ERASMUS+ studijos

ERASMUS+ ATRANKA

 

PAPILDOMA ERASMUS+ ATRANKA 2017–2018 M. M. PAVASARIO SEMESTRUI VYKS RUGSĖJĮ.

 

Jei nori tapti Erasmus+ studentu, reikia:

1. Išsirinkti norimą universitetą pagal savo studijų programą - ERASMUS+ studijų galimybės 2017-2018 m. m.

2. Išlaikyti užsienio kalbos testą.

3. Registruotis ERASMUS+ atrankai.

4. Sudalyvauti Erasmus+ atrankoje savo fakultete.

 

 

Dokumentai  

1. Sesijų rezultatų suvestinė anglų kalba (užsisakyti fakulteto raštinėje). Magistrantams ir doktorantams – paskutinės baigtos studijų pakopos diplomo priedėlis ir dabartinės studijų pakopos sesijų rezultatai.

2. Motyvacinis laiškas (parašytas ta užsienio kalba, kuria planuojate studijuoti).

3. Užsienio kalbos testo pažymėjimas (išduotas KTU Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedroje).

 

Dokumentus prisegti prie registracijos anketos internete.

 

 

Erasmus+ atrankos kriterijai
 1. Studijų vidurkis didesnis už 6,5.
 2. Užsienio kalbos lygis B2.
 3. Motyvacija.
 4. Studijų plano suderinamumas.
 5. Studentai, kurie jau buvo išvykę studijoms pagal Erasmus programą, atrankoje gali dalyvauti antrą kartą, jei bendra jų ankstesnė Erasmus studijų ir praktikos trukmė neviršija 12 mėn. vienoje studijų pakopoje.
 6. Pirmo kurso studentai gali dalyvauti atrankose, tačiau išvykti gali tik sėkmingai baigę pirmą kursą.

 

Bendra informacija

 

ERASMUS+ programa skirta aukštojo mokslo kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui skatinti, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumui ir suderinamumui tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinti.

KTU suteikta ERASMUS aukštojo mokslo chartija dalyvauti ERASMUS+ programoje 2014-2020 metais. Ji yra būtina norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, taip pat vykdyti ERASMUS+ strateginių partnerysčių projektus, kitus ERASMUS+ daugiašalius projektus ir tinklus. Ji nurodo pagrindinius principus ir minimalius reikalavimus, kuriais grindžiamas europinis bendradarbiavimas tarp mokslo ir studijų institucijų įgyvendinant ERASMUS+ programą.

Erasmus politikos nuostatai.

 

ERASMUS – didžiausia pasaulyje studentų mainų programa, pradėta vykdyti 1987 m., kuri nuo 2014 m. pakeitė savo pavadinimą į ERASMUS+.

ERASMUS+ teikia ne tik galimybę mokytis ir semtis patirties, bet taip pat sukuria atvirumo ir tolerancijos erdvę. Programa skatina kultūrų dialogą ir ragina jaunimą mąstyti "europietiškai" – neapsiriboti savo šalimi ne tik studijuojant, bet ir ieškant darbo. Tyrimai rodo, kad darbdaviai vertina ERASMUS+ patirtį ir siūlo geriau mokamą, stabilesnį darbą. Be studentų mainų yra numatytos ir kitos veiklos, pvz. dėstytojų mainai, europinės kreditų perkėlimo sistemos (ECTS) diegimas, naujų studijų programų rengimas, praktikų atlikimas ir kt.

Pagrindiniai ERASMUS+ programos tikslai:

 1. Kokybės užtikrinimas ir studentų bei dėstytojų mobilumo skatinimas.
 2. Aukštojo mokslo institucijų daugiašalis bendradarbiavimas.
 3. Aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimas.
 4. Laipsnių skaidrumo ir suderinamumo tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokslo užtikrinimas.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ >>

 

ERASMUS+ mobilumo trukmė: studentai gali vykti studijoms  3-12 mėn.  kiekvienoje studijų pakopoje (vienoje studijų pakopoje suminė studijų ir praktikos mobilumų trukmė negali būti ilgesnė nei 12 mėnesių).

ERASMUS+ mobilumo kryptys: pagal aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimo susitarimus tinkle dalyvauja visos ES valstybės narės, taip pat Turkija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Makedonija.

 

Finansinė parama

 

ERASMUS+ stipendijos: sėkmingai sudalyvavę Erasmus+ studjų atrankose, programos dalyviai gali pretenduoti į Erasmus+ stipendiją. Stipendijos dydžius kiekvienais metais nustato Europos Komisija.

ŠALIŲ GRUPĖS

STIPENDIJOS DYDIS

ŠALYS

I

500 € /mėn.

Airija, Austrija, Danija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija

II

400 € /mėn.

Belgija, Čekija, Graikija, Islandija, Ispanija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Turkija, Vokietija

III

300 € /mėn.

Bulgarija, Estija, Latvija, Lenkija, Makedonija, Malta, Rumunija, Slovakija, Vengrija

IV 650 € /mėn + kelionės išlaidų kompensacija

Azerbaidžanas, Izraelis, Kazachstanas, Ukraina

     

Minimalus studijų laikotarpis, kuriam gali būti skiriama ERASMUS+ stipendija, yra 3 mėnesiai.

Suma už mobilumo laikotarpį nustatoma mobilumo mėnesių skaičių padauginus iš stipendijos sumos, skirtos priimančiai šaliai. Nepilnų mėnesių atveju finansinė parama yra apskaičiuojama padauginus nepilno mėnesio dienas iš 1/30 vieneto kainos per mėnesį.

Erasmus+ stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą. 90% stipendijos pervedama prieš išvykimą, 10% sugrįžus. Stipendija skiriama kaip priedas prie universiteto ar kitų skiriamų stipendijų, t. y. studijų užsienyje metu nacionalinių stipendijų, įmokų ir paskolų mokėjimas nenutraukiamas. Studentai taip pat privalo mokėti įprastus akademinius mokesčius savo šalies arba šalies, kurioje studijuoja, institucijai ir vykdyti kitas sąlygas, numatytas studento studijų sutartyje. ERASMUS+ stipendija skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t. y. kelionės, draudimo bei pragyvenimo išlaidas (pvz., bendrabučio mokesčius), tačiau gali nepadengti visų studijų užsienyje išlaidų, todėl vykstant studijuoti būtina turėti papildomų lėšų.

Socialiai remtiniems studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju) gali būti skiriama papildoma 200 eurų per mėnesį stipendija studijoms užsienyje. Statusui įrodyti taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir gaunantiems socialines stipendijas. Prašymas skirti socialinę stipendiją ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami kartu su kitais ERASMUS+ dokumentais po atrankos.

Papildoma parama gali būti skiriama ERASMUS+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių. Vadovaujantis ERASMUS+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama studentams, atrinktiems Erasmus+ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms padengti.

