Mikrotinklų ir išmaniųjų elektros energijos sistemų tyrimai

Mokslo grupės vadovas
prof. dr. Gudžius Saulius

Mokslo grupės nariai
prof. dr. Morkvėnas Alfonsas
doc. dr. Ažubalis Mindaugas
doc. dr. Bandza Almantas
doc. dr. Jonaitis Audrius
doc. dr. Konstantinavičiūtė Inga
doc. dr. Miliūnė Renata
doc. dr. Svinkūnas Gytis
lekt. dr. Slušnys Dainius
lekt. dr. Sučila Vytautas
lekt. Valatka Povilas
dokt. Brazionienė Dovilė
dokt. Ilioitienė Ugnė
dokt. Rožanskienė Arnolda
dokt. Tička Vidmantas

 

Tyrimų laboratorijos

Aukštųjų įtampų, Elektros mašinų charakteristikų tyrimo, Galios elektronikos bei Atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų ir kaupiklių mokslinė laboratorija ir Mikromašinų mokslinė laboratorija mokslinėse laboratorijose sukaupta mokslininkų patirtis ir įrengta šiuolaikinė unikali įranga, skirta moksliniams tiriamiesiems darbams išmaniųjų energetikos sistemų srityje. 

Projektas ir užsakovas Aprašymas Gaminys Projekto partneriai

Pastotės sumaniųjų relinių apsaugų ir nuotolinio valdymo sistemos tyrimo kompleksas

Skirtas tirti relinių apsaugų veikimui elektros tinkle sudėtingų pereinamųjų procesų metu, testuoti naujų tipų apsaugų veikimą ir jų integravimą į pastotės valdymo sistemoje, kelti specialistų kvalifikaciją relinės apsaugos ir pastočių valdymo sistemų srityje.

AB Siemens

AB ABB

Įžemėjusio fiderio nustatymo pagal pradinio vyksmo registracijas prietaisas EDD-100

Prietaisas skirtas operatyviai nustatyti įžemėjusį fiderį ir perduoti informaciją valdymo sistemai. Prietaiso veikimo principas pagrįstas pradinių elektromagnetinių vyksmų elektros tinkle skaitmeninės analizės metodais.

Prietaisas ypač naudingas pramonės įmonėms, eksploatuojančioms aukštos įtampos kabelinių linijų tinklus su prie jų prijungtais didelės galios varikliais bei generatoriais.

 

Elektros tinklo viršįtampių registravimo prietaisas su įrenginių izoliacijos resurso sąnaudų kontrole ORD-100

Prietaisas automatiškai apskaičiuoja faktinį elektros tinklo įrenginių izoliacijos resursą naudodamas tikrojo laiko greitų pereinamųjų vyksmų registravimo duomenis.

Prietaisas labai naudingas elektros tinklų ir pramonės įmonėms, nes leidžia tiksliau prognozuoti remontų ar profilaktinių darbų poreikį, juos planuoti bei optimaliai paskirstyti finansus šiems darbams atlikti. Ypač aktualu prietaisą naudoti pramonėje elektros variklių ir generatorių izoliacijos kontrolei.

 

 

Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie 330-110 kV elektros perdavimo tinklo iki 2030 m. galimybių studija (užsakovas Litgrid AB). Kaunas, 2014.

Studijoje nustatyti prie 330–110 kV elektros perdavimo tinklų prijungiamų atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) bei iškastinį kurą naudojančių elektrinių maksimalūs priimtini kiekiai ir galimi prijungimo taškai, sudaryta Lietuvos elektros energetikos sistemos generuojančių galių optimali struktūra, pateiktos rekomendacijos dėl elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimo Lietuvos elektros energetikos sistemai dirbant sinchroniškai su IPS/UPS ir su kontinentinės Europos tinklais. Šioje studijoje ypatingas dėmesys skiriamas vėjo elektrinių plėtros galimybėms nustatyti. Analizės rezultatai rodo, kad vėjo elektrinių plėtra yra galima, tačiau naujoms vėjo elektrinėms įrengti reikia išspręsti tam tikras technines ir organizacines problemas, susijusias su galimu aktyviosios galios rezervų trūkumu ateityje bei galimomis elektros perdavimo tinklo perkrovomis.

 

Pilną produktų ir projektų sąrašą rasite čia.

Kontaktai bendradarbiavimui

Adresas:
Kauno Technologijos Universitetas
Elektros ir elektronikos fakultetas


Studentų 48-144, KAUNAS LT-51368, Lietuva

Tel/fax +370 300280

Mokslo prodekanas
Doc. dr. Darius Andriukaitis
Tel. (8 37) 30 05 03
El. p. darius.andriukaitis@ktu.lt

Fakulteto administravimo vadovas
Doc. dr. Mindaugas Žilys
Tel: (8 37) 30 02 51 
El. p. mindaugas.zilys@ktu.lt