Mokslinių tyrimų kryptys

Fakultete atliekami šių mokslinių krypčių tyrimai:

 • Semantika ir žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerija
 • Debesų kompiuterijos sistemų ir paslaugų tyrimas ir taikymai
 • Informacijos ir informacinių technologijų saugos ir energijos suvartojimo metodų ir sistemų tyrimai
 • Realaus laiko sistemų kūrimo metodologijos ir projektavimo priemonių kūrimas ir tyrimai
 • Virtualaus mokymosi technologijų ir e. mokymosi sistemų analizė ir plėtra
 • Skaitmeninių schemų ir programinės įrangos sistemų testavimas
 • Žmogaus smegenų–kompiuterio sąsajos metodų tyrimas
 • Požymiais-grįstas modeliavimas ir automatizuotas kūrimas
 • Fizikine elgsena grįstų  modelių ir algoritmų tyrimas, kūrimas ir  taikymas 
 • Žmogaus fiziologijos kompiuterinių modelių internetinių paslaugų kūrimas ir taikymas

 

 
 
 
 

Nacionaliniai projektai

 • Lietuvos narystė tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje - Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (CLARIN ERIC)

Projekto vadovas: prof. dr. Rimantas Butleris. Finansavimo šaltinis: LMT. Projekto numeris: MTI-02/2015. Projekto trukmė: 2015-2016

Projekto vadovas: prof. Egidijus Kazanavičius. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Projekto numeris: 2016-1-LT01-KA203-023177. Projekto trukmė: 2016-2018

Mokslinis vadovas: prof. Egidijus Kazanavičius. Projektą iš viso vykdė 26 mokslininkai ir tyrėjai (Realaus laiko kompiuterių sistemų centra). Finansavimo šaltinis: ES struktūriniai fondai - Europos socialinis fondas; LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos. Projekto trukmė: nuo 2013.04.11 iki 2015.08.31 (28 mėn.)
 • Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas (IDAPI)

MTEP projektas. Mokslinis vadovas: prof. Eduardas Bareiša. Projektą vykdo KTU Realaus laiko kompiuterių sistemų centras. Projekto trukmė: 2012 – 2015.

 • Veiklos procesų ir veiklos taisyklių integravimas veiklos semantikos pagrindu (VEPSEM)

Projekto vadovas: Prof. R. Butleris, prof. L. Nemuraitė, prof. B. Paradauskas, prof. S. Gudas. 

 •  Lietuvių kalbos sintaksinės – semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams (SemantikaLT)

Projekto vadovai: Prof. R. Butleris, prof. L. Nemuraitė, prof. B. Paradauskas, prof. S. Gudas. 

 • Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje

Projekto vadovai: Prof. R. Butleris, prof. L. Nemuraitė, prof. B. Paradauskas, prof. S. Gudas. Finansavimo šaltinis: Projekto trukmė: 

 •  EUREKA ITEA2 ATAC: Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Projekto vadovai: Prof. E. Bareiša, prof. V. Jusas, prof. K. Motiejūnas, prof. R. Šeinauskas. 

 •  Modelių kūrimas fiziologiniams ir klinikiniams taikymams

Projekto vadovas: prof. H. Pranevičius. 

 • Skaitmeninių namų paslaugų kūrimo ir valdymo sistemos „SNAPAS” ir jos pagrindu teikiamų paslaugų prototipo projektas

MTEP projektas. Užsakovas – UAB „Elsis TS“. Mokslinis vadovas: prof. Egidijus Kazanavičius. Projektą vykdė ir įgyvendino KTU Realaus laiko kompiuterių sistemų centras. Projekto trukmė: 2009-2011 m. 

 • Mėsos pramonės domeno ontologija grindžiamo žinių bazės ekstensionalo sudarymas.

Projekto vadovas: prof. dr. Rimantas Butleris. Finansavimo šaltinis: UAB “STRAUJA “– saugios sistemos.  Projekto trukmė: 2014-2015.

 • Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Projekto vadovas: prof. dr. Rimantas Butleris. Finansavimo šaltinis: Valstybės miškų tarnyba. Projekto trukmė: 2013-2015.

 • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos modulio sukūrimas ir įdiegimas

Projekto vadovas: prof. dr. Rimantas Butleris. Finansavimo šaltinis: Valstybės miškų tarnyba. Projekto trukmė: 2014-2015.