 1. Papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir/ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis.
 2. Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Atrankoje dalyvavę, tačiau ES dotacijos negavę studentai gali gauti nulinę ERASMUS+ stipendiją. Tokiu atveju jie yra programos dalyviai, atitinka visus studentų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais ERASMUS+ studentams teikiamais pranašumais. Jie gali gauti regioninę, nacionalinę arba kitos rūšies stipendiją mobilumo išlaidoms padengti. Visi ERASMUS+ programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą, yra privalomi ir „nulinės stipendijos“ studentams.

Mobilumo etapai

 

Norint dalyvauti atrankoje ↓

Pirmiausia turite apsispręsti, kurioje užsienio aukštojoje mokykloje, su kuria fakultetas yra pasirašęs ERASMUS+ sutartį, norėtumėte studijuoti. Renkantis užsienio universitetą, reiktų atkreipti dėmesį į:

 1. užsienio universiteto siūlomą studijų programą; 
 2. kalbą, kuria vyks studijos; 
 3. semestro trukmę; 
 4. gyvenimo sąlygas, mokestį už bendrabutį, pragyvenimo lygį šalyje ir kt.

Pagal studijų programas ir mokamas kalbas reikėtų pasirinkti bent 3 aukštąsias mokyklas, kadangi vietų skaičius priimančiose institucijose yra ribotas, taip pat gali kilti problemų pradėjus derinti studijų programas.

Studentai, norintys dalyvauti ERASMUS+ atrankoje, turi:

 1. Užsiregistruoti internete. Registracija pradedama ir nuoroda į puslapį pateikiama paskelbus atranką.
 2. Pateikti sesijų rezultatų suvestinę (prisegama prie registracijos anketos internete). Magistrantams ir doktorantams – paskutinės baigtos studijų pakopos diplomo priedėlį ir dabartinės studijų pakopos sesijų rezultatus.
 3. Išlaikyti užsienio kalbos egzaminą KTU Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedroje ir pateikti testo rezultatų pažymėjimą (prisegama prie registracijos anketos internete).
 4. Dalyvauti fakulteto atrankoje. Atrankos savo fakultete datą galite rasti prie atrankos skelbimo internete arba fakultetų skelbimų lentose. Studento dalyvavimas pokalbyje yra privalomas.
 

Po atrankos ↓


Studentai, atrinkti į ERASMUS + studijas, turi:
 1. Išsiaiškinti, kokius dokumentus ir iki kada reikia pristatyti į užsienio universitetą. Ši informacija pateikiama priimančio universiteto interneto svetainėje. Kai kuriuose universitetuose dokumentai pateikiami internetu registracijos metu, kiti prašo atsiųsti skanuotus elektroniniu paštu arba originalius paštu. Siunčiamus dokumentus galima atnešti į Tarptautiškumo plėtros departamentą 105 k. kartu su adresu, kuriuo jie turi būti siunčiami. Dažniausiai pateikiami dokumentai yra registracijos anketa (Application Form), akademinė pažyma (Transcript of Records) ir studijų sutartis (Learning Agreement). Atkreipkite dėmesį į registracijos terminus ir reikalavimus. Studentai patys atsakingi už dokumentų pateikimą ir reikalavimų bei terminų laikymąsi.
 2. Suderinti pasirenkamus studijų modulius su fakulteto koordinatoriumi, užpildyti ir pasirašyti studijų sutartį. Pasirašytos studijų sutarties kopiją atnešti į Tarptautiškumo plėtros departamentą 105 k.
 3. Socialiai remtini studentai turi galimybę gauti papildomą 200 eurų per mėnesį stipendiją, pateikę prašymą ir visus jame nurodytus dokumentus Tarptautiškumo plėtros departamentui.
 4. Laukti pakvietimo laiško.

Nusprendus NEBEVYKTI į užsienio mokymo instituciją būtina nedelsiant informuoti KTU Tarptautiškumo plėtros departamentą, priimančiąją instituciją ir fakulteto mainų koordinatorių.


Studentai, gavę pakvietimo laišką, turi:
 1. Tarptautiškumo plėtros departamentui pateikti pakvietimo laiško, kuriame nurodytos studijų pradžios ir pabaigos datos, kopiją.
 2. Ruošti dokumentus stipendijai (finansinę sutartį, prašymą dėl dalinių studijų kitoje aukštojoje mokykloje, prašymą socialinei stipendijai gauti, prašymą dėl banko sąskaitos).
 3. Įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę ar privatų sveikatos draudimą. Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės kreipkitės į Teritorinę ligonių kasą.
 4. Atlikti pirmąjį kalbinio pasirengimo vertinimo testą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami, studentui gavus pakvietimo laišką. Atkreipkite dėmesį į nurodytus testo atlikimo terminus.
 5. Rūpintis gyvenamuoju plotu, kelionės bilietais ir kt.
 6. Sėkmingai išlaikyti sesiją. Studentai, turintys skolų, studijuoti pagal ERASMUS+ programą užsienio universitetuose nėra išleidžiami ir stipendija jiems neišmokama.

 

Visi dokumentai, išskyrus finansinę sutartį, gali būti skanuoti ir siunčiami elektroniniu paštu.

 

Išvykus ↓


Studentai, išvykę į ERASMUS+ studijas, turi:
 1. Galutinai suderinti studijų sutartį, surinkti visus parašus ir jos kopiją atsiųsti į Tarptautiškumo plėtros departamentą. Studijų sutarties pakeitimai galimi per mėnesį nuo studijų pradžios, jie turi būti pasirašyti priimančiojo universiteto ir fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriaus.
 2. Dalyvauti kalbos, kuria studijuojama, kursuose internete, jei buvo skirta kalbos kursų licencija. Ji turi būti naudojama visą laikotarpį tarp dalyvio kalbinio pasirengimo įsivertinimo mobilumo veiklos pradžioje iki įsivertinimo mobilumo veiklos pabaigoje. 
 

Grįžus ↓


Studentai, grįžę po ERASMUS+ studijų, turi:
 1. Tarptautiškumo plėtros departamentui pateikti akademinės pažymos su išlaikytų modulių įvertinimais ir kreditais kopiją, priimančioje institucijoje pasirašytos studijų sutarties kopiją (jei nebuvo pateikta anksčiau) ir oficialiai pasirašytą ir antspaudu patvirtintą išbūto laiko pažymą (originalą). Atkreipkite dėmesį į atvykimo ir išvykimo datas, jos turėtų sutapti su nurodytomis pakvietimo laiške ir finansinėje sutartyje.
 2. Atlikti antrąjį kalbinio pasirengimo vertinimą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami ERASMUS+ studijų laikotarpio pabaigoje.
 3. Užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami pasibaigus studijų užsienio universitete laikotarpiui.
 4. Fakultete pateikti prašymą dekano vardu dėl studijų tęsimo KTU; akademinės pažymos kopiją, patvirtinančią priimančioje institucijoje išklausytus modulius, atliktą tiriamąjį darbą ir gautus kreditus bei atitinkamus įvertinimus; kartu su fakulteto koordinatoriumi užpildyti Rezultatų užskaitymo kortelę; pateikti studijuotų dalykų aprašus, t. y. išklausytų modulių sąrašą su trumpomis anotacijomis, patvirtintą atsakingo priimančios institucijos asmens parašu. Aprašuose taip pat turi būti nurodytas kiekvieno dalyko studijų lygis (bakalauro ar magistro) bei ECTS kreditų skaičius.

