Mentorystės programa

 

Mentorystė Universitete


Mentorystė – tai ugdomoji partnerystė tarp:

 • mentoriaus, turinčio daugiau patirties ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą;
 • studento, siekiančio perimti mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje.

Mentorystė – svarbus šiuolaikinis ugdymo būdas, kuris dar antikoje pasirodė esąs labai efektyvus ir sėkmingas vystant tiek asmenybes, tiek ir įmones. Šiandien daugelyje pasaulio universitetų yra įdiegta mentorystės programa, kuria siekiama platesniame kontekste ugdyti išmanumą, perduoti turimas žinias ar palengvinti integraciją naujoje akademinėje, socialinėje, kultūrinėje aplinkoje.

Skirtingose šalyse ši programa veikia skirtingu principu, skirtingu pavadinimu, su skirtingais mentorių tipais, tačiau visur yra beveik vienodas tikslas – siekiama jaunų žmonių tobulėjimo. Žmogus, savo gyvenime turėjęs mentorių, daug greičiau ir sėkmingiau adaptuojasi, jo pasiekimai aukštesni, jis nekartoja klaidų.Kauno technologijos universitete Mentorystės programa veikia nuo 2014 metų. Ši naujovė suteikia studentams galimybę turėti savo asmeninį mokytoją bei autoritetą, kuriam bus svarbūs jaunuolio pasiekimai, kuris išklausys, patars, išmokys studentą veiksmingiau mokytis, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, ugdys karjerai reikalingas kompetencijas. Mentorystės programa skatina ne tik studentus, tačiau ir jų mentorius realizuoti save bei visapusiškai tobulėti. Tai puiki galimybė pabendrauti, palaikyti ryšį su šiuolaikiniu jaunimu ir stengtis suprasti jų poreikius.

Universitete mentorių išsirinks kiekvienas, kadangi yra net 5 skirtingų tipų mentoriai, kuriuos studentai gali pasirinkti kiekviename savo studijų etape. Kiekvieno iš mentorių funkcijos yra skirtingos, todėl skiriasi bendravimo tikslai ar bendravimo stilius.

Pradžios mentorius Akademinis patarėjas Karjeros mentorius Tyrimų mentorius Tutorius
 • Vyresniųjų kursų studentas.
 • Akademinio personalo narys.
 • Verslo įmonės atstovas;
 • tam tikros srities specialistas.
 • Akademinio personalo narys (mokslininkas arba tyrėjas).
 • Akademinio personalo narys;
 • gerai besimokantis studentas.
Pradžios mentorius – tik I-osios pakopos pirmame kurse. Akademinis patarėjas – visų studijų metu. Karjeros mentorius – visų studijų metu. Tyrimų mentorius – visų bakalauro studijų metu. Tutorius – visų studijų metu (ypač rekomenduojamas 1–2 kursuose).

„Paprastas mokytojas papasakoja. Geras mokytojas paaiškina. Pranašesnis mokytojas parodo. Didis mokytojas įkvepia.“ – William Arthur Ward

KTU Mentorystės programos tikslai:

 • kurti pozityvią Universiteto studentų palaikymo aplinką;
 • puoselėti akademinę ir mokymosi kultūrą Universitete;
 • atskleisti studentų potencialą, pagerinti akademinius rezultatus ir įgūdžius;
 • skatinti profesinį ir asmeninį studentų tobulėjimą;
 • skatinti glaudesnį verslo ir studentų bendravimą ir bendradarbiavimą;
 • padėti studentui nusistatyti savo asmeninius ir profesinius tikslus, taip pat padėti susidaryti veiksmų planą ar strategiją, kaip jis galėtų tai įgyvendinti;
 • suteikti galimybę studentui pagerinti bendravimo, savęs pristatymo ir bendradarbiavimo kompetencijas;
 • ugdyti studentų lyderystės kompetencijas;
 • pastebėti, paskatinti ir ugdyti jaunuosius talentus Universitete.

Susiję straipsniai:

„Mentorystė atveria plačias galimybes tobulėjimui“

Pradžios mentorius


Tai Tavo sąjungininkas ir draugas!

Pradžios mentorius atsakingas už pirmųjų Tavo dienų Universitete sėkmę. Jis – žmogus, kuriuo visada gali pasitikėti, kurio gali paklausti, su kuriuo smagu padiskutuoti ir verta pasidalinti rūpesčiais bei sėkme. Kiekviena I pakopos nuolatinių studijų pirmakursių akademinė grupė turi savo pradžios mentorių, kurio pagalba išgąstis, nežinomybė, baimė jiems Universitete neegzistuoja!

Pradžios mentorius – vyresniųjų kursų studentas, kuris pirmakursiams: 

 • padeda įsilieti į Universiteto gyvenimą;
 • užtikrina sėkmingą studijų pradžią;
 • stengiasi, kad pirmakursių pirmieji žingsniai Universitete būtų drąsūs ir tvirti.

Susiję straipsniai:

„Būti pradžios mentoriais pirmakursiams pasisiūlė 151 KTU studentas“

Pradžios mentorių idėja šiais metais buvo tiesiog puiki. Pati esu pirmakursė, todėl, kaip ir daugeliui, iš pradžių kilo šiek tiek neaiškumų: kur eiti, į ką kreiptis iškilus klausimams ir t. t. Būtent mano pradžios mentorė buvo tas žmogus, į kurį visada galėdavau kreiptis. Ji niekada neatsisakydavo pagelbėti, padėjo susipažinti su Universitetu ir jo tvarka. Mentorius tampa ne tik pagalbininku, bet ir draugu. Su mentore iki šiol labai gerai sutariu, ji taip pat paskatino mane prisijungti prie Studentų atstovybės ir šiuo sprendimu labai džiaugiuosi. 

Manau, kad turėti pradžios mentorių yra didelis privalumas kiekvienam pirmakursiui, nes jis gali užtikrinti gerą „naujoko“ pradžią universitete, o tai prisideda ir prie geresnių mokymosi rezultatų.

