Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras

Centras įsteigtas reorganizuojant Informatikos fakulteto Informacijos sistemų katedros Informacijos sistemų ir duomenų bazių projektavimo mokslo laboratoriją. Centro oficiali santrumpa - ISPTC.

Centro veiklos tikslai:

 • Vykdyti ir koordinuoti tarpsritinius technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos  krypties ir fizinių mokslų srities informatikos krypties informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimo metodų, technologijų ir projektavimo priemonių fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus.
 • Vykdyti eksperimentinės plėtros darbus, susijusius su informacinių sistemų ir duomenų bazių bei jų projektavimo priemonių kūrimu ir analize.
 • Dalyvauti rengiant informatikos ir informatikos inžinerijos mokslo krypčių mokslininkus bei specialistus.

Centro uždaviniai:

 • Informatikos inžinerijos ir informatikos mokslo krypčių moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, naujų mokslo žinių kūrimas ir jų sklaida studijų procese ir visuomenėje.
 • Dalyvauti tarptautinėse mokslinėse konferencijose, mokslinės veiklos rezultatus publikuoti prestižiniuose mokslo leidiniuose.
 • Dalyvauti Universiteto studijų ir tęstinio mokymosi procese, sudaryti sąlygas Universiteto mokslininkams ir studentams Centre vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulintis.
 • Siūlyti magistro tiriamųjų darbų ir daktaro disertacijų temas, sudaryti sąlygas magistrantų ir doktorantų moksliniam tiriamajam darbui.
 • Siūlyti tyrimų tematiką fakulteto mokslo grupėms ir padaliniams, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos poreikius ir informacinių technologijų plėtros tendencijas.
 • Rengti įvairius Universiteto padalinius bei mokslo grupes jungiančius bendrus projektus ir paraiškas Lietuvos Respublikos ir užsienio fondams, dalyvauti juos vykdant.
 • Teikti mokslines, technologines, konsultacines ir ekspertines paslaugas ūkio subjektams ir organizacijoms.

Centre veikia penkios mokslo laboratorijos:

 • Semantinių technologijų laboratorija.
 • Duomenų analizės laboratorija.
 • Reikalavimų inžinerijos laboratorija.
 • Veiklos procesų valdymo laboratorija.
 • Informacinių sistemų kūrimo laboratorija.
 
 
 
 

Studijos

Informacija ruošiama.

 

Paslaugos

Taikomieji moksliniai tyrimai

Informacinių sistemų projektavimo metodų, susijusių su modeliais grindžiamu kūrimu MDD, MDA, interneto paslaugų architektūra SOA ir kt. kūrimas, tobulinimas ir tyrimas.
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo, specifikavimo metodų ir jų taikymo informacinių sistemų projektuose tyrimai.
Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų, semantinių paslaugų (Semantic Web Services) kūrimo, informacinių išteklių integravimo metodų tyrimai.
Įvairūs kiti su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis ir veiklos procesų analize susiję tyrimai ar eksperimentinės plėtros darbai.

Eksperimentinė plėtra

CASE įrankių tobulinimas, informacinių sistemų projektavimo technologijų kūrimas.
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo, specifikavimo įrankių ir technologijų kūrimas bei tobulinimas.
Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų kūrimo technologijų ir įrankių tobulinimas ir kūrimas.
Įvairių informacinių sistemų, duomenų bazių, paslaugų, programų paketų kūrimo, analizės, vertinimo paslaugos.

Techninės galimybių studijos

Informacinių sistemų kūrimo galimybių studijos.
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo ir specifikavimo metodų taikymo informacinėse sistemose galimybių studijos.
Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų kūrimo galimybių studijos.
Informacinių sistemų technologinių sprendimų ar kūrimo priemonių galimybių studijos ir ekspertiniai vertinimai.

