DEKANAS  
Prof. dr. Eduardas Bareiša 
412 kabinetas 
Tel. (8 37) 30 03 51
Faksas (8 37) 30 03 52 
El. p. eduardas.bareisa@ktu.lt
STUDIJŲ PRODEKANAS  
Doc. dr. Jonas Čeponis
Veiklos sritys: I ir II pakopos nuolatinės ir ištęstinės studijos, papildomosios studijos.
410 kabinetas
Tel. (8 37) 30 03 55
Faksas (8 37) 30 03 52
El. p. jonas.ceponis@ktu.lt
 
MOKSLO PRODEKANAS  
Prof. Dr. Robertas Damaševičius
Veiklos sritys: mokslinės ir projektinės veiklos, doktorantūros studijų koordinavimas.
 K. Baršausko 59-A332
Tel. (8 37) 30 03 53
Faksas (8 37) 30 03 52
El. p. robertas.damasevicius@ktu.lt
 
MOKSLO ADMINISTRATORĖ
 
Vilma Mikašytė
Veiklos sritys: mokslo renginių organizavimas, žurnalo "Information Technology and Control" techninė redaktorė.
K. Baršausko 59-A332
Tel. (8 37) 30 03 53
Faksas (8 37) 30 03 52
El. p. vilma.mikasyte@ktu.lt

 
PROJEKTŲ KOORDINATORĖ  
Vida Drąsutė
Veiklos sritys: projektų inicijavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas.
A332 kabinetas (K. Baršausko g. 59)
Tel. (8 616) 50453
El. p. vida.drasute@ktu.lt
ADMINISTRAVIMO VADOVAS  
Romas Šleževičius
Veiklos sritys: kompiuterių klasių ir laboratorijų optimalia apkrova, padalinių akademinio krūvio tikslinimas, laboratorijų veiklos planavimas, organizavimas, studentų vykdomų laboratorinių darbų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kokybiškos veiklos užtikrinimas.
403 kabinetas
El. p. romas.slezevicius@ktu.lt
 
FINANSŲ KOORDINATORĖ  
  Vitalija Keršienė 
Veiklos sritys: vykdo, organizuoja ir kontroliuoja Informatikos fakulteto finansų valdymo funkcijas.
402 kabinetas
Tel. 300363
El. p. vitalija.kersiene@ktu.lt
 
RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS KOORDINATORĖ  
Gintarė Dzindzelėtaitė
Veiklos sritys: vidinė ir išorinė komunikacija, rinkodarinės veiklos koordinavimas, moksleivių projektų įgyvendinimas, renginių organizavimas.
409
Tel. 300393
El. p. gintare.dzindzeletaite@ktu.lt
TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ KOORDINATORĖ  
Gintarė Lukoševičiūtė 
Veiklos sritys: vykdo Fakulteto institucinio ERASMUS koordinatoriaus funkcijas, koordinuoja studentų ir dėstytojų mainus pagal tarptautines programas, organizuoja ir prižiūri su judumu susijusius projektus, konsultuoja ir informuoja tarptautinių studijų mainų klausimais.
410 kabinetas
Tel.  300 355 
El. p. gintare.lukoseviciute@ktu.lt 
 
STUDIJŲ APTARNAVIMO ADMINISTRATORĖS  
Vitalija Gabrienė
Veiklos sritis: administruoja pirmosios pakopų studentų studijas. Rengia ir tvarko su studijų procesu susijusius dokumentus. Išduoda pažymas.
411 kabinetas
Tel. (8 37) 300350 
Faks. (8 37) 300352
El. p. Vitalija.Gabriene@ktu.lt
 
Nida Maciulevičienė
Veiklos sritis: administruoja pirmosios ir antrosios pakopų studentų bei klausytojų studijas. Rengia ir tvarko su studijų procesu susijusius dokumentus. Registruoja padalinyje sudaromas studijų ir praktikos sutartis bei neformalaus švietimo sutartis ir pažymėjimus.
411 kabinetas 
Tel. (8 37) 300350 
Faks. (8 37) 300352
El. p. Nida.Maciuleviciene@ktu.lt
 