Studentai, norintys pratęsti ERASMUS+ studijas, turi:
 1. Susisiekti su savo fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi ir pateikti prašymą.
 2. Pateikti patvirtinimą iš fakulteto, leidžiantį pratęsti studijų laikotarpį užsienio universitete, ir patvirtinimą iš priimančio universiteto (Acceptance Letter) apie priėmimą studijuoti dar vieną semestrą. Abu raštai turi būti oficialiai patvirtinti atsakingų asmenų parašais ir antspaudais.
 3. Suderinti su fakulteto koordinatoriumi būsimo semestro studijų modulius ir papildyti studijų sutartį (Learning Agreement, Table C).
 4. Užpildyti prašymą dėl dalinių studijų kitoje aukštojoje mokykloje.
 5. Pasirašyti Finansinės sutarties pakeitimą.

 

D.U.K. ir praktiniai patarimai

Praktiniai patarimai ir naudinga informacija
 
 • Kartu su fakulteto koordinatoriumi turite labai atidžiai pasirinkti priimančios užsienio institucijos modulius. Bendra modulių suma turi sudaryti 30 ECTS kreditų. Užskaityti ir įtraukti į diplomo priedą bus galima tik tuos modulius, kurie atitinka jūsų studijų programą KTU. Jūsų atsiskaityti moduliai būtinai turi būti įvertinti pažymiu (pažymiai gali būti išreikšti raidėmis). Kai kurie užsienio universitetai naudoja „pass“/“fail“ sistemą. Tik „pass“ įvertinti moduliai negali būti užskaitomi KTU.
 • Jei studijuojate magistrantūroje, užsienio institucijoje taip pat privalote rinktis modulius iš magistrantūros programos. Magistrantų išklausyti bakalauro lygio moduliai negali būti užskaityti.
 • Kai kuriuose Vokietijos, Prancūzijos ir pietinių šalių universitetuose gali būti sudėtinga gauti studijuotų dalykų aprašus anglų kalba. Todėl nuvykę į priimantį universitetą ir pilnai suderinę studijų planus, prašykite šios informacijos. Jei neįmanoma gauti anotacijų anglų kalba, turite parsivežti anotacijas ta kalba, kuria studijavote, pvz. prancūzų (pageidautina su vertimu į anglų k.). Dažnai dalykų aprašus galima rasti priimančio universiteto interneto svetainėje.
 • Skandinavijos šalyse (Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje) akademiniai mokslo metai prasideda anksčiau nei Lietuvoje. Dauguma universitetų ERASMUS+ studentams siūlo bendrabučius. Studijos šiose šalyse itin gerai organizuotos, įspūdį palieka bibliotekos ir laboratorijos.
 • Vokiškai kalbančiose šalyse akademiniai mokslo metai prasideda vėliau nei Lietuvoje. Dauguma universitetų turi bendrabučius.
 • Pietų šalyse gyvenamuoju plotu dažniausiai turi pasirūpinti patys studentai. Derinant studijų programą reikia pasidomėti, kokia kalba pasirinkti moduliai bus dėstomi. Čia studijuojant visų pirma tenka priprasti prie kitokio temperamento ir darbo organizavimo, o geras oras ir saulė ─ garantuoti.
 • Išvykus studijoms į užsienį reikia turėti asmens dokumentą (piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę), galiojantį sveikatos draudimą, pakvietimo laišką, studijų sutarties kopiją, papildomus dokumentus, kurių reikalauja priimančioji institucija (nuotraukos, pažymos ir t. t.), vizą (tik vykstantiems į Turkiją). Paprastai nuvykus į priimančiąją instituciją, reikia gauti leidimą laikinai apsigyventi šalyje, dar vadinamą Residence PermitAufenthaltsbewilligung ar pan. Apie leidimo gavimo procedūrą dažniausiai informuoja užsienio universitetas.
 • Visada prasminga pabendrauti su studentais, grįžusiais iš ERASMUS+ studijų. Jie gali suteikti daug naudingos praktinės informacijos. Jų kontaktinius duomenis galima gauti Tarptautiškumo plėtros departamente. 
D.U.K

Kelintame kurse geriausia išvažiuoti į ERASMUS+ studijas?

Galima išvykti jau antrame kurse, tačiau geriausia vykti trečiame, kai būna išlaikyti bendrieji studijų moduliai. Patartina peržiūrėti savo studijų programą ir pasitarti su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi. Dalinėms studijoms užsienio universitete galima vykti ir bakalauro ar magistrantūros studijų paskutiniame semestre, jei tam neprieštarauja baigiamojo darbo vadovas ir semestras užsienyje trunka trumpiau nei KTU.

Kada turi būti užpildyta Studijų sutartis (Learning Agreement)?

Pradinis šio dokumento variantas pildomas kartu su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi ir siunčiamas kartu su ERASMUS+ paraiškos dokumentais. Nuvykus į užsienio universitetą, per pirmąjį studijų mėnesį šį dokumentą galima pakoreguoti.

Kurią šalį geriausia rinktis ERASMUS+ studijoms?

Pagrindiniai pasirinkimo kriterijai – mokama užsienio kalba ir studijų programų dermė. Tarp populiariausių šalių yra Skandinavijos šalys, Vokietija.

Kokios galimybės gauti dviejų šalių diplomus? Ar tai įmanoma studijuojant pagal ERASMUS+ programą?

Tai yra įmanoma, jei vyksite į ERASMUS+ studijas trečiame bakalauro kurse vieneriems metams į tokį universitetą, kuriame bakalauro programa trunka trejus metus. Paprastai mainų studentai, išstudijavę trečiųjų metų studijų programą ir apgynę baigiamąjį bakalauro darbą, gauna ir užsienio institucijos diplomą.

Kokiam laikotarpiui – pusmečiui ar metams – geriausia išvykti?

Išvykimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėn. ir ne ilgesnis nei 12 mėn. Studijų trukmė priklauso nuo studento pasirinktos studijų vietos. Paprastai pagal ERASMUS+ mainų programą studentai išvyksta studijoms vienam semestrui, bet yra tokių universitetų, kur būtina vykti vieneriems metams.

Ar reikia grąžinti ERASMUS+ stipendiją dėl nenumatytų priežasčių neišbuvus viso semestro ir neišlaikius egzaminų?

Tokiu atveju ERASMUS+ studijos nebūtų užskaitomos ir reikėtų grąžinti visą stipendiją.

Kas atsitinka, jei patvirtintas mobilumo laikotarpis yra trumpesnis arba ilgesnis nei nurodytas finansinėje sutartyje?

Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra trumpesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, stipendija yra perskaičiuojama iš naujo, atsižvelgiant į pakeistas datas ir taikomą fiksuotą normą. Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra ilgesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, universitetas gali arba keisti dotacijos sutartį studento mobilumo laikotarpiu užsienyje, atsižvelgiant į ilgesnę trukmę, su sąlyga, kad yra nepanaudotų lėšų mobilumo veikloms ir galima skirti dalyviui paramą papildomoms dienoms; arba susitarti su studentu jo mobilumo laikotarpiu užsienyje, kad papildomos dienos bus laikomos laikotarpiu, kuriam taikoma „nulinė stipendija“.

Ar galima pragyventi iš skiriamos stipendijos?

Dauguma studentų teigia, kad galima, tačiau tai priklauso nuo pragyvenimo šalyje lygio ir nuo asmeninių kiekvieno studento įpročių ir poreikių.

 

 

Daugiau informacijos rasite mobilumo gide.

 

Kontaktai

Virginija Savalenkovienė
K. Donelaičio g. 73, 105 kab.
tel. 8 (37) 300 035
e. pvirginija.savalenkoviene@ktu.lt
 

Koordinatoriai fakultetuose

 
Cheminės technologijos fakultetas Dovilė Sinkevičiūtė
dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 247 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Rasa Rauktienė
rasa.rauktiene@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Alma Dervinienė
alma.derviniene@ktu.lt
Studentų g. 48, 213 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Rūta Sutkutė
ruta.sutkute@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Greta Vlasenkovaitė
greta.vlasenkovaite@ktu.lt
Studentų g. 56, 136 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
brigita.stanikuniene@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Renata Venckutė
renata.venckute@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Laura Jankauskaite-Jurevičienė
laura.jankauskaite-jureviciene@ktu.lt
Studentų g. 48, 408 kab.
 

 

 

Ambasadoriai fakultetuose

Erasmus+ ambasadorius - tai studentas kaip ir tu, kuris jau dalyvavo "Erasmus+" mainuose ir yra pasiryžęs tau pagelbėti.

Cheminės technologijos fakultetas Ieva
Vilius
Silvija
ieva.sendzikaite@ktu.edu
vilius.talalas@ktu.edu
silvija.guzovijute@ktu.edu
Ekonomikos ir verslo fakultetas Tomas tomasbutkevicius2@gmail.com
Elektros ir elektronikos fakultetas Donatas
Harsh
donce71@gmail.com
harsh.patel@ktu.edu
Informatikos fakultetas Narmin narminaliev@gmail.com
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Ona ona.jasinskaite@ktu.edu
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Laimis
Dominyka
Gabrielė
laimis.urbonas@ktu.edu
dominykavct@gmail.com
gabriele.jureviciute@ktu.edu
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Lukas
Greta
lukas.volskis@ktu.edu
greta.kundrotaite@ktu.edu
Statybos ir architektūros fakultetas Mohammad
Jūratė
Justas
mohammadmahdi.alizad@hotmail.com
jurate.jakstaite@gmail.com
misiunas.justas@gmail.com
 

 

 

ERASMUS+ praktika

 

 

 

Dokumentus "Erasmus+" studentų ir absolventų praktikų atrankai reikia pateikti iki birželio 1 d. el. paštu ruta.jankauskiene@ktu.lt arba atnešti į Akademinio mobilumo ir tinklų skyrių, K. Donelaičio g. 73 - 105.

 

 

Kaip susirasti praktikos vietą

 

 

Erasmus+ praktika

ERASMUS+ praktika – tai laikotarpis, praleistas ERASMUS+ programoje dalyvaujančių šalių* įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose. Praktika suteikia studentams galimybę:

 1. įgyti tarptautinės profesinės patirties;
 2. konkrečių praktinių įgūdžių;
 3. susipažinti su Bendrijos darbo rinkos reikalavimais;
 4. išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomines, socialines ir kultūrines sąlygas;
 5. įgyti bendravimo (taip pat ir užsienio kalba) įgūdžių;
 6. užmegzti naujas pažintis (dalykines ir asmenines);
 7. pasisemti tarpkultūrinės patirties

Praktikos trukmė – ne trumpesnė kaip 2 mėnesiai (arba 60 dienų) ir ne ilgesnė kaip vieneri metai. Apimtis – 12 nacionalinių kreditų, 18 ECTS kreditų (40 val. per savaitę). Praktikos laikotarpiu gali būti organizuojami parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba arba profesine kalba.

*ERASMUS+ programoje dalyvauja ES šalys + Norvegija, Turkija, Islandija, Lichtenšteinas, Makedonija.

Į praktiką gali vykti I, II, III studijų pakopos nuolatine ar ištęstine forma studijuojantys studentai, kurie: 

- nustatyta tvarka studijuoja pagal individualias studijų programas;

- neturi akademinių įsiskolinimų.

Praktikos mobilumo stipendija

Praktikos mobilumo stipendija – tai aukštojo mokslo institucijos skiriama finansinė parama studento praktikos mobilumui skatinti. Stipendijų dydžiai nustatomi vieneriems mokslo metams rektoriaus įsakymu atsižvelgiant į Švietimo mainų paramos fondo nustatytus minimalius ir maksimalius stipendijų dydžius.

Šalių grupės Stipendijos dydis Šalys
I 700 € /mėn. Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija
II 600 € /mėn. Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija
III 500 € /mėn. Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija

 

ERASMUS+ stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t.y. kelionės ir draudimo išlaidoms, o prireikus – užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo išlaidoms priimančioje šalyje kompensuoti. Stipendijos neskiriamos visoms praktikos užsienyje išlaidoms kompensuoti.

Paskirta stipendija studentui pervedama tik Universitetui gavus lėšas iš Švietimo mainų paramos fondo.


„Nulinės stipendijos“ ERASMUS+ studentai

Studentai, kurie atitinka ERASMUS+ mobilumo kriterijus ir naudojasi visais ERASMUS+ programos privalumais, bet negauna ERASMUS+ stipendijos, vadinami „nulinės stipendijos“ ERASMUS+ studentais. Visi ERASMUS+ programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą, yra privalomi ir „nulinės stipendijos“ studentams.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams

Studentų praktikai taikomi šie kriterijai:

- priimančiosios organizacijos pasiūlytos veiklos atitikimas studijų programos keliamiems reikalavimams - praktikos plano dermė su studijų programa Universitete. 

- studento motyvacijos atlikti praktiką užsienyje aiškumas ir pagrįstumas;

- studijų rezultatų vidurkis.

Paraiškų teikimas ↓

Atranka studentų praktikai organizuojama keturis kartus per metus (rugsėjo pradžioje, gruodžio pradžioje, kovo pradžioje, birželio pradžioje) vertinant paraiškas, pateiktas iki einamojo mėnesio pirmos dienos.

KTU Tarptautiškumo plėtros departamentas skelbia kvietimą teikti paraiškas likus dviem mėnesiams iki dokumentų teikimo termino. Iki nustatymo termino į Tarptautiškumo plėtros departamentą reikia pristatyti:

 1. paraišką dalyvauti mobilumo programoje;
 2. įmonės sutikimą priimti į praktiką;
 3. motyvacinį laišką.
 

