Fakultetai

KTU dėstomos 149 studijų programa, iš jų pirmosios pakopos – 60, antrosios pakopos – 71, trečiosios pakopos – 17, viena laipsnio nesuteikianti programa. Anglų kalba dėstoma 61 programa. 

Universitete studijuoja 10 494 studentai, iš jų pirmosios pakopos – 7620, antrosios pakopos – 2502, trečiosios pakopos - 335, laipsnio nesuteikiančių studijų - 37. Universitete studijuoja 557 nuolatinių studijų užsienio studentai.

Visa tai Universitetas talpina devyniuose fakultetuose:

 
 
 
 

  • Cheminės technologijos fakultetas įkurtas 1947 m. Kauno valstybiniame universitete. Turi 6 katedras.
  • Ekonomikos ir verslo fakultetas įkurtas 1968 m. Kauno politechnikos institute. Turi 6 katedras.
  • Elektros ir elektronikos fakultetas įkurtas 1947 m. Kauno valstybiniame universitete. Turi 4 katedras.
  • Informatikos fakultetas įkurtas 1977 m. Kauno politechnikos institute. Turi 5 katedras.
  • Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas įkurtas 1993 m. Kauno technologijos universitete. Turi 3 katedras.
  • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas įkurtas 1947 m. Kauno valstybiniame universitete. Turi 5 katedras.
  • Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas įkurtas 1961 m. Kauno politechnikos institute. Turi 2 katedras.
  • Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas įkurtas 2014 m. Kauno technologijos universitete. Turi 4 katedras.
  • Statybos ir architektūros fakultetas įkurtas 1950 m. Kauno politechnikos institute. Turi 5 katedras.