Informacijos sistemų katedra

Informacijos sistemų katedra įkurta 1993 m. rugsėjo 1 d. Pirmuoju vedėju buvo išrinktas prof. dr. B. Paradauskas. Katedra buvo suformuota Valdymo informatikos katedros Informacijos sistemų projektavimo mokslo grupės pagrindu. Mokslo grupės darbo kryptis pradėjo vystytis 1970 m. įkurtoje Valdymo sistemų katedroje (vedėjas - prof. P.Kemėšis) ir Automatizuotų valdymo sistemų (AVS) žinybinėje laboratorijoje, įkurtoje 1964 m. (vadovas prof. P.Kemėšis)

Nuo 2001 gruodžio katedrai vadovauti pradėjo prof. dr. R. Butleris. Šioje pozicijoje jis sėkmingai dirbo dvi kadencijas.  Nuo 2012 m. vasario iki dabar katedros vedėja dirba doc. dr. R. Butkienė.

Jau daugiau nei 20 metų katedra sėkmingai vykdo mokslinę, projektinę bei pedagoginę veiklas.

 
 
 
 

Studijos


Bakalauro studijų programos

Informacinės sistemos. Šių studijų tikslas yra paruoši kompetentingus informacinių sistemų  (IS) specialistus, kurie per 4 metus įgauna naudingų žinių bagažą: išmoksta analizuoti, programuoti, diegti, kurti informacines sistemas, bei išsiugdo sisteminį ir analitinį mąstymą. Išsamiau:

Magistro studijų programos

Informacinių sistemų inžinerija. Informacinės sistemos (IS) tampa vis svarbesnės ir sudėtingesnės. Efektyvus mokslinių ir inžinerinių sprendimų taikymas kokybišką ir efektyvią informacinę sistemą leidžia sukurti laiku ir už priimtiną kainą. Studijuodami įgysite šiuolaikinėms IS aktualų sisteminį, modeliais grindžiamą požiūrį, išmoksite taikyti pažangius metodus, įrankius, technologijas bei standartus. Išsamiau:

Partneriai

Įmonės

 • Affecto - viena iš pirmaujančių IT paslaugų ir sprendimų teikėjų Lietuvoje, sukaupusi ilgametę sudėtingų informacinių sistemų kūrimo, diegimo ir konsultavimo patirtį.
 • Alna Intelligence - viena lyderiaujančių IT ūkio priežiūros, konsultacijų, sistemų valdymo bei aptarnavimo, infrastruktūros diegimo, kompiuterinių tinklų projektavimo įmonių Lietuvoje.
 • Atea - didžiausias Baltijos šalyse informacinių technologijų sprendimų ir paslaugų teikėjas, savo klientams teikiantis produktus, paslaugas bei sprendimus IT infrastruktūrai, taikomosioms programoms, objektų bei sistemų saugumui.
 • Baltijos programinė įranga
 • Barclays - tarptautinė finansinių paslaugų grupė.
 • Callcredit - tarptautinė kredito rizikos vertinimo, rinkodaros paslaugų, vartotojų informacijos, interaktyvių sprendimų ir konsultacinė analitikos ekspertų įmonė.
 • CSC Baltic - pasaulinė lyderė, teikianti technologinius sprendimus ir paslaugas organizacijoms.
 • Devbridge - programinės įrangos kūrimas, elektroninio verslo sprendimai, internetinių svetainių kūrimas.
 • IBM Lietuva - kuria ir vysto informacines technologijas - kompiuterines sistemas, programinę ir tinklų įrangą, duomenų kaupyklas, mikroelektroniką. IBM profesionalių paslaugų bei sprendimų pasaulinis tinklas leidžia visas pažangiausias technologijas įdiegti mūsų klientams visame pasaulyje.
 • INFOBALT - nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus asociacija.
 • Hnit Baltic - įmonė, taikant geografijos, geoinžinerijos, kartografijos mokslais paremtas GIS technologijas, teikianti efektyvius, klientui maksimaliai naudingus IT sprendimus, kurie padėtų valdyti organizacijos darbo procesus, turtą, įrengimus, transportą ir kitus išteklius, keltų aptarnavimo ir paslaugų kokybę, suteiktų naujas priemones procesų planavimui, modeliavimui ir sprendimų priėmimui.
 • Elsis PRO - tai informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įmonių grupė, kurianti ir diegianti įvairius programinius sprendimus, informacines sistemas, telekomunikacijų ir taktinio ryšio sistemas, telemetrijos, aplinkos monitoringo, būsto valdymo, skaitmeninių paslaugų ir interaktyvaus turinio sprendimus, kitas inžinerines sistemas bei vykdanti įvairius karinės infrastruktūros projektus.
 • LR Aplinkos ministerija 
 • Microsoft - tai didžiausia pasaulyje programinės įrangos gamintoja.
 • No Magic Europe - JAV kompanijos No Magic Inc. dukterinė įmonė, kurios pagrindinis ir geriausiai žinomas  produktas MagicDraw yra pasaulinį pripažinimą pelnęs modeliavimo sprendimas, skirtas modeliuoti sudėtingoms programinės ir techninės įrangos sistemoms, organizacijos architektūroms ir verslo procesams.
 • NFQ - tarptautinė, Lietuvos ir Vokietijos kapitalo elektroninio verslo, programavimo paslaugų ir interneto rinkodaros kompanija, savo veiklą Lietuvoje pradėjusi 2002 metais.
 • NRD - specializuojasi registrų kūrimo ir plėtros srityje. Įmonė sprendžia bendrus valstybės registrų integralios sistemos kūrimo klausimus, rengiant teisės aktų projektus, kuriant ir jungiant į bendrą sistemą atskirus registrus, projektuojant ir diegiant valstybės registrus bei kitas objektyviai orientuotas informacines sistemas pagal užsakovų veiklos ir infrastruktūros reikalavimus.
 • SEB bankas
 • Sekasoft - įmonė, kurianti ir diegianti veiklos organizavimo, skaitmenino turinio, procesų ir dokumentų valdymo sprendimus, panaudojant Microsoft SharePoint ir IBM Domino kompiuterizuoto bendradarbiavimo technologijas.
 • Telesoftas - kuria programines įrangas mobiliems įrenginiams.

