Kompiuterių katedra

Katedros misija:

Ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus ir vykdyti mokslo tyrimus informatikos inžinerijos ir informacinių technologijų saugos srityse, kaupti kompetenciją ir padėti verslui taikyti mokslo žinias praktikoje.

Katedros vizija:

 • Būti pripažintu informatikos inžinerijos ir informacinių technologijų saugos specialistų rengimo centru Lietuvoje
 • Teikti Lietuvos ir užsienio jaunimui šiuolaikines  informatikos inžinerijos ir informacinių technologijų saugos bakalauro ir magistro studijų programas
 • Dalyvauti tarptautiniuose mokslo ir studijų projektuose, vykdyti užsakomuosius darbus

Istorija:

 • 1960 m. spalio 1 d. Elektrotechnikos fakultete buvo įkurta Skaičiavimo įtaisų ir automatikos katedra, kurioje dirbo pirmieji techninės ir programinės įrangos specialistai.
 • 1966 m. Katedra reorganizuota į Automatikos ir telemechanikos bei Skaičiavimo technikos katedras. Pastaroji davė pradžią susiformuoti Skaičiavimo centrui ir būsimam Informatikos fakultetui.
 • 1977 m. įkurtas Skaičiavimo technikos fakultetas, įsteigtos Matematinės įrangos ir Skaičiavimo mašinų katedros.
 • 1990 m. Skaičiavimo mašinų katedra pavadinta Kompiuterių katedra. Šiuo metu katedra yra Informatikos fakultete.

 

 
 
 
 

Studijos

 

Mokslas

Mokslinių tyrimų kryptys:

Išmaniosios aplinkos sistemos

Informacijos ir informacinių technologijų sauga

Kibernetinių nusikaltimų tyrimas

 

Nacionaliniai mokslo projektai

VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-018. „Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“ (Research and development of internet technologies and their infrastructure for smart  environments of  things and services). Finansuoja - Europos socialinio fondo agentūra,  2012-08-14 – 2015-08-13 . Kompiuterių katedra sukūrė Išmaniosios aplinkos daiktų integracijos metodiką ir technologiją. Mokslinių tyrimų vadovas  - prof. dr. Algimantas Venčkauskas. 

 

Tarptautiniai mokslo projektai

HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176. „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro sukūrimas“  (Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research&Education (L3CE)). Finansuoja - Europos Komisija, 2014-7-8 – 2016-01-07. KTU vykdomų mokslinių tyrimų darbų vadovas – prof. dr. Algimantas Venčkauskas.

Išsamiau...

 

Projekto vykdymo eiga:  1,  2,  3.

Lietuvoje sukurtas ir veikia nacionalinis kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras

Kibernetinius nusikaltimus tirs greičiau

Lithuania has developed and operates a national Cybercrime Centre of Excellence

Partneriai

 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. dr. Algimantas Venčkauskas
Studentų g. 50–213
tel. 8 (37) 300 386
e. p. algimantas.venckauskas@ktu.lt

 

Prof. dr. Egidijus Kazanavičius
Studentų g. 50–214C
tel. 8 (37) 300 392
faks. 8 (37) 300 352
e. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

 

Docentai

   

 

 

 

 

 

 

 

Doc. dr. Laura Kižauskienė
Studentų g. 50–214C
e. p. laura.kizauskiene@ktu.lt

Doc. dr. Agnius Liutkevičius
Studentų g. 50-202
tel. 8 (37) 300 394
mob. tel. 8 (626) 22 304
e. p. agnius.liutkevicius@ktu.lt

 

Doc. dr. Stasys Maciulevičius
Studentų g. 50–209
tel. 8 (37) 300 389
e. p.
stasys.maciulevicius@ktu.lt

Doc. dr. Nerijus Morkevičius
Studentų g. 50–209
e. p.
nerijus.morkevicius@ktu.lt

Doc. dr. Jevgenijus Toldinas
Studentų g. 50–209
tel. 8 (37) 300 389
e. p.
eugenijus.toldinas@ktu.lt

 

Doc. dr. Jonas Čeponis
Studentų g. 50–410
tel. 8 (37) 300 355
e. p.
jonas.ceponis@ktu.lt


Lektoriai

 

 

 

 

 

 

 

Lekt. dr. Audronė Janavičiūtė
Studentų g. 50- 202
tel. 8 (37) 300 359
e. p. audrone.janaviciute@ktu.lt

Lekt. Darius Birvinskas
Studentų g. 50–210
e. p.
darius.birvinskas@ktu.lt

Lekt. Rolandas Girčys
Studentų g. 50–211

tel. 8 (37) 300 395
e. p.
rolandas.gircys@ktu.lt

Lekt. Vaidas Jukavičius
Studentų g. 50- 209
tel. 8 (37) 300 390
e. p. vaidas.jukavicius@ktu.lt

Lekt. Nerijus Jusas
Studentų g. 50- 210
e. p.
nerijus.jusas@ktu.lt

Lekt. Ignas Martišius
Studentų g. 50- 210b
e. p.
ignas.martisius@ktu.lt

 

 

 

 

 

 


Asistentai

 

 

 

 

 

 

Asist. Kazimieras Bagdonas
Studentų g. 50- 204a
e. p.
kazimieras.bagdonas@ktu.lt

Asist. Algirdas Dobrovolskis
Studentų g. 50 – 209
tel. 8 (37) 300 394
e. p. algirdas.dobrovolskis@ktu.lt

Asist. Juozas Dovydaitis
Studentų g. 50 – 215
e. p.
juozas.dovydaitis@ktu.lt

 

Asist. Romas Lukas
Studentų g. 50 – 215
e. p.
romas.lukas@ktu.lt

Asist. Ignas Plauska
Studentų g. 50 – 215
e. p.
ignas.plauska@ktu.lt

 

   

Vedėjas

   

 

 

 

 

Vedėjas – prof. dr. Algimantas Venčkauskas
Studentų g. 50–213
tel. 8 (37) 300 386
e. p. algimantas.venckauskas@ktu.lt

 

Administratorė – Ingrida Ivanauskaitė
Studentų g. 50–213
tel. 8 (37) 300 385
e. p. ingrida.ivanauskaite@ktu.lt