Pirmakursė Dovilė


„Pradžios mentorystė yra nuostabi ir efektyvi KTU Mentorystės programos dalis, padedanti pirmakursiams prisitaikyti prie Universiteto gyvenimo. Atėjusi į Universitetą, aš apie šią įstaigą nežinojau nieko, viskas atrodė neaišku ir svetima, tačiau pradžios mentorius ne tik padėjo susipažinti su KTU aplinka, davė patarimų, bet ir motyvavo prisidėti prie Universiteto aplinkos gerinimo. Kiekvienas mentorius turi sukaupęs patirties ir žinių bagažą, kurį perdavęs pirmakursiui gali išugdyti labiau išsilavinusį ir aktyvesnį studentą.“

Pirmakursė Živilė


„Mentorystės programa, manau, yra išties unikali. Ji naudinga tiek pačiam mentoriui, tiek ir pirmakursiams, kurie dar neturi žinių apie vidinį bei išorinį Universiteto gyvenimą, nežino į ką kreiptis ir yra dar nedrąsūs. Mentorius turi puikią progą praplėsti savo žinias apie Universitetą, padėti su nauja aplinka apsiprasti pirmojo kurso studentams, supažindinti grupės narius, susirasti naujų draugų, atrasti naujus savo sugebėjimus vesti kitus į priekį bei parodyti kelią tiems, kurie jo ieško.“

Pirmakursis Dovydas


 Kaip viskas vyksta?

Jau rugsėjo 1-osios šventės metu pradžios mentorius susipažįsta su savo kuruojama pirmakursių akademine grupe. Susipažinimo susitikimai neretai įvyksta ir anksčiau pradžios mentoriaus ar pačių studentų iniciatyva. Informaciją apie savo pradžios mentorių rugpjūčio mėnesio pabaigoje galima rasti akademinėje informacinės sistemos (AIS) Mentorystės programos skiltyje.

Pagrindinė mentoriaus ir akademinės grupės veikla:

 • dalyvavimas pirmakursių įvadinės savaitės veikloje (įvadinės paskaitos, seminarai, organizacijų mugė, kino vakarai, sporto varžybos ir kitos aktyvios veiklos);
 • akademinės grupės seniūno rinkimai;
 • dalyvavimas aktyviausios pirmakursių akademinės grupės rinkimuose;
 • susitikimai, pokalbiai, diskusijos Universiteto struktūros, studijų, finansinės paramos galimybių klausimais;
 • dalyvavimas ekskursijose, kurių metu ne tik supažindinama su Universiteto erdvėmis, bet ir studentų organizacijomis, laisvalaikio praleidimo galimybėmis;
 • bendras iškilusių problemų sprendimas, atsakymų į rūpimus klausimus paieška.

„Tapęs pradžios mentoriumi,  pirmiausia jaučiau abejonę, nežinomybę: kaip pavyks susitvarkyti su pasirinktomis pareigomis? Koks būsiu mentorius? Ar sugebėsiu atsakyti į iškilusius klausimus? Ar pavyks susibendrauti su visiškai nepažįstamais žmonėmis? Visos abejonės dingsta susipažinus su pirmakursių akademine grupe. Supranti, kiek daug pats žinai apie KTU sistemą ir kaip viskas nežinoma bei nauja pirmakursiams. Jauti, jog jiems pagalba būtina ir tu, kaip pradžios mentorius, turi jiems padėti integruotis į naują aplinką, pajausti skirtumą tarp mokyklos ir studijų.

Nauda, kurią patiri būdamas pradžios mentoriumi, labiausiai priklauso nuo tavęs paties. Aš turėjau galimybę patobulinti savo asmenines savybes: komunikavimo įgūdžius, veiklos koordinavimą, žmogiškųjų išteklių valdymą, pasitikrinau, kaip gebu susibendrauti su nepažįstamų žmonių grupe, sukurti vidinę atmosferą ir padėti suformuoti stiprią komandą. 

Mentorystė pirmakursiui yra naudinga tada, kai mentorius yra pasiruošęs padėti pirmakursiams ir skirti savo laisvą laiką praleisti kartu su kuruojama akademine grupe. Ar dalyvausiu programoje ir kitais metais? Jei tik bus galimybė su dideliu džiaugsmu bei plačia šypsena kartosiu tai vėl!

Pradžios mentorius Egidijus


Naujai atrasti vadovavimo įgūdžiai, įgytas pasitikėjimas savomis idėjomis ir jų įgyvendinimas – tai tik dalelė to, ką gavau tapęs pradžios mentoriumi. Dalyvaudamas atrankoje net nesitikėjau, jog atrasiu tiek naujų draugų ir taip lengvai įsiliesiu į šių metų pirmakursių gretas. Džiaugiuosi, nes nors esu tik antrakursis, jau dabar, kaskart užsukęs į fakultetą, kiekviename žingsnyje sutinku pažįstamus veidus. Mentorystės metu gautos žinios apie KTU socialinę ir akademinę veiklą bei pažintys su naujaisiais studentais leidžia Universitete man jaustis drąsiai ir užtikrintai.

Pradžios mentorius Lukas


Drąsiai teigiu, jog mentorystė  – atsakinga, įdomi bei naudinga veikla. Dalyvavimas su pirmakursiais įvairiuose renginiuose bei konkurse „KTU aktyviausia pirmakursių akademinė grupė“ paliko neišdildomus įspūdžius.  Žinoma, tai reikalavo daug pastangų, užsidegimo bei laiko, tačiau kiekvienas susitikimas emociškai atsipirkdavo su kaupu. Būdama pradžios mentore patobulinau bendravimo, organizuotumo ir laiko planavimo įgūdžius.

Pradžios mentorystė yra ne tik supažindinimas su Universiteto aplinka, tačiau ir didelė pareiga išugdyti grupės tarpusavio pasitikėjimą bei vieningumą. Suburti stiprią komandą – nerealus jausmas!

Pradžios mentorė Agnė


 

Akademinis patarėjas


Tavo studijų kolega ir pagalbininkas!

