Taikomosios informatikos katedra

Taikomosios informatikos katedra dėsto informatikos-matematikos dalykus visoms Informatikos fakulteto bakalaurų specialybėms. Čia akcentuojamos matematiškųjų dalykų sąsajos su studijuojamomis specialybėmis ir lygiagrečiai atskleidžiami analitinis, skaitinis-algoritminis bei programinis-technologinis nagrinėjamų temų aspektai.

Katedra rengia Informatikos specialybės bakalaurus Taikomosios informatikos (I130),  Interneto (I160) ir Dirbtinio intelekto (I110) šakose ir  kuruoja Interneto informatikos bakalauro specializacijos programą. Greta IT sistemų projektavimo, programavimo ir analizės,  jis įgyja žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus, įgyja kompetenciją savarankiškai kurti paslaugas Internete.

Drauge su Multimedijų inžinerijos katedra rengia Informatikos specialybės magistrus, numatant studijų tęstinumo Informatikos 09P doktorantūroje galimybę. Plėtojami mokslo tyrimai informatikos matematiniais modeliais paremtų metodų ir technologijų srityje, taikant debesų kompiuterijos servisų ir sistemų infrastruktūrų bei platformų, verslo procesų, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui, funkcionalumo bei patikimumo įvertinimui.

 
 
 
 

Studijos

Bakalauro studijų programa

Studijų programos „Informatika“  tikslas – rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, puikiai išmanančius programavimo, interneto arba  trimatės grafikos (priklausomai nuo pasirinktos specializacijos) technologijas bei gebančius įgytas žinias profesionaliai taikyti savo darbe. Studijų metu gilinamasi į programavimo technologijas, informatikos-matematikos modelius bei jų taikymą debesų kompiuterijoje, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui. Studijuojamos dirbtinio intelekto, IT saugos, interneto sričių problemos, mokomasi kurti ir projektuoti tinklines, multimedijų paslaugas, paskirstytas ir mobilias internetines sistemas. Išsamiau...

 

 

Partneriai

 

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. habil. dr.  Rimantas Barauskas
Studentų g. 50–407
tel. 8 (37) 300 357
e. p. rimantas.barauskas@ktu.lt
Prof.  dr.  Rimantas Plėštys
Studentų g. 50–401 a
tel. 8 (37) 300 356
e. p. rimantas.plestys@ktu.lt

Docentai

Doc. dr. Germanas Budnikas
Studentų g. 50–214 a
tel. 8 (37) 300 375
e. p. germanas.budnikas@ktu.lt
  Doc. dr.Vytautas Daniulaitis
Studentų g. 50–313 b
tel. 8 (37) 300 356
e. p. vytautas.daniulaitis@ktu.lt
  Doc. dr. Rimantas Kavaliūnas
Studentų g. 48a–331
tel. 8 (37) 300 641
e. p. rimantas.kavaliunas@ktu.lt
  Doc. dr.Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
Studentų g. 50–402 a
tel. 8 (37) 300 356
e. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt
Doc. dr. Dalius Makackas
Studentų g. 50–214 a
tel. 8 (37) 300 375
e. p. dalius.makackas@ktu.lt
Doc. dr.Regina Misevičienė
Studentų g. 50–313 b
tel. 8 (37) 300 356
e. p. regina.miseviciene@ktu.lt
  Doc. dr.Martynas Patašius
Studentų g. 50–403 a
tel. 8 (37) 327 627
e. p. martynas.patasius@ktu.lt
Doc. dr. Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė
Studentų g. 50–214 a
tel. 8 (37) 300 375
e. p. agne.paulauskaite-taraseviciene@ktu.lt
  Doc. dr. Gytis Vilutis
Studentų g. 50–414 
tel. 8 (37) 300 362
e. p. gytis.vilutis@ktu.lt
  Doc. dr.Eugenijus Mačikėnas
Studentų g. 50–404 a
tel. 8 (37) 300 282
e. p. eugenijus.macikenas@ktu.lt
  Doc. dr.Irena Mikuckienė
Studentų g. 50–313 b
tel. 8 (37) 300 356
e. p. irena.mikuckiene@ktu.lt
Doc. dr. Vytautas Pilkauskas
Studentų g. 50–214 a
tel. 8 (37) 300 375
e. p. vytautas.pilkauskas@ktu.lt

Lektoriai

  Dr. Tadas Kraujalis
Baršausko g. 59
346
e. p. tadas.kraujalis@gmail.com
Dr. Darius Matulis
Studentų g. 50–402 a
tel. 8 (37) 300 356
e. p. darius.matulis@ktu.lt
  Dr. Giedrius Paulikas
Studentų g. 50–413 
tel. 8 (37) 327 626
e. p. giedrius.paulikas@ktu.lt
  Dr. Kęstutis Paulikas
Studentų g. 50–402 a
tel. 8 (37) 300 356
e. p. kestutis.paulikas@ktu.lt
  Dr. Vidmantas Rimavičius
Studentų g. 50–403 a
tel. 8 (37) 327 627
e. p. vidmantas.rimavicius@ktu.lt
  Dr. Dangis Rimkus
Studentų g. 50–414 
tel. 8 (37) 300 362
e. p. dangis.rimkus@ktu.lt
Dr. Donatas Sandonavičius
Studentų g. 50–414 
tel. 8 (37) 300 362
e. p. donatas.sandonavicius@ktu.lt
  Dalia Čalnerytė
Baršausko g. 59
343
e. p. dalia.calneryte@ktu.lt
  Andrius Kriščiūnas
Baršausko g. 59343
e. p. andrius.krisciunas@ktu.edu
  Darius Naujokaitis
Studentų g. 50–413 
tel. 8 (37) 327 626
e. p. darius.naujokaitis@ktu.lt
Jūratė Pauliutė
Studentų g. 50–413 
tel. 8 (37) 327 626
e. p. jurate.pauliute@ktu.lt