ADMINISTRATORĖS  
  Lina Repšienė
Veiklos sritys: kokybiškai rengti ir tvarkyti dokumentus, padėti tiesioginiam vadovui, dekanato materialiai atsakingas asmuo. 
409 kabinetas
Tel. (8 37) 300354 
El. p. Lina.Repsiene@ktu.lt
 
Nijolė Lenkevičienė
Veiklos sritys: studentų bylos, neįgaliųjų studentų kuravimas, licencinių sutarčių tvarkymas, administruoti padalinio žmogiškuosius išteklius.
409 kabinetas
Tel. (8 37) 300393 
Faks. (8 37) 300352
El. p. Nijole.Lenkeviciene@ktu.lt
 
   
   

 

infosistemos.ktu.edu

 
VEDĖJA  
Doc. dr. Rita Butkienė
El. p. Rita.Butkiene@ktu.lt
Tel.: (8 37) 300382
Studentų g. 50-313a
 
ADMINISTRATORĖ  
Julija Melkova
Studentų g. 50–313A
tel. 8 (37) 300 382
e. p. julija.melkova@ktu.lt

 

kompiuteriai.ktu.edu

 
VEDĖJAS  
Prof. dr. Algimantas Venčkauskas
Studentų g. 50–213
tel. 8 (37) 300 386
e. p. algimantas.venckauskas@ktu.lt
ADMINISTRATORĖ  
Ingrida Ivanauskaitė
Studentų g. 50–213
tel. 8 (37) 300 385
e. p. ingrida.ivanauskaite@ktu.lt

 

multimedija.ktu.edu

 
VEDĖJAS  
Doc. dr. Armantas Ostreika
Studentų g. 50–401
tel. 8 (37) 300 371
e. p. armantas.ostreika@ktu.lt
ADMINISTRATORĖ  
Ligita Zailskaitė-Jakštė
Studentų g. 50–401
tel. 8 (37) 300 371
e. p. ligita.zailskaite@ktu.lt 

 

programuinzinerija.ktu.edu

 

VEDĖJAS  
Doc. dr. Tomas Blažauskas
Studentų g. 50–406
tel. 8 (37) 454 229
e. p. tomas.blazauskas@ktu.lt
ADMINISTRATORĖ  
 Zita Janulytė
Studentų g. 50–406
tel. 8 (37) 454 229
e. p. zita.janulyte@ktu.lt

 

informatika.ktu.edu

 
VEDĖJAS  
Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas
Studentų g. 50–407
tel. 8 (37) 300 357
e. p. rimantas.barauskas@ktu.lt
ADMINISTARTORĖ  
Antanina Bliuvienė
Studentų g. 50–407
tel. 8 (37) 300 356
e. p. antanina.bliuviene@ktu.lt

 

infosptc.ktu.edu

 
VADOVAS  
Prof. dr. Rimantas Butleris
Studentų g. 50-313A
tel. 8 (37) 327 628, 453 445
faks. 8 (37) 300 352
e. p. rimantas.butleris@ktu.lt
ADMINISTRATORĖ  
 

Rima Linaburgytė
e. p. rima.linaburgyte@ktu.lt

 

kompsistemos.ktu.edu

 
VADOVAS  
Prof. dr. Egidijus Kazanavičius
Studentų g. 50–214C
tel. 8 (37) 300 392
faks. 8 (37) 300 352
e. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt
ADMINISTRATORĖ  
Aušra Vrubliauskaitė
XI rūmai
Studentų g. 50, 51368 Kaunas

 

