Skaitinis intelektas

Mokslo grupės vadovas
prof. dr. Verikas Antanas

Mokslo grupės nariai
prof. dr. Gelžinis Adas
proj. vyres. darb. Bačauskienė Marija
dokt. Minelga Jonas
dokt. Ražanskas Petras
dokt. Rimavičius Tadas
dokt. Vaičiukynas Evaldas

 

Tyrimų laboratorijos

Grupės mokslininkai tyrimus atlieka tokiose srityse kaip mašininis mokymas, sprendimų priėmimas, vaizdų ir signalų analizė bei atpažinimas, skaitinio intelekto metodų taikymai.

Projektas ir užsakovas Aprašymas Gaminys Projekto partneriai

„Gerklų ligų diagnostinė sistema„ EUREKA projektas E!3681, INFOLARYNX; Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

Duomenų struktūra, gerklų vaizdų, balso įrašų, anketinių duomenų bei kitų paciento apžiūros duomenų saugojimui; sistema duomenų saugojimui duomenų bazėje; pacientų duomenų bazė; netiesioginės laringoskopijos vaizdų, paciento balso įrašo nuskaitymo ir įvedimo įrenginio prototipas; metodai balso klosčių darinių plotui mikrolaringoskopiniuose vaizduose matuoti; skaitiniu intelektu grįsti metodai bei algoritmai automatizuotai gerklų ligų diagnostikai; automatizuotos diagnostinės sistemos prototipas.

Uždaroji akcinė bendrovė “Elinta”; Intelligent systems laboratory, Halmstad University

“Nauji kalbos signalo analizės metodai Parkinsono ligai identifikuoti“, Lietuvos mokslo taryba

Metodai ir algoritmai skirti Parkinsono ligos diagnozavimui pasitelkiant kalbos signalų analizę. Naudojami tiek ištęstos fonacijos, tiek ir normalios Lietuvių kalbos įrašai.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika

„Aukšto tarptautinio lygio mokslinio tyrimo vykdymas balso akustinio signalo parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas“, LR ŠMM

Projekto metu buvo tiriami sveikų ir gerklų ligomis sergančių pacientų balsų akustinių parametrų jautrumas ir specifiškumas, klasifikuojant į sveiko ir patologinio balso klases; tiriama skirtingų balso akustinio signalo registravimo būdų įtaka tiriamųjų balso klasifikavimo tikslumui; automatinių klasifikatorių panaudojimo galimybių ir efektyvumo tyrimai atskiriant patologinį (organinės ir neorganinės gerklų ligos) ir sveiką balsus; demografinių ir klinikinių pacientų duomenų ryšio su akustiniais balso parametrais analizė ir įvertinimas.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, bendradarbiaujama su Švedijos Halmstado universitetu

"Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės pagalba“, LMT

Projekto tikslas – įvertinti Baltijos jūros invazinės rūšies Prorocentrum minimum adaptacijos gebą esant nepalankioms biotinėms sąlygoms. Apjungiant vaizdų automatinės analizės, atpažinimo ir interpretavimo (atraminių vektorių modeliai, atsitiktiniai miškai, dirbtiniai neuroniniai tinklai, evoliuciniai skaičiavimai, neraiškioji logika) bei ląstelės biologijos tyrimo  metodus sukurta P. minimum populiacijos vystymosi stebėjimo ir prognozavimo sistema. 

Klaipėdos universitetas, Jūros mokslų ir technologijų centras

Pilną produktų ir projektų sąrašą rasite čia.

Kontaktai bendradarbiavimui

Adresas:
Kauno Technologijos Universitetas
Elektros ir elektronikos fakultetas


Studentų 50-327, KAUNAS LT-51368, Lietuva

Tel/fax +370 687 43213

Mokslo prodekanas
Doc. dr. Darius Andriukaitis
Tel. (8 37) 30 05 03
El. p. darius.andriukaitis@ktu.lt

Fakulteto administravimo vadovas
Doc. dr. Mindaugas Žilys
Tel: (8 37) 30 02 51 
El. p. mindaugas.zilys@ktu.lt