Siūlykite darbą ir praktiką

Norėdami paviešinti darbo ar praktikos skelbimą prašome susitiekti su koordinatore Julija Petrošiūte + 370 37 32 13 30 arba rašykite karjera@ktu.lt. Darbo ir praktikos skelbimų viešibnimas yra nemokamas. Skelbimus viešiname skelbimų duomenų bazėje, spausdintą versiją kabiname fakultete esančioje darbo/praktikos skelbimų lentoje.

 

Karjeros valdymo informacinė sistema

KVIS nauda darbdaviams: darbdaviams KVIS leidžia pranešti apie save visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams bei taip pasiekti plačią auditoriją, patraukti perspektyvių jaunų specialistų dėmesį, padėti jiems plėtoti asmeninę karjerą, kurti socialiai atsakingos organizacijos, besirūpinančios jų ateitimi ir pasirengimu karjerai, įvaizdį.

Kviečiame nemokamai registruotis į sistemą https://karjera.lt  kurioje jūs patys galite kurti darbo ir praktikos skelbimus ir juos viešinti 25 Lietuvos aukštųjų mokyklų (ir universitetų ir kolegijų) studentams ir absolventams. Dėl registracijos prašome rašyti julija.petrosiute@ktu.lt

Karjeros valdymo informacinė sistema (KVIS) yra kuriama ES fondų lėšomis.  Prisijungimas https://karjera.lt/

 

 

Bendradarbiavimo pasiūlymai

STUDENTŲ IR ĮMONIŲ ATSTOVŲ SUSITIKIMAI

Organizuojami įmonių atstovų susitikimai su tiksline studentų grupe tiek Universitete, tiek už jo ribų (ekskursijos į įmones).

Susitikime ar išvykoje su įmonių atstovais dalyvaujantis studentas:

  • įvertina, kuriose įmonėse ir kokiuose konkrečiuose darbuose gali pritaikyti studijų metu įgytas žinias;
  • susipažįsta su potencialiais darbdaviais, plečia savo kontaktų tinklą;
  • išsiaiškina įmonių reikalavimus praktikantams ir darbuotojams;
  • sužino dominančios veiklos specifiką, pasidomi naudojamais įrenginiais, įdiegtas įdiegtomis programomis;
  • įvertina darbo aplinką, pajunta bendravimo kultūrą.

Dėl bendradarbiavimo konsultacijas teikia: Julija Petrošiūtė – karjera@ktu.lt, +370 616 18 097 arba  +370 37 30 03 42

Kviečiame įmonių atstovus vesti lyderystės, vadybos  ir kitos tematikos seminarus studentams.

IAESTE programa siūlo įmonėms galimybę pakviesti stažuotojus iš pageidautinos šalies. Taip ugdant darbuotojų tarpkultūrinius ir užsienio kalbų gebėjimus, suteikiant įmonės darbuotojams žinias apie užsienio vartojus, tikslines užsienio rinkas.

Dėl bendradarbiavimo susisiekite: Vaida Spūdytė - vaida.spudyte@ktu.lt, 8 610 02 979 arba karjera@ktu.lt, +370 37 30 03 42