Energijos technologijos ir ekonomika

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios
 
Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.
 
0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis
0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje
0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje
 

„Aukšta specialistų kvalifikacija užtikrina efektyvų ir kokybišką Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbą. Kasdienėje veikloje naudingos ne tik ekonomikos žinios, bet ir energijos technologijų išmanymas, todėl Komisijai reikalingi darbuotojai, kurie būtų parengti pagal šią magistrantūros studijų programą. Komisijoje dirba ir vertinami KTU absolventai, suprantantys energetikos sistemos struktūrą ir veikimo principus, reguliavimo ir kainodaros bei kitus aspektus.“

Dr. Aistija Vaišnorienė
VKEKK Elektros skyriaus patarėja
 
 

Kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistras

 

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės (NL)

 

Studijų kaina metams
NL – 3219 EUR

 

Fakultetas
Elektros ir elektronikos

 

Adresas
Studentų g. 48–215, Kaunas
Tel. (8 37) 30 02 50

Energijos technologijos ir ekonomika

Rengiami absolventai turės išsamių tarpdalykinių žinių apie energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir efektyvaus vartojimo technologijas ir ekonomiką, gebės įgytas žinias ir įgūdžius integruoti bei taikyti spręsdami technologines ir ekonomines energetikos sektoriaus problemas. Absolventai gebės valdyti energetikos objektus bei priimti ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus. Programos absolventų įgytos žinios leis vykdyti tyrimus, užtikrinančius darnią energetikos sektoriaus plėtrą, leis dirbti įvairiose įmonėse sprendžiant tiek energetikos sektoriaus ilgalaikės plėtros ir planavimo klausimus, tiek ir atskiros įmonės ekonomiško apsirūpinimo energijos ištekliais, energijos poreikių prognozavimo ir rizikos vertinimo, energijos išteklių rinkų valdymo ir reguliavimo klausimus.

 

Studijos KTU

Unikali programa būsimiems energetikos sektoriaus vadovams

Šiuolaikiniai globalizacijos ir konkurencijos procesai bei pokyčiai energetikos rinkose reikalauja kompleksinio požiūrio į energetiką kaip vieną iš pagrindinių ekonominio augimo variklių. Pasirinkę šią programą, studentai įgis ne tik technologinių, bet ir specifinių darniam energetikos vystymuisi reikalingų ekonomikos žinių.

 

Karjera

Rinkoje jaučiama itin stipri tokių specialistų paklausa, kuri, kaip prognozuojama, nemažės ir ateinančiais dešimtmečiais

Remiantis nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, elektros poreikis mūsų valstybėje augs nepaisant didėjančio vartojimo efektyvumo: galutiniame energijos suvartojime elektros energijos dalis padidės nuo 15m% (2009 m.) iki ~ 50 % (2050 m.) Tam, kad būtų užtikrinta darni sektoriaus plėtra, reikės talentingų vadovų, kuriems būdingas strateginis požiūris į energetikos sektoriaus organizacijų valdymą. Šios studijų programos absolventai įgis visus įgūdžius, kurių reikia būtent tokio lygio vadovaujamiems postams užimti.

 

Infrastruktūra

Moderni, puikiai išvystyta laboratorinė bazė

Fakultete yra galimybė atlikti modernius energetinius skaičiavimus, yra atsinaujinančių šaltinių energijos technologija ir Bloomberg laboratorija, todėl paskaitų metu įgytas teorines žinias studentai gebės sėkmingai taikyti praktikoje.