos darbo vadovas prof. Valentinas Navickas (LR Ūkio ministerijos nuotr.)Konkurse trečiąją vietą pelniusi A. Feiferytė ir jos darbo vadovas prof. Valentinas Navickas komisijai pateikė magistro darbą „Žiedinės ekonomikos poveikio atliekų verslui vertinimas“. Akvilė savo baigiamajame darbe tyrė žiedinės ekonomikos integravimą į atliekų surinkimo ir perdirbimo sektorius, siekiant užtikrinti efektyvesnį atliekų panaudojimą. Anot A. Feiferytės mokslinių įžvalgų, kadangi atliekos laikomos nuolat atsinaujinančiu ištekliu, jų panaudojimas leistų sumažinti šalių energetinę priklausomybę, skatintų naujų darbo vietų kūrimąsi ir ekonomikos augimą.

Apie konkursą

„Šiuo kasmet organizuojamu konkursu Ūkio ministerija siekia paskatinti gabius studentus pasidalinti savo atliktais tyrimais, įžvalgomis ir gautais rezultatais ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo srityje“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas. 
Konkurse gali dalyvauti aukštųjų universitetinių mokyklų magistrantai kartu su moksliniais vadovais. Darbas turi būti pristatytas ir apgintas mokslo institucijoje per 12 mėnesių iki paraiškos skatinimo konkursui pateikimo. Paraiškas  konkursui gali pateikti tik darbų autoriai.
Ūkio ministerija yra paskelbusi rekomenduojamas darbų temas, į kurias siūloma atsižvelgti studentams rašant magistro darbus ir ateityje dalyvaujant Ūkio ministerijos magistro darbų konkurse.