Šv. Velykų sveikinimas

2017-04-14 15:45

KTU Informatikos fakulteto dekano prof. Eduardo Bareišos velykinis sveikinimas. 

KTU IF akademinė bendruomenė nuoširdžiai sveikina studentus ir linki šviesių Šv. Velykų!

IF akademinės bendruomenės sveikinimas: https://www.youtube.com/watch?v=o_54buz-Jao&t=120s