Kvietimas pasinaudoti inovaciniais čekiais - būdas užmegzti partnerystę su mokslu

2017-01-27 09:00

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ Nr. 01.

Kvietimo paskelbimo data: 2017-01-16 9:00 val.

Paraiškos pateikiamos iki: 2017-03-16 16:00 val.

Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys, kurie paraiškos pateikimo (registravimo) dieną yra registruoti Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei jis veikia trumpiau nei metus.

Remiamos veiklos:

1. Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas.

2. Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.

Finansavimo sumos:

  • Didelei įmonei – nuo 25 % iki 50 % fiksuotos sumos;
  • Vidutinei įmonei – nuo 35% iki 60% fiksuotos sumos;
  • Labai mažai ir mažai įmonei – nuo 45% iki 70% fiksuotos sumos.

Daugiau apie priemonę: http://inocekiai.mita.lt/

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto tyrėjų paslaugų verslui sąrašas čia