Akademinis konsultavimas tai vienas iš studentų mokymo būdų, kuris atsiranda už auditorijos durų. Akademinis patarėjas koncentruojasi į individualius studento poreikius ir tikslus. Kai studentas aiškiai juos suvokia, jam daug lengviau ir geriau sekasi mokytis, jis sėkmingiau baigia savo studijas, efektyviai išnaudoja visą jų laiką.

Akademinis patarėjas: 

 • padės pasirinkti studijų modulius ir susidaryti individualųjį studijų planą;
 • įvertins dalykinės pagalbos poreikį;
 • atvers platesnes galimybes Universitete ir už jo ribų;
 • rekomenduos efektyvius problemų sprendimo būdus;
 • padės dalyvauti mokslinėje ar kitoje Universiteto veikloje;
 • padės susirasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Akademinių patarėjų sąrašas

Studentai akademinių patarėjų sąrašą su detalesne informacija apie juos gali matyti savo Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Nori turėti akademinį patarėją? 

Studentai, norintys turėti akademinius patarėjus, juos gali pasirinkti savo Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS). AIS Mentorystės programos skiltyje akademinius patarėjus galima rasti pagal dominančias studijų sritis ir sužinoti daugiau informacijos apie juos.

Kaip viskas vyksta?

 • Pasirinkus akademinį patarėją AIS, studentas turi galimybę savo pasirinkimą atšaukti per 24 val. Kitu atveju, turi kreiptis į Mentorystės programos organizatorius.
 • Studentas, AIS pasirinkęs akademinį patarėją, bus informuotas sisteminiu laišku dėl studento pasirinkimo ir gaus prašymą patvirtinti / atmesti savo pasirinkimą.
 • Jei akademinis patarėjas patvirtina / atmeta studento pasirinkimą, studentas yra informuojamas elektroniniu laišku, kuris siunčiamas universitetiniu el. pašto adresu.
 • Kai studento akademinio patarėjo pasirinkimas yra patvirtinamas, studentas su savo akademiniu patarėjus privalo susitikti bent kartą per semestrą. Norint pasiekti geresnių rezultatų, susitikimus pagal poreikį rekomenduojama vykdyti ir dažniau.

Studento pasirinkusio akademinį patarėją funkcijos*

*Nuoroda prieinama prisijungus prie Universiteto el. pašto sistemos @ktu.edu.

Akademinį patarėją pasirinkau todėl, jog norėjau daugiau pažinti patį Universitetą bei jo teikiamas galimybes. Mano nuomone, privalumų turėti tokį mentorių yra labai daug. Pirmiausia, tu turi didelį ramstį, nes žinai, kur kreiptis iškilus klausimams. Taip pat turi galimybę pažinti žmogų, kuris turi daugiau patirties už tave ir tuo gali pasidalinti, patarti, o juk būtent taip ir pats tobulėji kaip asmenybė. Bendrai tariant, tai žmogus, kuris padeda ir kurį visada gera matyti bei malonu bendrauti prie puodelio kavos. Net mėgstu sakyti, jog mano akademinė patarėja yra lyg „universitetinė mama“. Ji padėjo suprasti, kur galėčiau save realizuoti ateityje, o tai yra vienas svarbiausių mano tikslų šiuo metu. Be to, iš jos visada gaunu naujausią informaciją apie įvairius projektus ir jos dėka supratau, jog norėčiau padėti studentams, kuriems kyla sunkumų su mokslais, tad ji nukreipė mane į reikiamą vietą, kurioje savo žinias pritaikau mokydama kitus studentus.

Labai skatinčiau ir kitus studentus rinktis akademinį patarėją, nes, manau, dažnam pažįstamas jausmas, kai turi begalę klausimų ir nežinai, kur kreiptis, o gal jauti, jog nori daugiau įsilieti į Universiteto gyvenimą ir nežinai kaip. Būtent tada tau gali padėti mentorius. Na bent jau man tikrai padėjo!“

Studentė Alvita


„Privalumai, turint akademinį patarėją, yra akivaizdūs – tai yra asmuo fakultete, kuris būna tiesiogiai suinteresuotas tavimi bei tavo gerove. Rekomenduočiau visiems turėti akademinį patarėją, kadangi yra tikrai naudinga turėti žmogų fakultete, į kurį galima kreiptis visais mums rūpimais klausimais!“

Studentė Monika


„Šiuo metu gana sėkmingai studijuoju dvejose studijų programose, bet praeityje yra tekę nutraukti studijas, nes turėjau daug akademinių sunkumų, buvo sunku susiorientuoti. Žvelgdama atgal, manau, kad jei tada būčiau išdrįsusi atvirai pasikalbėti su kažkuo iš akademinio personalo narių, būčiau išsprendusi problemas ir nemetusi studijų. 

Gavusi laišką apie Mentorystės programą ir galimybę rinktis akademinius patarėjus nė kiek nesuabejojau, kad turiu dalyvauti. Nors, reikalui esant, jau nebebijau kreiptis į bet kurį asmenį Universitete, bet jausmas geras, kai žinai, kad turi savo asmeninį patarėją.

Mano nuomone, turėti akademinį patarėją naudinga kiekvienam studentui. Turinčiam akademinių sunkumų patarėjas padės juos įveikti, nukreips reikiama linkme, pažangiam – padės išsikelti aukštesnius tikslus ir skatins siekti dar geresnių rezultatų. Kiekvienam patarėjas bus kolega, su kuriuo tiesiog galima išgerti puodelį kavos ir draugiškai pasikalbėti apie studijas, pasidalinti vertinga patirtimi.“    

Studentė Erika


 

Karjeros mentorius


Sėkmingos karjeros pavyzdys

Karjeros mentorius – profesinėje srityje patyręs asmuo, kuris gali konsultuoti karjeros planavimo ir asmeninio tobulėjimo klausimais. Mentorystės programoje dalyvaujantys karjeros mentoriai yra baigę mokslus skirtingose studijų programose ir turi patirties siekiant karjeros įvairioje profesinėje veikloje. 

