Mokslinė fakulteto veikla

 

Fakultete mokslinius tyrimus vykdančios mokslo grupės

Mokslo grupė

Mokslo grupės vadovas

Biotechnologinių procesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodų ir sistemų kūrimas ir tobulinimas. Skaitinio intelekto taikymai techninėse sistemose. Išsamiau...

prof. dr. Simutis Rimvydas

Darnios aplinkos ergonominių sistemų tyrimaiIšsamiau...

doc. dr. Lukočius Robertas

Daugialypės asistuojančios sistemos ir robotaiIšsamiau...

prof. dr. Lipnickas Arūnas

Energetiškai efektyvios elektroninės sistemosIšsamiau...

prof. dr. Nakutis Žilvinas

Energijos keitiklių ir efektyvaus jų valdymo tyrimaiIšsamiau...

prof. dr. Dosinas Alvydas

Gamybos ir geležinkelio transporto įmonių valdymo technologijų ir įrenginių valdymo sistemų projektavimas, modernizavimas ir efektyvumo tyrimas. Išsamiau...

doc. dr. Raudonis Vidas

Heterogeninių tinklų duomenų ir kibernetinės erdvės saugos įvairiose aplinkose tyrimaiIšsamiau...

doc. dr. Japertas Saulius

Interaktyvios elektroninės sistemosIšsamiau...

prof. dr. Markevičius Vytautas

Įterptųjų sistemų projektavimas ir tyrimas diagnostikos, komunikacijų ir valdymo reikmėmsIšsamiau...

prof. dr. Deksnys Vytautas

Matavimo technologijosIšsamiau...

prof. dr. Gailius Darius

Mikrotinklų ir išmaniųjų elektros energijos sistemų tyrimaiIšsamiau...

prof. dr. Gudžius Saulius

Signalų technologijosIšsamiau...

prof. dr. Svilainis Linas

Skaitinis intelektasIšsamiau...

prof. dr. Verikas Antanas

 

Naujausi fakultete vykdomi nacionaliniai projektai

Projektas

Vadovas

Metai

EUR padėklų defektų įvertinimo algoritmo sukūrimas

lekt. Narvydas Gintautas

2014–2015

Spaudos pardavimo internetu problemų ir galimybių analizė bei naujos platformos prototipas

doc. dr. Činčikas Gedeiminas

2014

Vaizdinės medžiagos susiejimo su geolokacinėmis koordinatėmis per mobilius įrenginius prototipas

doc. dr. Činčikas Gedeiminas

2014

Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie 330–110 kV elektros perdavimo tinklo iki 2030 m. galimybių studija

doc. dr. Jonaitis Audrius

2014

Žmonių dėmesio sutelkimo žemėlapio algoritmo sukūrimas ir jo taikymo galimybių studijos parengimas

doc. dr. Raudonis Vidas

2014

Research and development of spread spectrum pulser for ultrasound excitation

prof. dr. Svilainis Linas

2014

Artimosios navigacijos sistemos tyrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2014

IAEK (SAET) išmanusis akustinės emisijos keitiklis

prof. dr. Gailius Darius

2013–2015

Saugus nuotolinis infuzijos valdymas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2013–2015

 

Išsami informacija apie fakulteto vykdomus nacionalinius projektus: siųstis

Projektas

Vadovas

Metai

EUR padėklų defektų įvertinimo algoritmo sukūrimas

lekt. Narvydas Gintautas

2014–2015

Spaudos pardavimo internetu problemų ir galimybių analizė bei naujos platformos prototipas

doc. dr. Činčikas Gedeiminas

2014

Vaizdinės medžiagos susiejimo su geolokacinėmis koordinatėmis per mobilius įrenginius prototipas

doc. dr. Činčikas Gedeiminas

2014

Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie 330–110 kV elektros perdavimo tinklo iki 2030 m. galimybių studija

 

doc. dr. Jonaitis Audrius

 