Paraiškų atranka

Visi kandidatai, laiku pateikę reikalingus dokumentus, kviečiami dalyvauti atrankoje. Atranką vykdo studijų prorektoriaus skiriama Atrankos komisija.

 

Po atrankos ↓

 1. Atrinkti studentai aptaria praktikos turinį ir tikslus su praktikos vadovu Universitete.
 2. Praktikos užduotis aprašoma Praktikos sutartyje (angl. Training Agreement and Quality Commitment) ir siunčiama priimančiajai įmonei.
 3. Pasirašytą praktikos sutartį reikia pristatyti į KTU Tarptautiškumo plėtros departamentą.
 4. Remiantis pateiktais praktikos dokumentais bei patvirtintais stipendijų dydžiais, išvykstančiam studentui parengiama Finansinė sutartis.
 5. Iki išvykimo fakulteto raštinei reikia pateikti prašymą išvykstančiam į praktiką užsienyje.
 6. Išvykstantieji turėtų kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl Europos sveikatos draudimo kortelės. Ši kortelė išduodama nemokamai. Ji garantuoja pirmąją medicinos pagalbą ES ir EEE šalių valstybinėse gydymo įstaigose. Pirmoji pagalba kompensuojama pagal šalies, suteikusios pagalbą, teisės aktus, todėl kai kuriose ES šalyse gali tekti dalį išlaidų padengti asmeniškai. Išsamesnės informacijos ieškokite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje
 
 

Grįžus iš praktikos ↓

Iš praktikos grįžę studentai per 30 dienų turi pristatyti į KTU Tarptautiškumo plėtros departamentą šiuos dokumentus:

 1. praktikos ataskaitos (įvertintos pažymiu) kopiją;
 2. įmonės patvirtinimą apie atliktą praktiką (angl. Confirmation of Host Enterprise/Institution).

 

Dokumentai

 

Erasmus+ praktikos atrankos tvarka

 

Paraiškos dokumentai:

 

Dokumentai atrinktiems studentams:

 

Atsiskaitymo dokumentai: 

 

 

Draudimo dokumentai praktikos metu

- Erasmus+ mobilumo dalyvis yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai apdraustas. Minimalus privalomas reikalavimas studijoms ES šalyje – Europos Sveikatos kortelė. Ši kortelė nepadengia visų išlaidų, pvz.: repatriacijos ir specialios medicininės intervencijos atvejų, todėl Dalyvis savo iniciatyva gali apsidrausti privačiu papildomu draudimu. Dalyviui, atliekančiam praktiką ne ES šalyje, privaloma įsigyti privatų sveikatos draudimą.

- Erasmus+ mobilumo dalyvis įsipareigoja visam praktikos užsienyje laikotarpiui apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu, jei šio draudimo pagal atskirą sutartį neapmoka priimančioji organizacija. Civilinės atsakomybės draudimas turi apimti žalą, kurią dalyvis sukėlė savo darbo vietoje vizito užsienyje metu.

- Erasmus+ mobilumo dalyvis įsipareigoja viso praktikos užsienyje laikotarpiu apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų, išskyrus atvejus, kai šį draudimą apmoka priimančioji organizacija.

- Visi nurodyti draudimai turi galioti visą praktikos užsienyje laikotarpį. Visų privalomųjų draudimų kopijos yra neatskiriama finansinės sutarties dalis ir turi būti pristatyti į Kauno technologijos universiteto Tarptautiškumo plėtros departamentą prieš pasirašant finansinę sutartį. 

Praktikų pasiūlymai

 

Kur galima atlikti praktiką?

ERASMUS+ praktiką galima atlikti bet kokioje organizacijoje, vykdančioje ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuje, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame jos veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Šis reikalavimas, be verslo įmonių, taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems privačia praktika, šeimos verslo, partnerinėms įmonėms ir asociacijoms, reguliariai vykdančioms ekonominę veiklą. Lemiamas veiksnys yra vykdoma ekonominė veikla, o ne teisinis statusas.

Praktikos negalima atlikti ES institucijose (įskaitant ir europines agentūras – išsamiau). 

Praktikų pasiūlymai

 

Kontaktai

Tarptautiškumo plėtros departamentas
Akademinio mobilumo ir tinklų skyrius

Rūta Jankauskienė
Išvykstančių studentų pagal Erasmus+ mainų programą mobilumas
K. Donelaičio g. 73, 105 kab.
tel. 8 (37) 300 035
e. p. ruta.jankauskiene@ktu.lt
 

Koordinatoriai fakultetuose

 
Cheminės technologijos fakultetas Dovilė Sinkevičiūtė
dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 247 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Rasa Rauktienė
rasa.rauktiene@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Alma Dervinienė
alma.derviniene@ktu.lt
Studentų g. 48, 213 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Rūta Sutkutė
ruta.sutkute@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Greta Vlasenkovaitė
greta.vlasenkovaite@ktu.lt
Studentų g. 56, 136 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
brigita.stanikuniene@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Renata Venckutė
renata.venckute@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Laura Jankauskaite-Jurevičienė
laura.jankauskaite-jureviciene@ktu.lt
Studentų g. 48, 408 kab.
 

 

Absolventų praktika

Į absolventų praktiką gali vykti I, II ir III studijų pakopų absolventai per pirmus metus po studijų baigimo. Praktikos metu absolventams draudžiama studijuoti aukštojo mokslo institucijose. 


Atranka absolventų praktikai organizuojama keturis kartus per metus. Dokumentus reikia pateikti iki birželio 1 d., rugsėjo 1 d., gruodžio 1 d., kovo 1 d. Paraiškas Absolventų praktikai gali teikti tik paskutinio kurso studentai.

Atrankos metu absolventų praktikai taikomi šie kriterijai:
- praktikos veiklų atitikimas studijuotai studijų krypčiai;
- absolvento motyvacijos atlikti praktiką užsienyje aiškumas ir pagrįstumas;
- studijų rezultatų vidurkis.

 

Potvarkis dėl Erasmus+ absolventų praktikos trukmės

 

 

Dokumentai ERASMUS+ praktikai:

Paraiškos dokumentai:

 1. Paraiška dalyvauti mobilumo programoje / Application Form
 2. Įmonės sutikimas priimti praktikantą / Letter of Acceptance
 3. Motyvacinis laiškas

Dokumentai atrinktiems studentams:

 1. Praktikos sutartis / Learning Agreement
 2. Finansinė sutartis / Financial Agreement

Atsiskaitymo dokumentai:

 1. Atvykimo į įmonę patvirtinimas / Arrival Confirmation
 2. Įmonės patvirtinimas apie atliktą praktiką / Letter of Confirmation

 

 


Draudimo dokumentai praktikos metu:

- Erasmus+ dalyvis yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai apdraustas. Dalyvis įsipareigoja įsigyti asmens sveikatos draudimą, civilinės atsakomybės draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų kelionės į/iš tarptautinės praktikos vietą laikotarpiui ir visam tarptautinės praktikos laikotarpiui. Visų draudimų išlaidos yra asmeninė Dalyvio atsakomybė, jei nesutariama kitaip su priimančia organizacija.

- Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui įsigyti Europos Sveikatos kortelę bei primygtinai rekomenduotina įsigyti papildomą privatų sveikatos draudimą, kuris apimtų repatriacijos ir specialios medicininės intervencijos atvejus.

- Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui į(si)gyti civilinės atsakomybės draudimą, apimantį žalą, kuri atsirado dėl Dalyvio kaltės darbo vietoje, neatsižvelgiant į tai, ar jis/ji buvo ar nebuvo darbe.

-  Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui į(si)gyti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, apimantį žalą Dalyviui, kurią jis patyrė darbo vietoje.

 

Studijos pagal dvišalius susitarimus

Mainų studijos pagal dvišales sutartis

KTU JUDUMO STIPENDIJŲ PROGRAMA

Studentai gali išvykti 1–2 semestrų mainų studijoms arba vasaros/žiemos programoms į užsienį pagal KTU ir universitetų partnerių pasirašytas dvišales bendradarbiavimo ir studentų mainų sutartis.

Universitetai partneriai KTU studentams netaiko savo studijų mokesčio (išskyrus vasaros mokyklas). Kelionės ir pragyvenimo išlaidas studijų užsienyje metu turi finansuoti patys studentai, tačiau jie turi galimybę laimėti KTU judumo stipendiją.

Studentai, norintys išvykti mainų studijoms 2017-2018 m. m., paraiškas gali teikti iki kovo 5 d. KTU Centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73) 105 kab. Nesant galimybės atnešti originalią paraiškos formą, kreiptis ieva.januskeviciute@ktu.lt

 

 

KTU judumo stipendija

KTU Tarptautiškumo plėtros departamentas, siekdamas paskatinti studentus aktyviau naudotis dvišalių sutarčių teikiamomis galimybėmis studijuoti užsienio aukštojo mokslo institucijose, bei norėdamas palaikyti glaudesnius ryšius su universitetais partneriais, kiekvieną semestrą skiria Judumo stipendijas išskirtiniams studentams.

Kviečiame teikti paraiškas judumo stipendijoms 2017 metų rudens semestrui

Šiuo metu kviečiame teikti paraiškas judumo stipendijai pagal dvišalius mainus 2017 metų rudens semestrui arba 2017 m. vasaros mokykloms partneriniuose universitetuose. Stipendijos dydis priklauso nuo šalies, į kurią ketinama vykti studijoms. Šalys skirstosi į dvi grupes:

 • Pietų Korėja, Indonezija, Japonija, Meksika, Kinija, Taivanas, Honkongas – 500€ per mėnesį;
 • Olandija – 400€ per mėnesį;
 • Gruzija, Azerbaidžanas – 350€ per mėnesį;

Reikalavimai kandidatams

 • Puikūs akademiniai rezultatai
 • Geros kalbos, kuria vyks studijos, žinios (B2 arba aukštesnis lygis)
 • Studijų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje atitikimas studijų programai KTU (derinama fakultete)
 • Stipri motyvacija studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje
 • Tarptautinės ar visuomeninės veiklos patirtis
 • Gebėjimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas

NB. Bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas, jei yra sėkmingai baigę pirmuosius studijų metus

Dokumentai atrankai

 • Motyvacinis laiškas (anglų k.)
 • Paraiška atrankai ir studijų planas, suderintas su fakultetų tarptautinių ryšių koordinatoriumi
 • Akademinė pažyma, užsakoma fakultetų info centruose (anglų k.)
 • Užsienio kalbos, kuria žadama studijuoti, žinių lygį patvirtinantis dokumentas.

Užsienio kalbos testai KTU vyks vasario 21, 22, 28 ir kovo 1, 2 d. 17 val., adresu  Mickevičiaus g. 37-1303 (registracija testui iki vasario 20 d. el. paštu shmmf.sktkk@ktu.lt; nurodyti vardą, pavardę, fakultetą ir kursą). Konsultacija  vyks vasario 20  d. 17 val.

 

Nurodytus dokumentus teikti KTU Centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73) 105 kab.

 

Atrankų rezultatai

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontaktai

KTU Tarptautiškumo plėtros departamentas
Akademinių mainų ir tinklų skyrius
Ieva Januškevičiūtė
K. Donelaičio g. 73-105
tel. +370 (37) 300 035
e. p. ieva.januskeviciute@ktu.lt

 

 

 

 


 

Koordinatoriai fakultetuose

 
Cheminės technologijos fakultetas Dovilė Sinkevičiūtė
dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 247 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Rasa Rauktienė
rasa.rauktiene@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Alma Dervinienė
alma.derviniene@ktu.lt
Studentų g. 48, 213 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Rūta Sutkutė
ruta.sutkute@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Greta Vlasenkovaitė
greta.vlasenkovaite@ktu.lt
Studentų g. 56, 136 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
brigita.stanikuniene@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Renata Venckutė
renata.venckute@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Laura Jankauskaite-Jurevičienė
laura.jankauskaite-jureviciene@ktu.lt
Studentų g. 48, 408 kab.
 

 

 

ERASMUS+ personalo mobilumas mokymams

ERASMUS+ personalo mobilumas mokymams

Šia veikla siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis, perduodant informaciją arba technines žinias partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti praktinių įgūdžių, tinkamų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

Mokslo ir studijų institucijų akademinio ir kito personalo mobilumas apimas šias kryptis:

- akademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokymosi tikslais;

- administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę institucijos arba įmonę mokymosi tikslais. 

Galimi veiklos dalyviai - mokslo ir studijų institucijų darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas). 

Finansinė parama

Lėšas dalyvauti personalo mobilumo programoje skiria tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius išleisdamas įsakymą dėl išvykos į komandiruotę, kurioje nurodomi finansavimo šaltiniai, dotacijos dydis ir mokėjimo tvarka. Dotacija gali būti naudojama tik personalo mobilumui skirtoms išlaidoms, susijusioms su personalo tarptautiniu mobilumu padengti, t.y. naudojama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms. Dotacija skiriama kaip fiksuotas dydis, finansinių dokumentų buhalterijai pateikti nereikia.

Fiksuotoms normoms taikomi dydžiai

1.Kelionei

Kelionės atstumas

Suma

Nuo 100 iki 499 km:

180 EUR vienam dalyviui

Nuo 500 iki 1999 km:

275 EUR vienam dalyviui

Nuo 2000 iki 2999 km:

360 EUR vienam dalyviui

Nuo 3000 iki 3999 km:

530 EUR vienam dalyviui

Nuo 4000 iki 7999 km:

820 EUR vienam dalyviui

8000 km arba daugiau:

1100 EUR vienam dalyviui

Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm ).