 • Naujų elektroninių paslaugų, veikiančių WiMAX vietos nustatymo technologijų pagrindu, kūrimas

MTEP projektas. Mokslinis vadovas: prof. Egidijus Kazanavičius. Užsakovas – AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“. Projektą vykdė ir įgyvendino KTU Realaus laiko kompiuterių sistemų centras. Projekto trukmė: 2009-2011 m. 

Tarptautiniai projektai

Projekto Nr. 2014-1-DE02-KA202-001610. Projekto trukmė: 2014-2016 m.

Projekto Nr. 2016-1-DE01-KA203-002883. Projekto trukmė: 2016-2019 m.

 • Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet)

Projekto partneriai: Dalyvauja 32 šalys. Projekto numeris: COST CA15122. Projekto trukmė: 2016–2020. Atstovas - doc. R. Maskeliūnas

Projekto partneriai: dalyvauja 9 šalys. Projekto vadovas: Daina Gudonienė. Projekto numeris: 710549. Projekto trukmė:: 2016-2019.

Projekto partneriai: Dalyvauja 32 šalys. Projekto numeris: COST IC1303. Projekto trukmė: 2013–2017. Atstovas - prof. R. Damaševičius.

Projekto partneriai: Dalyvauja 32 šalys. Projekto numeris: COST IC1103. Projekto trukmė: 2011–2015. Atstovas - prof. R. Šeinauskas.

Projekto partneriai: Dalyvauja 23 šalys. Projekto numeris: COST IC1402. Projekto trukmė: 2014–2018. Atstovas - prof. R. Šeinauskas.

Projekto partneriai: Dalyvauja 5 šalys. Projekto numeris: 2015-1-LV01-KA203-013439.  Projekto trukmė: 2015 09 01 - 2017 08 31. Atstovas - prof. V. Jusas.

Projekto partneriai: Dalyvauja 28 šalys. Projekto numeris: COST IC1002. Projekto trukmė: 2010–2014. Atstovas - dr. R. Maskeliūnas.

 • Lietuvos nusikaltimų elektroninėje erdvėje kompetencijų centras mokymui, moksliniams tyrimams ir švietimui (L3CE) (angl. Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education)

Projekto vadovas: prof. dr. Algimantas Venčkauskas. Finansavimo šaltinis: Europos Komisijos programa „Prevencija ir kova su nusikalstamumu“ (angl. Prevention of and Fight against Crime). Projekto trukmė: 2014 m. liepos 8 d. – 2016 m. sausio 7 d. (18 mėn.).​

 • Automatizuotas sudėtingų programų sistemų testavimas (Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems)

EUREKA ITEA2 klasterinis projektas ATAC. KTU mokslinio tyrimo vadovas – Informatikos fakulteto prof. Eduardas Bareiša. UAB Singletonas mokslinio tyrimo vadovas – dr. Šarūnas Packevičius. Projekto vadovė KTU – Informatikos fakulteto Programų inžinerijos katedros lektorė Virginija Limanauskienė Projekto partneriai: Belgijos įmonė BARCO. Projekto numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003. Projekto numeris: Finansavims skirtas nuo 2011-10-01 pagal Struktūrinių fondų projektą „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“. 

 • Lanksčiosios kompiuterikos ir statistinių metodų sujungimas duomenų analizės sprendimams pagerinti.

Projekto vadovas: prof. R. Jasinevičius. Projekto partneriai: Dalyvauja 21 ES šalis. Projekto numeris: COST IC0702. Projekto trukmė: 2008–2012

 • Labai mažo vėlinimo video srauto suspaudimo / atstatymo aparatinis sprendimas patikimam vaizdo srauto perdavimui realiame laike (FASTVID)

Projekto vadovas: prof. Egidijus Kazanavičius. Projekto partneriai: Prancūzija, parneriai Rusija, Graikija. Projekto numeris: EUROSTARS E!6083. Projekto trukmė: 2011–2013.

 • Virtualus konferencijų ir seminarų centras (ViCaMC)

Projekto vadovė: doc. Danguolė Rutkauskienė. Projekto partneriai: Slovėnija, Ukraina. Projekto numeris: EUREKA E!5081. Projekto trukmė: 2010–2012

 • Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa LLIII-183, Kompleksinis e. mokymosi, televizijos ir mobilių technologijų tyrimas ir taikymas skatinant naujus verslus (eBig3)

Projekto vadovė: doc. Danguolė Rutkauskienė. Projekto partneriai: Latvija. Projekto numeris: LLIII-183. Projekto trukmė: 2011–2013. 