2014

Žmonių dėmesio sutelkimo žemėlapio algoritmo sukūrimas ir jo taikymo galimybių studijos parengimas

doc. dr. Raudonis Vidas

2014

Research and development of spread spectrum pulser for ultrasound excitation

prof. dr. Svilainis Linas

2014

Artimosios navigacijos sistemos tyrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2014

IAEK (SAET) išmanusis akustinės emisijos keitiklis

prof. dr. Gailius Darius

2013–2015

Saugus nuotolinis infuzijos valdymas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2013–2015

Biotechnologinių procesų pažangių valdymo sistemų kūrimas ir tyrimas

prof. dr. Simutis Rimvydas

2013–2015

Aukšto tarpt. lygio moksl. t. vykdymas balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BAS)

 

prof. dr. Verikas Antanas

 

2013–2015

Multifunkcinių e-paslaugų NFC mobiliems telefonams sistemos sukūrimas

doc. dr. Japertas Saulius

2013–2014

Naujos kartos audiovizualinio turinio perdavimo sistema

doc. dr. Japertas Saulius

2013–2014

Pabėgių medienos bioremediacijos tyrimai ir technologijų kūrimas

prof. dr. Levišauskas Donatas

2013–2014

Protingos mechatroninės technologijos ir sprendimai gamybos procesų efektyvinimui bei produktų padedančių tausoti aplinką kūrimui: nuo medžiagų iki įrankių (In-Smart)

 

Ostaševičius V.

 

2013–2014

Šviesolaidinio tinklo optimalaus projektavimo realizavimas

doc. dr. Tervydis Paulius

2013–2014

Atsiskaitymo el. pinigais bei nuolaidų kuponais terminalo prototipo planšetinio kompiuterio pagrindu sukūrimas

doc. dr. Činčikas Gedeiminas

2013

Lietuvos mokyklų NFC mikromokėjimų optimizavimo modulis

doc. dr. Činčikas Gedeiminas

2013

Realiu laiku veikiančios skaitmeninės TV auditorijos matavimo programinis modulis

doc. dr. Činčikas Gedeiminas

2013

Mokyklų valgyklų tinklo verslo procesų valdymo bei atsiskaitymo nekontaktinėmis kortelėmis funkcinis modelis

doc. dr. Činčikas Gedeiminas

2013

Muzikinių kūrinių viešiesiems vartotojams transliavimo apskaitos ir atsiskaitymo sistema

prof. dr. Deksnys Vytautas

2013

Kontrolerio lazerinio apdirbimo staklėms sukūrimas

prof. dr. Deksnys Vytautas

2013

O3 ir O4 transporto priemonių pneumo stabdžių sistemų bandymų pagal JT EEK Taisyklės Nr.13 reikalavimus automatizuotos kontrolės sistemos sukūrimas

 

prof. dr. Deksnys Vytautas

 

2013

Led lempų parametrų matavimas

prof. dr. Dumbrava Vytautas

2013

Metrologijos laboratorijos bandymų ir kokybės vadybos dokumentų valdymo sistema

doc. dr. Knyva Vytautas

2013

Elektrinio variklio galios ir sukimo momento bandymų stendas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2013

Universalios elektromobilių valdymo plokštės projektavimas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2013

Inovatyvių LED šviestuvų fotometriniai matavimai

prof. dr. Markevičius Vytautas

2013

Aparatinių ir programinių geležinkelio vagonų monitoringo priemonių sukūrimas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2013

EUR padėklų atpažinimas ir jų koordinačių fiksavimas 3D aplinkoje siekiant pritaikyti robotizuotose sistemose

lekt. Narvydas Gintautas

2013

Intelektinių ir neįterptinių vairuotojų klasifikavimo pagal vairavimo pobūdį sistemų sukūrimo galimybių studija

prof. dr. Simutis Rimvydas

2013

LED technologijos pritaikymas mėgėjiškos žūklės reikmenų kūrimui

prof. dr. Svilainis Linas

2013

Talpų nuotėkio aptikimo ultragarsu sistemos elektronikos prototipo sukūrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2013