Šis mentorius:

 • padės atkreipti dėmesį į dalykus, kurie svarbūs karjerai ir studijoms;
 • skatins asmeninių karjeros tikslų išsikėlimą ir jų įgyvendinimą;
 • mokys ir patars bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių klausimais;
 • patars, į ką reikėtų atkreipti dėmesį mokantis;
 • skatins siekti gerų rezultatų;
 • padės susidaryti asmeninio tobulėjimo planą bei patars, kaip jį įgyvendinti;
 • padės ugdyti lyderystės kompetencijas.

KTU Mentorystės programoje dalyvaujantys karjeros mentoriai:

*Nuorodos prieinamos prisijungus prie Universiteto el. pašto sistemos @ktu.edu.

Nori turėti karjeros mentorių?

Studentai, norintys turėti karjeros mentorių,  rudens semestro pradžioje kreipiasi užpildydami elektroninę anketą Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), kurioje yra pateiktas karjeros mentorių sąrašas. Dalyvaujant atrankoje galima rinktis kelis karjeros mentorius prioritetų tvarka. 

Ką turi daryti?

 • Pagalvoti, kodėl reikia karjeros mentoriaus, išsikelti tikslus ir prioritetus.
 • Pagal išsikeltus tikslus prasidėjus atrankai (rugsėjo 10–25 d.) AIS pasirinkti mentorius prioriteto tvarka (iki 3 mentorių).
 • Neužmiršti anketoje parašyti motyvacinį laišką, kuriame būtų aiški motyvacija dalyvauti šioje programoje ir kodėl būtent vienas iš pasirinktų mentorių turi būti skirtas Tau.

Kaip viskas vyksta?

 • Pirmosios atrankos metu atsižvelgiama į studento anketos duomenis: motyvacinį laišką, studento siekius dalyvaujant šioje programoje.
 • Antros atrankos metu (spalio 5–9 d.) vyksta pokalbiai su karjeros mentorių atrankos komisija ir pirmąjį atrankos etapą praėjusiais studentais. Pokalbių metu labiausiai atsižvelgiama į studento motyvaciją, karjeros mentoriaus poreikį ir mentoriaus išsakytus kriterijus.
 • Iki spalio 20 d. studentai informuojami apie jiems paskirtus mentorius.
 • Studentas, gavęs mentorių, per 10 d. turi susisiekti su juo dėl pirmojo susitikimo. Susitikimo datą studentas turi užfiksuoti AIS

Studentams, turintiems pasiūlymų dėl galimų karjeros mentorių, rekomenduojame kreiptis į Mentorystė programos organizatorius.

Studento turinčio karjeros mentorių funkcijos*

*Nuoroda prieinama prisijungus prie Universiteto el. pašto sistemos @ktu.edu.

Susiję straipsniai:

Karjeros mentorystė: galimybė „pačiupinėti“ savo ateitį

KTU karjeros mentorius: absolventų emigracija – paklydimas

Gavęs karjeros mentorių, įgavau dar daugiau motyvacijos, džiaugiausi, kad išrinko mane. Didžiausia nauda ta, jog mentorius man perteikia savo žinias, patirtį, moko verslo ypatumų, pataria tam tikrose situacijose, padeda formuoti tikslo suvokimą, taigi tikrai rekomenduoju dalyvauti šioje programoje žmonėms, kurie nori iš gyvenimo gauti kuo daugiau. Mentorius tikrai atsakys į rūpimus klausimus, paskatins tobulinti save kaip asmenybę, užsiimti veikla, kurios nedrįsote imtis anksčiau, o svarbiausia, pasidalins patirtimi ir patarimais, kad studentams būtų lengviau.

Studentas Deividas


„Sužinojus, jog gavau karjeros mentorių, mane užplūdo dvejopi jausmai. Iš pradžių nuliūdau, nes negavau nė vieno iš pasirinktų mentorių, tačiau vėliau buvau nustebintas ir apsidžiaugiau, nes man, savo nuožiūra, kitą mentorių pasiūlė karjeros mentorių koordinatorė. Esu jai už tai dėkingas, nes nepaliko manęs be mentoriaus. Be to, buvo neblogas iššūkis ir gera patirtis rašyti motyvacinį laišką, dalyvauti atrankos pokalbyje.

Privalumai ir nauda priklauso nuo to, kiek pats ruošiesi įdėti pastangų bendradarbiaudamas su mentoriumi. Žinoma, nemažai priklauso ir nuo mentoriaus domėjimosi sričių, įgūdžių, pomėgių ir t. t., todėl svarbu išsirinkti sau tinkamą mentorių.

Su mentoriumi mes turime individualius ir grupinius užsiėmimus. Individualių užsiėmimu metu, kol kas mėginame teisingai išsikelti tikslus. Be to, iš mentoriaus stengiuosi pasisemti kuo daugiau žinių apie savęs nuteikimą siekti tikslų, bendravimą su žmonėmis, kitokius gerų rezultatų mokymuose pasiekimo būdus. Jo patirtis ir sėkmės istorijos man padeda kitaip pažvelgti į Universitetinį gyvenimą ir tobulėti kaip žmogui. Negana to, mentorius leidžia praplėsti pažinčių ratą. Nors jis nėra tiesiogiai susijęs su mano būsima darbo sfera, tačiau man pasiteiravus, jis žadėjo suorganizuoti susitikimą su toje aplinkoje dirbančiu vadovu. Grupiniuose užsiėmimuose daugiau koncentruojamės į savęs pažinimą: darome įvairius psichologinius pratimus, kurie atskleidžia mūsų asmenines savybes, didina pasitikėjimą savimi, prideda daug motyvacijos nesustoti ir judėti toliau.