 • Modelių kūrimas fiziologiniams ir klinikiniams taikymams

Projekto vadovas: dr. Henrikas Pranevičius. Projekto partneriai: JAV. Projekto numeris: MIP-12252. Projekto trukmė: 2012-2014

 • Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS)

Projekto vadovas: prof. Egidijus Kazanavičius. FP6 integruotas projektas. Projektą vykdė Realaus laiko kompiuterių sistemų centras. Projekto trukmė: 2006-2008 m. 

 • Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN)

Projekto vadovas: prof. Egidijus Kazanavičius. FP6 projektas. Projektą vykdė Realaus laiko kompiuterių sistemų centras. Projekto trukmė: 2006-2009 m. 

 • Taikomųjų uždavinių magistralė, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms bendradarbiauti išplėstoje Europos Sąjungoje (ABILITIES)

Projekto vadovas: prof. Egidijus Kazanavičius. FP6 projektas. Projektą vykdė Realaus laiko kompiuterių sistemų centras. Projekto trukmė: 2006-2008 m. 

 • Bendradarbiavimo ir sąveikumo paslaugos tinklinėms įmonėms (COIN)

Projekto vadovas: prof. Egidijus Kazanavičius. FP6 integruotas projektas. Projektą vykdė Realaus laiko kompiuterių sistemų centras. Projekto trukmė: 2010-2011 m. 

Mokslinio tyrimo vadovas:  prof. Eduardas Bareiša. Projekto vadovė: Virginija Limanauskienė. Finansavimo šaltinis: Europos socialinio fondo agentūra. Projekto trukmė: 2012-08-14 – 2015-08-13

 

Instituciniai projektai

 • Sudėtingų struktūrų 3D kompiuterinės grafikos ir fizikinio modeliavimo grupė. Projekto vadovas: doc. dr. R. Maskeliūnas. Finansavimo šaltinis: Informatikos fakulteto investicijos mokslui – Mokslo klasterių veiklos vystymas ir mokslo produkcijos skatinimas. Projekto trukmė: 2016 m. balandžio mėn. – 2017 m. vasario mėn. (10 mėn.)
  Projekto ataskaita
 • Modeliais grindžiamo sistemų kūrimo ir semantinių technologijų taikymo tyrimo grupė. Projekto vadovas: doc. dr. T. Skersys. Finansavimo šaltinis: Informatikos fakulteto investicijos mokslui – Mokslo klasterių veiklos vystymas ir mokslo produkcijos skatinimas. Projekto trukmė: 2016 m. balandžio mėn. – 2017 m. vasario mėn. (10 mėn.)
  Projekto ataskaita
 • Žaidybinis kursų kūrimo modelis adaptuotas masiniams atviriems internetiniams kursams (MAIK). Projekto vadovas: D. Gudonienė. Finansavimo šaltinis: Informatikos fakulteto investicijos mokslui – Mokslo klasterių veiklos vystymas ir mokslo produkcijos skatinimas. Projekto trukmė: 2016 m. balandžio mėn. – 2017 m. vasario mėn. (10 mėn.)
  Projekto ataskaita
 • IT saugumo problemų tyrimo grupė. Projekto vadovas: prof. dr. A. Venčkauskas. Finansavimo šaltinis: Informatikos fakulteto investicijos mokslui – Mokslo klasterių veiklos vystymas ir mokslo produkcijos skatinimas. Projekto trukmė: 2016 m. balandžio mėn. – 2017 m. vasario mėn. (10 mėn.)
  Projekto ataskaita

Konferencijos

2015 m. spalio 15-16 d. vyks 21-oji tarptautinė mokslinė konferencija Informacinės ir programinės įrangos technologijos ICIST 2015"

2014 m. spalio 9-10 d. vyko 20-toji tarptautinė mokslinė konferencija „Informacinės ir programinės įrangos technologijos ICIST 2014"
2014 m. balandžio 10-11 d. vyko 19-toji tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija „IVUS 2014"
2013 m. spalio 10-11 d. vyko 19-toji tarptautinė mokslinė konferencija „Informacinės ir programinės įrangos technologijos ICIST 2013“ .
2012 m. rugsėjo 13-14 d. vyko 18-toji tarptautinė mokslinė konferencija „Informacinės ir programinės įrangos technologijos ICIST 2012“ .
2011 m. balandžio 22 d. vyko 16-toji tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija  „Informacinės technologijos 2011“
2011 m. balandžio 27–29 d. vyko 17-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Informacinės technologijos 2011“;
2011 m. rugsėjo 12–14 d. vyko 11-oji IFIP konferencija „E. verslas, e. paslaugos, e. visuomenė“.

