Biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas valdymas. Skaitinio intelekto taikymai.

Mokslo grupės vadovas
prof. dr. Simutis Rimvydas

Mokslo grupės nariai
prof. dr. Galvanauskas Vytautas
prof. dr. Levišauskas Donatas
doc. dr. Brazauskas Kęstutis
doc. dr. Repšytė Jolanta
doc. dr. Tekorius Tomas
doc. dr. Vaitkus Vygandas
dokt. Gelšvartas Julius
dokt. Grincas Vykantas
dokt. Žylius Gediminas

 

 

Tyrimų laboratorijos

Pagrindiniai mokslinių tyrimų darbai susieti su pažangių modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodų bei skaitinio intelekto algoritmų taikymu biotechnologiniuose procesuose ir kitose sudėtingose sistemose. Vykdant  mokslinius tyrimus sistemų ir algoritmų kūrimui reikalingus eksperimentinius duomenis ir algoritmų testavimo aplinką dažniausiai pateikia užsakovai.  Nesudėtingi eksperimentiniai tyrimai taip pat pravedami  „Biotechnologinių procesų modeliavimo ir valdymo laboratorijoje“, bei „Programuojamų valdiklių laboratorijoje“. 

Projektas ir užsakovas Aprašymas Gaminys Projekto partneriai

UAB  Biotechpharma

Projektas „Feeding-Box-B“

Kuriami pažangūs aparatūriniai ir programinės įrangos sprendimai rekombinantinių E.coli ląstelių kultivavimui.

UAB Biotechpharma

LMT, projektas ModelStem

Kuriami matematiniai modeliai ir valdymo algoritmai kamieninių ląstelių augimo procesų modeliavimui, optimizavimui ir valdymui

Osakos Universitetas, Japonija

LMT projektas, BioVal

Kuriami hibridiniai matematiniai modeliai, pažangūs optimizavimo algoritmai, būsenos įvertinimo algoritmai, adaptyvūs valdymo algoritmai, bei realiu laiku įvertinamos procesų klaidų atsiradimo galimybės.

Halės universitetas, Vokietija,

Roche Diagnostics Ltd, Vokietija,

UAB „Biocentras“,

UAB „Biotechpharma“

 

 

 

 

Pilną produktų ir projektų sąrašą rasite čia.

Kontaktai bendradarbiavimui

Adresas:
Kauno Technologijos Universitetas
Elektros ir elektronikos fakultetas


Studentų 50-154, KAUNAS LT-51368, Lietuva

Tel/fax +370 682 33 696

Mokslo prodekanas
Doc. dr. Darius Andriukaitis
Tel. (8 37) 30 05 03
El. p. darius.andriukaitis@ktu.lt

Fakulteto administravimo vadovas
Doc. dr. Mindaugas Žilys
Tel: (8 37) 30 02 51 
El. p. mindaugas.zilys@ktu.lt