Sudalyvauti Mentorystės programoje rekomenduočiau be jokios abejonės. Tai puiki galimybė visapusiškai patobulėti kaip asmenybei. Karjeros mentorius nėra atsakingas už darbo vietos paiešką, jis nukreipia tinkamu keliu ir duoda daug gerų bei gyvenimiškų patarimų, kaip gauti ir atrasti tai, ko nori iš gyvenimo. Svarbu paminėti, jog bendradarbiauti su karjeros mentoriumi galima tiek, kiek nori ar tau reikia. Todėl nereikėtų bijoti pabandyti. Jeigu jums mentorius ir nepatiks, visada galima mėginti kažką keisti, kreiptis į KTU Studentų informacijos centrą. Ten dirbantys žmonės noriai padeda ir kartu geba išspręsti visas problemas. Svarbu turėti pakankamai ryžto ir noro pažinti.”

Studentas Simonas


„Sugalvojau dalyvauti karjeros mentorių programoje dar pavasari, kuomet pastebėjau, kad sąraše yra viena mentorė, kurios labai norėčiau. Tačiau buvo jau per vėlu. Pavėlavau viena diena ir paraiškos siųsti nebegalėjau. Taigi nekantriai laukiau naujų mokslo metų, kada prasidės nauja mentorystės programos atranka. Vos tik apie ją paskelbus, užpildžiau ir išsiunčiau anketą. Laukimas atrodė tarsi amžinybė, tačiau man pasisekė – sulaukiau elektroninio laiško su kvietimu ateiti į pokalbį. Prieš pokalbį siaubingai jaudinausi, tačiau žinojau, ko noriu ir dėl ko einu į šią programą. Mano pasirinkta mentorė man buvo pavyzdys, autoritetas, įkvėpimo šaltinis ir jos asmenybėje dar daug dalykų skatino siekti savo tikslų ir nepasiduoti. Tad sužinojusi, kad gavau ją kaip mentorę, buvau be galo laiminga ir suskubau pranešti visiems sau artimiems žmonėms, kurie mane palaikė ir skatino dalyvauti šioje programoje. Taip pat jau tą pačią dieną susisiekiau su mentore ir negalėjau patikėti, kokia ji draugiška, rūpestinga ir supratinga.

Pirmojo susitikimo metu papasakojau jai visas savo idėjas. Kantriai jas išklausiusi, mentorė pasakė: „Mes tai padarysime, nesijaudink aš tau padėsiu ir viskas pasiseks. Tikiu tavimi. Nuo to susitikimo, aš jai nuolat rašiau įvairiais man iškilusiais klausimais bei prašiau patarimo, o ji man kaip galėdama padėjo. Manau, mentorė buvo mano sėkmės garantas, kodėl patekau į renginį Dizaino Dienos’14 ir puikiai pasirodžiau.

Siūlau visiems, kas siekia svajonių išsipildimo, turi begalinį norą tobulėti, sužinoti kažką naujo ir įdomaus dalyvauti šioje programoje, kadangi ne tik tai gali išsipildyti, tačiau galbūt atrasite ir tai – apie ką net nenumanėte: draugą, naujų pažinčių, o galbūt sužinosite ir kažką naujo apie save. 

Studentė Julija 


„Kai sužinojau, jog mane atrinko Mentorystės programai ir mano pasirinktam karjeros mentoriui, įgavau daugiau pasitikėjimo savimi, nes buvo labai smagu, kad iš daugelio norinčių, pasirinko mane.

Iš pradžių galvojau, kad tai bus paskaitos tema, kuria domiuosi, artimesnis pažinimas, skirtas nedidelei žmonių auditorijai. Bet kai pamačiau, kad su karjeros mentoriumi bus vykdomas individualus bendravimas ir susitikimai, tai labai mane motyvavo bei vertė pasitempti.

Turėdamas karjeros mentorių gali praktiškai susipažinti su tave dominančia profesija iš arčiau. Bendraudamas su žmogumi, kuris rodo savo darbą iš vidaus, stebėdamas jo dienotvarkę, užimtumo lygį, gali suprasti, ar tikrai tave domina tai, apie ką mokinies, ar tikrai norėsi dirbti mažiau ar daugiau panašų darbą. Todėl didžiausia šios programos nauda yra savęs patikrinimas, ar eini teisinga linkme.

Ne tik rekomenduočiau, bet ir paskatinčiau rinktis karjeros mentorių. Tai unikali galimybė pabūti arti to žmogaus, kuris yra labai užsiėmęs, tačiau tuo pačiu metu gali skirti savo brangų laiką ir tau, išgirsti jo sėkmės istoriją, kuri motyvuotų ir skatintų susikurti savąją. 

Studentė Asta


 

Tyrimų mentoriai


Atskleisk mokslininko talentą, turėk asmeninį pagalbininką!

Smalsumas ir noras kuo daugiau sužinoti, įrodyti, atrasti, mus lydi visą gyvenimą. Tačiau labiausiai tai paliečia mokslininko gyslelę turinčius asmenis. Tokiems studentams siūloma nedvejoti, studijuojant domėtis moksliniais tyrimais, prisidėti kuriant inovacijas ir išradimus. Tyrimų mentorius – mokslinėje srityje patyręs akademinio personalo narys (mokslininkas arba tyrėjas). Jis gali konsultuoti mokslinės veiklos klausimais ar padėti pradėti veiklą mokslinių tyrimų srityje. Tyrimų mentorius taip pat moko objektyviai mąstyti, kelti klausimus, planuoti bei atlikti tyrimus ir analizuoti gautus duomenis, juk studentų vykdomi moksliniai tyrimai yra universitetinių studijų pagrindas, praktinis žinių pritaikymas. 

Tyrimų mentorius padės Tau:

 • pradėti mokslinę tiriamąją veiklą;
 • dalyvauti konferencijose;
 • rašyti mokslines publikacijas;
 • susipažinti su Universiteto laboratorijomis, mokslininko karjeros galimybėmis ir perspektyvomis.

Studentai tyrimų mentorių sąrašą su detalesne informacija apie juos ir jų siūlomomis tyrimų sritimis gali rasti savo Akademinės informacinės sistemos (AIS) Mentorystės programos skiltyje.

Nori turėti tyrimų mentorių?

Tyrimų mentorių sąrašą su detalesne informacija apie juos ir jų siūlomomis tyrimų sritimis galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Ką turi daryti?