Inovacijų diegimas horizontalaus valdomo gręžimo įrenginio valdyme

doc. dr. Tervydis Paulius

2013

Kompiuterizuotos odontologo informacinės sistemos su danties kanalo ilgio matuokliu sukūrimas ir tyrimas (ODONTOLOGAS)

prof. dr. Virbalis Juozapas Arvydas

 

2013

Naujų skleisto spektro metodų taikymas skaitmeninėse ultragarsinėse sistemose

prof. dr. Svilainis Linas

2012–2014

Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės pagalba (IANUS)

prof. dr. Verikas Antanas

2012–2014

Akies galia

doc. dr. Raudonis Vidas

2012–2013

Bevielių temperatūros jutiklių tinklas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2012

Elektroninis grunto drėgmės matavimo prietaisas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2012

Polių kalimo proceso kontrolės įtaisas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2012

Hibridinė atpažinimo technologija balso sąsajai (INFOBALSAS)

doc. dr. Ratkevičius Kastytis

2012

Aptarnavimo paslaugų veiklos planavimo ir optimizavimo programinė įranga kaip paslauga

prof. dr. Simutis Rimvydas

2012

Intrakranijinio kraujo tūrio pokyčių neinvazinės stebėsenos technologijos moksliniai tyrimai

dr. Daubaris Gediminas

2011

Keraminių blokų formavimo masės sudėties įtakos degimo metu išsiskiriančių šiltnamio dujų kiekiui tyrimai

doc. dr. Nizevčienė Dalia

2011

Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių atpažinimo ir kiekybinių rodiklių nustatymo metodas (AUTOFITOMET)

 

prof. dr. Verikas Antanas

 

2011

Periferinės klausos sistemos biologinių struktūrų funkciniai- kompiuteriniai modeliai

prof. dr. Verikas Antanas

2011

Energiją tausojantis ir psichofiziškai tinkamas kietakūnis gatvių apšvietimas (ETAGA)

doc. dr. Vaškys Alfonsas

2010

 

Naujausi fakultete vykdomi tarptautiniai projektai

Projektas

Vadovas

Metai

Education Course of Digital TV Technologies for Vocational Educational Schools

prof. dr. Deksnys Vytautas

2014–2015

FW7 projektas CLAFIS–Crop, Livestock and Forests Integrated System for Intelligent Automation

prof. dr. Deksnys Vytautas

2013–2016

Feasibility Study for Optimising Demand in Residential Developments with High Density Photovoltaic Arrays

doc. dr. Azzopardi Brian

2013–2015

QUADRIBOT, Roboto ranka neįgaliesiems

prof. dr. Simutis Rimvydas

2013–2015

Šilumos trasų stebėjimo sistemos sukūrimas

prof. dr. Deksnys Vytautas

2013

Pažangus svarbių infrastruktūros sistemų stebėjimas, kontrolė ir apsauga

prof. dr. Gelžinis Adas

2013

Multimedijos ir interaktyviosios televizijos priemonių panaudojimas mokymo proceso efektyvumo didinimui (ang. Interactive TV)

prof. dr. Deksnys Vytautas

2012–2014

 

