Vadybos katedra

Vadybos katedra yra viena seniausių fakultete. Iš šios katedros formavosi kitos katedros: 1992 m. ji buvo pavadinta Gamybos vadybos katedra, 1997 m – Įmonių vadybos katedra, o nuo 1999 m. – Vadybos katedra. Nuo 1992 iki 2012 m. katedrai vadovavo prof. dr. Algimantas Sakalas. Katedrai vadovauja prof. dr. Asta Savanevičienė.

Vadybos katedros misija: tenkinti visuomenės poreikius, teikiant kokybiškas mokymo ir konsultavimo paslaugas bei aktyviai vykdant mokslinius tyrimus vadybos ir ekonomikos srityse.
Vadybos katedros vizija: aukštos kompetencijos personalas, ugdantis konkurencingus ir verslius specialistus bei mokslininkus, galinčius efektyviai veikti šalies ūkyje, vykdantis aukšto lygio mokslinius tyrimus ir bendradarbiaujantis su šalies ir užsienio mokslo ir ūkio partneriais vadybos ir ekonomikos srityse.
Vadybos katedros funkcijos:

 • Žmonių išteklių vadybos, Organizacijų vadybos, Projektų vadybos, Vadybos ir Verslo ekonomikos studijų programų vykdymas ir bakalaurų bei magistrų rengimas;
 • Mokslinių tyrimų vykdymas;
 • Dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose;
 • Konsultacinių paslaugų teikimas.

Katedra kuruoja Žmonių išteklių vadybos, Vadybos ir Verslo ekonomikos bakalaurus, Vadybos, Projektų vadybos, Žmonių išteklių vadybos, Organizacijų vadybos ir Verslo ekonomikos magistrantus bei dalyvauja Vadybos ir ekonomikos doktorantūros krypčių doktorantų rengime.

Vadybos katedra glaudžiai bendradarbiauja su daugeliu Lietuvos ir užsienio (Ispanijos Granados, Vokietijos Siegeno, Turkijos, Erzincan, Latvijos Rygos Technikos, Čekijos Libercų universitetų ekonomikos ir vadybos fakultetai) aukštųjų mokyklų, atliekančių tyrimus vadybos ir žmonių išteklių vadybos srityje.

Vadybos katedros dėstytojai aktyviai skaito paskaitas užsienio šalių universitetuose (Turkijos, Čekijos, Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos, Vengrijos). Taip pat katedroje nuolatos lankosi ir skaito paskaitas studentams užsienio universitetų dėstytojai iš Čekijos, Turkijos, Ispanijos ir kt.

Vadybos katedroje vykdomi moksliniai tiriamieji darbai, suderinti su Kauno technologijos universiteto pagrindinių tyrimo krypčių tematika ir atitinka vykdomą specialistų ruošimą žmonių išteklių vadybos ir kitų vadybos funkcijų – strateginio valdymo, planavimo, organizavimo, kontrolės – srityse. Vadybos katedra bendradarbiaudama su kitomis fakulteto katedromis vykdo 2 Leonardo va Vinci naujovių perkėlimo projektus, 2 Leonardo va Vinci  Multilateralinius inovacijų skatinimo projektus, 1 Grundwig projektą.

Vadybos katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose praktiniuose seminaruose (EIASM,  ISM EDEN Doctoral Seminar on Doctoral Dissertation Writing) ir populiarina naujausias mokslo žinias tarptautinėse konferencijose (ICIMS 2011, IPEDR 2011,  IATED 2011, 9th International Conference of Knowledge, Economy & Management, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Liberec Economic Forum 2011,  ICERI 2011, International conference on leadership, technology and innovation management, 2011, Istanbul, Turkey- 1st International Conference of Global Human Resource Management, Karmiel, Israel, ICBER 2011, Kairas, Egiptas, ICEME-2011, Dubajus, Jungtiniai Arabų Emiratai).

Taip pat katedros darbuotojai yra tarptautinių konferencijų patariamosios tarybos nariai (dokt. Ž. Stankevičiūtė – tarptautinė konferencija ICERI 2011 (International Conference of Education, Research and Innovation), vykusi 2011 m. lapkričio 14-16 d.)  ir ekspertai (prof. dr. S. Vaitkevičius - „Radviliškio rajono savivaldybės strateginio plano atnaujinimas 2011-2013 metų laikotarpiui“ 2011m.).