 • Apgalvoti, kokioje srityje norėtum vykdyti tyrimus.
 • AIS iš tyrimų mentorių sąrašo išsirinkti labiausiai norimą tyrimų sritį atitinkantį mentorių.
 • Susisiekti su tyrimų mentoriumi ir aptarti, ar jis sutiks būti jūsų mentoriumi.
 • Jeigu nedrįsti – kreiptis į akademinį patarėją, Karjeros ir ugdymo centrą.
 • Tyrimų mentoriui sutikus jums mentoriauti, apie tai turite informuoti Karjeros ir ugdymo centrą (el. p. kuc@ktu.lt, tel. 8 37 300 441), kad AIS jums būtų priskirtas tyrimų mentorius.
 • Susitik su pasirinktu mentoriumi ir vykdyk tyrimus!

Detalią mentorių pasirinkimo instrukciją galite rasti Office 365 svetainėje „Informacija studentams“.*

*Nuoroda prieinama prisijungus prie Universiteto el. pašto sistemos @ktu.edu.

 

Tutorius


Tavo pasirinkimas sprendžiant sunkiųjų modulių klausimą ir tobulinant savo žinias!

Tutorius – tai dėstytojas ar savanoris studentas, kuris padės pagilinti žinias tam tikroje srityje (matematika, informatika, fizika, chemija ir t. t.). Tutoriai taip pat gali padėti pagerinti akademinius įgūdžius (atlikti rašto darbus, rengti ir pristatyti prezentacijas, analizuoti duomenis).

Tutorius teikia pasirinkto mokomojo dalyko konsultacijas individualiai arba mažose grupėse. Konsultacijų tvarkaraštis einamajam semestrui sudaromas rugsėjo ir vasario pabaigoje ir yra skelbiamas Akademinės informacinės sistemos (AIS) Mentorystės programos skiltyje. Studentai gali pasirinkti jiems tinkamą laiką ir lankyti konsultacijas pas bet kurį jas teikiantį tutorių. 

Nori prisijungti prie tutorių komandos ar pasinaudoti jų teikiamomis konsultacijomis? 

 • Tutorių teikiamos konsultacijos Karjeros ir ugdymo centre  vykdomos nuo trečios semestro savaitės iki sesijos pradžios.
 • Tutorių dėstomų dalykų sąrašą ir užsiėmimų laikus galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) Mentorystės programos skiltyje.  
 • Galima pasirinkti tinkamiausią užsiėmimų laiką ir lankyti konsultacijas pas bet kurį jas vedantį tutorių.

Jei jaučiate, kad išklausytas modulis Jums nebuvo sunkus, galite ir norite padėti kitiems, kviečiame prisijungti prie tutorių komandos (kreiptis į Karjeros ir ugdymo centrą el. p. kuc@ktu.lt, tel. 8 37 300 441).

 

Dalyvavimas 


Studento galimybės Mentorystės programoje

Nori būti pradžios mentoriumi?

Pradžios mentoriais gali tapti visų studijų pakopų, visų kursų (išskyrus pirmosios studijų pakopos I kurso) studentai. Kiekvienais metais pradžios mentorių registracija vyksta gegužės 1–31 dienomis. 

Ką turi daryti?

 • Neturėti akademinių skolų.
 • Apsispręsti, jog nori ir gali savo laisvą laiką skirti pirmakursiams.
 • Prasidėjus atrankai, užpildyti pradžios mentorių registracijos anketą, kurią galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).
 • Aktyviai dalyvauti pradžios mentorių mokymuose ir kituose mentorių susitikimuose.
 • Gerai atlikti pradžios mentoriaus funkcijas.

Nori turėti akademinį patarėją? 

Studentai, norintys turėti akademinius patarėjus, juos gali pasirinkti savo Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS). AIS Mentorystės programos skiltyje akademinius patarėjus galima rasti pagal dominančias studijų sritis ir sužinoti daugiau informacijos apie juos.

Kaip viskas vyksta?

 • Pasirinkus akademinį patarėją AIS, studentas turi galimybę savo pasirinkimą atšaukti per 24 val. Kitu atveju, turi kreiptis į Mentorystės programos organizatorius.
 • Studentas, AIS pasirinkęs akademinį patarėją, bus informuotas sisteminiu laišku dėl studento pasirinkimo ir gaus prašymą patvirtinti / atmesti savo pasirinkimą.
 • Jei akademinis patarėjas patvirtina / atmeta studento pasirinkimą, studentas yra informuojamas elektroniniu laišku, kuris siunčiamas universitetiniu el. pašto adresu.
 • Kai studento akademinio patarėjo pasirinkimas yra patvirtinamas, studentas su savo akademiniu patarėjus privalo susitikti bent kartą per semestrą. Norint pasiekti geresnių rezultatų, susitikimus pagal poreikį rekomenduojama vykdyti ir dažniau.

Studento pasirinkusio akademinį patarėją funkcijos*

*Nuoroda prieinama prisijungus prie Universiteto el. pašto sistemos @ktu.edu.

Nori turėti karjeros mentorių?

Studentai, norintys turėti karjeros mentorių,  rudens semestro pradžioje kreipiasi užpildydami elektroninę anketą Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), kurioje yra pateiktas karjeros mentorių sąrašas. Dalyvaujant atrankoje galima rinktis kelis karjeros mentorius prioritetų tvarka. 

Ką turi daryti?

 • Pagalvoti, kodėl reikia karjeros mentoriaus, išsikelti tikslus ir prioritetus.
 • Pagal išsikeltus tikslus prasidėjus atrankai (rugsėjo 10–25 d.) AIS pasirinkti mentorius prioriteto tvarka (iki 3 mentorių).
 • Neužmiršti anketoje parašyti motyvacinį laišką, kuriame būtų aiški motyvacija dalyvauti šioje programoje ir kodėl būtent vienas iš pasirinktų mentorių turi būti skirtas Tau.

Kaip viskas vyksta?