2. Pragyvenimo išlaidoms

 

Darbuotojų mobilumas

Priimančioji šalis

 

Suma dienai, EUR

Nuo 1 iki 14 dienų

Nuo 15 iki 60 dienų

Airija, Danija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Švedija

136

95

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Islandija, Italija,
Kipras, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija,
Prancūzija, 
Rumunija, Suomija, Šveicarija, Turkija, Vengrija

119

83

Ispanija, Latvija, Makedonija, Malta, Portugalija, Slovakija, Vokietija

102

71

Estija, Kroatija, Lietuva, Slovėnija

85

60

 

Pastaba: suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu – (a) iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje + (b) nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

Mobilumo veiklos laikotarpio pradžios data turi būti pirmoji diena, kai dalyvis turi pasirodyti priimančiojoje institucijoje, o pabaigos data turi būti paskutinė diena, kai dalyvis turi būti priimančiojoje institucijoje. Prie mobilumo  laikotarpio trukmės pridedama viena diena kelionei prieš mobilumo veiklos laikotarpį ir viena diena po mobilumo laikotarpio. 

Per penkias darbo dienas nuo kelionės pabaigos darbuotojas Akademinių mainų ir tinklų skyriui pateikia priimančios institucijos patvirtinimą apie mokymus.

Mobilumo etapai

Prioritetai ir reikalavimai

(ATNAUJINTA nuo 2017 gegužės mėn.)

Mobilumo dalyvius atrenka siunčiančioji mokslo ir studijų institucija. Išvykstančių darbuotojų atranka vykdoma vadovaujantis „ERASMUS personalo mobilumo atrankos tvarkos aprašu“.

Personalo mobilumo mokymosi vizitui atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams:

 • vykstantiems į MSI, kurios vertinimas pasaulio universitetų reitinge (QS World University Rankings : https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings) yra aukštesnis;
 • vykstantiems į įmonę / organizaciją;
 • kurių anglų kalbos žinių vertinimo rezultatai yra geresni;
 • einantiems administracines pareigas;
 • mokymų turinys susijęs su ERASMUS+ programos KA1 veiklų prioritetais: tarptautiškumo plėtra, bendradarbiavimo skatinimu, studijų programų tobulinimu, užsienio šalių piliečių integracija. Dotacija neskiriama veikloms dalyvauti mokslinėse konferencijose ir/ar vykdyti mokslinius tyrimus.

N.B.

 • Atrankos komisija pasilieka sau teisę skirti prioritetą tiems atrankos dalyviams, kurie į Erasmus + vizitą einamaisiais mokslo metais vyksta pirmą kartą ir kurie turi pirmojo lygmens padalinio ar tiesioginio vadovo vizitui skirtą papildomą užduotį.
 • Darbuotoją siunčiančiam pirmojo lygmens padalinio vadovui ir tiesioginiam vadovui rekomenduojama susipažinti su teikiama atrankai Paraiška vykti mokytis.

 


Veiklos trukmė

Veiklos trukmė – nuo dviejų dienų iki dviejų mėnesių (be kelionės). Šalys, kuriose galima vykdyti veiklą: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Makedonija ir Šveicarija.


Personalo atrankos terminai

Atrankas rengia Tarptautiškumo plėtros departamentas keturis kartus per metus: rugsėjo, gruodžio, kovo ir birželio mėnesiais.

 1. Pirmajame etape – rugsėjo mėnesį – svarstomos tų darbuotojų paraiškos, kurie nori vykti mokymams rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Dokumentus reikia pateikti iki rugsėjo 1 d.
 2. Antrajame etape – gruodžio mėnesį – svarstomos tų darbuotojų paraiškos, kurie nori vykti mokymams gruodžio–kovo mėnesiais. Dokumentus reikia pateikti iki gruodžio 1 d.
 3. Trečiajame etape – kovo mėnesį – svarstomos tų darbuotojų paraiškos, kurie nori vykti mokymams kovo–birželio mėnesiais. Dokumentus reikia pateikti iki kovo 1 d.
 4. Ketvirtajame etape – birželio mėnesį – svarstomos tų darbuotojų paraiškos, kurie nori vykti mokymams birželio–rugsėjo mėnesiais. Dokumentus reikia pateikti iki birželio 1 d.
 

Po atrankos

Apie komisijos sprendimą skirti arba neskirti lėšų mokymų vizitui visi prašymus pateikę darbuotojai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu. Paraiškas pateikusių darbuotojų sąrašai ir paramą gavę asmenys skelbiami Universiteto interneto svetainėje.

Paramos gavėjas per mėnesį nuo komisijos sprendimo gavimo arba likus ne daugiau kaip dviems savaitėms iki vizito pradžios Akademinių mainų ir tinklų skyriui pateikia pasirašytą mokymų sutartį bei finansinę sutartį.

 

Dokumentai


 

(NAUJOS formos nuo 2017 gegužės mėn.)

 

 

Dokumentus reikia atnešti į Akademinių mainų ir tinklų skyrių, K. Donelaičio g. 73, 107 kab.

 

 

Kontaktai

Tarptautiškumo plėtros departamentas
Akademinio mobilumo ir tinklų skyrius

Gintarė Vilbikienė
K. Donelaičio g. 73, 107 kab.
tel. 8 (37) 300 036
e. p. gintare.vilbikiene@ktu.lt
 

Koordinatoriai fakultetuose

 
Cheminės technologijos fakultetas Dovilė Sinkevičiūtė
dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 247 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Rasa Rauktienė
rasa.rauktiene@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Alma Dervinienė
alma.derviniene@ktu.lt
Studentų g. 48, 213 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Rūta Sutkutė
ruta.sutkute@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Greta Vlasenkovaitė
greta.vlasenkovaite@ktu.lt
Studentų g. 56, 136 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
brigita.stanikuniene@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Renata Venckutė
renata.venckute@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Laura Jankauskaite-Jurevičienė
laura.jankauskaite-jureviciene@ktu.lt
Studentų g. 48, 408 kab.
 

 

 

ERASMUS+ personalo mobilumas dėstymui

ERASMUS+ personalo mobilumas dėstymui

Ši veikla suteikia Kauno technologijos universiteto dėstytojams galimybę išvykti dėstyti į partnerines užsienio aukštojo mokslo institucijas arba lektoriams iš užsienio dėstyti KTU.

ERASMUS+ dėstytojų vizitų tikslai:

- sudaryti sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų žinių ir kompetencijos;

- skatinti pedagoginių metodų taikymo kompetencijos ir patirties mainus, mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą;

- skatinti mokslo ir studijų institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį;

- skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą.

Finansinė parama

Fiksuotoms normoms taikomi dydžiai

1.Kelionei

Kelionės atstumas

Suma

Nuo 100 iki 499 km:

180 EUR vienam dalyviui

Nuo 500 iki 1999 km:

275 EUR vienam dalyviui

Nuo 2000 iki 2999 km:

360 EUR vienam dalyviui

Nuo 3000 iki 3999 km:

530 EUR vienam dalyviui

Nuo 4000 iki 7999 km:

820 EUR vienam dalyviui

8000 km arba daugiau:

1100 EUR vienam dalyviui

Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm ).


