Elektros energetikos sistemų katedra

1922 m. įkurta Elektros energetikos sistemų katedra buvo reorganizuota 2014 m., prijungus Elektros ir valdymo įtaisų,  Elektros inžinerijos, Ergonomikos ir Elektros sistemų katedras. Šiuo metu katedroje dirba 40 dėstytojai, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: elektros energetikos sistemų stabilumas, elektros mašinos, elektrinis ir magnetinis laukai, vainikinis išlydis, elektros inžinerija, galios elektronika, atsinaujinančių energijos sistemų projektai, žaibosauga, apsauga nuo viršįtampių, įrenginių izoliacija, ergonomika, darbo aplinka, žmogaus sauga, pramoninių avarijų prevencija, energetikos finansinė ir ekonominė analizė, energijos poreikių prognozavimas.

Katedra yra išskirtinė, vienintelė universitete ruošianti elektros energetikos inžinerijos specialistus, siūlydama įdomias, konkurencingas, rinkos poreikius atitinkančias studijų programas.

Elektros energetikos sistemų katedra studentams siūlo 2 pirmosios pakopos (bakalauro) ir 3 antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas bei trijų krypčių (01T, 06T, 09T) doktorantūrą.

Studentų g. 48, Kaunas 51367
Tel. (8 37) 300 281
 
 
 
 

Studijos

 

Bakalauro studijų programos

Elektros inžinerija nėra vien elektros energijos gamybą, perdavimą ir vartojimą apimanti technologijų sritis. Tai universalus požiūris į mus supančią dinamišką aplinką! Šios studijų programos studentams suteikiamas platus žinių spektras, apimantis fundamentales fizikos žinias, modernias energetikos technologijas, elektros ir valdymo įtaisų kūrimą ir energetinių projektų valdymą. Studentai geba spręsti išmaniųjų elektros sistemų projektavimo, išmanių įtaisų gamybos ir eksploatavimo uždavinius, vysto kompleksinių projektų valdymo įgūdžius. Išsamiau...

Atsinaujinančioji energetika – tai technologijų sritis, apimanti saulės, vėjo, vandens ir kitus atsinaujinančius energijos šaltinius, naudojamus gaminti elektrą ir šilumą. Strategiškas ir tvarus požiūris į energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių  lėmė, kad atsinaujinančioji energetika tapo viena iš sparčiausiai besivystančių technologinių sričių. Šios programos studentai geba projektuoti ir diegti aplinką tausojančias energetikos sistemas, taikyti informacines technologijas, skaitmeninį valdymą energetikoje. Išsamiau... 

Magistro studijų programos

Elektros energetikos inžinerija – studijų progama, apimanti elektros energetikos technologijas ir jų valdymą, energijos keitiklių, elektromagnetinių laukų technologijas, kibernetinę energetikos sistemų saugą ir informacines technologijas bei dirbtinį intelektą. Tai lyg sudėtingas dirbtinis organizmas, kurio esminė ašis – elektros energetikos inžinerijos specialistas. Išsamiau...

Elektros energetikos sistemos. Šios studijų programos tikslas išugdyti gebėjimus, kaip suvaldyti energetikos sistemų pokyčius lemiančius dinamiškus procesus, išmokyti priimti pasvertus ir optimalius sprendimus energetikos sistemų techninių ir valdymo struktūrų plėtrai, patikimam apsirūpinimui energija bei tinkamai taikyti rinkai siūlomas galimybes techninių, ekonominių žinių ir praktinių kompetencijų pagrindu. Išsamiau... 

Energetikos technologijos ir ekonomika. Energetikos sektorius pastaruoju metu susiduria su daug pokyčių, susijusių su technologijų diegimu ir rinkos vystymu. Tad šios programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos energijos inžinerijos specialistus, turinčius ne tik naujausių energijos inžinerijos ir technologijų, bet ir ekonomikos žinių. Tarpdiciplininė programa ruošia studentus, išmanančius investavimo, planavimo, efektyvaus valdymo specifiką, gebančius atpažinti ir analizuoti energetikos sektoriaus problemas. Išsamiau...