 • Pirmosios atrankos metu atsižvelgiama į studento anketos duomenis: motyvacinį laišką, studento siekius dalyvaujant šioje programoje.
 • Antros atrankos metu (spalio 5–9 d.) vyksta pokalbiai su karjeros mentorių atrankos komisija ir pirmąjį atrankos etapą praėjusiais studentais. Pokalbių metu labiausiai atsižvelgiama į studento motyvaciją, karjeros mentoriaus poreikį ir mentoriaus išsakytus kriterijus.
 • Iki spalio 20 d. studentai informuojami apie jiems paskirtus mentorius.
 • Studentas, gavęs mentorių, per 10 d. turi susisiekti su juo dėl pirmojo susitikimo. Susitikimo datą studentas turi užfiksuoti AIS

Studentams, turintiems pasiūlymų dėl galimų karjeros mentorių, rekomenduojame kreiptis į Mentorystė programos organizatorius  Karjeros ir ugdymo centrą (el. p. kuc@ktu.lt, tel. 8 37 321 330).

Studento turinčio karjeros mentorių funkcijos*

Mentorystės vadovas studentui*

*Nuoroda prieinama prisijungus prie Universiteto el. pašto sistemos @ktu.edu.

Nori prisijungti prie tutorių komandos ar pasinaudoti jų teikiamomis konsultacijomis? 

 • Tutorių teikiamos konsultacijos Karjeros ir ugdymo centre  vykdomos nuo trečios semestro savaitės iki sesijos pradžios.
 • Tutorių dėstomų dalykų sąrašą ir užsiėmimų laikus galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) Mentorystės programos skiltyje.  
 • Galima pasirinkti tinkamiausią užsiėmimų laiką ir lankyti konsultacijas pas bet kurį jas vedantį tutorių.

Jei jaučiate, kad išklausytas modulis Jums nebuvo sunkus, galite ir norite padėti kitiems, kviečiame prisijungti prie tutorių komandos (kreiptis į Karjeros ir ugdymo centrą el. p. kuc@ktu.lt, tel. 8 37 321 330).

Nori turėti tyrimų mentorių?

Tyrimų mentorių sąrašą su detalesne informacija apie juos ir jų siūlomomis tyrimų sritimis galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Ką turi daryti?

 • Apgalvoti, kokioje srityje norėtum vykdyti tyrimus.
 • AIS iš tyrimų mentorių sąrašo išsirinkti labiausiai norimą tyrimų sritį atitinkantį mentorių.
 • Susisiekti su tyrimų mentoriumi ir aptarti, ar jis sutiks būti jūsų mentoriumi.
 • Jeigu nedrįsti – kreiptis į akademinį patarėją, Karjeros ir ugdymo centrą.
 • Tyrimų mentoriui sutikus jums mentoriauti, apie tai turite informuoti Karjeros ir ugdymo centrą (el. p. kuc@ktu.lt, tel. 8 37 321 330), kad AIS jums būtų priskirtas tyrimų mentorius.
 • Susitik su pasirinktu mentoriumi ir vykdyk tyrimus!

bla bla bla

 

Mentorių registracija


 • Pradžios mentorių registracija vyksta gegužės 1–31 dienomis. Registracijos anketa skelbiama Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS). Pradžios mentorių atrankoje gali dalyvauti studentai, neturintys akademinių skolų. Pagrindiniai kriterijai: aktyvumas, noras laisvą laiką skirti pirmakursiams, komunikabilumas, organizuotumas, noras tobulėti.
 • Universiteto akademinės bendruomenės nariai (dėstytojai (išskyrus profesorius), mokslo darbuotojai, doktorantai), norintys dalyvauti Mentorystės programoje kaip akademiniai patarėjai, kviečiami kreiptis į Karjeros ir ugdymo centrą (el. p. kuc@ktu.lt, tel. 8 37 321 330). Akademinių patarėjų registracija vyksta nuolat, o jų atranka rudens semestrui vykdoma rugpjūčio mėnesį, pavasario semestrui – sausio mėnesį. Prasidėjus atrankai su atrinktais akademiniais patarėjais susisiekia Mentorystės programos organizatoriai.
 • Norintys dalyvauti Mentorystės programoje kaip karjeros mentoriai, kviečiami kreiptis į Karjeros ir ugdymo centrą (el. p. kuc@ktu.lt, tel. 8 37 321 330). Karjeros mentorių registracija vyksta nuolat, o jų atranka vykdoma liepos–rugpjūčio mėnesiais. Prasidėjus atrankai su visais užsiregistravusiais susisieks Mentorystės programos organizatoriai. Karjeros mentoriais gali tapti Universiteto darbuotojai, Alumnų asociacijos nariai ir išorinių institucijų atstovai, turintys didelę karjeros patirtį.
 • Universiteto akademinės bendruomenės nariai, norintys dalyvauti Mentorystės programoje kaip tyrimų mentoriai, kviečiami kreiptis į Karjeros ir ugdymo centrą (el. p. kuc@ktu.lt, tel. 8 37 321 330).
 • Studentus, norinčius prisijungti prie tutorių komandos, kviečiame kreiptis į Karjeros ir ugdymo centrą (el. p. kuc@ktu.lt, tel. 8 37 321 330).
 