Laboratorijos

Pavadinimas Atsakingas asmuos
Nuotolinio mokymosi technologijų mokslo laboratorija Gudonienė Daina
Multimedijos signalų ir sistemų mokomoji laboratorija Jakutis Petras
Kompiuterių architektūros ir informacijos saugos mokomoji laboratorija Jakutis Petras
Mobiliųjų įrenginių programinės įrangos mokomoji laboratorija Dobrovolskė Inga iki 2014 12 08
Programų inžinerijos procesų mokomoji laboratorija Makarevičius Rimantas
Interneto architektūros mokomoji laboratorija Jasiukevičius Raimundas 
Audiovizualinių technologijų mokymų centras Jakutavičius Julius
Informacijos sistemų projektavimo mokomoji laboratorija Aleliūnas Algirdas

 

TARYBOS PIRMININKAS Prof. dr. Rimantas Butleris
El. p. Rimantas.Butleris@ktu.lt
Tel.: (8 37) 45 34 45, 32 76 28 
Studentų g. 50-313a
TARYBOS NARIAI
Eduardas Bareiša, Programų inžinerijos katedros profesorius, fakulteto dekanas;
Armantas Ostreika, Multimedijos inžinerijos katedros docentas;
Kęstutis Jankauskas, Multimedijos inžinerijos katedros lektorius;
Mikas Binkis, Programų inžinerijos katedros lektorius;
Vitalija Jakštienė, Programų inžinerijos katedros lektorė (Tarybos sekretorė);
Aleksandras Targamadzė, Programų inžinerijos katedros profesorius;
Rimantas Barauskas, Taikomosios informatikos katedros profesorius;
Ingrida Lagzdinytė-Budnikė, Taikomosios informatikos katedros docentė;
Kęstutis Paulikas, Taikomosios informatikos katedros lektorius;
Rita Butkienė, Informacinių sistemų inžinerijos katedros vedėja;
Rimantas Butleris, Informacijos sistemų katedros profesorius (Tarybos pirmininkas), Informacinių sistemų projektavimo technologijų centro direktorius;
Algimantas Venčkauskas, Kompiuterių katedros profesorius;
Egidijus Kazanavičius, Kompiuterių katedros profesorius;
STUDENTŲ ATSTOVYBĖS INFOSA" NARIAI
Justina Liaukevičiūtė - Informatikos fakulteto Studentų atstovybės narys;
Liudas Kazalupskis - Informatikos fakulteto Studentų atstovybės narys;
Martynas Mitka - Informatikos fakulteto Studentų atstovybės narė;
Laurynas Bičkauskas - Informatikos fakulteto Studentų atstovybės narys;
 

Biblioteka

Fakulteto biblioteka yra KTU bibliotekos (https://biblioteka.ktu.edu) padalinys. Čia yra abonementas, skaitykla su atviru knygų fondu, tylioji skaitykla, du grupinio darbo kambariai ir jauki poilsio erdvė. Bibliotekoje  skoliname leidinius,  suteikiame galimybę naudotis leidiniais  ir el. ištekliais, reikalingais studijoms ir mokslo tiriamajam darbui.
Jūsų paslaugoms įrengtos 109 darbo vietos, iš jų 22 kompiuterinės darbo vietos.  Kviečiame naudotis prenumeruojamais ir atvirosios prieigos el. ištekliais iš universiteto darbo vietų ir namų kompiuterių per KTU virtualią biblioteką, VPN tinklą arba nuotolinę prieigą (EZproxy). Bibliotekoje veikia bevielis internetas, teikiamos mokamos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugos.

Darbo laikas

I-V 8-21
VI  9-17

Bibliotekos e. katalogas   https://biblioteka.ktu.edu

Kontaktai
Grupės vadovė Jūratė Kuliešienė
Studentų g. 50, 106-107 kab.
Tel. (37) 30 06 69,
E. p. jurate.kuliesiene@ktu.lt
biblioteka.if@ktu.lt

Kauno technologijos universiteto bibliotekos svetainė