Išsami informacija apie fakulteto vykdomus tarptautinius projektus: siųstis

Projektas

Vadovas

Metai

Education Course of Digital TV Technologies for Vocational Educational Schools

prof. dr. Deksnys Vytautas

2014–2015

FW7 projektas CLAFIS–Crop, Livestock and Forests Integrated System for Intelligent Automation

prof. dr. Deksnys Vytautas

2013–2016

Feasibility Study for Optimising Demand in Residential Developments with High Density Photovoltaic Arrays

doc. dr. Azzopardi Brian

2013–2015

QUADRIBOT, Roboto ranka neįgaliesiems

prof. dr. Simutis Rimvydas

2013–2015

Šilumos trasų stebėjimo sistemos sukūrimas

prof. dr. Deksnys Vytautas

2013

Pažangus svarbių infrastruktūros sistemų stebėjimas, kontrolė ir apsauga

prof. dr. Gelžinis Adas

2013

Tyrėjų naktis 2013

prof. dr. Lipnickas Arūnas

2013

Multimedijos ir interaktyviosios televizijos priemonių panaudojimas mokymo proceso efektyvumo didinimui (ang. Interactive TV)

 

prof. dr. Deksnys Vytautas

 

2012–2014

Išmanieji matavimai (SMART)

prof. dr. Deksnys Vytautas

2012

Tyrėjų naktis 2012: Kaip man tai pavyksta

prof. dr. Lipnickas Arūnas

2012

Dvimatė roboto navigacija neapibrėžtoje ir kintančioje aplinkoje

prof. dr. Lipnickas Arūnas

2011

Tyrėjų naktis“. 2011

prof. dr. Lipnickas Arūnas

2011

Tyrėjų naktis. 2010

prof. dr. Lipnickas Arūnas

2010

Autonominių mobilių robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodų kūrimas ir tyrimai

prof. dr. Simutis Rimvydas

2010

Ultragarsinės jutiklių sistemos, keraminių plytelių tankio pokyčiui gamybos procese nustatyti, sukūrimas (NOVAPRESS)

 

prof. dr. Deksnys Vytautas

 

2009

 

Naujausi fakultete vykdomi užsakomieji projektai

Projektas

Vadovas

Metai

Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacijos priežiūros sistema

doc. dr. Jankūnienė Rūta

2014–2015

Inovatyvi šviesolaidinio tinklo diegimo kontrolės sistema

doc. dr. Jankūnienė Rūta

2014–2015

Aukštos įtampos radioimpulsų paketų ultragarsinio generatoriaus maketo sukūrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2014–2015

Ralio teisėjo videoinformacinės sistemos maketo sukūrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2014–2015

Elektroninės avižėlės su LED šviestuku prototipo sukūrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2014–2015

Koordinačių nustatymo sistemų naudojamų patalpose galimybių studija

prof. dr. Svilainis Linas

2014–2015

Žūklės komponento "Styginio pavadėlio" tvarumo įvertinimas panaudojant baigtinių elementų metoda

doc. dr. Činčikas Gedeiminas

2014

LED teritorijos apšvietimo šviestuvų projektavimas ir testavimas

prof. dr. Dumbrava Vytautas

2014

Techninė galimybių studija dėl taikomosios programos sukūrimo vieningam EU-Alert paslaugų aktyvinimui išmaniuosiuose telefonuose

doc. dr. Grimaila Vitas

2014

 

Išsami informacija apie fakulteto vykdomus užsakomuosius projektus: siųstis

Projektas

Vadovas

Metai

Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacijos priežiūros sistema

doc. dr. Jankūnienė Rūta

2014–2015

Inovatyvi šviesolaidinio tinklo diegimo kontrolės sistema

doc. dr. Jankūnienė Rūta

2014–2015

Aukštos įtampos radioimpulsų paketų ultragarsinio generatoriaus maketo sukūrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2014–2015

Ralio teisėjo videoinformacinės sistemos maketo sukūrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2014–2015

Elektroninės avižėlės su LED šviestuku prototipo sukūrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2014–2015

Koordinačių nustatymo sistemų naudojamų patalpose galimybių studija

prof. dr. Svilainis Linas

2014–2015

Žūklės komponento "Styginio pavadėlio" tvarumo įvertinimas panaudojant baigtinių elementų metoda

doc. dr. Činčikas Gedeiminas

2014

LED teritorijos apšvietimo šviestuvų projektavimas ir testavimas

prof. dr. Dumbrava Vytautas

2014

Techninė galimybių studija dėl taikomosios programos sukūrimo vieningam EU-Alert paslaugų aktyvinimui išmaniuosiuose telefonuose