Kontaktai


Lina Slavickaitė Karjeros ir ugdymo centro vadovė tel. 8 (37) 300 441, lina.slavickaite@ktu.lt
Greta Stupelytė Mentorystės programos koordinatorė  mob. tel. 8 (37) 300 441, greta.stupelyte@ktu.lt
Stud. Milda Kizelevičiutė KTU Studentų atstovybės Socialinių reikalų koordinatorius (pradžios mentoriai) mob. tel. 8 (647) 186 13, milda.kizeleviciute@ktusa.lt

Koordinatoriai fakultetuose

Cheminės technologijos fakultetas Dr. Joana Solovjova joana.solovjova@ktu.lt
Ekonomikos ir verslo fakultetas Dr. Jurgita Stravinskienė jurgita.stravinskiene@ktu.lt
Elektronikos ir elektros fakultetas Dr. Tomas Adomkus  tomas.adomkus@ktu.lt
Informatikos fakultetas Dr. Agnius Liutkevičius agnius.liutkevicius@ktu.lt
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Dr. Paulius Palevičius paulius.palevicius@ktu.lt
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Dr. Jolanta Baskutienė jolanta.baskutiene@ktu.lt
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Dr. Lina Urbanavičiūtė lina.urbanaviciute@ktu.lt
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Dr. Dainora Maumevičienė dainora.maumeviciene@ktu.lt
Statybos ir architektūros fakultetas Daiva Jurelienė daiva.jureliene@ktu.lt
 

Karjeros mentorystė

Kauno technologijos universitete veikia unikali Mentorystės programa, kuriai priklauso net 5 mentoriai, vienas iš jų – karjeros mentorius. Programa norima motyvuoti jauną žmogų siekti savo tikslų, padėti jam suprasti kokios yra galimybės veikti baigus Universitetą, taip pat ką jis studijuodamas Universitete galėtų padaryti daugiau, kad pasiektų tiek, kiek pasiekė jo pasirinktas mentorius, ugdyti asmenines karjerai reikalingas kompetencijas.

Pačiam mentoriui – tai puiki galimybė realizuoti save, įgauti naujų įgūdžių, suprasti kokiomis problemomis gyvena šiuolaikinis jaunimas ir prisidėti prie ateities lyderių ugdymo. 

Kviečiame dalyvauti įmonių, padalinių vadovus, savo srities specialistus, kurie savo patirtimi ir žiniomis studentui padės susikurti tvirtą karjeros kelio pamatą.

Norinčius dalyvauti kviečiame kreiptis į Mentorystės programos koordinatorę Gretą Stupelytę:
El. p. greta.stupelyte@ktu.lt
​Mob. 8 603 71 410

 

Karjeros mentorius – profesinėje srityje patyręs asmuo, kuris mentoriauja studentui karjeros planavimo ir asmeninio tobulėjimo klausimais. Šis mentorius, remdamasis savo patirtimi stengiasi atkreipti studento dėmesį į dalykus, kurie svarbūs karjerai, studijoms bei tobulėjimui. Skatina karjeros asmeninių tikslų išsikėlimą ir jų įgyvendinimą, moko ir pataria bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių klausimais. Pataria į ką reikėtų atkreipti dėmesį mokantis, skatina siekti gerų rezultatų, padeda susidaryti asmeninio tobulėjimo planą, pataria, kaip jį įgyvendinti, ugdo studento lyderystės kompetencijas, įkvepia ir padrąsina studentą.

Tai žmogus, kuris įgytomis žiniomis pasiekė savo gyvenimo tikslus, o įgytą savo gerąją patirtį ir žinias perduoda mažiau patyrusiam asmeniui – studentui.  Laikas, praleistas bendraujant su karjeros mentoriumi, gali būti puiki investicija tiems studentams, kurie rūpinasi savo ateitimi, karjera ir nori žengti į priekį.

Studentas, matydamas teigiamą pavyzdį, labiau supras, ko nori savo gyvenime siekti, ką reikėtų patobulinti ir į kokius dalykus atkreipti didesnį dėmesį siekiant užsibrėžtų tikslų. Patirtis rodo, kad žmogus, turėjęs savo gyvenime mentorių, daug greičiau ir sėkmingiau adaptuojasi darbo rinkoje, jo pasiekimai aukštesni, jis nekartoja kitų klaidų. Galbūt tai bus Jūsų būsimas darbuotojas ar kolega?

Pačiam mentoriui – tai puiki galimybė realizuoti save, įgauti naujų įgūdžių, suprasti kokiomis problemomis gyvena šiuolaikinis jaunimas ir prisidėti prie ateities lyderių ugdymo. 


„Darbas su studentais ugdo ne tik profesionaliai, bet ir asmeniškai. Smagiausia mentorystės metu būti šalia jaunų žmonių, žavėtis jų iniciatyva ir drąsa. Po kiekvieno susitikimo su savo studentais klausdavau savęs: ar aš irgi judu į priekį tokiu greičiu kaip šis jaunimas? Ar nesustojau tobulėti? Ar nestoviu vietoje?“ – sakė „Ikea“ personalo vadovė R.Danilevičiūtė.

 

Mentorystės programa Kauno technologijos universitete startavo nuo 2014 metų vasario mėnesio. Šiuo metu programoje dalyvauja 140 mentorių, o savo mentorius jau turėjo daugiau nei 400 studentų.

 

Kviečiame dalyvauti įmonių, padalinių vadovus, savo srities specialistus, kurie savo patirtimi ir žiniomis studentui padės susikurti tvirtą karjeros kelio pamatą.

Norinčius dalyvauti kviečiame kreiptis į Mentorystės programos koordinatorę Gretą Stupelytę
El. p. greta.stupelyte@ktu.lt
Mob. 8 603 71 410

 
 • Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. vyksta karjeros mentorių registracija.
 • 2017 m. rugsėjo 10-25 d. skelbiamas konkursas studentams. Studentas, norintis dalyvauti konkurse dėl karjeros mentorių, pildo elektroninę anketą ir motyvacinį laišką. 
 • 1 – asis atrankos etapas (2017 09 26 – 09 29 d.). Studentus atranka KTU Mentorystės programos komisija.
 • 2 – asis atrankos etapas (2017 10 02 – 10 06 d.). Pokalbiai su studentais.
 • 3 – asis atrankos etapas (2017 10 09 – 10 20 d.) ir rezultatų paskelbimas. Atrinktų studentų anketos siunčiamos mentoriams.
 • Mentorystės programa (studentų ir mentorių bendravimas) prasideda nuo 2017 m. spalio 16 dienos.
 • Programos trukmę nustato mentorius su studentu.
 • Rekomenduojamas susitikimų dažnis – bent kartą į mėnesį.
 • Susitikimo trukmė – bent viena valanda.
 

Greta Stupelytė
Mentorystės programos koordinatorė
El. p. greta.stupelyte@ktu.lt
Mob. 8 603 71 410