Mokslas

Vykdomi projektai

 • Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Kauno technologijos universiteto IX rūmuose.
 • „Elektros perdavimo tinklo rizikos vertinimo sukūrimas ir tyrimai: Lietuvos Respublikos atskaitos sistemos ekspertizė iš dujų ir elektros tinklo elektros sistemos perspektyvos“ (angl. „Technical Support for Risk Assessment of Power Transmission Network: Expertise from the perspective of electricity system of gas-electricity network for reference system: Republic of LITHUANIA“).
 • (Nr. 13902) 0,4-10 kV esamų technologinių kortų atnaujinimo, naujų technologinių kortų parengimas.
 • Konsultacinių paslaugų galimybės studijų rengimo klausimais (užsakovas AB Litgrid).
 • MTEP „Įtampą žeminančio DC/DC keitiklio modelio ir principinės schemos sudarymas ir charakteristikų tyrimas“ (užsakovas UAB „Santaviltė“).
 • Inovatyvaus naujo gaminio kūrimas UAB „Elinta“ Nr. J05-LVPA-K-01-0049 (užsakovas UAB „Elinta“).

Mokslo grupių veikla

 1. Darnio aplinkos ergonominių sistemų tyrimai. Vadovas doc. dr. Robertas Lukočius.
 2. Energijos keitiklių ir efektyvaus jų valdymo tyrimai. Vadovas prof. dr. Alvydas Dosinas.
 3. Mikrotinklų ir išmaniųjų elektros energijos sistemų tyrimai. Vadovas prof. dr. Saulius Gudžius.
 4. Skaitinis intelektas. Vadovas prof. dr. Antanas Verikas.

Partneriai

 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Dėstytojai


Profesoriai

prof. dr. Saulius Gudžius
Studentų g. 48-144, Kaunas
Tel. (8 37) 30 02 81
El. p. saulius.gudzius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros tinklai ir sistemos, skaitmeninių technologijų taikymas elektros energetikoje, aukštųjų įtampų technika, elektros įrenginių diagnostikos sistemos, pereinamieji vyksmai elektros energetikos sistemose.

prof. dr. Rimas Adaškevičius
Studentų g. 50-111, Kaunas
Tel. +370 687 31077
El.p. rimas.adaskevicius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: skaitmeninis vaizdų ir signalų apdorojimas, erdviniai skeneriai, erdvinių kompiuterinių modelių formavimo ir apdorojimo metodai, kompiuterinės regos sistemos, ultragarsinė diagnostinė aparatūra, antropometrijos metodai ir įranga, žmogaus fizinio aktyvumo tyrimo įranga ir metodai.

prof. dr. Alvydas Dosinas
Studentų g. 50-307, Kaunas
Tel. (8 37) 30 02 73
El. p. alvydas.dosinas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: signalų ir vaizdų apdorojimas, elektros ir valdymo įtaisai, energiją tausojančių įtaisų valdymo metodai. 

prof. dr. Adas Gelžinis
Studentų g. 50-327, Kaunas
El.p. adas.gelzinis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: jutikliai, informacijos rinkimas, modelinės aplinkos struktūros, tiesinės ir netiesinės sistemos, kibernetinės energetikos sistemos, kripotografijos principai, dirbtinis intelektas, žinių atvaizdavimo principai.

prof. dr. Alfonsas Morkvėnas
Studentų g. 48-146, Kaunas
Tel. (8 37) 35 19 87
El.p. alfonsas.morkvenas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: aukštos įtampos, išlydžio procesai, aukštos įtampos elektros įrenginiai, viršįtampiai, elektros įrenginių būklės kontrolė, elektromagnetiniai procesai, skaitmeniniai kompiuteriniai metodai. 

prof. dr. Antanas Verikas
Studentų g. 50-307a, Kaunas
Tel. (8 37) 45 30 78
El.p. antanas.verikas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: neuroniniai tinklai ir neuroniniai skaičiavimai, neuroninių tinklų algoritmai.

prof. dr. Renaldas Raišutis
P. Baršausko g. 59 A korp., 426, Kaunas
Tel. +370 37 300545
El. p. renaldas.raisutis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: informacijos ir duomenų perdavimo sauga, telemedicinos ir klinikinių sprendimų palaikymo sistemos, ultragarsinės diagnostikos ir matavimo technologijos.