 

doc. dr. Grimaila Vitas

 

2014

Mikroprocesorinio valdiklio veikiančio TETRA SMRRS tinkle prototipo sukūrimas

doc. dr. Grimaila Vitas

2014

Kapsulinės endoskopijos vaizdų apdorojimo metodika plonojo žarnyno diagnostikai

lekt. Kupčiūnas Irmantas

2014

Dyzelinio kuro lygio matavimo principų tyrimas ir matuoklio maketo sukūrimas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2014

Grunto stiprio ir spūdumo parametrų nustatymo automatizuotos sistemos prototipas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2014

Bevielių jutiklių tinklo informacijos surinkimo ir kaupimo įrenginio prototipo sukūrimas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2014

Žmogaus biologinio amžiaus nustatymo įrenginio duomenų valdymo sistemos kūrimas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2014

Gumos nuo metalo atskyrimo įtaisas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2014

Nuotolinio valdymo pultelio ir grupės išmaniųjų elektros tinklo lizdų sistemos prototipas

prof. dr. Nakutis Žilvinas

2014

Dolomito skaldos cheminiai tyrimai

doc. dr. Nizevčienė Dalia

2014

Virtualus buhalteris

dokt. Proscevičius Tomas

2014

Įmonės "Martynas IT" inovatyvūs sprendimai

dokt. Proscevičius Tomas

2014

Elektroninio jauko poledinei žvejybai prototipo projektavimas

prof. dr. Svilainis Linas

2014

Žinių apie sandėlių tipus, juose vykstantį dujų srautų judėjimą gavimas, metodų leidžiančių identifikuoti optimaliausius mėginių ėmimo taškus tyrimas

 

prof. dr. Gailius Darius

 

2013–2014

Fazių darbo parametrų valdymo realiu laiku galimybių ir priemonių analizė

lekt. Juočiūnas Kęstutis

2013–2014

„WV2 electronics“ testavimo sistemos sukūrimas

prof. dr. Deksnys Vytautas

2013

Apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų maitinimo šaltinio prototipas

prof. dr. Dosinas Alvydas

2013

Paviršiaus aktyvias medžiagas produkuojančio mikroorganizmo kultivavimo sąlygų matematinis modeliavimas ir optimizavimas

 

prof. dr. Levišauskas Donatas

 

2013

Antžeminės automatinės priešgaisrinės miškų gaisrų stebėjimo sistemos ekspertinis vertinimas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2013

Ultragarsinės neardomosios kontrolės roboto valdiklio elektronikos prototipo sukūrimas ir tyrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2013

Srauto valdiklio projektavimas ir tyrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2013

Integruotas elektroninių mokėjimų paslaugų teikimo valdymo sprendimas (ePaySManager)

doc. dr. Vaitkus Vygandas

2012–2013

IPTV imtuvo prototipo, jo aparatinių bei programinių priemonių sukūrimas

prof. dr. Deksnys Vytautas

2012

Studija UAB „Litesko“ Alytaus filialo Alytaus rajoninės katilinės biokuro katilo Nr.1 automatizuoto valdymo sistemai tobulinti

 

dr. Ezerskis D.