2. Pragyvenimo išlaidoms

 

Darbuotojų mobilumas

Priimančioji šalis

 

Suma dienai, EUR

Nuo 1 iki 14 dienų

Nuo 15 iki 60 dienų

Airija, Danija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Švedija

136

95

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Islandija, Italija,
Kipras, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija,
Prancūzija, 
Rumunija, Suomija, Šveicarija, Turkija, Vengrija

119

83

Ispanija, Latvija, Makedonija, Malta, Portugalija, Slovakija, Vokietija

102

71

Estija, Kroatija, Lietuva, Slovėnija

85

60

Pastaba: suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu: iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje + nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

Mobilumo veiklos laikotarpio pradžios data turi būti pirmoji diena, kai dalyvis turi pasirodyti priimančiojoje institucijoje, o pabaigos data turi būti paskutinė diena, kai dalyvis turi būti priimančiojoje institucijoje. Prie mobilumo laikotarpio trukmės pridedama viena diena kelionei prieš mobilumo veiklos laikotarpį ir viena diena po mobilumo laikotarpio. 

Per penkias darbo dienas nuo kelionės pabaigos darbuotojas Akademinių mainų ir tinklų skyriui pateikia priimančios institucijos patvirtinimą apie užsienyje skaitytas paskaitas.

Mobilumo etapai

Prioritetai ir reikalavimai

(ATNAUJINTA nuo 2017 gegužės mėn.)

Išvykstančių dėstytojų atranka vykdoma vadovaujantis „ERASMUS personalo mobilumo atrankos tvarkos aprašu“.

 

Personalo mobilumo dėstymo vizitui atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams:

 • vykstantiems į instituciją, kurios vertinimas pasaulio universitetų reitinge (QS World University Rankings: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings) yra aukštesnis;
 • kurių anglų kalbos žinių vertinimo rezultatai yra geresni;
 • kurių dėstymo programa integruota į priimančiosios institucijos studijų programos modulį;
 • vizito metu bus derinama jungtinė arba dvigubo laipsnio studijų programa.

 

Personalo mobilumo dėstymo vizitui atvykstantiems Praktikams atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams:

 • kurių dėstymo programa integruota į KTU studijų programos modulį;
 • kurių įmonė teikia praktikos vietas studentams;
 • kai į pirmojo lygmens padalinį einamaisiais mokslo metais dar nebuvo atvykę kviestinių Praktikų pagal Erasmus + programą.

 

N.B.

 • Atrankos komisija pasilieka sau teisę skirti prioritetą tiems atrankos dalyviams, kurie į Erasmus + vizitą einamaisiais mokslo metais vyksta pirmą kartą ir kurie turi pirmojo lygmens padalinio ar tiesioginio vadovo vizitui skirtą papildomą užduotį.
 • Darbuotoją siunčiančiam ir Praktiką priimančiam pirmojo lygmens padalinio vadovui ir tiesioginiam vadovui rekomenduojama susipažinti su teikiama atrankai Paraiška vykti dėstyti, mokytis ar pasikvieti Praktiką.

 


Veiklos trukmė

Veiklos trukmė – nuo dviejų dienų iki dviejų mėnesių (be kelionės), privaloma dėstyti bent 8 akademines valandas.


Dėstytojų atrankos terminai

Atrankas rengia Tarptautiškumo plėtros departamentas keturis kartus per metus: rugsėjo, gruodžio, kovo ir birželio mėnesiais.

 1. Pirmajame etape – rugsėjo mėnesį – svarstomos tų dėstytojų paraiškos, kurie nori vykti dėstyti rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Dokumentus reikia pateikti iki rugsėjo 1 d.
 2. Antrajame etape – gruodžio mėnesį – svarstomos tų dėstytojų paraiškos, kurie nori vykti dėstyti gruodžio–kovo mėnesiais. Dokumentus reikia pateikti iki gruodžio 1 d.
 3. Trečiajame etape – kovo mėnesį – svarstomos tų dėstytojų paraiškos, kurie nori vykti dėstyti kovo–birželio mėnesiais. Dokumentus reikia pateikti iki kovo 1 d.
 4. Ketvirtajame etape – birželio mėnesį – svarstomos tų dėstytojų paraiškos, kurie nori vykti dėstyti birželio–rugsėjo mėnesiais. Dokumentus reikia pateikti iki birželio 1 d.
 

Po atrankos

Apie komisijos sprendimą skirti arba neskirti lėšų dėstymo vizitui visi prašymus pateikę dėstytojai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu. Paraiškas pateikusių darbuotojų sąrašai ir paramą gavę asmenys skelbiami Universiteto interneto svetainėje.

Paramos gavėjas per mėnesį nuo komisijos sprendimo gavimo arba likus ne daugiau kaip dviems savaitėms iki vizito pradžios Akademinių mainų ir tinklų skyriui pateikia pasirašytą dėstymo sutartį bei finansinę sutartį.

 

Lėšų skyrimas, panaudojimas ir atsiskaitymas

Lėšas dalyvauti personalo mobilumo programoje skiria tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius išleisdamas įsakymą dėl išvykos į komandiruotę, kurioje nurodomi finansavimo šaltiniai, dotacijos dydis ir mokėjimo tvarka. Dotacija gali būti naudojama tik personalo mobilumui skirtoms išlaidoms, susijusioms su dėstytojų tarptautiniu mobilumu padengti, t. y. naudojama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms. Dotacija skiriama kaip fiksuotas dydis, finansinių dokumentų buhalterijai pateikti nereikia. 

Iki mobilumo veiklos pradžios dalyviui pervedamas išankstinis mokėjimas, lygus 90 % dotacijos dydžio. Užpildytos ES internetinės apklausos anketos pateikimas laikomas dalyvio prašymu išmokėti likusią finansinės paramos sumą, kurią institucija sumoka per 45 kalendorines dienas. 

Dokumentai

 

(NAUJOS formos nuo 2017 gegužės mėn.)

 

Dokumentus reikia atnešti į Akademinių mainų ir tinklų skyrių, K. Donelaičio g. 73, 107 kab.

 

Kontaktai

Tarptautiškumo plėtros departamentas
Akademinio mobilumo ir tinklų skyrius

Gintarė Vilbikienė
K. Donelaičio g. 73, 107 kab.
tel. 8 (37) 300 036
e. p. gintare.vilbikiene@ktu.lt
 

Koordinatoriai fakultetuose

 

Cheminės technologijos fakultetas Dovilė Sinkevičiūtė
dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 247 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Rasa Rauktienė
rasa.rauktiene@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Alma Dervinienė
alma.derviniene@ktu.lt
Studentų g. 48, 213 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Rūta Sutkutė
ruta.sutkute@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Greta Vlasenkovaitė
greta.vlasenkovaite@ktu.lt
Studentų g. 56, 136 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
brigita.stanikuniene@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Renata Venckutė
renata.venckute@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Laura Jankauskaite-Jurevičienė
laura.jankauskaite-jureviciene@ktu.lt
Studentų g. 48, 408 kab.