Asistentai 

  Andrius Nečiūnas 
Studentų g. 50-407
e. p. audrius.neciunas@ktu.edu
   

 

Doktorantai


  Dalia Čalnerytė
Studentų g. 50-407
e. p. dalia.calneryte@ktu.edu
  Aušra Gadeikytė
Studentų g. 50-407
e. p. ausra.gadeikyte@ktu.edu
  Andrius Kriščiūnas
Studentų g. 50-407
e. p. andrius.krisciunas@ktu.edu
  Andrius Nečiūnas
Studentų g. 50-407
e. p. audrius.neciunas@ktu.edu

Administracija

Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas 
Studentų g. 50–407
tel. 8 (37) 300 357
e. p. rimantas.barauskas@ktu.lt
Administratorė – Antanina Bliuvienė
Studentų g. 50–407
tel. 8 (37) 300 356
e. p. antanina.bliuviene@ktu.lt
Administratorė – Vida Paužaitė
Studentų g. 50–214 a
tel. 8 (37) 300 375
e. p. vida.pauzaite@ktu.lt
 
 
 
 

Mokslas

Mokslo kryptys

  1. Fizikinės sistemų elgsenos modeliavimas. Ši mokslinė grupė atlieka tyrimus, skirtus objektų ir sistemų fizikinės elgsenos matematinių modelių ir skaitinių algoritmų sukūrimui. Naudojamų skaitinių technologiujų pagrindas yra baigtinių elementų metodas. Mokslinio naujumo aspektų turi tyrimai, siekiantys vieningame skaitiniame modelyje pavaizduoti skirtinguose erdvės ir laiko masteliuose vykstančius procesus. Taikymų sritys yra kompozitinių struktūrų dinamika, ultragarsinių matavimų procesai, žmogaus biomechanika  ir biomedicininių procesų fizikiniai aspektai.
     
  2. Debesų kompiuterijos sistemų ir paslaugų tyrimas ir taikymai. Vykdant tyrimus buvo analizuojama, kaip panaudojant virtualias aplinkas kuriami imitaciniai modeliai prieinami per internetą. Tai yra aktualu medicinoje, kadangi sukurti žmogaus fiziologijos modeliai tampa prieinami gydytojams ir pacientams. Pasiūlyta metodika leidžianti virtualiai pateikti imitacinius modelius tiriamiesiems bei klinikiniams panaudojimams.
  3.  

    Žmogaus fiziologijos kompiuterinių modelių internetinių paslaugų. kūrimas ir taikymas. Atlikti eksperimentiniai tyrimai bei sukurtas paslaugos prototipas siekiant įvertinti paciento vaistų leidimo iniciavimo bei apnėjos atsiradimo tikimybių parametrus ir tokiu būdu įvertinti pacientui skirtą  analgezijos kokybę. Tyrimui buvo panaudoti realių pacientų duomenys gauti iš Alberto Einšteino medicinos kolegijos anestezeologijos skyriaus.

  4. Debesų kompiuterijos technologijų kūrimas bei tyrimai. Debesų kompiuterijos (debesijos) technologijų tyrimas. Į paslaugas orientuotos kompiuterinės debesijos kūrimas (angl. SaaS Software as a service). Kompiuterinių resursų apkrovos mechanizmų tyrimas kompiuterinės debesijos aplinkoje. Naujausių resursų apkrovos mechanizmų integravimas į testines bei realiai veikiančias informacines sistemas. Kelių informacinių sistemų apjungimas į vieną bendrą informacinę sistemą, taip sudarant globalios debesų kompiuterijos sistemą (ang. exchange cloud computing). Metodų kūrimas, kurie užtikrina resursų apkrovų paskirstymą tarp kelių debesijos informacinių sistemų.
 

Apgintos disertacijos

Daniulaitis Vytautas. Trumpų tampriųjų bangų deformuojamuose kūnuose kompiuterinis modeliavimas. 1999m.

Budnikas Germanas. Agregatinių specifikacijų sudarymas ir analizė panaudojant žinių bazes. 2003m.

Makackas Dalius. Agregatinio metodo taikymas realiojo laiko sistemų funkcionavimo charakteristikoms įvertinti. 2003m.

Paulikas Giedrius. Adaptyvi migracija paskirstytajame genetiniame programavime. 2007m.

Paulikas Kęstutis. Testų generavimas pagal algoritminius aprašus. 2007m.

Lagzdinytė Ingrida. Objektų vietos duomenų srauto ryšių tinkluose modeliavimas. 2007m.

Patašius Martynas. Akies dugno vaizdų automatinė analizė : daktaro disertacija. 2010m.

Tarasevičienė Agnė. Sistemų su kintančiomis struktūromis modeliavimas agregatiniu metodu. 2010m.

Rimavičius Vidmantas. Skirtingos skiriamosios gebos baigtinių elementų modelių sintezė ir apjungimas. 2010m.

Sandonavičius Donatas. Skaičiavimo resursų gride parinkino metodas. 2012m.

Kraujalis Paulius. Optimisation of fractionation process of amaranth (Amaranthus spp.) by applying high pressure axtraction methods. 2014m.

Dalyvavimas mokslo projektuose

Informacija ruošiama.

 

Kiti projektai

Informacija ruošiama.