Docentai

doc. dr. Mindaugas Ažubalis
Studentų g. 48-135a, Kaunas
El.p. mindaugas.azubalis@ktu.lt
doc. dr. Almantas Bandza
Studentų g. 48-142, Kaunas
El. p. almantas.bandza@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros energetikos sistemos, jų apsauga ir technologijos, ryšio sistemos, elektros tinklai.

doc. dr. Algirdas Degutis
Studentų g. 48-214, Kaunas
El. p. algirdas.degutis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros mašinos, automatikos mikromašinos, elektromechanika, asinchroninis mikrovariklis, elektrotechninės medžiagos, energijos keitiklių charakteristikos, elektros mašinų modeliavimas.

doc. dr. Audrius Jonaitis
Studentų g. 48-135, Kaunas
El. p. audrius.jonaitis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros energetikos sistemų stabilumas, elektromechaniniai pereinamieji procesai.

doc. dr. Artūras Kalvaitis 
Studentų g. 48-212, Kaunas
El. p. arunas.kalvaitis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektrotechninės medžiagos ir matavimai, elektrinių ir magnetinių savybių tyrimai, energijos keitikliai, kintamoji ir nuolatinė srovės, keitiklių valdymas. 

doc. dr. Inga Konstantinavičiūtė
Studentų g. 48-140, Kaunas
El. p. inga.konstantinaviciute@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: energetikos finansinė ir ekonominė analizė, energijos poreikių prognozavimas, energetikos sektoriaus planavimas ir aplinkosauginiai aspektai.

doc. dr. Robertas Lukočius
Studentų g. 48-230, Kaunas
Tel. (8 37) 30 02 67
El. p. robertas.lukocius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros grandinių teorija, elektromagnetiniai laukai, jutikliai, signalų apdorojimas, fiziologinių parametrų stebėsenos sistemos, belaidžio ryšio sistemos.

doc. dr. Povilas Marčiulionis
Studentų g. 48-236a, Kaunas
Tel. (8 37) 30 02 68
El. p. povilas.marciulionis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektrinis ir magnetinis laukai, vainikinis išlydis.

doc. dr. Renata Miliūnė
Studentų g. 48-146, Kaunas
El. p. renata.miliune@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros energijos kokybė užtikrinimas žemoje įtampoje, atsinaujinančių energijos sistemų projektai, žaibosauga, apsauga nuo viršįtampių, įrenginių izoliacija.

doc. dr. Dalia Nizevičienė
Studentų g. 50-113, Kaunas
El. p. dalia.nizeviciene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: darbo aplinka, žmogaus sauga, parmoninių avarijų prevencija, fizinis krūvis, aplinkos užterštumo mažinimas, fosfogipsas,  dūmų gipsas, gipsinės rišamosios medžiagos.

doc. dr. Konstantinas Otas
Studentų g. 48-238, Kaunas
Tel. (8 37) 30 75 88
El. p. konstantinas.otas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: šviesos technika, apšvietimas, šviesos šaltiniai, apšvietimo projektavimas, fotometriniai matavimai, apšvietimo lempų modeliavimas.

doc. dr. Valdas Jonas Pakėnas
Studentų g. 54-107, Kaunas
Tel. (8 37) 20 75 88
El. p.  valdas.pakenas@ktu.lt
doc. dr. Pranas Smolskas
Studentų g. 48-204, Kaunas
El. p. pranas.smolskas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektrotechnika, elektros grandinių analizė ir sintezė.

doc. dr. Gytis Svinkūnas
Studentų g. 48-142, Kaunas
El. p. gytis.svinkunas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros energijos kokybė, elektros sistemų relinė apsauga.

doc. dr. Mindaugas Vaitkūnas
Studentų g. 50-307, Kaunas
El. p. mindaugas.vaitkunas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros inžinerija, galios elektronika, elektroninės valdymo sistemos, automatikos  įtaisai, jutikliai.


Lektoriai

lekt. dr. Ramūnas Deltuva
Studentų g. 48-236a, Kaunas
Tel. +370 37 300268
El. p. ramunas.deltuva@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektromagnetinių laukų pasiskirstymas, pavojingų vietų nustatymas ir apsaugos priemonių parinkimas; elektromagnetinių laukų pasiskirstymo matematinių ir skaitmeninių modeliavimo modelių sudarymas; apsaugos priemonių tinkamo ir racionalaus taikymo skaitmeninių modeliavimo modelių sudarymas; elektrosauga; aukštos įtampos elektros įrenginių projektavimas, diegimas ir eksploatavimas; energetikos perspektyvinio vystymosi skaitiniai modeliai.

lekt. Tomas Deveikis
Studentų g. 48-212a, Kaunas
El. p. tomas.deveikis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros tinklai, matricos bei kompiuteriniai skaičiavimo metodai, elektros srautai, mazgų įtampos, elektros kokybė, aktyvieji elektros tinklai, saulės ir vėjo elektrinių charakteristikos.