 
 
 
 

Studijos

Kristina Keršienė
UAB"Littelfuse" Žmonių išteklių ir administracijos vadovė
,,Esame pirmaujanti pasaulinė gamybinė organizacija, todėl puikiai suvokiame ir ypatingai vertiname žmonių išteklių svarbą organizacijos sėkmei. Džiaugėmės, galėdami įsitraukti į šios programos nuolatinį tobulinimą, išsakant aktualų verslo poreikį bei teikiant siūlymus, ugdant prakinius būsimų žmonių išteklių vadovų įgūdžius“.
Valdemaras Beržinskas
UAB „Enerstena“ Personalo ir bendrųjų reikalų departamento direktorius
"Projektų vadybos programa neabejotinai sukuria puikias galimybes profesionalių projektų vadovų ir projektų valdymo specialistų rengimui. Studijų programoje išlaikytas optimalus teorinių ir praktinių žinių balansas. Dauguma programos dėstytojų turi darbo projektų vadybos srityje ar versle patirtį, užsienio universitetų profesoriai skaito paskaitas ir dalijasi praktine patirtimi. Magistrantai gali gilintis į verslo, inžinerinių ar viešojo sektoriaus projektų valdymo specifiką. Reikšmingą tarptautinės projektų valdymo patirtį galima įgyti siekiant dvigubo diplomo Vokietijos universitete."

Bakalauro studijos: Industrinių technologijų vadyba, Žmonių išteklių vadyba
Magistrantūros studijos: Įmonių valdymas, Projektų vadyba, Technologijų vadyba, Žmonių išteklių vadyba

Mokslas

Tyrimų tematika:

 • Įtinklintos, efektyvios ir lanksčios procesų valdymo sistemos
 • Technologijų valdymas adaptyvioms organizacijoms ir veržliems startuoliams
 • Projektų vadyba: šiuolaikiniai organizavimo aspektai
 • ŽIV sistemos ir kompetencijos
 • Žmogiškojo ir intelektinio kapitalo tyrimai

Mokslinių tyrimų koordinatorius padalinyje: prof. Dr. Asta Savanevičienė, asta.savaneviciene@ktu.lt

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Krypties studijų programų vadovai

STUDIJŲ KRYPTIS: VADYBA

Vadovė: Lina Užienė
lina.uziene@ktu.lt
Interesantai priimami:
Pirmadieniais 11-12:30 val.
Gedimino g. 50, 334 kab.

STUDIJŲ PROGRAMOS: Industrinių technologijų vadyba (B), Projektų vadyba (M), Įmonių valdymas (M), Inovacijų valdymas ir antreprenerystė (M)

STUDIJŲ KRYPTIS: ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VADYBA

Vadovė: Živilė Stankevičiūtė
zivile.stankeviciute@ktu.lt
Interesantai priimami: 
Pirmadieniais 12.30-14.30 val.
Gedimino g. 50, 407 kab.

STUDIJŲ PROGRAMOS: Žmonių išteklių vadyba (B), Žmonių išteklių vadyba (M)

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. dr. Asta Savanevičienė
Gedimino g. 50, 403 kab.,   
+370 37 300 570 asta.savaneviciene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: strateginis personalo valdymas, strateginis kompetencijų valdymas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Pasiekimų valdymas; magistrantūros studijos - Strateginis žmonių išteklių valdymas, Strateginio valdymo metodologija, Kompetencijų valdymas.

Prof. dr. Ramunė Čiarnienė
Gedimino g. 50, 401 kab.,  
+370 37 300 570 ramune.ciarniene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: žmogiškųjų išteklių vadyba, mokymo(si) procesas ir jo organizavimas, taupi (Lean) vadyba.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Organizavimas, Organization (anglų k.), Pramonės organizacija, Planavimas, Organizavimas, Darbo apmokėjimas ir kompensavimas; magistrantūros studijos - Plėtros ekonomika.

Prof. dr. Rūta Čiutienė
Gedimino g. 50, 407 kab., 
+370 37 300 570 ruta.ciutiene@ktu.lt

Mokslinių tyrimų sritys: projektų valdymas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Projektų valdymas, Projektų komandos ir lyderystė; magistrantūros studijos - Projektų valdymas, Inžinerinis projektų valdymas.

 

Prof. dr. Eglė Staniškienė
Gedimino g. 50, 407 kab.,   
+370 612 90 055 egle.staniskiene@ktu.lt

Mokslinių tyrimų sritys: darnus vystymasis, kokybės vadybos sistemos, aukštojo mokslo kokybės tyrimai, darnus universitetas, darni ekonomika, multidisciplininiai tyrimai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos – Darnus vystymasis, Europos Sąjungos darnaus vystymosi politika, Kokybės vadyba, Organizacijos elgsena; magistro studijos – Darnaus vystymosi ekonomika, Kokybės vadyba.

Prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė
Gedimino g. 50, 401 kab.,   
+370 37 300 570 vilmante.kumpikaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: modernūs mokymo ir mokymosi metodai, studentų kompetencijų ugdymas, žmonių išteklių ugdymas ir jo vertinimas, dvasinis kapitalas, moralinės vertybės versle, migracijos procesai ir ekonominė elgsena.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Vadyba (lietuvių ir anglų k.), Darbo ekonomika, Darbo išteklių valdymas, Žmonių išteklių ekonomika (lietuvių ir anglų k.), Virtualus projektas (lietuvių ir anglų k.); magistrantūros studijos - Žmonių išteklių auditas, Žmonių kapitalo valdymas.

Prof. dr. Bronius Neverauskas 
Gedimino g. 50, 405 kab.,  
bronius.neverauskas@ktu.lt

Mokslinių tyrimų sritys: vadyba, projektų valdymas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Projektų valdymas; magistrantūros studijos - Projektų vadyba, Strateginis projektų valdymas.

Prof. dr. Violeta Šilingienė
Gedimino g. 50, 401 kab.,  
+370 37 300 570 violeta.silingiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: žmonių išteklių vadyba, lyderystė, lyderystės kompetencijų formavimas ir ugdymas, atlyginimo sistemų formavimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Žmonių išteklių vadyba; magistrantūros studijos - Lyderystė, Atlyginimų valdymas

 

Prof. dr. Sigitas Vaitkevičius
Gedimino g. 50, 405 kab.,   
+370 37 300 570 sigitas.vaitkevicius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: mokslinių ir taikomųjų tyrimų metodologija, MIX-metodai, Strateginis valdymas ir analizė, verslo valdymo architektūra.
Dėstomi moduliai: magistrantūros studijos - Mokslinių tyrimų metodologja, Žmonių išteklių tyrimų metodologija.


Docentai

 

Doc. dr. Ilona Bučiūnienė
Gedimino g. 50, 407 kab.,  
ilona.buciuniene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: įmonių vadyba, žmogiškųjų išteklių vadyba
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Vadyba; magistrantūros studijos - Strateginis atlyginimų valdymas, Lyderystė.

Doc. dr. Kęstutis Duoba
Gedimino g. 50, 329 kab.,   
+370 37 300 553 kestutis.duoba@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: organizacijų kooperacija, tinklinės organizacijos, virtualiosios organizacijos, intelektinės nuosavybės valdymas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos -  Organizavimas; magistrantūros studijos - Žmonių išteklių vadyba tarptautinėse organizacijose.

Doc. dr. Lina Girdauskienė
Gedimino g. 50, 401 kab.,   
+370 37 300 570 lina.girdauskiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: žmonių išteklių vadyba, žinių vadyba, kūrybinės industrijos.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Žmonių išteklių vadyba (anglų kalba),  Žmonių išteklių pritraukimas ir išlaikymas; magistrantūros studijos - Pokyčių vadyba, Valdymo sprendimų teorija.

Doc. dr. Evelina Meilienė
Gedimino g. 50, 407 kab.   
+370 686 44 074, +370 37 300 691 evelina.meiliene@ktu.lt

Mokslinių tyrimų sritys: projektų valdymas, strateginis valdymas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Projektų planavimas; magistrantūros studijos - Projektų valdymas, Inžinerinis projektų valdymas, Tarptautinių projektų ypatumai.

Doc. dr. Mantas Vilkas
Gedimino g. 50, 331 kab.
mantas.vilkas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: verslo procesų valdymas, efektyvumo tobulinimo metodai, kokybės valdymas, praktikos (procesų, rutinų, gebėjimų) teorija, tinklų analizė.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Darbo procesų valdymas; magistrantūros studijos - Verslo procesų valdymas, Kokybės ir darnaus vystymosi vadyba, Kokybės ir darnaus vystymosi ekonomika.

Doc. dr. Edmundas Jasinskas
Gedimino g. 50, 407 kab.,
edmundas.jasinskas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi moduliai: 

 

Doc. dr. Gintautas Labanauskas
e.p. gintautas.labanauskas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: 
Dėstomi moduliai: 

Doc. dr. Asta Daunorienė
Gedimino g. 50, 407 kab.,
 asta.daunoriene@ktu.lt

Mokslinių tyrimų sritys: standartizacija, kokybės valdymas, kokybės kaštai, organizacijos veiklos sistemų tobulinimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Kokybės vadyba.