Fakultetas organizavo šias konferencijas:

2010 m. rugpjūčio 20–21 d. KTU Informatikos fakultete vyko Baltijos šalių konferencija „Mokymasis tinkluose“.
2010 m. balandžio 21–23 d.  vyko 16-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Informacinės technologijos 2010“, kuri buvo papildyta industrine sesija.
2009 m. balandžio 23–24 d. vyko 15-oji tarptautinė konferencija „Informacinės technologijos 2008“.
2008 m. rugsėjo 3-5 d. konferencija „Aplinkos valdymo palaikymo sistemos“, kurią organizavo Silezijos technologijos universiteto Techninių palaikymo sistemų ir Kauno technologijos universiteto Kompiuterių katedros;
2008 m. gegužės 9 d. tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija „Informacinės technologijos“;
2008 m. balandžio 24–25 d. tarptautinė konferencija „Informacinės technologijos 2008“;
2007 m. sausio 25–26 d. konferencija „Informacinės technologijos 2007“;
2006 m. balandžio 29 d. studentų konferencija „Informacinės technologijos“.

Doktorantų vasaros mokyklos:

2010 m. rugpjūčio 25-27 d. vyko Verslo informatikos katedros ir VU MII organizuota 9-oji jungtinė konferencija „Žiniomis gįsta programų įrangos inžinerija“ (KNOWLEDGE BASED SOFTWARE ENGINEERING (JCKBSE'10)).
2010 m. rugpjūčio 13–28 d. vyko 6-oji Baltijos šalių vasaros mokykla „Techninė informatika ir informacinės technologijos”.
2007 m. gegužės mėn. 13-19 d. Lietuvos informatikos mokslo krypties doktorantūros vasaros mokykla „Formalūs sistemų analizės metodai informatikoje“ (mokyklą finansavo ES struktūriniai fondai).

Žurnalas „Informacinės technologijos ir valdymas“

KTU Informatikos fakultetas leidžia mokslo žurnalą „Informacinės technologijos ir valdymas“.

Nuo 2007 m. žurnalas yra įtrauktas į ISI Master Journal List duomenų bazę.

Žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ archyvas

 
 
 
 

Apgintos disertacijos

Informacijos sistemų katedroje daktaro disertaciją apgynė Saulius Pavalkis
Kompiuterių katedroje daktaro disertaciją apgynė Vitalijus Martusevičius

Informacijos sistemų katedroje daktaro disertaciją apgynė Lina Tutkutė
Programų inžinerijos katedroje daktaro disertaciją apgynė Kęstutis Morkūnas
Informacijos sistemų katedroje daktaro disertaciją apgynė Aurelijus Morkevičius
Programų inžinerijos katedroje daktaro disertaciją apgynė Justinas Prelgauskas

Informacijos sistemų katedroje daktaro disertaciją apgynė Linas Ablonskis
Kompiuterių tinklų katedroje daktaro disertacijas apgynė Rokas Zakarevičius ir Donatas Sandonavičius
Programų inžinerijos katedroje daktaro disertacijas apgynė Dominykas Barisas ir Mikas Binkis

Multimedijos inžinerijos katedroje daktaro disertaciją apgynė K. Jankauskas
Informacijos sistemų katedroje daktaro disertaciją apgynė G. Mikulėnas

Informacijos sistemų katedroje daktaro disertacijas apgynė E. Pakalnickas, A. Laurikaitis
Kompiuterių katedroje apgynė daktaro disertaciją L. Ostaševičiūtė
Programų inžinerijos katedroje daktaro disertaciją apgynė A. Ušaniov    
Sisteminės analizės katedroje disertacijas apgynė V. Rimavičius ir M. Patašius
Verslo informatikos katedroje daktaro disertaciją apgynė A.Paulauskaitė-Tarasevičienė

Kontaktai

Mokslo prodekanas - Prof. Robertas Damaševičius

Studentų g. 50-410, LT - 51368 Kaunas

Tel. +370 37 30 03 55

 

Mokslo administratorė - Giedrė Drėgvaitė

Studentų g. 50-410, LT - 51368 Kaunas

Tel. +370 37 30 03 55