Informatikos
fakultetas

 
Įkurtas 1977 m. Kauno politechnikos institute. Turi 5 katedras.
 
Studentų g. 50, 51368 Kaunas
Tel. (8 37) 30 03 50, 30 03 51
if@ktu.lt
 
 
 
 

Kauno technologijos universiteto Informatikos fakultetas įkurtas 1977 m., tačiau fakulteto ištakų reikia ieškoti žymiai anksčiau: 1958 m. buvo paruoštas pirmasis skaičiavimo technikos specialybės absolventas; 1960 m. buvo išleista pirmoji diplomantų laida. Per daugiau nei 50 metų paruošta apie 8000 informacinių technologijų specialistų.

1977 metais Kauno politechnikos institute įkurtas Skaičiavimo technikos fakultetas, kuris 1990 metais pervadintas Informatikos fakultetu. Tačiau šios krypties mokslo ir pedagoginės veiklos ištakų reikia ieškoti prieš 1960 metus. 1958–1959 m.m. iš Elektrotechnikos fakulteto studentų buvo suformuota grupė, kuri institutą baigė 1960 metais. Jiems buvo suteikta matematinių ir skaičiavimo įtaisų ir įrenginių inžinieriaus elektriko kvalifikacija. Jau tais metais šalia tradicinių elektriškųjų disciplinų pradėtos dėstyti tuo laiku visiškai naujos: skaitmeninės skaičiavimo mašinos, analoginės skaičiavimo mašinos ir modeliavimas, skaičiavimo mašinų programavimas.

Suskilus Elektrotechnikos fakulteto Pramonės įmonių elektrifikavimo katedrai, 1960 metais buvo įkurta Skaičiavimo įtaisų ir automatikos katedra. 1961 metais kartu su Vilniaus skaičiavimo mašinų specialiuoju konstravimo biuru institutas įsteigė bendrą žinybinę Elektroninės skaičiavimo technikos laboratoriją prie Skaičiavimo įtaisų ir automatikos katedros. Laboratorija ilgainiui tapo šios srities mokslinių ir pedagoginių darbuotojų ugdymo pagrindine baze. Studentų mokymui ir moksliniam darbui labai pasitarnavo 1963 metais įkurtas skaičiavimo centras.

Skaičiavimo technikos studijų ir mokslo kryptis 1964 metais buvo integruota į naujai įkurtą Radioelektronikos fakultetą. Sparti naujos technikos kūrimo, mokslinių tyrimų ir jų diegimo raida lėmė naują padalinių reorganizaciją: 1967 metais buvo įkurtas Automatikos fakultetas, į kurį perkelta 1966 metais įsteigta Skaičiavimo technikos katedra. Pastarosios katedros, žinybinės Elektroninės skaičiavimo technikos laboratorijos, skaičiavimo centro ir Aukštosios matematikos katedros pagrindu 1977 metais buvo įkurtas Skaičiavimo technikos fakultetas su 79 pedagoginiais moksliniais, 131 moksliniu inžineriniu darbuotojais.

Tais pačiais metais iš Skaičiavimo technikos katedros suformuotos dvi - Skaičiavimo mašinų ir Matematinės įrangos. 1990 metais pakeitus fakulteto pavadinimą, įvyko ir struktūrinių pakitimų: iš Automatikos fakulteto perkelta Valdymo informatikos katedra, Matematinės įrangos katedra reorganizuota į dvi - Programinės įrangos ir Praktinės informatikos katedras. 1993 metais įkūrus Fundamentaliųjų mokslų fakultetą, į jį perkelta Aukštosios matematikos katedra.

2013 m. KTU Informatikos fakultetas minėjo 35-erių metų jubiliejų.

Per šį laikotarpį už fakulteto vairo stovėjo šie vadovai: dr. Antanas Barauskas (1977–1983 m.); doc. dr. Jonas Matickas (1983–1992 m.); doc. dr. Bronislovas Kilda (1992–2001 m.); prof. Aleksandras Targamadzė (2001–2011 m.); nuo 2011 m. dekano pareigas fakultete eina prof. Eduardas Bareiša.

Mes bendraujame

 

Šioje skiltyje rasite, kuriuose socialinės žiniasklaidos kanaluose nuoširdžiai, paprastai ir atvirai komunikuoja fakulteto studentai apie studijas, studentišką gyvenimą ir įgyvendinamus projektus. Socialinė žiniasklaida apima socialinius tinklus, pavyzdžiui, Facebook, mikrotinklaraščius, pavyzdžiui, Twitter, Blakė, tinklaraščius, forumus ir kitas platformas, kuriose interneto vartotojai gali bendrai kurti turinį. Sutinkame, kad surinkti į vieną vietą šias nuorodas drąsus ir nelengvas darbas. Bet mes norime, kad studentai išdrįstų sakyti savo nuomonę ne tik internete, bet ir tiesiogiai bendraudami. Kritika ir iš jos kylančios diskusijos labai svarbios siekiant sukurti tokį fakultetą, kuriuo tikėtų esami, būsimi ir buvę studentai bei dėstytojai. Kurkime drauge?