 

2012

Galios koeficiento tolydinio vienfazio sumanaus korektoriaus prototipo sukūrimas ir tyrimas

lekt. Juočiūnas Kęstutis

2012

Talpyklų kalibravimo ir metrologinės patikros metodo paremto 3D lazerinio skenavimo technologija sukūrimas ir tyrimas

 

doc. dr. Knyva Vytautas

 

2012

Aparatinių ir programinių medienos apsaugos įrangos priemonių sukūrimas ir tyrimas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2012

Kompozitų vidinės struktūros vizualizacija, taikant skleisto spektro signalų kombinaciją su skaidyto spektro apdorojimo metodu

 

prof. dr. Svilainis Linas

 

2012

Pozicionavimo mechanizmo projektavimas ir dinamikos tyrimas itin plonų kompozitų vizualizacinei sistemai

prof. dr. Svilainis Linas

2012

Programuojamo aukštos įtampos (iki 300V) maitinimo šaltinio sukūrimas ir jo parametrų bei elektromagnetinių trukdžių tyrimas

 

prof. dr. Svilainis Linas

 

2012

Elektromagnetinės interferencijos ultragarsinėse sistemose tyrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2012

Sukurti ultragarsinių impulsų kartotuvo prototipą su kartu veikiančiu pradiniu stiprintuvu

prof. dr. Svilainis Linas

2012

Aplinkos poveikio veiksnių analizė ir atsparumo metodų sintezė

prof. dr. Markevičius Vytautas

2011–2012

Malūnsparnio menčių aerodinaminio balansavimo metodika

prof. habil. dr. Augutis Stasys Vygantas

2011

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės ir vėjo) sukuriamos energijos valdymo įtaiso projektavimas ir sukūrimas

dr. Baronas Artūras

2011

XFC (ypač greitos valdymo techologijos) įtaisų sujungimo su galią valdančiais elementais mazgų projektavimas

dr. Baronas Artūras

2011

Miniatiurizuoto aICP diagnostinio matavimo prietaiso Arteria Ophthalmica kraujo greičio matavimo padidintu tikslumu elektroninė posistemė su specializuotu ultragarsiniu keitikliu ir programine įranga

 

prof. dr. Deksnys Vytautas

 

2011

Adaptyvios valdymo sistemos multisluoksniam presavimui sukūrimas ir įdiegimas

prof. dr. Deksnys Vytautas

2011

Padidinto greitaeigiškumo realaus laiko įterptinis DSP elektroninis įrenginys naujos kartos smegenų kraujotakos autoreguliacijos monitoriui

 

prof. dr. Deksnys Vytautas

 

2011

AB Axis industries gaminamų šilumos skaitiklių SKM1M, SKU-01M, SKU-03, SKU4, SKS3 programinės įrangos tyrimas

 

doc. dr. Dervinis Gintaras

 

2011

Impulso pralėkimo laiko matavimo principu veikiančio ultragarsinio srauto matuoklio tyrimas

prof. dr. Dumbrava Vytautas

2011

Daugiasluoksnių srovinių sumanių tinklų komponentų įtakos vyksmų eigai įvertinimas

lekt. Juočiūnas Kęstutis

2011

Implantų matematinio dizaino kūrimo metodikos, paremtos skaitinio intelekto bei 3D skenavimo duomenų analizės metodais, sukūrimas

 

prof. dr. Lipnickas Arūnas

 

2011

Radijo ryšio antenų tikslaus pozicionavimo sistema

prof. dr. Markevičius Vytautas

2011

Aparatinė ir programinė grunto statinio zondavimo sistemos įranga

prof. dr. Markevičius Vytautas

2011

Žmonių srauto skaičiavimo algoritmų kūrimas ir tyrimas, naudojant nespecializuotų video kamerų kaupiamus video vaizdus

 

prof. dr. Simutis Rimvydas

 

2011

Nesimetrinių normalių vyksmų trifaziuose kintamosios srovės tinkluose parametrų skaičiavimo metodai

doc. dr. Šiožinys Vytautas

2011

Impulsinių valdiklių indukuotų elektromagnetinių trukdžių ultragarsinio signalo perdavimo trakte tyrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2011