Universitetai

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. dr. Rimantas Butleris
Studentų g. 50-313a
tel. 8 (37) 453 445
e. p. rimantas.butleris@ktu.lt

Docentai

Doc. dr. Rita Butkienė
Studentų g 50-309
tel. 8 (37) 300 382
e. p. rita.butkiene@ktu.lt
   
Doc. dr. Lina Čeponienė
Studentų g. 50-308b
e. p. lina.ceponiene@ktu.lt
Doc. dr. Tomas Skersys
Studentų g. 50-313a
e. p. tomas.skersys@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Kapočius
Studentų g. 50-308c
tel. 8 (37) 300 397
e. p. kestutis.kapocius@ktu.lt

 
Doc. dr. Vytautas Rudžionis
Studentų g. 50
e. p. vytautas.rudzionis@ktu.lt

 

Lektoriai

Lekt. dr. Lina Bisikirskienė
Studentų g. 50-308c
e. p. lina.bisikirskiene@ktu.lt
Lekt. dr. Linas Ablonskis
Studentų g. 50-315a
tel. 8 (37) 300 384
e. p. linas.ablonskis@ktu.lt
Lekt. dr. Evaldas Vaičiukynas
Studentų g. 50-314
e. p. evaldas.vaiciukynas@ktu.lt

 
Lekt. dr. Aurelijus Morkevičius
Studentų g. 50
e. p. aurelijus.morkevicius@ktu.lt

 
Lekt. Tomas Danikauskas
Studentų g. 50-308c
tel. 8 (37) 300 397
e. p. tomas.danikauskas@ktu.lt
Lekt. dr. Algirdas Šukys
Studentų g. 50-308a
e. p. algirdas.sukys@ktu.lt
Lekt. Edvinas Šinkevičius
Studentų g. 50-308a
e. p. edvinas.sinkevicius@ktu.lt
Lekt. dr. Jaroslav Karpovič
Studentų g. 50
e. p. jaroslav.karpovic@ktu.lt
Lekt. Gintarė Kriščiūnienė
Studentų g. 50-308b
e. p. gintare.krisciuniene@ktu.lt
Lekt. Eglė Mickevičiūtė
Studentų g. 50
e. p. egle.mickeviciute@ktu.lt
Voldemaras Žitkus
Studentų g. 50
e. p. voldemaras.zitkus@ktu.lt

Asistentai

Asist. Igoris Semionovas
Studentų g. 50
e. p. igoris.semionovas@ktu.lt

 

 Akademiniai padejėjai

Akad. p. Mantas Jurgelaitis
Studentų g. 50-308c
e. p. mantas.jurgelaitis@ktu.lt
Akad. p. Vaidotas Drungilas
Studentų g. 50-311
e. p. vaidotas.drungilas@ktu.lt
  Akad. p. Kristina Magylaitė
Studentų g. 50-308b
e. p. kristina.magylaite@ktu.lt
  Akad. p. Lukas Ružauskas
Studentų g. 50
e. p. lukas.ruzauskas@ktu.lt

Doktorantai


Gintarė Kriščiūnienė
Studentų g. 50-308b
e. p. gintare.krisciuniene@ktu.lt
Voldemaras Žitkus
Studentų g. 50
e. p. voldemaras.zitkus@ktu.lt

 
Tomas Vileiniškis
Studentų g. 50
e. p. tomas.vileiniskis@ktu.edu

 
Kristina Aleliūnė
Studentų g. 50
e. p. kristina.aleliune@ktu.lt

 
Justinas Bisikirskas
Studentų g. 50
e. p. justinas.bisikirskas@ktu.edu

 
Donatas Mažeika
Studentų g. 50
e. p. donatas.mazeika@ktu.edu

 
Indraja Elžbieta Germanaitė
Studentų g. 50
e. p. indraja.germanaite@ktu.edu
Arūnas Čiukšys
Studentų g. 50
e. p. http://arunas.ciuksys@ktu.edu
  Daina Ardzevičiūtė
Studentų g. 50
e. p. daina.ardzeviciute@ktu.edu

Administracija

Vedėja - Doc. dr. Rita Butkienė
Studentų g. 50-309
tel. 8 (37) 300 382
e. p. rita.butkiene@ktu.lt
Administratorė - Julija Melkova
Studentų g. 50-309a
tel. 8 (37) 453 445
e. p. julija.melkova@ktu.lt
 
 
 
 

Mokslo kryptys

Informacija ruošiama