Lietuvos bankas ir KTU kartu įgyvendins ekonomikos tyrimų ir naujų technologijų projektus

2017-02-27 14:30

Lietuvos bankas ir viena iš didžiausių šalies aukštųjų mokyklų – Kauno technologijos universitetas (KTU) susitarė bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų, žmogiškųjų išteklių ir kitų sričių projektus. Sutartį dėl bendradarbiavimo plėtojimo abiejų institucijų vadovai pasirašė šiandien Vilniuje, Lietuvos banke.

Sutartį pasirašė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas (dešinėje) ir  KTU rektorius Petras Baršauskas. Vykinto Skaraičio (BFL) nuotrauka

„Tai bus naujas impulsas mūsų plėtojamai tiriamajai veiklai. Su naujais partneriais iš akademinio pasaulio kartu sieksime rasti atsakymus į praktinio pobūdžio klausimus, kurie iškyla dėl sparčios finansų rinkos plėtros, ieškosime būdų, kaip naujas finansines technologijas padaryti patogias, patrauklias ir maksimaliai „draugiškas“ vartotojams“, – sakė Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Jo teigimu, sutartyje numatytas keitimasis aktualiausia informacija, mokslo reikalams skirti renginiai ir sutelktinis darbas ties bendrais projektais turėtų sukurti palankią erdvę tiek naujoms ekonominėms idėjoms, tiek praktiškai pritaikomoms inovacijoms finansų sektoriuje.

„Lietuvos banko ir KTU partnerystė neabejotinai prisidės prie mokslo vystymosi ir kokybės didinimo. Bendra veikla leis įtraukti aukšto lygio tarptautinius tyrėjus į ekonomikos tyrimų grupes, kelti doktorantūros lygį, didinti Lietuvos mokslininkų matomumą ir konkurencingumą užsienyje, konsoliduoti mūsų mokslo potencialą“, – teigė Petras Baršauskas, KTU rektorius.

Lietuvos banko ir KTU sutartyje numatyta kartu kurti mokslinę produkciją, tame procese dalyvaus Lietuvos banke veikiantis Tyrimų centras. Jį Lietuvos bankas yra įsteigęs kartu su Vilniaus universitetu, siekdamas skatinti finansų ir bankininkystės srities mokslinius tyrimus. Centre dirba praktinės ir akademinės veiklos patirties turintys Lietuvos ir užsienio ekonomistai.

Susitarta, kad KTU priims Lietuvos banko darbuotojų grupes ir pristatys jiems savo veiklą. O Lietuvos bankas supažindins KTU darbuotojus ir studentus su centriniame banke vykdoma moksline veikla, pasidalys žiniomis ir supažindins su jau įdiegtomis technologijomis. KTU informuos Lietuvos banką apie universiteto siūlomas tęstinio mokymosi, kvalifikacijos kėlimo programas. Abi šalys bendradarbiaus tobulinant studijų programas bei organizuojant studentų mokomąsias praktikas.

Bendradarbiavimą su KTU Lietuvos bankas plėtos siekdamas nubrėžto 2017–2020 m. strateginio tikslo – didinti savo kaip kompetencijos centro ekonomikos ir finansų klausimais vaidmenį. Siekiant šio tikslo bus padidintas centrinio banko analitinis potencialas, sustiprinta tiriamoji veikla ir reputacija ekonomikos bei finansų srityje tiek Lietuvoje, tiek ir tarptautiniu mastu, plečiama ekonominės minties sklaida, kuri turėtų padėti priimti racionalius sprendimus ir spręsti esmines ekonomikos problemas.