Naujų elektronikos techninių sprendimų taikymas ultragarsinėse diagnostikos sistemose

prof. dr. Svilainis Linas

2011

Ultragarsinio srauto matavimo preliminari paklaidų analizė, siekiant nustatyti jų šaltinius ir įvertinti ar gali būti naudojama nuo 10 l/h iki 200 l/h vidutinio srauto greičio pratekėjusio skysčio matavimui

 

prof. dr. Svilainis Linas

 

2011

Ultragarsinių impulsų kartotuvo su instaliuotu pradiniu stiprintuvu tyrimai ir prototipo sukūrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2011

Nuotolinio švirkštinių infuzijos siurblių valdymo sistema

prof. dr. Markevičius Vytautas

2010–2011

Maitinimo šaltinių-imtuvų komutatorius

doc. dr. Dervinis Gintaras

2010

Ekspertizė dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 73str.1d.3p. Ir 4d. Nurodytų faktinių aplinkybių egzistavimo papildomų projektavimo darbų signalizacijos darbų apimtyje vertinimo vykdant Rail Baltica projektus

 

doc. dr. Dervinis Gintaras

 

2010

Grunto statinio zondavimo sistemos pritaikymas kaupti duomenis naudojant hidraulinį-mechaninį zondą

prof. dr. Markevičius Vytautas

2010

Skaitmeninis paciento ūgio matavimo prietaisas

prof. dr. Markevičius Vytautas

2010

Naftos perdirbimo gamyklos elektros tiekimo schemos patikimumo analizė

prof. dr. Navickas A. S.

2010

Tiekimo grandinės valdymo pažangių algoritmų tyrimas

prof. dr. Simutis Rimvydas

2010

Neteisėtų veiksmų atpažinimo, taikant vaizdų apdorojimo technologijas, algoritmų ir metodų tyrimas

prof. dr. Simutis Rimvydas

2010

Puslaidininkinių šviesos diodų greitaveikos tyrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2010

Ultragarsinio signalo stiprintuvo apsauginių įėjimo grandinių laikinių ir dažninių sąvybių tyrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2010

Filtrų skirtų ultragarsinių signalų surinkimui realiame laike tyrimas

prof. dr. Svilainis Linas

2010

Dyzelino kuro srauto registravimo technologijų galimybių studija

prof. dr. Svilainis Linas

2010

Šviesos diodų (LED) skirtų didelių gabaritų video ekranams greitaveikos kokybės tyrimai

prof. dr. Svilainis Linas

2010

Nauji inovatyvūs matavimo metodai ir jų taikymas šilumos apskaitos matavimo prietaisams tikrinti skirtame matavimo prietaise

prof. habil. dr. Augutis Stasys Vygantas

 

2009–2012

Kompresoriaus vibromonitoringo sistemos prototipas

prof. dr. Gailius Darius

2009

Nuotolinio švirkštinių infuzinių siurblių monitoringo sistema

prof. dr. Markevičius Vytautas

2009

 

Žurnalai ir konferencijos 

Vyriausias redaktorius Algimantas Valinevičius

 

Redakcinės kolegijos adresas

Elektronikos inžinerijos katedra
Kauno technologijos universitetas
Studentu g. 50-438 k.
LT-51368 Kaunas, Lietuva
Tel. (8 37) 30 05 19
El. p. eejournal@ktu.lt
http://eejournal.ktu.lt

Journal Homepage Image

Naujausio numerio turinį rasite čia.

 

 Konferencijos:

 

20-ji tarptautinė konferencija "ELEKTRONIKA 2016"
Data: 2016 m. birželio 13–15 d. Palanga.
Kontaktai: doc. dr. D. Andriukaitis, tel. (8 37) 30 05 19, el. p. electronics@ktu.lt

http://electronicsconf.ktu.edu/

Studentų mokslinė konferencija „E2TA“
Data: 2016 m. balandžio 21 d. Kaunas.
Kontaktai: N. Dubauskienė, doc. dr. D. Andriukaitis, tel. (8 37) 30 05 03, el. p. tefsk@ktu.lt