 

Partneriai

Įmonės

 1. Agmis
 2. Alna Intelligence - viena lyderiaujančių IT ūkio priežiūros, konsultacijų, sistemų valdymo bei aptarnavimo, infrastruktūros diegimo, kompiuterinių tinklų projektavimo įmonių Lietuvoje.
 3. Atea - didžiausias Baltijos šalyse informacinių technologijų sprendimų ir paslaugų teikėjas, savo klientams teikiantis produktus, paslaugas bei sprendimus IT infrastruktūrai, taikomosioms programoms, objektų bei sistemų saugumui.
 4. Blue Solutions - įmonė, kurią įsteigė 28 patyrę IT ir procesų valdymo specialistai. “Blue solutions“ verslo idėja remiasi ne IT sistemų pardavimais, o vertės klientui kūrimu. Ši vertė kuriama informacinių technologijų pagalba optimizuojant kliento įmonės veiklos procesus ir teikiant aukščiausios kokybės paslaugas.
 5. CSC
 6. Hnit Baltic - įmonė, taikant geografijos, geoinžinerijos, kartografijos mokslais paremtas GIS technologijas, teikianti efektyvius, klientui maksimaliai naudingus IT sprendimus, kurie padėtų valdyti organizacijos darbo procesus, turtą, įrengimus, transportą ir kitus išteklius, keltų aptarnavimo ir paslaugų kokybę, suteiktų naujas priemones procesų planavimui, modeliavimui ir sprendimų priėmimui.
 7. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - institucija, įgyvendinanti valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvaujanti sprendžiant jaunimo problemas bei plėtojanti neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus.
 8. Kauno mokslo ir technologijų parkas - profesionaliai valdoma organizacija, kurios tikslas yra didinti visuomenės gerovę remiant inovacijų kultūrą ir didinant verslo ir žiniomis savo veiklą grindžiančių institucijų konkurencingumą.
 9. New Vision - prekybos verslo technologijų bendrovė, teikianti verslo valdymo sprendimus bei sistemų integravimo ir priežiūros paslaugas prekybininkams Baltijos šalių regione ir aktyviai plečianti veiklą kitose užsienio rinkose.
 10. No Magic Europe -  JAV kompanijos No Magic Inc. dukterinė įmonė, kurios pagrindinis ir geriausiai žinomas  produktas MagicDraw yra pasaulinį pripažinimą pelnęs modeliavimo sprendimas, skirtas modeliuoti sudėtingoms programinės ir techninės įrangos sistemoms, organizacijos architektūroms ir verslo procesams.
 11. Pralo - stipri gamybos verslo valdymo sistemų specialistų ir gamybos procesų ekspertų komanda, siekianti tapti profesionaliausiu kompleksinių IT sprendimų (nuo ERP sistemų iki technologinės įrangos) partneriu gamybos įmonėms Baltijos šalyse.
 12. Sekasoft - įmonė, kurianti ir diegianti veiklos organizavimo, skaitmenino turinio, procesų ir dokumentų valdymo sprendimus, panaudojant Microsoft SharePoint ir IBM Domino kompiuterizuoto bendradarbiavimo technologijas.
 13. Valstybinė miškų tarnyba - įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką miškų valdymo srityje vadovaudamasi Europos Sąjungos daugiatikslės miškininkystės politikos principais.

Universitetai

 1. Aalborg University.
 2. Jönköping University.
 3. Klaipėdos universitetas.
 4. Lublin University of Technology.
 5. Norwegian University of Science and Technology.
 6. Pierre Mendès France University.
 7. University of Agder.
 8. University of Gdansk.
 9. University of Münster.
 10. University of Skövde.
 11. University of Tampere.
 12. University of Tartu.
 13. Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 14. Vilniaus universitetas.
 15. Vytauto Didžiojo universitetas.
 
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Dėstytojai


Profesoriai

   
   

Docentai

   
   

Lektoriai

   
   

Doktorantai


   
   

Vadovas

Direktorius – Prof. dr. Rimantas Butleris

K. Baršausko g. 59 - A322 kab.
tel.: 8 (37) 327 628
e. p. rimantas.butleris@ktu.lt

   
 
 
 
 

Mokslo kryptys

Informacija ruošiama.