Doc. dr. Žiedūna Liepė
Gedimino g. 50, 407 kab.
zieduna.liepe@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: žmogiškojo kapitalo vertinimas.
Dėstomi dalykai: bakalauro studijos - Planavimas. 
 

Doc. dr. Jurga Duobienė
Gedimino g. 50, 407 kab.,  
jurga.duobiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: organizacinė verslininkystė ir jos raiška organizacijos raidos etapuose, instituciniai organizacinės verslininkystės faktoriai, organizacinė kultūra ir vertybių vaidmuo organizacijų valdyme, žmonių išteklių valdymas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Vadyba, Komandinis darbas, Organizacijos elgsena; magistrantūros studijos - Mokslinių tyrimų metodologija.
Praktikas doc. Diana Bagdonienė
Gedimino g. 50, 407 kab., 
diana.bagdoniene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: darnusis vystymasis/darni plėtra, kokybės vadyba, procesų vadyba, organizacijos tobulumo modeliai.
Dėstomi moduliai: magistrantūros studijos - Kokybės ir darnaus vystymosi vadyba, Kokybės ir darnaus vystymosi ekonomika, verslo procesų valdymas.
Praktikas doc. Linas Gudonavičius
Gedimino g. 50, 407 kab., 
linas.gudonavicius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: strateginis mąstymas, strateginis sprendimų priėmimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Vadyba; magistrantūros studijos - Strateginio valdymo metodologija.

 


Lektoriai

Lekt. Rasa Lalienė
Gedimino g. 50, 407 kab.,
e.p. rasa.laliene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:  
Dėstomi moduliai: 

Lekt. Gelminė Sližienė 
Gedimino g. 50, 407 kab., 
gelmine.sliziene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: marketingo veikla įmonėje, marketingo kontrolingas, logistikos vadyba.

Lekt. Vytautas Stankevičius
Gedimino g. 50, 407 kab. 
e.p. vytautas.stankevicius@ktu.lt

Mokslinių tyrimų sritys: projektų valdymas, strateginis valdymas, programų valdymas.
Dėstomi moduliai: magistrantūros studijos - Projektų valdymas, Projektų planavimas.

Lekt. Dalia Stukaitė
Gedimino g. 50, 401 kab.,  
+370 37 300 570 dalia.stukaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: žmonių išteklių vadybos funkcijų realizavimo organizacijose problematika.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Darbo apmokėjimas ir kompensavimas, Statistika, Žmonių išteklių vadyba.

Lekt. Rūta Masteikienė
Gedimino g. 50, 401 kab.,
 
+370 37 300 570 ruta.masteikiene@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys: 
Dėstomi moduliai:

Lekt. dr. Inga Stankevičė
Gedimino g. 50, 407 kab.,
 inga.stankevice@ktu.lt

Mokslinių tyrimų sritys:
Dėstomi moduliai: 

Lekt. Živilė Stankevičiūtė
Gedimino g. 50, 407 kab. 

+370 650 11 505 zivile.stankeviciute@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys:
Dėstomi moduliai: 

Lekt. dr. Vitalija Venckuvienė
Gedimino g. 50, 401 kab.,
 
+370 37 300 570 vitalija.venckuviene@ktu.lt
Mokslinių tyrimų sritys:
Dėstomi moduliai:

 

Lekt. Karl-Dieter Erkes
e.p. karl-dieter.erkes@ktu.lt
Gedimino g. 50, 407 kab.

Mokslinių tyrimų sritys:
Dėstomi moduliai: 


Asistentai

Asist. Ineta Žičkutė
Gedimino g. 50, 407 kab.,
e.p. ineta.zickute@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: 
Dėstomi moduliai: 

Doktorantai

  Dokt. Valentas Gužauskas
e. p. valentas.guzauskas@ktu.lt

 

Dokt. Ineta Žičkutė
e. p. ineta.zickute@ktu.lt

Dokt. Rasa Railaitė
e. p. rasa.railaite@ktu.lt

 

Dokt. Gintautas Radvila
e.p. gintautas.radvila@ktu.lt

 

Dokt. Fayomi Olusegun Joshua
e.p.  o.fayomi@ktu.edu

Dokt. Thattakath Emil William
e. p. emil.thattakath@ktu.edu

Vedėja

 

 

Prof. dr. Asta Savanevičienė
Gedimino g. 50, 403 kab.,   
Tel. +370 37 300 570 
e.p. asta.savaneviciene@ktu.lt


Administratorė

Gražina Anckaitienė
Gedimino g. 50, 404 kab.,   
Tel. +370 37 300 570 
e.p. grazina.anckaitiene@ktu.lt