lekt. Ugnė Ilioitienė
Studentų g. 48-148, Kaunas
El. p. ugne.ilioitiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros energetikos sistemų analizė, elektros energetikos sistemų patikimumas ir kokybė, sisteminis požiūris, sistemų analizė ir programinė įranga.

lekt. Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė
Studentų g. 48-238, Kaunas
Tel. (8 37) 20 75 88
El. p. migle.kriuglaite-jarasiuniene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: šviesos technika, fiziologinė optika, kolorimetrija, matomumo tyrimai, šviesinės aplinkos modeliavimas.

lekt. Birutė Linkevičiūtė
Studentų g. 48-135b, Kaunas
El. p. birute.linkeviciute@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektros energetika, elektros energetikos sistemų patikimumas, elektros energetikos sistemų planavimas.

lekt. Povilas Norkevičius
Studentų g. 48-210, Kaunas
El. p. povilas.norkevicius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: pažangiųjų atsinaujinančių elektros energijos, keitiklių, energijos kaupimo sistemų veikimo procesų  modeliavimas, optimizavimas, tyrimai.

 

lekt. Donata Putnaitė
Studentų g. 50-113, Kaunas
El. p. donata.putnaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: žmogaus sauga, ergonomika, žmogiškasis faktorius, aplinkos ergonomika, žmogaus fiziologinių parametrų stebėsena.

lekt. Roma Račkienė
Studentų g. 48-238, Kaunas
Tel. (8 37) 30 02 68
El. p. roma.rackiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektrotechnika, nuolatinės ir kintamosios srovės grandinės, netiesinių grandinių analizė, pereinamieji procesai elektros grandinėse, elektros energijos tiekimas, elektros grandinės.

lekt. Dainius Slušnys
Studentų g. 48-212a, Kaunas
El. p.  dainius.slusnys@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: įmonių elektros sistemos, reaktyviosios galios šaltiniai, elektros tiekimo sistemos, paskirstytieji elektros energijos šaltiniai, energetikos sistemos, energijos ištekliai.

lekt. Vytautas Sučila
Studentų g. 48-137a, Kaunas
El. p. vytautas.sucila@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: elektrinės ir pastotės, elektros įrenginių konstrukcijos, elektros skirstyklos, atsinaujinančiosios energetikos elektrinės.

lekt. Evaldas Vaičiukynas
Studentų g. 50-314
El. p. evaldas.vaiciukynas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: signalų analizė (kalba, vaizdai, EMG), skaitinis intelektas, atpažinimo teorija, laiko eilučių prognozavimas.

lekt. Povilas Valatka
Studentų g. 48-135b, Kaunas
El. p. povilas.valatka@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: aukštosios įtampos elektros įrenginiai, elektros įrenginių izoliacija, matavimai, elektros energetikos sistema, elektros energijos perdavimas.

lekt. Loreta Valatkienė
Studentų g. 50-113, Kaunas
El. p. loreta.krusinskiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: žmogaus sauga, ergonomika, tekstilės medžiagos, dubliuotos tekstilinės sistemos, tamprumas.

lekt. Jonas Vanagas
Studentų g, 48-204, Kaunas
Tel.+370 300281
El. p.  jonas.vanagas@ktu.lt 

Mokslinių interesų sritys: elektros įrenginių patikimumas ir eksploatacija, elektros mašinos ir transformatoriai, energijos keitikliai, elektros energijos tiltai, pramoniniai dažnio keitikliai, daiktų interentas, kibernetinės fizinės sistemos.

Akademinis padėjėjas
Artūras Baronas
Studentų g. 50-305, Kaunas
El. p. arturas.baronas@ktu.lt

 

Inžinierius
Vytautas Adomavičius
Studentų g. 48-205, Kaunas
El. p. vytautas.adomavicius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: atsinaujinantieji energijos ištekliai, atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemos, elektros energijos kaupikliai, vandenilio energijos sistemos, mikrotinklai, klimato kaita, aplinkosauga energetikoje.

   

Doktorantai


   
   

Vedėjas

prof. dr. Saulius Gudžius
Studentų g. 48-144, Kaunas
Tel. (8 37) 30 02 81
El. p. saulius.gudzius@ktu.lt
Administratorė
Renata Stankūnienė
Studentų g. 48 - 144a, Kaunas
Tel. (8 37) 30 02 81
El.p. renata.jokubaityte@ktu.lt