Fakulteto kanalai socialinėje žiniasklaidoje
http://www.facebook.com/ktuif
https://www.facebook.com/informikas
http://twitter.com/ktuif
http://www.youtube.com/ktuif

Tinklaraščiai apie studijas KTU Informatikos fakultete
Miko Binkio http://mikasbinkis.lt/blog
Ričardo Šmaižio http://www.smaizys.lt/tag/ktu/
Ernesto Kardzio http://www.ernestas.info/tag/studijos-ktu

Studentų projektai ir jų pristatymas socialinėje žiniasklaidoje

 

Žaidimų studija „Tiny Lab Productions“
Fakulteto studentų įkurta žaidimų studija „Tiny Lab Productions“, kuri sukūrė naršyklei skirtą strateginį žaidimą „Nebula 44“.
http://blogorama.lt/tag/arturas-slajus/
https://www.facebook.com/nebula44
https://twitter.com/#!/nebula44
http://forum.nebula44.lt/

Studentų komanda „DevLevelup“
Fakulteto studentų komanda „DevLevelup“, kurianti video žaidimus ir žaidimus mobiliesiems įtaisams. Žinomiausias žaidimas - „NeverFuture - Kill 4 Ecology“.
http://twitter.com/#!/DevLevelup

Apie fakultetą

Šiuo metu fakultete yra Informacijos sistemų, Kompiuterių, Multimedijos inžinerijos, Programų inžinerijos, Taikomosios informatikos katedros.

Fakultete teikiamos informacinių sistemų, informatikos, informatikos inžinerijos, multimedijos technologijų, programų sistemų pirmosios pakopos studijų programos. Magistrantūros studijas fakultete galima pasirinkti iš penkių studijų programų: informacijos ir informacinių technologijų sauga, informacinių sistemų inžinerija, informatika, nuotolinio mokymosi informacinės technologijos, programų sistemų inžinerija. 

Fakultete studijuoja daugiau nei 1300 bakalaurantų ir daugiau nei 200 magistrantų. 2012 m. Informatikos fakultetą baigė 161 bakalauras ir 102 magistrai. 2013 m. fakultetą baigė 215 absolventų, iš jų - 147 bakalaurų ir 68 magistrų. 2014 m. fakultetą baigė 259 absolventai, iš jų - 177 bakalaurų ir 82 magistrų.  2015 m. fakultetą baigė 148 bakalaurai ir 66 magistrai. 2016 metais fakultetą baigė 220 absolventai, iš jų - 148 bakalaurų ir 71 magistrų.

Informatikos fakultete galima pasirinkti informatikos arba informatikos inžinerijos doktorantūrą.
 
 
 
 

Studijų projektai

Projekto partneriai: Austrija, Graikija Jungtinė Karalystė, Latvija, Slovakija, Vokietija. Projekto numeris: 505480-LLP-1-2009-1-SI-KA1-KA1SCR. Projeko trukmė: 2010–2012.

Projekto partneriai: Belgija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Rumunija, Vokietija. Projekto numeris: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR. Projekto trukmė: 2010–2012

TEMPUS programos projektas. Projekto partneriai: Dresdeno technikos universitetas. Projekto trukmė: 158677-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR. Projekto trukmė: 2010-01-01– 2012-12-31. Pratęstas iki 2013-10-14.

Partneriai: Bulgaria, Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, IrelandItaly, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom, Croatia, Iceland, Liechtenstein, Norway, Serbia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Albania, Bosnia & Herzegovina. Projekto numeris: 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW. Projekto trukmė: 2013-2016

Projekto vadovas: Rimantas Butleris. Projekto numeris: 544319-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPCR. Finansavimo šaltinis: tarptautinė akademinių projektų finansavimo programa. Projekto trukmė: 2013m.-2016m.

  • Establishing Modern Master‐level Studies in Information Systems (MASTIS)

Projekto vadovas: Rimantas Butleris. Finansavimo šaltinis: ERASMUS+ Programme of the European Union (EU) Key Action 2 - Capacity-building in the Field of Higher Education 2015. Projekto trukmė: 2015 – 2018.

Projekto vadovas: Vida Drąsutytė. Finansiniai šaltiniai: Erasmus+ programa KA2 Strateginės partnerystės. Projekto partneriai: Vokietija, Lenkija, Ispanija, Čekijos Respublika. Projekto laikas: 2014 09 01 - 2016 08 31.