 

Dalyvavimas mokslo projektuose

Europos struktūrinių fondų projektai:

1. Veiklos procesų ir veiklos taisyklių integravimas veiklos semantikos pagrindu (VEPSEM). Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ projektas. Projekto tikslas - stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinių technologijų potencialą, sukuriant integruoto veiklos procesų, veiklos taisyklių ir duomenų modeliavimo technologiją veiklos ekspertams, sistemų analitikams ir programų kūrėjams, remiantis veiklos žodyno ir veiklos taisyklių semantikos (angl. Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR)) formalizavimu. Vykdymo laikotarpis: 2013-01-17 - 2015-04-30.

2. Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams (SEMANTIKA-LT). Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2‑3.1‑IVPK‑12‑K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ projektas. Projekto tikslas - sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje savo profesinėje ir asmeninėje veikloje, kaupti ir saugoti lietuvių rašytinės kalbos ir kultūros išteklius bei pasinaudoti naujausiais interneto IT sprendimais, tam sukuriant interaktyvias elektronines lietuvių rašytinės kalbos ir semantikos paslaugas ir išteklius bei juos saugančią informacinę sistemą. Vykdymo laikotarpis: 2012-05-09 - 2015-04-30.

3. Kalbos, semantinių, verslo modeliavimo technologijų inovacijų žinių teminis tinklas (INOTEMA). Finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmus programos 1 prioriteto ,,Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę ,,INOGEB LT-1“ (http://www.inotema.lt/). Partneris - VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“. Projekto tikslas - sukurti žinių apie inovacijas kalbos technologijų srityje teminį tinklą inovacinių sprendimų pagrįstumui didinti. Tai gerins kalbos, semantikos, verslo modeliavimo technologijų taikymo aplinką. Tinklas tarnaus inovacijų žinių inventorizavimui, sisteminimui, efektyviai paieškai, analizei ir sklaidai. Vykdymo laikotarpis: 2009-10-01 - 2013-03-19.

Tarptautiniai projektai:

1. Interaktyvių tinklinių organizacijų informacinės metodologijos (MINE). Šiaurės šalių ministrų tarybos fondo NorForsk remiamas mokslinių tyrimų tinklo projektas “Methodologies for Interactive Networked Enterprises” (2005–2009) – (Dalyviai – Agderio universitetas (Norvegija), Alborgo universitetas (Danija), Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas (Norvegija), Skovdės universitetas (Švedija), Jonšiopingo universitetas (Švedija), Kauno technologijos universitetas (Lietuva), Gdansko universitetas (Lenkija), Tamperės universitetas (Suomija). Vykdymo laikotarpis: 2005-01-01 - 2009-12-31. Detaliau apie projektą čia.

Lietuvos įmonių ir įstaigų užsakomieji darbai:

1. Ontologija grindžiamo konsultacinės žinių bazės programinio prototipo sukūrimas. Užsakovas: UAB „Strauja – saugios sistemos“. Vykdymo laikotarpis: 2010-09-01 - 2011-11-30.

2. Ontologija grindžiamo autoverslo valdymo sistemos modelio sukūrimas. Užsakovas: UAB „New Vision Baltija”. Vykdymo laikotarpis: 2010-09-01 - 2011-11-30.

 

Kiti projektai

Europos struktūrinių fondų projektai:

1. Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje (JAVAKIS). Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės „Pažangios elektroninės paslaugos“ projektas NR. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-006. Projekto tikslas – įdiegti inovatyvius ir pažangius sprendimus elektroninėje erdvėje siekiant pagerinti vaikų ir jaunimo socialinės gerovės užtikrinimui skirtas priemones ir paslaugas. Projektas „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“ skirtas vaikams ir jaunimui teikiamų konsultacinių, informacinių viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, tobulinant jau esamas bei diegiant naujas paslaugas elektroninėje erdvėje. Vykdymo laikotarpis: 2012-09-13 - 2015-06-30.

Lietuvos įmonių ir įstaigų užsakomieji darbai:

1. Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemo sukūrimas ir įdiegimas. Užsakovas: Valstybinė miškų tarnyba. Vykdymo laikotarpis: 2013-09-12 - 2015-03-31.