Finansų studijos pagal CFA turinį – karjerai globalioje rinkoje

2017-05-25 15:30

Tarptautiniu mastu pripažįstamas finansų analitiko CFA (angl. Chartered Financial Analyst) sertifikatas tampa siekiamybe daugeliui finansų rinkų specialistų. Šis sertifikatas laikomas „auksiniu standartu" ir liudija apie visame pasaulyje vertinamą jį įgijusio specialisto kvalifikaciją finansų srityje. Apie finansų specialistų poreikį bei CFA kvalifikacijos įtaką šios profesijos formavimui kalbėjomės su KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto (EVF) finansų programos vadove prof. Gerda Žigiene.

Finansų studijų programa pagal CFA turinį

Finansų specialistų pasirengimui darbo rinkai neišvengiamai įtaką daro šiandieninė verslo aplinka ir besikeičiantis įmonių vadovų požiūris į finansinių sprendimų priėmimą. Siekiant parengti konkurencingus finansų specialistus, studijų programos adaptuojamos besikeičiančios rinkos poreikiams. KTU Finansų studijų programos magistrantai turi galimybę studijų metu pasirengti CFA sertifikato laikymui.

„CFA – tai visame pasaulyje pripažįstama finansų analitiko kvalifikacija. Lietuvoje nėra kitų kursų ar mokymų, padedančių pasirengti CFA sertifikato laikymui. KTU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, siūlantis finansų programos magistro studijas, kurių turinys atitinka pasaulinėje darbo rinkoje vertinamą CFA sertifikato turinį“, – sako profesorė G. Žigienė.

Finansų programos vadovė pabrėžia, kad finansų programos su CFA turiniu baigimas liudija ne tik apie Lietuvoje ar visame pasaulyje vertinamą jį įgijusio specialisto kvalifikaciją finansų srityje, bet ir tai, kad darbdavys atpažįsta ir žino, kokias žinias ir įgūdžius absolventas yra įgijęs ir kokių kompetencijų iš jo galima tikėtis.

„Atnaujinta KTU Finansų magistrantūros studijų programa pasižymi turinio naujumu ir aktualumu bei užtikrina būsimojo finansų specialisto konkurencinį pranašumą. CFA turinio žymė studijų programoje – tvirtas žinojimas, koks yra baigusiojo absolvento profilis, kuo ypatingas jo žinių bagažas, ką jis geba bei ko galima iš jo, kaip darbuotojo, tikėtis“, – teigia Nasdaq Finansų direktorė Gražina Mainelė.

AB Swedbank Pietų Lietuvos filialo valdytojas Saulius Drasutis pastebi, kad iš kiekvieno būsimojo darbuotojo tikisi maksimalaus pasiruošimo ir itin kokybiškų žinių. Pasak jo, „Tokį lygį liudija finansų studijų programos turinys pagal prestižinę CFA akreditaciją“.

„Bloomberg Market Concept" mokymai – studijų dalis

Pasak prof. G. Žigienės, į finansų studijų procesą glaudžiai integruota geriausia pasaulyje finansų rinkų platforma „Bloomberg Professional“. Studentai turi prieigą prie naujausių finansinių ir ekonominių žinių bei įgyja darbo su „Bloomberg" terminalais navigacinių gebėjimų. Studijų metu akcentuojamos praktinių atvejų studijos, paremtos realių situacijų bei duomenų analize.

Finansų programos studentai turi galimybę magistrantūros metu įgyti „Bloomberg Market Concept“ sertifikatą, liudijantį, kad jo turėtojas yra kvalifikuotas „Bloomberg“ naudotojas.

Dėmesys - analitinių ir socialinių įgūdžių ugdymui

JAV CFA asociacijos duomenimis, be matematinių žinių ir finansų srities išsilavinimo, finansų specialistas turėtų pasižymėti analitiniu mąstymu, kruopštumu, atsakingumu, gebėjimu aiškiai dėstyti mintis ir prisitaikyti prie pokyčių. Dėl šios priežasties neapsiribojama analitinių gebėjimų ir profesinės kompetencijos ugdymu, dėmesys yra skiriamas ir socialinių įgūdžių vystymui. 

„Finansų sritis yra neatsiejama nuo analitinių gebėjimų pasitelkimo, todėl specialistai, rengiami pagal finansų studijų programą, įgyja tiek teorinių, tiek ir taikomųjų žinių, kurios yra reikalingos dirbant finansinių institucijų srityse. Taip pat didelis dėmesys yra skiriamas visapusiškam finansų specialisto ugdymui, o praktinių užduočių metu yra lavinamas studentų gebėjimas analitiškai mąstyti bei gebėjimas kompleksiškai pritaikyti turimas žinias ir priimti sprendimus“, – teigia G. Žigienė.

Karjera globalioje rinkoje

Prognozuojant ženklius pokyčius darbo rinkoje dėl sparčių technologinių pokyčių ir kai kurių profesijų paklausos mažėjimo, Harvardo universiteto (JAV) profesoriaus David Deming teigimu, finansų srities ekspertų poreikis nemažės.

Pasak finansų programos vadovės G. Žigienės, pagrindinis finansų studijų krypties tikslas - užtikrinti, kad KTU parengti finansų specialistai būtų konkurencingi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Vystant programą aktyviai bendradarbiaujama su verslo atstovais ir darbdaviais. Naujas programos turinys buvo kuriamas bendradarbiaujant su SEB, Swedbank, Nasdaq atstovais, į studijų procesą įtraukti užsienio ekspertai. Didelis dėmesys skiriamas investicijų analizės ir valdymo kompetencijų ugdymui.

„Siekiame parengti plataus profilio kvalifikuotus finansų specialistus, kurie gebėtų kūrybiškai taikyti tradicines ir modernias finansų valdymo metodologijas rengiant ir įgyvendinant finansų strategijas bei efektyviai dirbti naudojantis finansų rinkų teikiamomis galimybėmis, todėl pabaigę studijas Finansų studijų programos studentai turi galimybę įsidarbinti finansų analitikos platformoje, kur turimas žinias gali pritaikyti darbe“, – sako profesorė.

G. Žigienė pabrėžia: „Finansų studijų programos turinys yra glaudžiai susijęs su praktika, todėl gebėjimas savarankiškai organizuoti empirinius tyrimus finansų srities problemoms nagrinėti, profesionaliai ir suprantamai komunikuoti finansų valdymo informaciją įvairioms interesų grupėms yra būsimo finansų specialisto pranašumas“, – sako profesorė.